Naamsbekendheid

Naamsbekendheid

 

De geholpen naamsbekendheid van Scholieren.com onder Nederlandse middelbare scholieren is 85%. Ook in Vlaanderen is Scholieren.com de grootste huiswerksite, met een geholpen naamsbekendheid van 78% onder Vlaamse middelbare scholieren.

 

Nederland
In 2010 deden we in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek naar de naamsbekendheid van Scholieren.com onder Nederlandse middelbare scholieren. Uit deze gecombineerde on- en offline enquête bleek dat Scholieren.com een geholpen naamsbekendheid onder middelbare scholieren in Nederland heeft van 85%.

 

Enkele andere conclusies:

  • Onder havo'ers is onze naamsbekendheid het grootst: 90%. Op het vmbo komen we uit op 81% en vwo 88%.
  • Hou ouder de scholier, hoe beter hij Scholieren.com kent. Onder 12-jarigen is onze naamsbekendheid 71%, onder 18-jarigen 100%.
  • De naamsbekendheid is onder jongens (86%) en meisjes (85%) vrijwel even groot.
  • 72% van de scholieren komt minimaal één keer per maand op de site.

Vlaanderen
De Nederlandstalige scholier in België weet Scholieren.com ook goed te vinden, zo bleek uit een naamsbekendheidsonderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Markteffect. Uit een online enquête onder ruim 400 Vlaamse scholieren bleek een geholpen naamsbekendheid van 78%.

Enkele andere conclusies:
  • De spontane naamsbekendheid is 25% (na de vraag 'welke websites, die zich richten op leerlingen van het middelbaar onderwijs, ken je van naam?'). 20% noemt Scholieren.com bovendien als eerste.
  • De bekendheid is (net als in Nederland) het grootst onder de oudere scholier. 16-17 jaar: 85,7%, 14-15 jaar: 80%, 12-13 jaar: 57,5%.
  • Uitgesplitst naar niveau blijkt de naamsbekendheid onder TSO-leerlingen (84,1%), ASO-leerlingen (82,3%) en KSO-leerlingen (79,5%) het grootst. Onder leerlingen van het 1e graad secundair onderwijs (65,3%) en BSO (63,3%) is de bekendheid minder groot, maar nog steeds aanzienlijk.
  • 63% bezoekt de site minimaal 1 keer per maand.