Plagiaat

Plagiaat


Heb jij wel eens iets van een ander ingeleverd alsof het je eigen werk was? Knippen-plakken-printen? Dan heb je plagiaat gepleegd. Een duur woord voor iets wat veel mensen, niet alleen scholieren, helaas regelmatig doen.

Niet oké
Om verschillende redenen is plagiaat niet oké. Je maakt goeie sier met het werk van een ander. Maar plagiaat plegen is ook een effectieve manier om er voor te zorgen dat je zelf niks leert.

Bovendien worden scholen en docenten steeds beter met het (digitaal) controleren van al je huiswerk. De pakkans wordt groter.

Hoe doe je het goed?
Plagiaat plegen is dus met goeie reden verboden, maar dat betekent nog niet dat je iedere keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Je mag dus wel andermans werk gebruiken, zolang je maar eerlijk bent over wat je hebt ‘geleend’.

Citeren
Eén vorm is door te citeren. Als je opdracht is: verzamel drie meningen van scholieren over ‘De Passievrucht’ van Karel Glastra van Loon. Dan pak je 't zo aan.
 


Dus met complete bronverwijzing (niet 'Scholieren.com', want er staan op 't moment van schrijven 82 boekverslagen van De Passievrucht op Scholieren.com) en met datum van publicatie.

Herschrijven
Je kan ook besluiten dat je niet een compleet citaat overneemt, maar dat je in je eigen woorden beschrijft wat Leontine vond. Dat doe je zo:
 


De bronverwijzing kan je ook in de vorm van een voetnoot doen, die onderaan de pagina verschijnt. Dat is iets chiquer.

Grensgevallen
Wat nou als je een paar ideeën 'leent' van een ander? Moet je dan iedere keer een bronverwijzing toevoegen? Dat is aan jezelf om te beoordelen, of dat overdreven is of niet.

Bronverwijzingen in je boekverslag of werkstuk zorgen ervoor dat je huiswerk een professionele en meer betrouwbare uitstraling krijgen.

Een lange lijst gebruikte bronnen is óók een bewijs van hoe hard je gewerkt hebt, hoe goed je bent in researchen en hoeveel je je hebt ingelezen. Wetenschappers vinden het bijvoorbeeld enorm koel als je lijst met voetnoten en geraadpleegde literatuur langer is dan je werk zelf.

Voetnoten
Plagiaat - Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Plagiaat, geraadpleegd op 5 juli 2010
Plagiarism - Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism, geraadpleegd op 5 juli 2010
De strijd van universiteiten tegen plagiaat - nrc.next, http://www.nrcnext.nl/blog/2010/07/08/de-moeizame-strijd-tegen-plagiaat/, geraadpleegd op 8 juli 2010