Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Wordt het niet hoog tijd om je crush te benaderen? Geef je op voor onze liefdesshow!

Kinderrechten

Levensbeschouwing

Werkstuk

Kinderrechten

6.8 / 10
2e klas havo
  • Angela
  • Nederlands
  • 3840 woorden
  • 9617 keer
    13 deze maand
  • 16 november 2004
INHOUDSOPGAVE:

Voorkant
Inhoudsopgave
H.1 Rechten van Kinderen
H.2 Kindermishandeling
H.3 Soorten Mishandeling
H.4 Kinderarbeid
H.5 Seksueel Misbruik
Organisaties

H.1 RECHTEN VAN KINDEREN:

Verdrag over de Rechten van het Kind
Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind tot stand gekomen. In dit Verdrag staan allemaal afspraken over hoe landen met hun kinderen moeten omgaan. Zo moet een land ervoor zorgen dat alle kinderen naar school kunnen. En dat kinderen genoeg te eten hebben en naar de dokter kunnen als ze ziek zijn. De Verenigde Naties (VN) hebben dit Verdrag gemaakt. De VN heeft aan alle landen gevraagd hun handtekening onder het Verdrag te zetten. 192 landen hebben dat ook echt gedaan! Alleen in Somalië en de Verenigde Staten is het verdrag nog niet van kracht. Als een land zijn handtekening zet, moet dat land zich houden aan de afspraken in het Verdrag. Het Comité van de Rechten van het Kind let erop dat landen dat ook doen. In Nederland geldt het Verdrag al vanaf 8 maart 1995.

Wat zijn je rechten eigenlijk?
Het verdrag gaat over alles waar je als kind mee te maken hebt of kunt krijgen. Het gaat over school, spelen, wonen, gezondheid, geloof, je ouders en je vrienden. Maar er staat ook van alles in over kindermishandeling, kinderarbeid en echtscheiding bijvoorbeeld. In het verdrag staan 54 regels. Deze regels worden in het verdrag artikelen genoemd. Artikel 1 t/m 40 gaan over de rechten van het kind.
De Rechten:
1. Definitie van het kind: iedereen onder de 18 jaar.
2. Alle kinderen zijn gelijk: dat is natuurlijk niet zo. Iedereen is anders. Ze bedoelen met dit artikel dat alle kinderen gelijk moet behandelen. Je mag niemand discrimineren omdat hij of zij een andere kleur haar heeft. Of omdat hij of zij christen, of moslim, arm of rijk.
3. Belang van het kind: in dit artikel staat dat je ouders bij alles wat ze doen, rekening moeten houden met jou. Als je ouders niet goed voor je kunnen zorgen, moet de overheid zorgen dat iemand anders voor jou zorgt.
4. Het mogelijk maken van kinderrechten: de overheid moet ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de rechten van alle kinderen.
5. Rol van de ouders: je ouders hebben een heel belangrijke taak. Ze zijn verantwoordelijk voor jou. De overheid moet ervoor zorgen dat de ouders hu kinderen goed opvoeden.
6. Recht op leven en ontwikkeling: je hebt recht op leven en op een kans om prettig op de groeien in de samenleving.
7. Naam en nationaliteit: als je geboren wordt, heb je recht op een naam en nationaliteit.
8. Respect voor identiteit: de overheid heeft respect voor jouw naam en nationaliteit. Stel dat je ontvoerd wordt en daarna een andere naam krijgt. De overheid helpt jou dan om je eigen naam weer terug te krijgen.
9. Scheiding van het kind van de ouders: alle kinderen hebben het recht om bij hun ouders te wonen. Als je ouders gaan scheiden, mag je allebei je ouders blijven zien. Tenzij dit natuurlijk niet goed is voor jou.
10. Gezinshereniging: de overheid moet ervoor zorgen dat je samen met je ouders een gezin kunt vormen.
11. Ontvoering: de overheid moet ervoor zorgen dat als je kind niet ontvoerd kan worden naar een ander land.
12. De menig van een kind: als kind mag je een mening hebben over onderwerpen die op jou betrekking hebben.
13. Vrijheid van meningsuiting: je mag niet alleen een mening hebben, je hebt ook een recht om deze mening te vertellen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je zomaar iemand gaat uitschelden. Je moet altijd respect hebben voor iemand anders.
14. Vrijheid van gedachten en godsdienst: je mag je eigen gedachten en godsdienst hebben. Je ouders zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor je.
15. Vrijheid van vereniging: alle kinderen mogen bij elkaar komen met wie ze maar willen. Je mag je eigen vereniging oprichten als je wilt.
16. Privacy: als kind heb je recht op privacy. Mensen morgen zich niet ongevraagd bemoeien met jouw leven, je familie, je huis en je eigen post.
17. Het recht op informatie: de overheid moet ervoor zorgen dat alle kinderen informatie krijgen. Informatie over van alles dat voor jouw belangrijk is.
18. Verantwoordelijkheid van de ouders: je ouders zijn verantwoordelijk voor jou. De overheid helpt je ouders daarbij. Er bestaat bv. Kinderopvang, zodat je ouders kunnen blijven werken.
19. Bescherming tegen kindermishandeling: geen enkel kind mag mishandeld worden.
20. Bescherming van kinderen zonder familie: wanneer je als kind niet in je eigen gezin kan leven, heb je recht op bescherming. Zo kun je bv. In een pleeggezin of in een kindertehuis gaan wonen.
21. Adoptie: een kind mag alleen door andere mensen geadopteerd worden als dat goed is voor het kind. Adoptie door mensen die in een ander land wonen mag alleen als dat de enige oplossing is.
22. Vluchtelingen: een vluchteling is iemand die bedreigd wordt met vervolging of gevangenschap. Kinderen die met of zonder hun ouders vluchten, hebben recht op bescherming. De overheid moet altijd proberen om de ouders van de gevluchte kinderen op te sporen.
23. Gehandicapte kinderen: kinderen die gehandicapt zijn, hebben speciale zorg nodig. Het is namelijk belangrijk dat een kind met een handicap een zo normaal morgelijk leven moet kunnen leiden.
24. Gezondheidszorg: de overheid moet er op letten dat het zo goed mogelijk gaat met de gezondheid van alle kinderen. De overheid zorgt er bv. Voor dat er voldoende voedsel en schoon drinkwater is. Ook helpen rijke landen de armere landen om kinderen goede gezondheidszorg te geven.
25. Uithuisplaatsing: soms wordt je als kind uit huis geplaatst. Dan kom je te wonen bij een pleeggezin of in een tehuis voor kinderen. Dit gebeurt bv. Om je een betere verzorging te geven of om je te beschermen.
26. Sociale zekerheid: de overheid geeft geld en zorg aan de mensen die dat nodig hebben. Dit wordt sociale zekerheid genoemd. In Nederland in de sociale zekerheid voor kinderen meestal geregeld via de ouders.
27. Levensstandaard: als kind heb je het recht om je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom hebben ouders de taak om te zorgen voor voldoende eten, een woning en goede kleding. De overheid zorgt ervoor dar ouders dat kunnen.
28. Onderwijs: omdat onderwijs heel belangrijk is, moeten alle kinderen naar school. Ieder kind heeft recht op basisonderwijs. De overheid geeft kinderen ook informatie over de verschillende beroepen die je na school kunt kiezen.
29. Onderwijsdoelstellingen: het onderwijs dat je als kind krijgt, richt zich op:
* de ontwikkeling van jou als kind.
* respect van mensenrechten.
* vrede, vriendschap en respect voor iemand anders.
* respect voor alle gebruiken van de eigen cultuur en die van andere culturen.
* respect voor het milieu.
30. Kinderen uit minderheidsgroeperingen: kinderen uit minderheidsgroeperingen zijn kinderen die behoren tot een etnische of godsdienstige minderheid, een taalminderheid of die behoren tot de oorspronkelijke bevolking van een land. Een kind dat hoort bij een minderheidsgroep in het land, heeft recht om zijn/haar eigen cultuur te beleven, godsdienst te belijden of taal te gebruiken.
31. Recreatie: kinderen hebben recht op vrije tijd en het recht om te spelen. Ze moeten recreatieve dingen kunnen doen; dat zijn sport- en spelactiviteiten, maar ook bezigheden die te maken hebben met bv. Kunst, muziek, dans en toneel.
32. Bescherming tegen kinderarbeid: de overheid moet voorkomen dat andere mensen geld verdienen aan het werk van kinderen. Als kind moet je beschermd worden tegen gevaarlijk en schadelijk werk.
33. Bescherming tegen drugs: de overheid moet regels en wetten maken die kinderen beschermen tegen drugs. De overheid moet er ook voor zorgen dat er op scholen informatie is over drugs. Hopelijk gebruiken steeds minder kinderen dan drugs.
34. Seksueel misbruik: je moet als kind beschermd worden tegen seksueel misbruik. Daarom moet de overheid er ook voor zorgen dan kinderen niet in aanraking komen met prostitutie en kinderpornografie.
35. Handel in kinderen: de overheid mag het nooit laten gebeuren dan kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.
36. Andere vormen van misbruik: je moet als kind beschermd worden tegen alle vormen van misbruik. Als je niet beschermd wordt kan dat slecht zijn voor je verdere ontwikkeling.
37. Kinderen in gevangenissen: je mag als kind niet gemarteld worden en je mag geen wrede straffen krijgen. Ook mag je niet veroordeeld worden tot de doodstraf of levenslange opsluiting in de gevangenis.
38. Kinderen in oorlogssituaties: tijdens oorlogen moeten kinderen extra goed beschermd en verzorgd worden. Als je jonger bent dan 15 ben je te jong om in het leger te gaan…
39. Passende zorg voor slachtoffers: als je als kind ergens slachtoffer van bent, heb je recht op passende zorg. Dit geldt vooral voor kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing, misbruik, slechte behandeling, bestraffing of gewapende conflicten.
40. Kinderstrafrecht: als je de wet overtreedt, heb je als kind recht op een eerlijk proces en juridische steun. Dit geldt ook voor kinderen die verdacht worden van het overtreden van de wet. In Nederland kan je als kind bij een lichte overtreding voor de rechter komen zonder dat je hulp krijgt van een advocaat.

H.2 KINDERMISHANDELING

Alle kinderen hebben rechten. Rechten op goede verzorging, liefde, eigen meningen. En zo zijn er wel meer.
Maar soms krijgt een kind dat niet. Dat heet verwaarlozing. De ouders bemoeien zich dan helemaal niet met het kind. Het kind krijgt niet genoeg te eten, geen warme kleren. Dit heet lichamelijke verwaarlozing.
Er bestaat ook geestelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing. Dat is dat als je iets doet nooit eens een aai krijgt of er wel eens wordt gezegd goed zo, en dat je ouders het kind niet troost als hij /zij verdrietig is. Ze hebben dan wel een heel dikke jas maar geestelijk staan ze in de kou. Ze hebben het gevoel dat niemand van ze houd en dan zijn ze verdrietig en ongelukkig.
Ouders kunnen zelf ook een nare jeugd hebben gehad. Misschien kwamen ze als kind veel te kort aandacht en liefde soms hebben ze niet geleerd hoe je ook prettig met elkaar om kunt gaan. Ze hebben niet geleerd wat van elkaar houden betekend. Ze willen vaak wel anders doen met hun kinderen, maar ze weten niet hoe dat moet. Gelukkig zijn er ook ouders die wel ondanks hun nare jeugd wel heel liefdevol met hun kinderen omgaan.
Soms zijn er ouders erg teleurgesteld in hun kind, zonder dat hun kind daar iets aan kan doen! Ze hadden bijvoorbeeld op een meisje gerekend en ze krijgen een jongetje. Of ze kregen een gehandicapt of een erg begaafd kind. De teleurstelling kan zo groot zijn, dat ze die niet aan kunnen. Ze gaan verkeerde dingen doen. Ze mishandelen of verwaarlozen hun kind(eren).
Je weet nu met welk probleem sommige ouders zitten. Nog geldzorgen en de baby huilt iedere nacht, dan kan zo iemand onder grote druk komen te staan. En dan word de kind geslagen. Maar dat mag natuurlijk nooit, hoe moeilijk ouders het soms ook hebben.
Ouders die hun kinderen mishandelen, moeten daarmee stoppen. Dat kunnen ze vaak niet alleen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Maar hoe moet die hulp beginnen! Je kunt een kindertelefoon bellen dat is als je problemen hebt. De kindertelefoon is speciaal voor kinderen gemaakt. Je hoeft je naam niet te noemen.
Merk je aan je vriend(in) dat die mishandeld wordt? Misschien wel. Sommige kinderen laten duidelijk merken dat ze zich ongelukkig voelen. Ze zijn gewoon niet vrolijk. Eerder angstig en terug getrokken. Ze denken dat ze alles verkeerd doen ook het werk op school werkt niet. Ze durven geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis te nemen ze mogen nooit buiten spelen.
Sommige kinderen worden agressief. Dat betekent dat ze altijd maar vechten en ruzie maken. Voor de omgeving is dat erg lastig.
Vroeger als de kinderen werden mishandeld, dat deden ze er niets aan. De politie zij dan dat de ouders zelf mochten weten hoe ze het/de kind(eren) behandelde. Als je mishandeld wordt weet dan dat je niet de enige bent. Verder moet je 2 dingen goed in je hoofd stoppen.
• Jij kunt er niets aan doen; het is niet jouw schuld dat je ouders het fout hebben.
• Je moet er met iemand, die je vertrouwt, over praten.
Weglopen:
Sommige kinderen, die mishandeld worden, die denken: "Ik ga weglopen."
Maar daar kom je nergens mee, want je maakt het alleen maar erger. Je maakt je ouders alleen maar bozer en bozer, dus loop nooit weg.
Het is beter om de kindertelefoon te bellen. Veel kinderen denken: "Als ik wegloop, dan kunnen mijn ouders mij niet vinden. Dan gaan ze mij niet slaan."
Maar dat is helemaal niet zo, want als je buiten bent, waar moet dan heen? Waar moet je slapen? Niet buiten, of zo maar. Het is ook niet leuk, als je bij je familie gaat logeren, terwijl je moeder er niets van af weet. Want je maakt het heel moeilijk voor hen. Ze kunnen niet liegen om te zeggen, dat je er niet bent. En als ze dan zeggen: "Ja, ze is hier", is het niet leuk voor jou. Dus ga niet naar je familie en loop ook nooit weg.
Liegen:
Veel kinderen die mishandeld worden, die liegen als ze een blauwe plek hebben. Ze zeggen, dat ze gevallen zijn of als ze hun arm gebroken hebben, zeggen ze, dat ze van de trap gevallen zijn.
Maar meestal dreigen de ouders van: "Als je het aan iemand vertelt, sla ik je nog harder."
Of als het kind aan iemand heeft verteld, dat die mishandeld wordt. Die gaat met de ouders praten. Is dit vaak voorgekomen, dat de ouders dan liegen? Dat ze vorige week het kind alleen maar een tik tegen het kont hebben gegeven? En dan vragen ze het aan het kind. Het kind zegt dan "JA", want hij weet dat hij dan harder wordt geslagen.
Maar als je weer thuis bent, slaan ze je als nog steeds. Je hebt het gezegd, maar zeg altijd eerlijk of je mishandeld wordt en lieg nooit. Want als je iemand in vertrouwen neemt, ben je er ook sneller vanaf.

Word je mishandeld:
Je wordt mishandeld en je denkt dat iemand het in jouw klas weet. Je wilt dat niemand het weet. Laat dat zo totdat hij of zij zelf naar je toe komt en vraagt of je mishandeld wordt.
Als je het echt niet wil zeggen, zeg je: "Nee".
Het beste is, als je er met iemand over praat, want die kan je misschien helpen.
Maar dan moet het wel iemand zijn, waarvan je zeker weet dat je hem kan vertrouwen. Zodat hij het niet gelijk doorvertelt. Hij moet je ook kunnen begrijpen. Niet dat hij denkt: "Het kan mij niets schelen."
En de meester of juf, daar moet je het ook tegen zeggen. Dan ben je veel veiliger en je ouders moeten natuurlijk niet weten dat je het verteld hebt. Want misschien krijg je er nog meer problemen mee. Maar praat er met iemand over.

Gevolgen:

Het mishandelen heeft voor het kind niet alleen gevolgen in de jeugd, maar ook in de volwassen jaren.

De gevolgen van kindermishandeling tijdens de jeugd kunnen zijn:
- Weinig of geen zelfvertrouwen en weinig gevoel van eigenwaarde. Je kunt het gevoel hebben dat je niets waard bent en nergens voor deugt.
- Wantrouwen tegenover andere mensen. Door dit wantrouwen ben je niet in staat om goede relaties met anderen aan te gaan.
- Een negatief zelfbeeld door een tekort aan aandacht van de ouders.
- Lichamelijk letsel, zoals botbreuken, hersenletsel en gehoorbeschadigingen. In sommige gevallen zijn de verwondingen zó ernstig dat het kind aan de gevolgen ervan overlijdt of blijvend gehandicapt raakt.
- Op vroege leeftijd aids-patiënt worden of zwanger raken.
- Ontwikkelingsachterstand, zoals groeistoornissen of een vertraagde taalontwikkeling.

Gevolgen tijdens de volwassen jaren kunnen zijn:
- Drugs of alcohol gebruiken om de problemen te vergeten en dan verslaafd raken.
- Je zo rot voelen en een definitief einde aan je leven maken door zelfmoord te plegen.
- Woede afreageren door zelfverwonding.
- Buikpijn, hoofdpijn en oververmoeidheid.
- Je eigen kinderen ook gaan mishandelen omdat jij nu degene bent die in de machtspositie is.

Oorzaken:

Er is natuurlijk nooit een reden om een kind te gaan mishandelen, maar er kan wel iets zijn dat een rol speelt bij het ontstaan.

Enkele voorbeelden zijn:
- De man die je opvoedt, is niet je eigen vader en eigenlijk ben je door hem ook niet gewenst.
- Je ouders hebben continu ruzie en reageren dat af op jou.
- Je ouders hadden verwacht dat je anders zou zijn. Je bent bijvoorbeeld een jongen en speelt graag met poppen.
- Je ouders kunnen de drukte in het gezin niet aan. Ze zijn veel aan het werk. Als ze thuis komen zijn ze moe en moet jij vooral niet “zeuren”.
- Je vader of moeder is vroeger ook mishandeld.
- Je bent een ongelukje.
- Je vader en of moeder is verslaafd of heeft psychische problemen.
- Je ouders weten niet hoe ze je op moeten voeden.
- Je ouders vinden je niet mooi.

Herkenning:

Signalen voor kindermishandeling zijn:
- hoofdpijn en buikpijn
- eetproblemen
- niet zindelijk
- groeiachterstand
- slaapproblemen
- er ongezond of verwaarloosd uitzien
- zich niet durven uitkleden
- concentratiestoornissen
- regelmatig ziek
- nervositeit
- somberheid
- angstig en schuw gedrag
- agressief gedrag
- seksueel uitdagend gedrag
- spraakproblemen, enzovoort.

Dit zijn dan wel signalen voor kindermishandeling, maar dat wil nog niet zeggen dat als een kind aan 1 van deze signalen voldoet mishandeld wordt. Ieder kind kan slaapproblemen hebben, daar hoef je niet mishandeld voor te worden, maar het kan wel een aanwijzing zijn.

H.3 SOORTEN MISHANDELING:

Er zijn verschillende mishandelingen zoals:
• Seksueel mishandeling
• Verwaarlozing
• Psychische mishandeling
• Lichamelijke mishandeling
* Als volwassenen seks met kinderen hebben, heet dat seksuele mishandeling.
*Als volwassenen niet goed voor je zorgen, geen eten geven en dat je elke dag bij de snackbar moet gaan eten en als je ziek bent dat ze niet eens naar kijken dat heet: verwaarlozing.
*Als volwassenen je pesten en uit schelden dan heet dat: Psychische mishandeling
*Als je ouders voor niets je schoppen en slaan dat heet: lichamelijke mishandeling.

H.4 KINDERARBEID:

Over de hele wereld verspreid zijn er 250 miljoen kinderen onder de 14 jaar die gedwongen worden te werken. Die gaan niet naar school maar moeten iedere dag vaak zwaar, smerig en gevaarlijk werk moeten doen. Per dag komen er zo'n 80.000 werkende kinderen bij.
Kinderarbeid komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Want behalve dat meisjes vaak worden gedwongen te werken in de huishouding en in de prostitutie moeten ze thuis ook nog allerlei klussen doen.
In Azië komt kinderarbeid het meeste voor, met name in India. Waarschijnlijk worden daar zo’n 50 miljoen kinderen gedwongen te werken. Ook in Afrika en Zuid-Amerika is kinderarbeid. Maar het komt niet alleen voor in Derde Wereld Landen. Ook in Europa en de Verenigde Staten komt kinderarbeid voor.
Kinderarbeid komt voornamelijk voor in de landbouw (Afrika en Zuid-Amerika) en in de industrie (Azië). Met name in India, Bangladesh en Pakistan wel veel kinderen in de tapijtindustrie. Sommige kinderen werken ook in de mijnbouw. In Peru is 20% van de mensen die daar in de mijnbouw werken kinderen tussen de 11 en 18 jaar. En dat terwijl de minimumleeftijd voor werken in de mijnbouw 18 jaar is.

H.5 SEKSUEEL MISBRUIK:

Natuurlijk is er ook een recht dat je pas seks mag hebben als je er zelf klaar voor bent. Maar sommige ouders denken daar anders over… als kind heb je het nog niet door, omdat je nog niet echt weet wat het is. Maar dat veranderd vanzelf… ineens heb je door dat het helemaal niet zo normaal is, als je zelf dacht. Je spreekt dan van Seksueel Misbruik.
Maar dat hoeft niet persé door 1 van je ouders te zijn, of door een familielid… het kan ook zijn dat je te maken hebt met een Loverboy. Deze jongen doet zich helemaal anders voor dan dat hij eigenlijk is. Hij geeft je cadeaus en betaalt altijd ALLES voor je… maar dan wil hij ineens wat terug. Je moet voor hem gaan werken in de prostitutie. Dat wil zeggen: Je moet voor hem seks hebben met mannen voor het geld.
Op die manier wordt je ook misbruikt. Want je wil geen seks met al die mannen… Maar als je wat tegen die jongen inbrengt, kan hij je slaan of zelfs bedreigen.
Het is belangrijk dat jij niet in zijn streken trapt! Hieronder een aantal vragen die je kunnen helpen te begrijpen of jouw vriend wel of geen loverboy is!
• Heeft hij dure spullen en dure kleren?
• Heeft hij een dure auto of scooter?
• Weet je niet hoe hij aan het vele geld komt?
• Heeft hij zoveel geld door drugs of handelt hij in wapens?
• Heb je wel eens verhalen gehoord over hem waaruit bleek dat hij zich met dit soort zaken bezighield?
• Heeft hij jou een mobieltje gegeven?
• Geeft hij je regelmatig dure cadeaus?
• Neemt hij je vaak mee naar dure tenten?
• Neemt hij je wel eens mee naar de rosse buurt, en heeft hij daar bekenden?
• Heeft hij vrienden die loverboy zijn?
• Praat hij negatief over mensen die tot nu toe belangrijk voor je waren?
• Wat doet hij eigenlijk voor werk?
Weet je bijvoorbeeld niet veel dingen over hem, of niets, omdat hij het niet wil vertellen, dan zou het kunnen dat hij een loverboy is. Zeker als hij je ook dure dingen geeft en zelf ook erg dure spullen heeft, waarvan jij niet eens weet waar het vandaan komt…
Gelukkig komt het niet vaak voor dat je vriendje een loverboy is! Mara het zou altijd kunnen, dus wees gewaarschuwd!
Wanneer je seksueel misbruikt wordt, kun je altijd met de kindertelefoon bellen!

ORGANISATIES:

Deze organisaties zetten zich in om het bestaan van kinderen te verbeteren:

War Child:
Waar zet het zich voor in: War Child zet zich in voor een gezonde en een goed geestelijke ontwikkeling voor oorlogskinderen, zodat hun een toekomst kunnen opbouwen.
Hoe gaan zij te werk: Ze gaan met de kinderen praten (psychologie) en doen met een groep kinderen leuke dingen waar ze hun gevoel kwijt kunnen. Ze doen dat door bijvoorbeeld: muziek, toneelstukjes maken en sporten.
Bijzonderheden: Marco Borsato is een beroemd ambassadeur van War Child. Hij geeft bijvoorbeeld zijn opbrengst van een aantal concerten aan de organisatie en kookt voor zijn fans tijdens “Feast For Peace.” Ook de opbrengst daarvan gaat naar War Child.

Unicef:
Waar zet het zich voor in: Het komt op voor de rechten van een kind en verbetert het leven van miljoenen kinderen over de hele wereld.
Hoe gaan zij te werk: Ze geven voorlichting aan de kinderen over Aids.
Bijzonderheden: Kids United. Dat is een organisatie die deel maakt van Unicef. Het is een grote groep kinderen uit Nederland die zich ook speciaal inzet voor kinderen in andere plaatsen in de wereld.

Kinderen in de Knel:
Waar zet het zich voor in: Het is een kinderprogramma van Kerk In Actie. Ze zetten zich, net als Unicef, in voor de rechten van het kind.
Hoe gaan zij te werk: Ze sturen geld naar mensen die daar hulp geven en die mensen geven het weer uit kleine projecten.
Bijzonderheden: Het gaat uit van Kerk In Actie

World Vision:
Waar zet het zich voor in: Zij geloven, dat ze in naam van Jezus, de leefomstandigheden voor kinderen moet verbeteren.
Hoe gaan zij te werk: Ze geven hulp aan mensen die getroffen zijn door een ramp. Ze vertellen aan mensen die nog niet geloven over Jezus en de bijbel, om ze te overtuigen van het Evangelie. En ze sturen behoeften voor kinderen, zoals goede lesboeken.
Bijzonderheden: geen

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5977

reacties

Heej ,, Ik zit zelf in de eerste op TTO (Tweetalig Onderwijs) en moet binnenkort een Engels spreekbeurt over Kinderrechten houden ,, en ik vind deze info erg goed bruikbaar ,, vooral die lijst met de 40 rechten voor een kind ,, Nou ,, bedankt in ieder geval ,, Doeg ,, Brigitte
door Brigitte (reageren) op 1 februari 2007 om 20:46

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer