Rooster

Filter:

Maandag 17 mei

VWO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde B
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde C
13:30 - 16:30
HAVO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
VMBO KB
Nederlands
13:30 - 15:30
VMBO GT
Nederlands
13:30 - 15:30
VMBO BB
Duits
13:30 - 15:00

Dinsdag 18 mei

VWO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
HAVO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
HAVO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
VWO
Frans
13:30 - 16:00
HAVO
Engels
13:30 - 16:00
VMBO BB
Nederlands
13:30 - 15:00
VMBO KB
Wiskunde
13:30 - 15:30
VMBO GT
Wiskunde
13:30 - 15:30

Woensdag 19 mei

VWO
Latijn
09:00 - 12:00
HAVO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
VMBO BB
Aardrijkskunde
09:00 - 10:30
VMBO KB
Aardrijkskunde
09:00 - 11:00
VMBO GT
Aardrijkskunde
09:00 - 11:00
VWO
Biologie
13:30 - 16:30
HAVO
Nederlands
13:30 - 16:30
VMBO BB
Frans
13:30 - 15:00
VMBO KB
Frans
13:30 - 15:30
VMBO GT
Frans
13:30 - 15:30

Donderdag 20 mei

VWO
Filosofie
09:00 - 12:00
HAVO
Aardrijkskunde
09:00 - 12:00
VMBO BB
Maatschappijkunde
09:00 - 10:30
VMBO KB
Maatschappijkunde
09:00 - 11:00
VMBO GT
Maatschappijkunde
09:00 - 11:00
VWO
Engels
13:30 - 16:00
HAVO
Natuurkunde
13:30 - 16:30
VMBO BB
NaSk 1
13:30 - 15:00
VMBO KB
NaSk 1
13:30 - 15:30
VMBO GT
NaSk 1
13:30 - 15:30

Vrijdag 21 mei

VWO
Maatschappijwetenschappen
09:00 - 12:00
HAVO
Duits
09:00 - 11:30
VMBO GT
Kunst (dans)
09:00 - 11:00
VMBO GT
Drama
09:00 - 11:00
VWO
Nederlands
13:30 - 16:30
HAVO
TeHaTex
13:30 - 16:00
VMBO BB
Economie
13:30 - 15:00
VMBO KB
Economie
13:30 - 15:30
VMBO GT
Economie
13:30 - 15:30

Dinsdag 25 mei

VWO
Grieks
09:00 - 12:00
HAVO
Muziek
09:00 - 11:30
VMBO BB
Geschiedenis
09:00 - 10:30
VMBO KB
Geschiedenis
09:00 - 11:00
VMBO GT
Geschiedenis
09:00 - 11:00
VWO
Economie
13:30 - 16:30
HAVO
Frans
13:30 - 16:00
VMBO BB
Wiskunde
13:30 - 15:00
VMBO GT
NaSk 2
13:30 - 15:30

Woensdag 26 mei

VWO
Muziek
09:00 - 11:30
VMBO KB
Duits
09:00 - 11:00
VMBO GT
Duits
09:00 - 11:00
VWO
Scheikunde
13:30 - 16:30
HAVO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
HAVO
Wiskunde B
13:30 - 16:30
VMBO BB
Biologie
13:30 - 15:00
VMBO KB
Biologie
13:30 - 15:30
VMBO GT
Biologie
13:30 - 15:30

Donderdag 27 mei

VWO
Duits
09:00 - 11:30
HAVO
Filosofie
09:00 - 12:00
VMBO GT
Muziek
09:00 - 11:00
VWO
TeHaTex
13:30 - 16:00
HAVO
Biologie
13:30 - 16:30
VMBO BB
Engels
13:30 - 15:00
VMBO KB
Engels
13:30 - 15:30
VMBO GT
Engels
13:30 - 15:30

Vrijdag 28 mei

VWO
Aardrijkskunde
09:00 - 12:00
VWO
Natuurkunde
13:30 - 16:30
HAVO
Economie
13:30 - 16:30
VMBO GT
Kunst (beeldende vormgeving)
13:30 - 15:30

Maandag 31 mei

VWO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
HAVO
Maatschappijwetenschappen
09:00 - 12:00
VMBO GT
Fries
09:00 - 11:00
VWO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
VWO
M&O
13:30 - 16:30
HAVO
Scheikunde
13:30 - 16:30
VMBO BB
Arabisch
13:30 - 15:00
VMBO KB
Arabisch
13:30 - 15:30
VMBO GT
Arabisch
13:30 - 15:30
VMBO BB
Turks
13:30 - 15:00
VMBO KB
Turks
13:30 - 15:30
VMBO GT
Turks
13:30 - 15:30
VMBO BB
Spaans
13:30 - 15:00
VMBO KB
Spaans
13:30 - 15:30
VMBO GT
Spaans
13:30 - 15:30

Dinsdag 1 juni

VWO
Fries
09:00 - 11:30
VWO
Russisch
09:00 - 11:30
HAVO
Fries
09:00 - 11:30
HAVO
Russisch
09:00 - 11:30
VWO
Spaans
13:30 - 16:00
VWO
Turks
13:30 - 16:00
VWO
Arabisch
13:30 - 16:00
HAVO
Spaans
13:30 - 16:00
HAVO
Turks
13:30 - 16:00
HAVO
Arabisch
13:30 - 16:00

Tijdvak 2


Maandag 14 juni

VWO
Muziek
09:00 - 11:30
VMBO GT
Nederlands
13:30 - 15:30
VWO
Nederlands
13:30 - 16:30
HAVO
Frans
13:30 - 16:00

Dinsdag 15 juni

HAVO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
HAVO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
VWO
Geschiedenis
09:00 - 12:00
HAVO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
VMBO GT
Wiskunde
13:30 - 15:30
VWO
Scheikunde
13:30 - 16:30

Woensdag 16 juni

HAVO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
VMBO GT
Aardrijkskunde
09:00 - 11:00
VWO
Latijn
09:00 - 12:00
VMBO BB
Nederlands
13:30 - 15:00
VMBO KB
Nederlands
13:30 - 15:30
VMBO GT
Kunst (beeldende vormgeving)
13:30 - 15:30
VWO
Biologie
13:30 - 16:30
HAVO
Nederlands
13:30 - 16:30

Donderdag 17 juni

HAVO
Aardrijkskunde
09:00 - 12:00
VMBO GT
Maatschappijkunde
09:00 - 11:00
VWO
Filosofie
09:00 - 12:00
HAVO
Natuurkunde
13:30 - 16:30
VMBO GT
NaSk 1
13:30 - 15:30
VWO
Engels
13:30 - 16:00

Vrijdag 18 juni

VMBO GT
Kunst (dans)
09:00 - 11:00
VMBO GT
Drama
09:00 - 11:00
VWO
Maatschappijwetenschappen
09:00 - 12:00
HAVO
Duits
09:00 - 11:30
HAVO
Economie
13:30 - 16:30
VMBO KB
Economie
13:30 - 15:30
VMBO GT
Economie
13:30 - 15:30
VWO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde B
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde C
13:30 - 16:30

Maandag 21 juni

HAVO
Muziek
09:00 - 11:30
VMBO GT
Geschiedenis
09:00 - 11:00
VWO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
HAVO
Scheikunde
13:30 - 16:30
VMBO KB
Wiskunde
13:30 - 15:30
VMBO GT
NaSk 2
13:30 - 15:30
VWO
Economie
13:30 - 16:30

Dinsdag 22 juni

HAVO
Maatschappijwetenschappen
09:00 - 12:00
VMBO GT
Duits
09:00 - 11:00
VWO
Aardrijkskunde
09:00 - 12:00
HAVO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
HAVO
Wiskunde B
13:30 - 16:30
VMBO KB
Biologie
13:30 - 15:30
VMBO GT
Biologie
13:30 - 15:30
VWO
Natuurkunde
13:30 - 16:30

Woensdag 23 juni

HAVO
Filosofie
09:00 - 12:00
VMBO GT
Muziek
09:00 - 11:00
VWO
Duits
09:00 - 11:30
HAVO
Biologie
13:30 - 16:30
VMBO KB
Engels
13:30 - 15:30
VMBO GT
Engels
13:30 - 15:30
VWO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
VWO
M&O
13:30 - 16:30

Donderdag 24 juni

HAVO
TeHaTex
09:00 - 11:30
VWO
TeHaTex
09:00 - 11:30
HAVO
Spaans
13:30 - 16:00
VMBO GT
Spaans
13:30 - 15:30
VWO
Spaans
13:30 - 16:00

Vrijdag 25 juni

VWO
Grieks
09:00 - 12:00
HAVO
Engels
13:30 - 16:00
VMBO GT
Frans
13:30 - 15:30
VWO
Frans
13:30 - 16:00

Tijdvak 3


Dinsdag 6 juli

VWO
Nederlands
09:00 - 12:00
VWO
Latijn
09:00 - 12:00
HAVO
Nederlands
09:00 - 12:00
HAVO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
VMBO GT
Nederlands
09:00 - 11:00
VMBO GT
Muziek
09:00 - 11:00
VWO
Geschiedenis
13:30 - 16:30
VWO
Natuurkunde
13:30 - 16:30
VWO
Scheikunde
13:30 - 16:30
HAVO
Geschiedenis
13:30 - 16:30
HAVO
Scheikunde
13:30 - 16:30
HAVO
Biologie
13:30 - 16:30
HAVO
TeHaTex
13:30 - 16:00
VMBO GT
Aardrijkskunde
13:30 - 15:30
VMBO GT
Geschiedenis
13:30 - 15:30
VMBO GT
NaSk 2
13:30 - 15:30

Woensdag 7 juli

VWO
Grieks
09:00 - 12:00
HAVO
Economie
09:00 - 12:00
HAVO
Muziek
09:00 - 11:30
VMBO GT
Wiskunde
09:00 - 11:00
VWO
Wiskunde B
09:00 - 12:00
HAVO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
VMBO GT
NaSk 1
13:30 - 15:30
VMBO GT
Maatschappijkunde
13:30 - 15:30
HAVO
Filosofie
13:30 - 16:30
HAVO
Natuurkunde
13:30 - 16:30
VWO
M&O
13:30 - 16:30
HAVO
Aardrijkskunde
13:30 - 16:30
VWO
Maatschappijwetenschappen
13:30 - 16:30
VWO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
VWO
Biologie
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde C
13:30 - 16:30
VWO
Wiskunde A
13:30 - 16:30
VMBO GT
Biologie
13:30 - 15:30

Donderdag 8 juli

VWO
Economie
09:00 - 12:00
VWO
Muziek
09:00 - 11:30
VWO
Kunstvakken
09:00 - 12:00
HAVO
Wiskunde B
09:00 - 12:00
VMBO GT
Economie
09:00 - 11:00
VWO
Frans
13:30 - 16:00
VWO
Engels
13:30 - 16:00
VWO
Aardrijkskunde
13:30 - 16:30
VWO
Filosofie
13:30 - 16:30
HAVO
Frans
13:30 - 16:00
HAVO
Engels
13:30 - 16:00
HAVO
Bedrijfseconomie
13:30 - 16:30
HAVO
Maatschappijwetenschappen
13:30 - 16:30
VMBO GT
Frans
13:30 - 15:30
VMBO GT
Engels
13:30 - 15:30

Vrijdag 9 juli

VWO
Duits
13:30 - 16:00
VWO
Spaans
13:30 - 16:00
HAVO
Duits
13:30 - 16:00
HAVO
Spaans
13:30 - 16:00
HAVO
Geschiedenis
13:30 - 16:30
VMBO GT
Duits
13:30 - 15:30