Scholieren.com maakt gebruik van cookies

Scholieren.com gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op 'cookies zijn ok!' te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op Scholieren.com. Meer weten over deze cookies, klik dan hier.

Cookie-instellingen wijzigen

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)
Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)
Social media Voor het laten functioneren van like buttons
Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Hoofdstuk 1 t/m 10

Maatschappijleer

Samenvatting

 
10.0 / 10
1 stem
4e klas vwo
niveau
  • anoniem
  • NL
  • 1555 woorden
  • 210 keer
    0 deze maand
  • 14 december 2010

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Omdat je geen profiel hebt kan je stem niet aangepast worden.
Maak hier een profiel aan.

Maatschappij samenvatting hoofdstuk 1 t/m 10

Communicatie =

doorlopend proces waarbij bedoeld of onbedoeld informatie wordt overgebracht aan een ontvanger


- non-verbaal (zonder woorden/bijv.gevoelens)

- Verbaal (met tekst/woorden)

-indirect (meestal meerzijdig/bijv.gesprek of seks)

-direct (meestal eenzijdig/bijv.radio of brief)4 taken van de media:

- informatie leveren

- opinies/gedrag beÔnvloeden

- kennis/inzicht vergroten

- verstrooiing bieden5 funcies van massamedia:

- cultuur overdragen (kunst/geheel van normen&waarden)

- blikveruiming

- kennis/informatie overdragen

- kennis/informatie overdragen tussen overheid-burgers

- uitwisseling meningenNormen = regels voor het gedrag

Waarden = opvattingen over wat goed/mooi/nastrevend belangrijk isPublieke agenda / agendatheorie = onderwerpen die de media aandraagt waar wij ons vervolgens mee gaan bezighouden. Zij selecteren het nieuws waarover mensen geÔnformeerd gaan worden.
De massamedia heeft dus wel invloed op de mens bij deze theorie:

- beperkte invloed  mensen selecteren bewust/onbewust en bepalen zelf wat ze met de info doen

- grote invloed  als er veel over een bepaald onderwerp wordt gepraat gaat men dit onder- en overschatten en zo krijgen mensen een vervormd beeld van de werkelijkheid  vormen mening op basis van verkeerde informatieSelectieve perceptie: mensen nemen slechts een deel waar van wat is gebeurd

Mensen nemen het gene waar wat:

- goed bij hun uitkomt

- past in hun referentiekader (= geheel van gewoonten)

- past bij hun normen en waarden

- aansluit bij hun kennis en ervaringde massamedia kan nooit een geheel objectief beeld van de werkelijkheid geven:

- het nieuws is maar een fractie van wat er allemaal in de wereld is gebeurd, journalisten kiezen deze onderwerpen uit en bepalen wat wel en niet nieuws is.


- De manier waarop de journalisten het nieuws weergeven hangt weer af van hun referentiekader, normen&waarden en kennis&ervaringInjectienaaldtheorie = het publiek neemt boodschap van de media klakkeloos over

 indoctrinatie + manipulatie

Optimisten: de maatschappij wordt hierdoor verbeterd doordat de massamedia met goede boodschappen de massa opvoeden.

Pessimisten: door gewelddadige uitzendingen via massamedia kan de massa tot geweld worden aangezetIndoctrinatie =

Manipulatie =Theorie tweetrapsmodel (two-step-flow-theorie) =

Publiek wordt opgesplitst in 2 groepen

- opinieleiders

- volgersLeiders bepalen wat in het nieuws komt en verwerken de informatie, volgers nemen dit over en vormen zo hun mening. Dus in feite werd alles bepaald door de leiders  dit werkte niet.Selectiviteitstheorien =

Tegengestelde injectienaaldtheorie

Ontvangers bepalen namelijk zelf hoe ze door de massamedia beÔnvloed worden. Mensen nemen selectief waar + onthouden selectief  gebaseerd op selectieve perceptieCommerciŽle media maken hier gebruik van en zenden uit wat het grote publiek graag wilt.Kranten brengen 6 soorten berichten:

- beleidsinformatie (politieke/maatschappelijke ontwikkelingen)

- human-interest (alledaagse/bijzondere gebeurtenissen)

- verstrooiing (strips)

- praktische informatie (weer)

- opinie (ingezonden brieven/column)

- advertenties ( niet onder verantwoording van redactie)4 soorten kranten:

- regionale/landelijke kranten

- ochtend/avond kranten

- populaire massakranten/kader kranten

- kleur van krantenRegionale/landelijke krant :

Verschil = verspreidingsgebied

Landelijke kranten  veel aandacht binnenlands nieuws over gehele land

Regionale kranten  veel aandacht binnenlands nieuws over eigen streek/regioOchtend/avond krant :

Verschil = tijdstip

Ochtendkrant  nieuws van vorige dag

Avondkrant  nieuws van de nacht en ochtend

Populaire massakrant/kader krant :

Verschil = opmaak/doelgroep/amusement/beleidsinformatie

Populaire massakrant  veel human-interest + verstrooiing

Kaderkrant  veel beleidsinformatieKleur van krant :

- politiek/maatschappelijk gezien

- identiteit:

- opinieonderdelen

- nieuwsselectieTijdschriften = periodieke massamedia met een zeer variŽrende inhoud + doelgroep

- vrouwen/dames Ėbladen (praktische informatie voor huisvrouw)

- mannenbladen (seks speelt grote rol)

- familiebladen (human-interest/ reportage/ achtergrondinformatie/ sport/ seks)

- gossip/roddel Ėbladen (human-interest)(vast patroon: - het succes +schone schijn beroemdheid

- keerzijde van succes, verdrietOmroepbestel = de gehele organisatie van de Nederlandse omroep3 kenmerken publiek bestel

- maken van wist is verboden

- open bestel, iedereen die voldoet aan wettelijke voorwaarden kan zendtijd+financiŽle steun krijgen

- programmatische autonomie, volledige vrijheid invulling van programmaís

 vrijheid van meningsuiting, godsdienst en levensovertuigingPluriformiteit = het hebben van een eigen identiteitCommerciŽle zenders:

1. winst

2. pluriformiteitPublieke bestel  omroepinstellingen

- omroepverengingen ( VPRO/TROS)

- Nederlanse Omroep Stichting (NOS)

- De Stichting Ether Reclame (STER)

- educatieve omroepinstellingen

- lokale + regionale omroepinstellingenomroepvereningingen (=vereniging/stichting met minimum aantal leden / eigen identiteit)

krijgen zendmachtiging wanneer:

- eigen identiteit

- vereniging/stichting  geen winst (financiering vanuit: STER/omroepbijdrage/ledencontributies/verkoop omroepbladen/merchandising)

- volledig programmapakket brengen  totaalprogramma

- minimaal aantal ledenmerchandising : verkoop van artikelen die met omroepvereningen en haar programmaís samenhangen. (bijv. tshirts/boeken/cdís van populaire programmaís)aspirant omroep : nieuwe omroepvereniging die moet voldoen aan aantal eisen.

- ledenaantal

- kijkcijfersledenaantallen van een omroep  status  zendtijdNaam Identiteit zender

EO Evangelische Omroep Rechtszinnig protestants-christelijk Meer godsdienstig dan politiek Amusement: krachttermen vermeden Nederland 2

KRO Stichting Katholieke Radio-omroep Katholiek Meer godsdienstig dan politiek Nederland 1Publieke omroepen: (dit kost de staat geld) (boodschap overbrengen)

- meningen  educatief

- cultuur  cultureel

- sport  verstrooiing

- nieuws  informatiefCommerciele omroepen: ( WINST maken!!!!)

- nietszeggende programmaís 

- boodschaploos 

- verstrooiing 

- kijkcijfers 

- reclame 

- WINSTOntzuiling  Individualisering

Mensen lieten keuzes afhangen van persoonlijke voorkeur en niet van de zuil waar ze vandaan kwamen  massamedia kon niet meer op hun vaste aanhang rekenen  massamedia ging rekening houden met wensen van het Ďgrote publiekí


Mensen wilden

- vermaakt worden

- objectief ingelicht wordenobjectief = feiten

subjectief = meningenvervlakking (later vertrossing) = omroepvereningingen richten zich minder op publiek in eigen zuil en meer op Ďgrote publiekí want dan kregen ze:

1. Ė hoge kijkcijfers

-- hoge ledenaantallen

2. Ė kwaliteit

-- identiteitHet programma-aanbod werd eenzijdiger en er waren kleinere verschillen tussen programmaís.

Ook de technologische ontwikkelingen hielpen mee aan de vervlakking:

Antennes  centrale antennesystemen met ondergrondse kabels  satelliettelevisieFactoren waardoor discussie in omroepbestel ontstond:

- cultureel vlak  steeds verdere ontzuiling in samenleving

- economisch vlak  ontzuiling leidde tot consumentisme onder omroeppubliek 

mensen gingen omroep waarderen om programmaís i.p.v. hun boodschap  verzuilde omroepen zette identiteit aan achtergrond  richtten zich op Ďgrote publiekí

- technologisch vlak  via buitenland kwam commerciŽle televisie in beeld  Nederland concurrentie  Nederland ging hier ook mee beginnen

- politiek vlak  discussie over omroepbestel werd bepaald door compromiskarakter van nieuwe wetgeving  bestel werd open  bleef verzuild6 belangentegenstellingen omroepbestel:

- Tegenstelling belang van economische groei Ė uitgangspunten mediabeleid

- economisch gezien positief want meerdere advertenties in commerciŽle zenders

- pluriformiteit kan in het nauw komen

- Tegenstelling verzuilde A-groepen Ė Ontzuilde A-groepen  verzuilde bescherming

 onverzuilde voordeel van invoering commerciŽle televisie

- Tegenstelling bedrijfsleven Ė overheid

- bedrijven geintresseerd in commerciŽle televisie  meer reclamemogelijkheden

- overheid willen pluriformiteit behouden  los van de druk kijkcijfers & adverteerders

- Tegenstelling technologische mogelijkheden Ė maatschappelijke wenselijkheid gebruik

Technologie  niet alles wat kan, moet ook.

- Tegenstelling afnemende steun bevolking voor publieke omroepbestel Ė vrees

deskundigen/politici voor verdere vervlakking

- Tegenstelling politieke partijen  verdeeldheid  in hoeverre moet de overheid zich met

de media bemoeien ?3 vormen omroeporganisaties buitenland:

- commerciŽle omroep

- duaal bestel

- staatsomroep (indoctrinatie)

- weinig overheidsinvloed

- veel overheidsinvloedVerenigde staten  commerciŽle omroep

- zendtijd wordt gevuld door zuiver commerciŽle omroepen

- zeer geringe invloed overheid

- vergunning nodig voor oprichting van zendstations

- geen programmatische voorschriften

- inkomsten zendstations volledig uit reclamegeld

- zendstations richten zich volledig op kijkcijfers + adverteerders

- ze zenden vooral licht-amusement + journaal onderbroken door reclame

- zeer eenzijdig programma aanbod

- kleine groep niet-commerciŽle zendstations  weinig bekekenDuitsland + Rusland  staatsomroepDuitsland  weinig overheidsinvloed

Rusland  veel overheidsinvloed

Duitsland:

- deelstaten met hun eigen omroeporganisatie (9) (neutraal)

- samengesteld door parlement/maatschappelijke organisaties v

 

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

 

voeg reactie toe

Sneller en makkelijker reageren?
Login of maak een profiel aan

2267
 

reacties