Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
In de reeks Lettersoep interviewen Lisa en Anouk het LHBT+-alfabet. We zoeken nog diverse letters. Wil je geïnterviewd worden over wat 'jouw letter' voor jou betekent, mail dan naar oscar@scholieren.com.

77446 verslagen

Samenvatting Nederlands
Overzicht blok 3: Taalverzorging en taalbeschouwing
4.25e klas vwo
... bijvoorbeeld ‘de student’ en ‘het artikel over windenergie’. In zakelijke teksten mag je pas ... bestaat congruentie. Soms kan er twijfel over bestaan of jee en enkelvoudige of ...
Spreekbeurt Nederlands
Overgewicht
3e klas havo
Gevonden in de bijlage: wat zijn de oorzaken van overgewicht ? Kort gezegd worden mensen te dik als ze meer eten dan het lichaam nodig heeft, het overschot wordt in de vorm van vet opgeslagen. Sommige ...
Begrippenlijst Scheikunde
Overzicht
5.43e klas vwo
Profielwerkstuk Economie
Overgewicht bij kinderen
5e klas havo
... laaggeschoolden, hebben vaak onvoldoende kennis over de nutritionele behoeften van hun kinderen ... Hoofdstuk 1.2: Deelvragen Zou de overheid meer moeten uitgeven aan openbare ...
Boekverslag Nederlands
Joe Speedboot door Tommy Wieringa
4e klas vwo
... Frans, zijn moeder en broers het over Joe hebben, over wat hij allemaal doet en wat ... door met een groot spandoek achter het vliegtuig over haar bruiloft te vliegen. Op het spandoek ...
Vertaling Latijn
Over de roof van de Sabijnse maagden
3e klas aso
Over de roof van de Sabijnse maagden Nood breekt wet In ...
Samenvatting Geschiedenis
De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965) Examenkatern
5.26e klas vwo
... kregen wel steun van de federale overheid. De tariefpolitiek (invoerrechten op ... Roosevelt voorstander van een krachtige overheid en bescherming van kleinere bedrijven ...
Profielwerkstuk Latijn
De overblijfselen van naamvallen in hedendaagse talen
6.16e klas vwo
... ) Hier staat ‘mortis’ is de genitivus. ‘Mortis’ geeft nader uitleg over ‘poena’ (= straf), het geeft aan wat de straf inhoudt/ wat ...
Samenvatting Aardrijkskunde
Hoofdstuk 4: Waterhuishouding en -overlast
6.04e klas vwo
Samenvatting Godsdienst
Islam
3e klas havo
... trouwden de twee en kregen vier dochters. Over Mohammed wordt vertelt dat hij regelmatig de ... bijdrage aan de bouw van de Kaäba. Over het dak hangt een zwart fluwelen doek, ...
Profielwerkstuk Bewegen, Sport en Maatschappij
Het verband tussen sporten in de puberteit en (over)gewicht op latere leeftijd
3.95e klas havo
... . Zo heeft Andra Laarhuis er zelfs een boek over geschreven: “101 redenen om niet te sporten”. ... tussen sporten in de puberteit en (over)gewicht op latere leeftijd Een onderzoek door ...
Samenvatting Geschiedenis
Historisch Overzicht: Interbellum, herstel en economische crisis 1918-1939
7.14e klas vmbo
... werkloosheid steeg: de uitgaven van de overheid mesten worden aangepast aan de teruglopende ... . De economische crisis verspreidde zich razendsnel over Europa, Zuid-Amerika en Azië. ...
Samenvatting Biologie
Voortplanting en overerfing
7.24e klas havo
... De placenta neemt dan de progesteronproductie over. Embryonale ontwikkeling Gedurende de 1e weken ... een stuk DNA dat informatie bevat over een erfelijke eigenschap, bijv. de ...
Samenvatting Economie
Markt en overheid
8.76e klas vwo
... .2 er zijn drie manieren waarop de overheid het evenwicht op een markt beïnvloed: ·       ... effecten te belasten, verhoogt de overheid de productiekosten. Het belasten van producten ...
Samenvatting Scheikunde
Examen 2016
5e klas havo
... ion Negatieve elektrode ?      Draagt elektronen over aan sterkste oxidator Zoutbrug zorgt ervoor ... ! ?      Met een lading gaat deze over eventueel beide atomen, C22- heeft een ...