Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Zoekresultaten voor 'Machtsmisbruik '

Ik zoek een: onderwerp, blog, verslag
H2 & H3 + begrippen (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
8.3
... burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid. ... beschermt tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid.   Misdrijven ...
Politieke besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
8.4
... , zodat burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik door de overheid. Rechtstaat is ... . NL waarborgt om burgers tegen machtsmisbruik te beschermen door de overheidàrechtstaat. ...
Politieke Besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
5.5
... vastgelegd, zodat de burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik van de overheid. - Zonder rechtsstaat ... één persoon / groep komt om machtsmisbruik te voorkomen en de burger te ...
Rechtstaat hoofstuk 1 t/m 3
Samenvatting Maatschappijleer
8.1
... is een staat waarin burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid. Een absolute monarchie is een ...
Overzicht van alle kenmerkende aspecten
Samenvatting Geschiedenis
Gevonden in de bijlage: 1 Examen 2018 Onderdelen: - 10 tijdvakken -> 49 kenmerkende aspecten - historische contexten - republiek - verlichtingsideeën en democratische revoluties - Duitsland - koude ...
Politieke besluitvorming H1 tm H5
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
7.1
Gevonden in de bijlage: ... ?de? ?overheid? ?zijn? ?vastgelegd? ?zodat? ?burgers? ?beschermd worden? ?tegen? ?machtsmisbruik? ?door? ?de? ?overheid Democratische? ?rechtsstaat? ?=? ??een? ?staat? ?waarin? ?de ...
Max Havelaar door Multatuli
Boekverslag Nederlands
7.6
... De onderwerpen zijn hebberigheid en kolonialisme. Belangrijke motieven zijn uitbuiting, machtsmisbruik, ambtenarij en discriminatie. Het thema is de strijd tegen onderdrukking ...
De Nieuwe Overheid en Verkenning Technologische Innovaties
Samenvatting Anders
6.9
... van tegenwerking of concurrentie ingebouwd in het ambtelijk apparaat om machtsmisbruik te voorkomen Verschuivingen Groep => individuen Individuen kunnen op een grootschalige ...
Hoofdstuk 2 paragraaf 1 tm 3 (Memo)
Samenvatting Geschiedenis
1.0
... gelezen. In 1748 legde           hij        uit       hoe      je machtsmisbruik     door   de        koning kon voorkomen: door scheiding der ...
Politieke besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
6.4
... de overheid zijn vastgelegd zodat de burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik door de overheid Zonder rechtstaat is er geen democratisch bestaan ...
Hoofdstuk 5 t/m 10 + Historische Contexten (Werkplaats)
Samenvatting Geschiedenis
6.4
... ook houden aan de wet net als burgers.   Montesquieu = om machtsmisbruik (van 1 vorst) tegen te gaan à Trias politica; wetgevende ...
deelcontext 3. (Memo)
Samenvatting Geschiedenis
8.9
Gevonden in de bijlage: ... . Alexander Dubcek is nieuwe leider = niet tegen communisme, wel tegen machtsmisbruik en wilt hervormingen (meer vrijheid, meer vrije markt, etc.) 4 ...
H1 en H2 (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
5.2
... . Rechtsbescherming = de grondwet beschermt burgers tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid. Misdrijven = meer ernstige strafbare feiten Overtredingen = minder ...
Wat is maatschappijleer? + Rechtsstaat (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
6.2
... Rechtsbescherming: de grondwet beschermt burgers tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid. • Misdrijven: meer ernstige strafbare feiten. • Overtredingen: minder ...
Politieke Filosofie
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
... een monarch of een parlement zijn. Machtsmisbruik ligt voor de hand, maar is onvermijdelijk ... vergelijk het idee van Hobbes over machtsmisbruik door de staat met het standpunt van ...
Aan het werk
Samenvatting Maatschappijleer 2
4.8
... wordt ervaren als ongewenst en onplezierig. Vaak gaat het om machtsmisbruik. Je kunt er wat aan doen door bv. aantekeningen te ...
contextenboek H1 en H2
Samenvatting Geschiedenis
4.0
... absolute macht • Hoe konden natuurrechten het beste beschermd worden tegen machtsmisbruik door de staat • Vorsten streefden immers naar absolute macht en ...
Criminaliteit en Rechtsstaat
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
Gevonden in de bijlage: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Paragraaf 1.1 Aan de basis van elke regel staat een waarde. Ik elk land kan dit anders zijn, in Nederland zijn bijvoorbeeld ...
Hoofdstuk 2 rechtstaat (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
... na de terechtzitting uitspraak - dit is voor het tegengaan van machtsmisbruik - de helderheid van het strafproces en de bewaking ervan is ...
Politieke besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
... van de overheid zijn vastgelegd zodat burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik door de overheid. De rechtsstaat is een voorwaarde voor de ...

Bekijk alle gevonden verslagen ›