Gemaakt of ontstaan?

Op mijn protestante middelbare school werd verteld over de schepping van de wereld door God tijdens de godsdienstlessen. Tijdens de biologielessen werd de evolutietheorie van Darwin onderwezen. Ik geloof in evolutie, voor zover ik het 'geloven' kan noemen. Als anderen dat niet doen, dan moeten zij dat weten. Sommigen geloven dat de wereld geschapen is in 6 dagen. Dat is dan hun ding. Evolutie is meer mijn ding.
Als ik echter op Jehovagetuigenmanier word belaagd met folders, vind ik dat wat ver gaan.

Eind februari werden er door heel Nederland brochures uitgedeeld die de schepping predikten. En ik heb in principe niets tegen propaganda. Maar de folder van creatie.info gaat verder dan objectief feiten weergeven die voor de evolutie pleiten. Een belangrijke redenaarsregel overtreden ze in élke alinea: mijn standpunt wordt steeds vertekend.

'Als je om je heen kijkt, kun je je dan voorstellen dat alles uit één cel is ontstaan?' staat er in de folder. Nee, ik kan het me niet meteen voorstellen. Maar dat is geen punt vóór de scheppingstheorie. Darwin heeft er enkele boeken over gedaan om zijn theorie uiteen te zetten. Als daar een paar punten uit worden gekozen om die vervolgens te ridiculiseren, is dat niet wetenschappelijk.  

Live and let live. Daar blijf ik bij. Ik ben voor evolutie, de makers van de folder voor de schepping. Maar in mijn brievenbus zie ik liever folders van drogisten en supermarkten.

Gepubliceerd op 1 maart 2009