Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
In de reeks Lettersoep interviewen Lisa en Anouk het LHBT+-alfabet. We zoeken nog diverse letters. Wil je geïnterviewd worden over wat 'jouw letter' voor jou betekent, mail dan naar oscar@scholieren.com.

Zoekresultaten voor 'Machtsmisbruik '

Ik zoek een: onderwerp, blog, verslag
H2 & H3 + begrippen (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
7.6
... burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid. ... beschermt tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid.   Misdrijven ...
Rechtstaat hoofstuk 1 t/m 3
Samenvatting Maatschappijleer
7.2
... is een staat waarin burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid. Een absolute monarchie is een ...
Politieke besluitvorming H1 tm H5
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
9.2
Gevonden in de bijlage: ... ?de? ?overheid? ?zijn? ?vastgelegd? ?zodat? ?burgers? ?beschermd worden? ?tegen? ?machtsmisbruik? ?door? ?de? ?overheid Democratische? ?rechtsstaat? ?=? ??een? ?staat? ?waarin? ?de ...
Max Havelaar door Multatuli
Boekverslag Nederlands
7.6
... De onderwerpen zijn hebberigheid en kolonialisme. Belangrijke motieven zijn uitbuiting, machtsmisbruik, ambtenarij en discriminatie. Het thema is de strijd tegen onderdrukking ...
De Nieuwe Overheid en Verkenning Technologische Innovaties
Samenvatting Anders
5.5
... van tegenwerking of concurrentie ingebouwd in het ambtelijk apparaat om machtsmisbruik te voorkomen Verschuivingen Groep => individuen Individuen kunnen op een grootschalige ...
Hoofdstuk 2 paragraaf 1 tm 3 (Memo)
Samenvatting Geschiedenis
... gelezen. In 1748 legde           hij        uit       hoe      je machtsmisbruik     door   de        koning kon voorkomen: door scheiding der ...
H1 en H2 (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
5.2
... . Rechtsbescherming = de grondwet beschermt burgers tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid. Misdrijven = meer ernstige strafbare feiten Overtredingen = minder ...
Wat is maatschappijleer? + Rechtsstaat (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
6.6
... Rechtsbescherming: de grondwet beschermt burgers tegen andere burgers en tegen machtsmisbruik van de overheid. • Misdrijven: meer ernstige strafbare feiten. • Overtredingen: minder ...
Politieke Filosofie
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
... een monarch of een parlement zijn. Machtsmisbruik ligt voor de hand, maar is onvermijdelijk ... vergelijk het idee van Hobbes over machtsmisbruik door de staat met het standpunt van ...
Aan het werk
Samenvatting Maatschappijleer 2
4.8
... wordt ervaren als ongewenst en onplezierig. Vaak gaat het om machtsmisbruik. Je kunt er wat aan doen door bv. aantekeningen te ...
contextenboek H1 en H2
Samenvatting Geschiedenis
4.4
... absolute macht • Hoe konden natuurrechten het beste beschermd worden tegen machtsmisbruik door de staat • Vorsten streefden immers naar absolute macht en ...
Criminaliteit en Rechtsstaat
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
Gevonden in de bijlage: Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Paragraaf 1.1 Aan de basis van elke regel staat een waarde. Ik elk land kan dit anders zijn, in Nederland zijn bijvoorbeeld ...
Hoofdstuk 2 rechtstaat (Thema's maatschappijleer)
Samenvatting Maatschappijleer
... na de terechtzitting uitspraak - dit is voor het tegengaan van machtsmisbruik - de helderheid van het strafproces en de bewaking ervan is ...
Politieke besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
... van de overheid zijn vastgelegd zodat burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik door de overheid. De rechtsstaat is een voorwaarde voor de ...
Alles
Samenvatting Geschiedenis
Gevonden in de bijlage: Geschiedenis Samenvatting H1 – H10 + HC1 – HC3 Tijdvak 1: Prehistorie Hoofdstuk 1: Tijd van jagers en boeren, tot 3000 v.C. De belangrijkste ontwikkeling voor de mensen in tijdvak ...
tijdvak 1 t/m 10 (Memo)
Samenvatting Geschiedenis
6.0
Politieke besluitvorming
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
... van de overheid zijn vastgelegd zodat burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik van de overheid. Democratische rechtstaat: een staat waarin de macht ...
examenkatern De Verlichting (Memo)
Samenvatting Geschiedenis
5.3
... natuurlijke rechten van burgers het best beschermd konden worden tegen machtsmisbruik door de staat. Tijdens de periode van Verlichting streefden vorsten ...
Criminaliteit & Rechtsstaat H1-H6
Samenvatting Maatschappijwetenschappen
Gevonden in de bijlage: H1 Wat is criminaliteit? Rechtsstaat = overheid en burgers moeten zich aan de wet houden Waarde = een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Normen = ...
Verlichting (Werkplaats)
Samenvatting Geschiedenis
6.6
... absolutisme. Ze streden tegen godsdienstige intolerantie en kerkelijke dwang, tegen machtsmisbruik door kerk en staat en voor onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak ...

Bekijk alle gevonden verslagen ›