Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

77484 verslagen

Samenvatting Geschiedenis
Overzicht van alle kenmerkende aspecten
6e klas vwo
... landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap; ... opkomst van emancipatiebewegingen; - Ka35: discussies over de ‘sociale kwestie’; - Ka36: de ...
Samenvatting Nederlands
Overzicht blok 3: Taalverzorging en taalbeschouwing
5.35e klas vwo
... bijvoorbeeld ‘de student’ en ‘het artikel over windenergie’. In zakelijke teksten mag je pas ... bestaat congruentie. Soms kan er twijfel over bestaan of jee en enkelvoudige of ...
Spreekbeurt Nederlands
Overgewicht
3e klas havo
Gevonden in de bijlage: wat zijn de oorzaken van overgewicht ? Kort gezegd worden mensen te dik als ze meer eten dan het lichaam nodig heeft, het overschot wordt in de vorm van vet opgeslagen. Sommige ...
Begrippenlijst Scheikunde
Overzicht
5.53e klas vwo
Profielwerkstuk Economie
Overgewicht bij kinderen
5e klas havo
... laaggeschoolden, hebben vaak onvoldoende kennis over de nutritionele behoeften van hun kinderen ... Hoofdstuk 1.2: Deelvragen Zou de overheid meer moeten uitgeven aan openbare ...
Boekverslag Nederlands
Joe Speedboot door Tommy Wieringa
4e klas vwo
... Frans, zijn moeder en broers het over Joe hebben, over wat hij allemaal doet en wat ... door met een groot spandoek achter het vliegtuig over haar bruiloft te vliegen. Op het spandoek ...
Vertaling Latijn
Over de roof van de Sabijnse maagden
3e klas aso
Over de roof van de Sabijnse maagden Nood breekt wet In ...
Werkstuk Engels
The secret of the stones door David Sharpe over het einde van het boek
3e klas havo
... om de stenen. Sue vroeg Paul gaan we iemand vertellen over wat we allemaal mee gemaakt hebben. Het besluit was NEE ...
Samenvatting Scheikunde
Hoofdstuk 1
6.83e klas vwo
Gevonden in de bijlage: Scheikunde PW Hoofdstuk 1 1.1 Zwart goud aardolie is ontstaan uit plantenresten uit de grond. Aardolie wordt ook wel zwart goud genoemd. Dat komt omdat een groot deel van onze ...
Samenvatting Natuurkunde
H2 paragraaf 1
4e klas havo
Gevonden in de bijlage: Natuurkunde Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Soorten lading Elektrische krachten kunnen aantrekkend of afstotend zijn. Dit kun je verklaren door aan te nemen dat er twee soorten lading ...
Samenvatting Geschiedenis
De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965) Examenkatern
5.26e klas vwo
... kregen wel steun van de federale overheid. De tariefpolitiek (invoerrechten op ... Roosevelt voorstander van een krachtige overheid en bescherming van kleinere bedrijven ...
Profielwerkstuk Latijn
De overblijfselen van naamvallen in hedendaagse talen
6.16e klas vwo
... ) Hier staat ‘mortis’ is de genitivus. ‘Mortis’ geeft nader uitleg over ‘poena’ (= straf), het geeft aan wat de straf inhoudt/ wat ...
Samenvatting Aardrijkskunde
Hoofdstuk 4: Waterhuishouding en -overlast
6.04e klas vwo
Samenvatting Godsdienst
Islam
3e klas havo
... trouwden de twee en kregen vier dochters. Over Mohammed wordt vertelt dat hij regelmatig de ... bijdrage aan de bouw van de Kaäba. Over het dak hangt een zwart fluwelen doek, ...
Profielwerkstuk Bewegen, Sport en Maatschappij
Het verband tussen sporten in de puberteit en (over)gewicht op latere leeftijd
4.05e klas havo
... . Zo heeft Andra Laarhuis er zelfs een boek over geschreven: “101 redenen om niet te sporten”. ... tussen sporten in de puberteit en (over)gewicht op latere leeftijd Een onderzoek door ...