Eindexamens 2024

Hier houden we je op de hoogte van het laatste eindexamennieuws. Volg ons op YouTube of Tiktok.

27 mei 2024

Liefdesliedjes en lastige woorden in het vwo-examen Engels

Door Lynn

Bijna 40.000 vwo’ers hebben vandaag hun Engels examen gemaakt. Met een overvloed aan moeilijke woorden was het woordenboek hun steun en toeverlaat. Lees hier wat ze van het examen vonden.

Reacties van scholieren

"Ik vond het examen echt prima te doen. De teksten waren interessant en het was fijn dat er wat kortere teksten met maar één of twee vragen tussen zaten. Vraag 15 vond ik het lastigst, dat was ook de enige vraag die ik nog echt even heb gecontroleerd. Het was ook heel nice dat er afwisseling was tussen de onderwerpen. Het ging over veel thema's die ons als jongeren aanspreken, zoals Taylor Swift en talen leren."

- Isis, 18

"Ik vond het een apart examen! Het was goed te doen, maar voor veel vragen had je niet echt begrip nodig en vaak probeerden ze je op het verkeerde been te zetten. De teksten waren wel interessant, vooral die over rationaliteit. Ik denk dat veel mensen die tekst en de tekst over break-up nummers wel lastig zullen vinden."

- kick (17)

"Het was best prima. De middelste teksten waren best lang, wat een beetje jammer was, maar de eerste en laatste waren korter, wat fijn was. De tekst over breakup songs vond ik heel interessant om te lezen. Alleen de vragen, in het algemeen, voelden heel anders dan die van vorig jaar, tijdvak 1 en 2."

- Shirel (18)

"Het ging gemiddeld. Er waren zo veel moeilijke woorden. Bij sommige vragen wist ik niet zeker wat ze nou van mij wilden of dat ik juist het tegenovergestelde had moeten zoeken. Bij elke vraag twijfelde ik enorm tussen twee opties. De woorden waren gewoon zo lastig, zowel in de tekst als in de vragen. Bij een vraag moest je echt economisch nadenken over de belastingen die ervoor zorgen dat de welvaart stijgt. Ik heb economie in mijn pakket, dus ik snapte het wel snel, maar het had niks met Engels te maken."

- Soemaya (18)

"Ik vond het examen wel redelijk goed te doen. Er stonden alleen heel veel lastige woorden in die ik moest opzoeken, en de teksten waren ook niet erg boeiend. Alleen de tekst over liefdesliedjes was wel leuk, maar de rest was heel erg saai. Ik hoop op een voldoende."

- Merel (17)

"Ik vond het examen toch wel lastig. Er was bijvoorbeeld een tekst over rationalisme die ik moeilijk vond, en een tekst over break-up songs. Daarnaast ging een groot deel van de teksten over ongelijkheid, zowel tussen arm en rijk als op sociaal gebied, zoals verschillen in afkomst en kansen op welvaart. Bij een vraag had ik twee antwoorden over en moest ik gokken tussen die twee, omdat ik niet goed wist welke juist was."

- Martijn (17)

"Het Engels examen had dit jaar een minder interessante teksten. In plaats van boeiende onderwerpen kregen we bijvoorbeeld teksten over liedjes over liefdesverdriet en literaire verhalen die mij minder aanspreken. Daarnaast waren sommige vragen behoorlijk lastig en verwarrend, waardoor ik vaak twijfelde of mijn antwoord wel echt juist was. De combinatie van saaie teksten en lastige vragen maakte het examen uitdagender dan verwacht.

- Jason (18)

Toelichting van Cito

Hoewel het misschien niet altijd zo voelt, wordt bij het opstellen van de eindexamens over elke vraag lang en zorgvuldig nagedacht. Tijdens de examenperiode publiceert Scholieren.com meerdere keren per week exclusieve verhalen van de examenmakers. In deze artikelen vertellen zij over de totstandkoming van een vraag waar duizenden kandidaten eerder die dag op hebben zitten zweten. 

Liefdesverdriet in de poëzie van Lord Byron en de teksten van Taylor Swift

"De docenten die de teksten uitzoeken voor het examen vwo Engels vonden een artikel van universitair docent Anthony Howe over thematische parallellen tussen hedendaagse popmuziek en gedichten die meer dan tweehonderd jaar geleden zijn geschreven (zie tekst 6). Het leek hen een mooi onderwerp met een originele invalshoek voor het vwo-examen 2024.
 
De dichter Lord Byron (1788 -1824) stond bekend om zijn talrijke liefdesaffaires. Net als moderne popmuzikanten schreef hij hierover. Howe ziet overeenkomsten tussen de dichter en Adele, en ook de teksten van Taylor Swift weet de universitair docent aan het leven en oeuvre van Lord Byron te koppelen. Volgens Howe is de invloed van de dichters uit de Romantiek, waarvan Byron er een was, terug te zien in de teksten van pophits. We leven tweehonderd jaar later, maar we denken en schrijven nog steeds op dezelfde manier over liefdesverdriet.
 
Een complexe boodschap uit een gedicht van Byron staat centraal in opgave 19. Deze opgave maakt gebruik van het feit dat een tekst een geheel is en niet een verzameling losse alinea’s. Informatie die al in eerdere alinea’s aan de orde is geweest geeft context voor latere opmerkingen en ook doorlezen kan bij het beantwoorden van vragen van belang zijn. Daarom ook de aanwijzing in de vraag om vooral ook de zin na de dichtregels te lezen.
 
Via Taylor Swift en wat Anthony Howe over haar teksten had geschreven in alinea 1 wisten we al dat er tijd overheen gaat voordat je een liefdesbreuk hebt verwerkt en dat dit proces verschillende stadia kent. De laatste zin van alinea 6 verwijst daar naar en expliceert dat gegeven nog eens door te zeggen dat een abrupte breuk nooit een goed resultaat geeft. Byron’s boodschap, geschreven nadat er een dramatisch einde was gekomen aan meerdere relaties, kan dus als volgt geparafraseerd worden: Liefde kan langzaam wegteren, maar denk vooral niet dat je harten, die eens versmolten waren, abrupt uit elkaar kunt trekken zonder dat er schadelijke resten achterblijven (zie antwoord C).

- Natalie, toetsdeskundige Engels bij Stichting Cito

Reactie van het LAKS

"1.500 dat is het aantal klachten dat bij ons is binnengekomen over het examen Engels van Vwo. De meeste inhoudelijke klachten gingen over vraag 16, deze vraag ging over Taylor Swift. Bij deze vraag was het de bedoeling dat het open gelaten stukje gevuld werd."

-  Eindexamenklachtenlijncoördinator Dada

Gepubliceerd op 27 mei 2024


Alles over de examens in je timeline?