Centrale eindexamens geschrapt: 'dit is de beste oplossing'

Centrale eindexamens geschrapt: 'dit is de beste oplossing'

De centrale eindexamens gaan niet door. Het ministerie van Onderwijs heeft besloten de centrale eindexamens af te blazen en op basis van de resultaten van de schoolexamens te bepalen of eindexamenkandidaten slagen of niet. De laatste keer dat de eindexamens niet doorgingen was in 1945.

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob hebben dit vanochtend bekendgemaakt. In een persconferentie heeft Slob het besluit toegelicht. Voorop staat, volgens hem, dat er alles aan gedaan wordt om examenleerlingen te begeleiden naar het behalen van een volwaardig diploma. "Gisteren is er onrust ontstaan naar aanleiding van de nieuwe maatregelen. Ook is er veel druk komen te liggen op het tijdig afronden van de schoolexamens. Daarom hebben we in overleg met onderwijsorganisaties besloten dat de centrale eindexamens niet doorgaan."

Door dit besluit hebben scholen meer tijd en ruimte voor het afnemen van de schoolexamens. "Men kan tot begin juni de tijd nemen de schoolexamens af te ronden. Dit kan in veel gevallen op afstand en examens die op school moeten plaatsvinden, kunnen naar achteren verplaatst worden."

Slob legt uit dat er een uniforme zak- en slaagregeling komt, die dus geldt voor alle scholen. "Leerlingen die zakken krijgen mogelijkheid tot beroep en herkansing. Er komt zo snel mogelijk meer duidelijkheid over de voorwaarden waaronder dat kan plaatsvinden."

Ik had zelf geen betere oplossing kunnen bedenken dan dit.

Laks

Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, is blij met de beslissing. "Uit een groot onderzoek van ons bleek dat veel scholieren het afblazen van de eindexamens maatregel nummer één vonden. Ik had zelf geen betere oplossing kunnen bedenken dan dit. Het bevoordeelt leerlingen die goed hun best hebben gedaan de rest van het jaar en er wordt ook rekening gehouden met leerlingen die nu op niet-slagen staan. Voor hen zijn er nog allerlei mogelijkheden om te herkansen en zo toch te slagen." Over de precieze regeling wat betreft herkansingen komt later meer duidelijkheid. 

Wat voor het LAKS het zwaarst heeft meegewogen, was dat scholieren zich niet goed kunnen voorbereiden op de centrale examens vanwege de coronacrisis. "Er zijn grote verschillen in thuissituaties en het afstandsonderwijs dat scholen aanbieden. Daarom is het dus beter om te kijken naar de resultaten van de schoolexamens."

Aan scholieren die nu al 'zomervakantie' hebben, maar geen idee hebben hoe ze hun tijd in moeten vullen, raadt Pieter aan om zich vast voor te bereiden op de vervolgopleiding. "Als je nog schoolexamens moet maken, motiveer jezelf dan om daarvoor mooie cijfers binnen te harken. Dit is je laatste kans om je cijferlijst een gouden randje te geven. En lees een goed boek!"

Extra druk

Mirjam Kapelle, woordvoerder van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft aan dat ze zich volledig aansluiten bij het bericht van minister Slob. "Dit is de beste beslissing. We moeten geen extra druk leggen op leerlingen. We hopen dat ze op deze manier toch zo goed mogelijk een volwaardig diploma kunnen halen." 

Mirjam vertelt dat er gisteravond en vandaag veel onrust was vanwege de nieuwe corona-maatregelen. "Er was vooral onduidelijkheid over hoe de schoolexamens in zo'n korte tijd nog afgerond konden worden. Daar is nu meer tijd voor."

Gepubliceerd op 24 maart 2020
ADVERTENTIE

Wat zou je het liefste doen?

Maak een keuze en ontdek welke opleiding bij jou past!