Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Levensvragen Jodendom, Christendom, Islam

Levensbeschouwing

Werkstuk

Jodendom, Christendom

A D V E R T E N T I E
Inspiratie nodig voor je werkstuk?
Op NPO Focus vind je verdiepende inhoud en achtergrond bij heel veel onderwerpen. Hoe? Door vragen en antwoorden met tekst, foto’s en video. Denk aan vragen als: Wat is bio-industrie? Hoe gevaarlijk is Noord-Korea? Waarom worden we verliefd? NPO Focus | Weet meer
6.2 / 10
2e klas havo/vwo
  • Anoniem
  • Nederlands
  • 2003 woorden
  • 56950 keer
    292 deze maand
  • 11 februari 2005
In dit werkstuk beantwoorden we de 6 levensvragen van drie godsdiensten; het Christendom, Jodendom en de Islam.

Jodendom

-Wat is belangrijk in het leven?
Jodendom: Joden geloven in één God, de God van Israël. Je moet je naaste en God liefhebben. Je moet je naaste lief hebben omdat je naaste ook een mens is, net als jijzelf. Zoals je van jezelf houdt, hoor je ook van je medemens te houden. Ook moet je respect hebben voor de medemens en niet alleen aan jezelf denken.
Door de Thora te lezen, begrijpen de Joden beter hoe het leven in elkaar steekt en zijn ze in staat om beter te handelen. God zal je nooit laten vallen, hij is de God van de mensen. De joden moeten zich houden aan de tien woorden. Die zijn ook belangrijk in het leven. Je moet weten hoe je rechtvaardig moet leven. Je hebt er verstand bij nodig. Dat verstand haal je uit de Thora.
Als je goed leeft, zal God je belonen. Als je slecht leeft zal God je straffen.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
Jodendom: Joodse mensen leven volgens de leefregels van de tien woorden of ook wel ‘de tien geboden’ genoemd.Geven concrete richtlijnen voor het menselijk samenleven en voor de relatie tussen God en de mens. De basis regel is dat je God en je naaste moet lief hebben.

Tien geboden van het Jodendom
1. Je mag alleen Mij (god) dienen.
2. Je mag geen beeld van Mij (god) maken.
3. Je mag Mijn naam niet misbruiken.
4. Een keer in de week is het rust- en gedenkdag (Sjabbat).
5. Eer je vader en je moeder (heb respect voor je ouders).
6. Je mag niet doden.
7. Je moet trouw zijn aan je echtgenoot of echtgenote.
8. Je mag niet stelen.
9. Je mag niet roddelen over anderen.
10. Je moet je zinnen niet zetten op iets wat van een ander is.

-Wie is de mens?
Jodendom: Een beeld van God. Wij horen op God te lijken.
Iemand die vrij is, ook al is hij mens, kan zelf kiezen welke weg hij wil volgen. De goede geschapen door God. Of de slechte. Je hoort als mens altijd voor het goede te kiezen. Ook al is het verleidelijk om voor jezelf te kiezen, je moet toch altijd rekening houden met de medemens. Wij kunnen niet alles, bepaalde dingen moet je toch over laten aan God. We gaan allemaal een keer dood. Mensen zijn sterfelijke wezens.

-Wat is de natuur/aarde?
Jodendom: De natuur is door God aan de mens gegeven. We moeten zorg hebben voor natuur en milieu. Wij moeten respect hebben voor de natuur en de natuur ook op zijn tijd rust
gunnen. Men moet geen roofbouw plegen op de natuur.
Doet men dat toch dan pleegt men roofbouw op God!

-Wat is tijd?
Jodendom: Joden vinden dat je de tijd die je in het leven hebt goed moet besteden door God en je naaste lief te hebben. De joden geloven ook in het hiernamaals.

-Wat is de betekenis van lijden en dood?
Jodendom: De nabestaanden krijgen door de gemeenschap de eerste maaltijd aangereikt, bestaande uit brood en een hardgekookt ei. Een ei symboliseert het leven; het lijkt dood, maar als het bebroed wordt zit er leven in. Men zegt hiermee: de dode is niet echt gestorven, maar leeft eeuwig, zoals dat ei dat maar schijnbaar dood is.
Die hele week zullen de nabestaanden de gelegenheid krijgen zich aan hun verdriet over te geven. Er wordt voor hen gekookt; ze hoeven de deur niet uit. Niemand voert het woord tegen hen. Ze zitten in hun gescheurde kleren, met pantoffels aan op lage stoelen, ongeschoren, onverzorgd en verdrietig.

Christendom

-Wat is belangrijk in het leven?
Christendom: Het allerbelangrijkste is dat je God lief hebt. Voor Christenen is het belangrijk dat je af en toe naar de kerk gaat en bid. Je kunt God van alles vertellen. Bijvoorbeeld dingen waar je mee zit of God bedanken voor de fijne dingen in het leven. Ook is het belangrijk dat je je naaste lief hebt en mensen helpt, bijvoorbeeld als ze het moeilijk hebben. Je moet net zo proberen te leven als God.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
Christendom: Als Christenen hoor je jouw naaste lief te hebben, rechtvaardig te leven en op te komen voor mensen die het moeilijker hebben dan jijzelf. Eigenlijk moeten we in Nederland wat soberder gaan leven. Zodat alles wat wij overhouden naar landen kan gaan waar ze het minder goed hebben. Het is niet belangrijk hoe je eruit ziet of waar je goed in bent. Het belangrijkste is dat je een goed mens bent.

-Wie is de mens?
Christendom: De mens is eindig maar na de dood is er een ander leven. Je komt dan in ‘het Rijk van God’. Dat is een leven met Christus. Er is alleen geluk en alles komt goed.
Mensen zijn ook beperkt. We kunnen heel veel zelf, maar sommige dingen moeten we ook aan God overlaten.
De mens is geschapen naar het beeld van God. Niemand is hetzelfde, God heeft iedereen anders geschapen. Dat maakt mensen zo mooi. God heeft mensen als een vrij wezen geschapen. Mensen kunnen zelf keuzes maken. Maar ze mogen hun vrijheid niet misbruiken zodat het ten koste van anderen gaat.

-Wat is de natuur/aarde?
Christendom: De natuur is in het christendom een belangrijk iets. De natuur was namelijk een onderdeel van de schepping van God. De mens heeft hiervoor de taak gekregen deze schepping goed te onderhouden. De christenen hebben dan ook een zeer nauwe relatie met de natuur. God openbaart zich steeds aan de mens met verschillende natuurlijke verschijningsvormen. Streng gelovige christenen zien mensen die in de natuur iets vernielen als verwaarlozing van de schepping. De christenen letten dan ook op de omgang met natuur en dieren. In het christendom wil men weer dat het gaat zoals vroeger, om samen met de natuur te handelen. Ze willen weer een mooi paradijs op de aarde. Het christendom geeft, net als veel andere levensbeschouwingen, dan ook de schuld aan de mensen van de slechte natuur.

-Wat is tijd?
Christendom: Christenen hebben denkbeelden over de hoe de toekomst eruit moet zien hebben hier dan ook een eigen visie op. De gebeurtenissen uit het verleden beïnvloeden de toekomst. In het verleden ziet het christendom het ontstaan van het christendom door een groep joden die hem zagen als de Messias en de ideeën van Jezus zijn gaan volgen. Veel gebeurtenissen uit het verleden van het christendom, hebben geleid tot waarin christenen nu geloven en in de toekomst zullen blijven geloven. Het verleden heeft er dan ook voor gezorgd dat het christendom overal over de wereld is verspreid. Kruistochten zorgden ervoor dat het christendom over Europa verspreid werd. In de toekomst heeft het christendom zich vertakt tot allerlei verschillende stromingen. Christenen zien het heden als een tijdperk waarin men zou moeten werken aan wereldvrede en gerechtigheid.

-Wat is de betekenis van lijden en dood?
Christendom: In het christendom komt ook vaak het woord eindigheid naar voren. Volgens het christendom zijn er twee bestaansvragen: waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Volgens hen is het antwoord daarop ‘God’. De mens komt voort uit God en zal uiteindelijk weer bij God terechtkomen. De mens moet ook beseffen dat hij eindig is. Ook is er het standpunt van herrijzen. Als je dood bent en je hebt in de Christelijke God geloofd zal je na je dood herrijzen Toch is één van de bekendste visies die van hemel en hel. De hemel is een soort paradijs, een land zonder kwaad, een land waar alleen maar goed is. In de hemel komen al je dromen uit. Wil je in deze wereld terechtkomen dan zul je er ook in moeten geloven. Dat betekent onder andere dat je in het christendom zult moeten geloven. Als je niet in God gelooft en je hebt slechte dingen gedaan dan zul je in de Hel terechtkomen. Dit is het huis van de duivel. Toch zijn er vele vragen bij dit geloof in de hemel.

Islam

-Wat is belangrijk in het leven?
Islam: Allah is erg belangrijk in het leven van een moslim. Allah is machtig: bij hem begint alles en eindigt alles. Allah vraagt rechtvaardigheid in het leven. Door rechtvaardig te zijn dien je Allah. Dus je moet eerlijk zijn en wat overhebben voor je medemens. Dit alles kun je lezen in de Koran.
De vijf zuilen zijn ook erg belangrijk in het leven. Het zijn vijf plichten. Als een moslim goed wil leven moet hij zich aan de vijf zuilen houden.

De vijf zuilen zijn:
1) De geloofsbelijdenis (de sjahada): "Er is geen andere God dan Allah, en Mohammed is Zijn Profeet."
2) Het rituele gebed (de salaat): Vijf maal per dag bidden in de richting van Mekka, de heilige stad.
3) De arme belasting (de zakaat): een deel van het inkomen van iedere Moslim wordt gegeven als steun voor de moskee en de armen.
4) De vastenmaand (Ramadan): De gehele Ramadan, de negende maand van de Moslimkalender, vasten de gelovigen van zonsopgang tot zonsondergang. Er mag niet gegeten, gedronken, gerookt en gevrijd worden.
5) De bedevaart (de haddj) Minstens eenmaal in het leven moet iedere gelovige naar Mekka, de heilige stad gaan. Zij gaan gekleed in eenvoudige witte kleding. Ze bezoeken dan de ka’aba en proberen die aan te raken zoals op het plaatje hiernaast.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
Islam: De koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen, maar dat ze andere dingen moeten doen. Ze hebben dus dezelfde rechten maar andere plichten. Op godsdienstig gebied hebben vrouwen wel dezelfde verplichtingen als mannen. Het enige verschil is dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven, zodat ze bij hun gezin kunnen blijven. Vrouwen hebben net als mannen recht op bezittingen en opleiding. Alleen zijn niet alle moslimmannen het daarmee eens.
Werken is in de eerste plaats voor mannen bedoeld. Ook als het om bepaalde zaken gaat, is de man het belangrijkst. Vrouwen moeten vooral het huis en de familie goed verzorgen. Dat is hun belangrijkste taak. Moslimvrouwen mogen wel buitenshuis werken, als ze hun plichten thuis maar goed blijven vervullen. Het liefst werken ze dan als verpleegster of onderwijzeres. Vrouwen die in een dorp wonen, gaan vaak op het land werken, zo kunnen ze dicht bij huis blijven en dan hoeven ze niet met vreemden te werken.
Volgens de Koran zijn mannen en vrouwen verplicht zich bescheiden en fatsoenlijk te gedragen.

-Wie is de mens?
Islam: Oorspronkelijk gaat men er vanuit dat een mens een lichaam, een geest (‘nafs’) en een ziel (‘roeh’) heeft. De ziel is van Allah afkomstig. In de schepping neemt de mens een heel belangrijke positie in. Van alle levende wezens is de mens de belangrijkste hierin. De mens kan van alles wat er is gebruik maken: van de dieren, de planten en noem maar op. Na zijn dood moet de mens verantwoording afleggen aan Allah. Als hij slecht geleefd heeft, zwaait er wat.

-Wat is de natuur/aarde?
Islam: Moslims geloven dat God, De Schepper van Alles is, dus alle mensen die op aarde bestaan zijn Zijn schepsels. Daarom is het logisch dat God naar ieder volk of natie een profeet stuurde.

-Wat is tijd?
Islam: Heb ik niet kunnen vinden.

-Wat is de betekenis van lijden en dood?
Islam: De dood is in de Islam geen eindpunt. Alles is in de handen van Allah: zowel de tijd, de plaats als de manier waarop iemand sterft. Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht. Dan komt het grote oordeel dat de beloning of straf van het lichaam en de ziel zal bepalen. Iedereen zal krijgen wat hij of zij verdient, dat wordt bepaald door de dingen die je hier op aarde hebt verricht. Op een dag zal de aarde vergaan en die tijd noemt men in de Islam de "Dag des Oordeels". Op die dag zullen de zielen terugkeren naar het lichaam in het graf. En op die dag zal Allah elk van ons verhoren en beslissen wie Hij naar de hemel of de hel zal sturen. Dus de dood heeft voor de moslims veel te betekenen: ze is dan eigenlijk het begin van een nieuw leven.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5416

reacties

cool
door Lotte (reageren) op 15 maart 2005 om 21:04
Heej, Wij moesten precies dezelfde opdracht doen voor godsdienst! Ik zit in 2 havo. Ik heb alles overgenomen (A) Echt heel erg bedankt!! Groetjess
door Jo-Lynn van Meijeren (reageren) op 31 oktober 2007 om 20:26
@Jo-Lynn van Meijeren: dit is plagiaat mevrouw
door willem (reageren) op 15 september 2014 om 13:11
dankje wel, we moesten een werkstuk maken, en dit heeft echt geholpen! dankjewel!(L)
door Anoniem (reageren) op 27 oktober 2010 om 18:23
weet iemand ook wanneer een jood goed geleefd heeft?
door lala. (reageren) op 2 maart 2011 om 9:52
@lala.: als hij niemand vermoord ofzo toch?
door willem (reageren) op 15 september 2014 om 13:12
superrrrrr!!!!
door =') (reageren) op 14 april 2011 om 13:51
dankje ik hb nu heel veel overkunnen nemen want ik moest iets voor levo doen(L)
door demi (reageren) op 20 april 2011 om 11:55
@demi: jaa echt bedankt ik had hw voor natuurkunde heb er echt veel aan gehad
door willem (reageren) op 15 september 2014 om 13:12
hee, wij moesten een werkstuk over het Christendom maken en 1 hoofdstuk ging over de Christelijke antwoorden op de 6 levensvragen. Ik dacht hoe ga ik dat nou doen. Typ ik bij google christendom antwoorden op 6 levensvragen en krijg deze site. Heel erg bedankt! Ik hoop wel dat het klopt, mijn levo juffrouw is kei streng... xxx
door lieke (reageren) op 26 april 2011 om 17:55
bedankt dat je dit hebt gedaan. ik moest een verslag over het jodendom maken en het moest ook over levensvragen gaan. bedankt!!
door chanel (reageren) op 29 september 2011 om 17:48
Thanks, anders moest ik nadenken en ja, daar had ik dus geen zin in! XD
door Wissal (reageren) op 2 november 2011 om 15:42
Best wel goed, maar je herhaalt teveel dingen. Maar ik heb het goed kunnen gebruiken. HAahahah ;p
door Sharon (reageren) op 24 november 2011 om 20:29
super gaaf we moesten een werkstuk maken over christendom en humanisme maar humanisme wist ik maar van het christendom wist ik helemaal niks ik ging zoeken en kwam op deze site uit en heb alles overgenomen wel hopen dat het klopt want mijn levo leraress ik echt heel streng .........Xxx
door DS (reageren) op 28 april 2012 om 11:00
bedankt voor wat informatie!
door bhc (reageren) op 20 mei 2013 om 21:22
dankje wel. wij moesten dezelfde opdracht doen voor school.
door mina (reageren) op 26 januari 2014 om 13:02
Beste student, In Islaam is tijd heel erg belangrijk. meerder keren god heeft op tijd gezworen. als we tijd niet goed gebruiken, dan zijn we de verliezer. sorh al-aser is de belangrijkste sorha die daar heel kort en krachtig over tijd gesproken.
door rahimi (reageren) op 8 februari 2014 om 11:26
Haha thanks, door deze tekst e heb ik veel kunnen kopieren
door Gurlyyy (reageren) op 12 februari 2014 om 13:29
Thanx heb veel overgenomen
door Jj (reageren) op 25 mei 2014 om 11:34
Hallo allemaal, Heeft iemand misschien nog wat meer informatie over hoe mensen met elkaar samenleven in het Jodendom?
door Bibi (reageren) op 25 mei 2015 om 17:43
precise hetzelfde staat op een andere website ! heb jij het gekopieerd of die andere ?
door anoniempje (reageren) op 24 februari 2016 om 17:33

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer