Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Julius Caesar

Geschiedenis

Werkstuk

6.0 / 10
4e klas vwo
  • Aartjan
  • Nederlands
  • 1560 woorden
  • 50176 keer
    383 deze maand
  • 14 mei 2004
Inleiding

Ik doe mijn werkstuk over Julius Caesar. Mijn hoofdvraag is: Waarom werd Julius Caesar vermoord? Ik ga deze vraag beantwoorden aan de hand van een aantal deelvragen waarin ik vertel over het Romeinse rijk en Julius Caesar. In de conclusie beantwoord ik vervolgens, met informatie uit de deelvragen, de hoofdvraag.

Het Romeinse rijk

Julius Caesar heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitbreiding van het Romeinse rijk. Het Romeinse rijk is ontstaan in 753 v. Chr. vanuit Rome. Vanuit ItaliŽ veroverde de Romeinen het gehele Middellandse-Zeegebied en verder. Het Romeinse rijk had bekende leiders als Augustus en Caesar. Toen het rijk op zijn grootst was reikte het van Schotland tot Noord-Afrika en van het huidige Portugal tot aan Iran. In dit gigantische rijk werden vele talen gesproken maar de twee belangrijkste talen waren Grieks in het Oosten en Latijn in het Westen.
In het begin werd het rijk bestuurt door koningen. Na een tijdje werd de macht overgenomen door de Senaat. In het begin telden de Senaat ongeveer 300 man. De rijkere mannen zaten in de senaat. De Senaat werd geleid door consuls. De consuls waren in oorlogstijd ook de leiders van het leger. Caesar is ook consul geweest. Als het volk ging stemmen dan mochten de buitenlanders, slaven en de vrouwen niet stemmen. De (rijke) mannen hadden dus de macht.

De Romeinen hadden een sterk en goed georganiseerd beroepsleger. Het leger bestond uit legioenen. Een legioen is ongeveer 5000 man. Een soldaat werd een legionair genoemd, die was uitgerust met een zwaard, speer en schild.
Rond de derde eeuw na Chr. raakte het immense Romeins rijk in verval en vormden de barbaarse volksstammen een gevaar voor het Romeinse leger.Toen de volksstammen het rijk binnenvielen viel het rijk uiteen en werd in tweeŽn gesplitst in het westelijk en oostelijk rijk. In het westelijk rijk zaten de barbaren en in het oostelijk rijk de Romeinen, die als hoofdstad Constantinopel, het huidige Istanbul, hadden.
De aanwezigheid van de Romeinen in sommige gebieden is nu nog steeds te zien. Romeinse bouwwerken als bruggen en tempels zijn nog steeds in het landschap te zien. In het Romeinse rijk werden alle steden volgens een goed plan gebouwd. De steden werden ontworpen met rechte straten, waterleiding en riolering. Er waren veel tempels en badhuizen. De Romeinen hebben dus een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige situatie waarin wij leven.

Wie was Julius Caesar?

Gaius Julius Caesar werd geboren op 13 juli 100 voor Christus. Hij groeide op in een rijke familie. Op zín vijftiende stierf zín vader. Een jaar later werd Caesar priester van Jupiter.
Doordat Caesar weigerde te trouwen met de dochter van een belangrijke consul haalde hij zich de woede over zich heen van de toenmalige dictator Sulle. Caesar verloor zijn priesterambt, zijn erfrecht en hij werd als politiek tegenstander van Sulle beschouwd zodat hij moest onderduiken. Hij moest elke nacht vluchtten van schuilplaats naar schuilplaats. Na verloop van tijd drongen mensen uit de vriendenkring van Sulle er op aan om Caesar gratie te geven. Sulle stemde hier mee in. Julius Caesar was al op jonge leeftijd van zichzelf overtuigd. Op 19 jarige leeftijd gehoorzaamde hij niemand meer en hij zei tegen zijn vrienden dat ze niet slim waren en hij dacht dat hij veel meer waard was dan de andere rijkere mensen.

Op 25-jarige leeftijd, werd hij gegijzeld zeerovers. De piraten eisten voor de vrijlating van Caesar een losprijs van 20 talenten. Caesar lachte hen uit, zegt dat ze niet wisten wie ze voor zich hadden, en zei dat ze 50 talenten voor hem moesten vragen. Caesar stelt zich ook verder arrogant op en dreigt iedereen te zullen straffen na zijn vrijlating, maar de piraten lachten hem uit. Het geld werd betaald en Caesar komt vrij. Meteen organiseert hij een strafexpeditie, neemt alle piraten gevangen en zorgt er persoonlijk voor dat de meeste van de piraten gekruisigd werden

Hij ging studeren voor advocaat. Hij werd advocaat in Rome tussen 70 tot 60 v. Chr. Familieleden van Caesar waren leden van een politieke partij. Zo werd Caesar ook bij de politiek betrokken. Rond 60 v. Chr. werd hij gekozen tot consul. Hier begon ook zijn militaire loopbaan. Caesar werd beroemd door zijn militaire successen en zijn relatie met Cleopatra.

Hoe werd Caesar zo machtig?

Toen Sulle gratie had verleent aan Caesar gaf hij de waarschuwing dat Caesar een gevaar kon worden voor de conservatieve partij van Sulle. Uiteindelijk bleek deed ook zo te zijn.
Mensen uit Caesars familie behoorden tot de Populares, dat was de volkspartij. De Populares wilde de macht van de Senaat, het Romeinse bestuur, ondermijnen. De Senaat kreeg steun van een andere politieke partij: de Optimates. Er ontstond een soort strijd tussen de Optimates en de Populares. De Optimates kreeg steun van de Senaat, de Populares van de bevolking. Caesar speelde een belangrijke rol in deze ďstrijdĒ en mede met hulp van Caesar werd veel macht van de Senaat ontnomen.
Caesar kreeg onder andere de taak om spelen voor het volk te organiseren. Hij maakte zich hiermee ontzettend populair bij het volk.
Rond 60 v. Chr. werd hij tot consul gekozen en sloot hij een verbond met Pompeius, die beroemd was geworden door zijn strijd tegen de zeerovers en zijn veldtocht in AziŽ en bovendien Caesars schoonzoon was. En met Crassus, die heel erg rijk was. Dit verbond noemt men het ďeerste DriemanschapĒ.
Dit verbond werd gesloten om samen meer macht te hebben in de strijd tegen de Senaat, waarbij waarschijnlijk elk van de drie de bedoeling had met behulp van de andere twee de aan de macht te komen. Het driemanschap, ook wel het Triumviraat genoemd, kreeg veel macht in Rome.

Caesar gaf als consul aan 20 duizend hele arme kinderrijke gezinnen een stukje land om in hun voorzieningen te voldoen. Hij maakte zich hiermee nog populairder bij het volk. Het volk gaf hem de leiding over het Po-gebied en van de Senaat kreeg hij Gallia Narbonensis, de huidige Provence.
Zijn opdracht was om heel Gallia te veroveren, en dat deed hij ook uiterst succesvol. Hij veroverde in een paar jaar tijd geheel Gallia, dat was het gebied wat nu Frankrijk, BelgiŽ en een groot deel van Nederland is. In 55 v. Chr doet Caesar een poging tot een verovering van Engeland met een groot legioen en vele schepen. Hij gaat aan land, maar krijgt hevige tegenstand. Na veel tegenslagen wordt de verovering afgeblazen.
Een tweede poging in het volgende jaar is meer succesvol. Caesar maakt verkenningstochten, komt tot waar nu Londen ligt, maar vertrekt weer, met familieleden van stamhoofden als gijzelaars.

Er werd een tweede hernieuwde Driemanschap opgericht. Alleen lagen de zaken nu anders. Pompeius was jaloers op de populariteit en het succes van Caesar. Hij wilde een zelfde soort bestuur als Caesar in Gallia had. Zo kwamen ze met zín drieŽn tot een verdeling. Caesar hield Gallia, Pompeius kreeg Spanje en Crassus kreeg SyriŽ.
Crassus werd in een gevecht gedood, zodat Caesar en Pompeius overbleven. Pompeius voelde zich hierdoor nog meer benadeeld. Hij vond steun bij de Senaat die ook vond dat Caesar te machtig werd.
Vanaf toen ontstond de strijd tussen Caesar en Pompeius. De Senaat beval Caesar om zijn commando in Gallia neer te leggen. Caesar deed dit niet en stelde een leger samen waarmee hij de Rubicon overtrok. De Rubicon was de grens tussen zijn mandaatgebied, Gallia, en ItaliŽ. Caesar gaf hier mee aan dat hij uit was op een staatsgreep om de macht over te nemen. Pompeius en de Senaat hadden niet genoeg tijd om een leger op de been te brengen dat bestand was tegen dat van Ceasar. Pompeius vluchtte naar het Oosten, en Caesar veroverde ItaliŽ. Hij zette toen de achtervolging op Pompeius in. In een eerste confrontatie werd Caesar verslagen door het leger van Pompeius. Pompeius vluchtte verder maar werd in Egypte vermoord. Bij zijn bezetting van AlexandriŽ raakte Caesar verwikkeld in de troonstrijd tussen Ptolemaeus XII en zijn zuster Cleopatra. Cleopatra verleidde Caesar en wilde zo zijn hulp krijgen in de troonstrijd. Caesar versloeg Ptolemaeus en plaatste Cleopatra op de troon. Hij kreeg een relatie met Cleopatra. Uit zijn intieme relatie met de Egyptische prinses werd hun zoon Caesarion geboren.

Conclusie

Waarom werd Julius Caesar vermoord?

Caesar heeft in zijn hele leven veel politieke tegenstanders gehad. Door zijn vele successen voelde hij zich ongelofelijk machtig maar in Rome stuitte Caesar op veel problemen. Hij was al benoemd tot dictator voor tien jaar, maar hij wilde zichzelf ook tot koning laten kronen. Caesar zou op 15 maart 44 voor Christus de koningstitel kunnen krijgen. Als hij die titel zou krijgen werd hij alleenheerser. Er waren veel politici die vonden dat Caesar al te veel macht had. En als hij ook nog koning zou worden had hij helemaal veel macht daarom werd er een plan gemaakt om Caesar te vermoorden.
Op 15 maart van het jaar 44 v. Chr. wordt Gaius Julius Caesar in Rome op de trappen van het senaatsgebouw vermoord. Een tiental samenzweerders, aanhangers van Pompeius en leden van de senaatspartij, waaronder ook Brutus en Cassius, brengen hem met hun dolksteken om het leven.
Vooral het verraad van zijn aangenomen zoon Brutus ontstelde Caesar: et tu, Brute (ook gij, Brutus) zouden Caesars laatste woorden geweest zijn.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6298

reacties

vluchten moet met een t
door bennie (reageren) op 18 mei 2007 om 10:51
is dit wel goed?
door faye (reageren) op 11 december 2013 om 19:13
Hij is benoemd tot dictator voor het leven en niet voor 10 jaar
door Sven (reageren) op 29 oktober 2007 om 15:58
@Sven:
door iemand (reageren) op 23 november 2015 om 16:24
@Sven: dat is zeker niet waar hij is namelijk eerst benoemd tot dictator voor 10 jaar.
door iemand (reageren) op 23 november 2015 om 16:26
Heel mooi stuk...
door someone (reageren) op 1 juni 2010 om 18:29
sven, hij is wel benoemd voor 10 jaar tot dictator. hij is benoemd tot consul voor het leven
door Jeroen (reageren) op 19 januari 2011 om 21:58
iss dit goed?
door JILLL (reageren) op 31 januari 2011 om 17:14
beste goeie tekst
door ik (reageren) op 23 februari 2012 om 15:12
wat ik ni zo goe vind, is da dit ni wordt gecontroleert op fouten, maar ja jullie kunnen toch niet zoals wikipedia!!! toch leuke website !! heel interessant
door Emmma (reageren) op 20 april 2012 om 15:39
is dit wel goed, straks schrijf ik het op in me verslag terwijl het fout is...
door Ayse (reageren) op 21 april 2012 om 16:31
@Ayse: houw je mond
door moeder (reageren) op 13 januari 2017 om 11:26
Niet heel sterk geschreven.. Lijkt me een beetje subjectief. Ga ik niet gebruiken voor m'n werkstuk.
door Xontayn (reageren) op 10 mei 2012 om 14:59
niet zo goed
door Ariana (reageren) op 7 juni 2012 om 8:57
bronvermeldingen heb ik niet kunnen vinden
door piet hendrik (reageren) op 21 mei 2013 om 21:29
Caesar wou niet scheiden van de dochter van een vijand van Sulla. Daardoor werd hij verbannen.
door Insert.Name (reageren) op 28 januari 2015 om 17:18
Julius Caesar benoemde zichzelf tot dictator voor het leven, dat maakten de senatoren bang. dit leiden ertoe dat ze hem hebben vermoord met 23 mesteken. uiteindelijk wreekte zijn broer augustus hem.
door DD (reageren) op 23 april 2015 om 19:58
@DD: augustus was zijn achterneef niet zijn broer
door m (reageren) op 20 november 2015 om 9:47
het is zeker leerijk maar ja het kan niet worden gebruikt voor het knippen en plakken want is veel te alternatief
door bram (reageren) op 12 januari 2016 om 18:28
tja dit is niet goed
door andoas (reageren) op 16 januari 2016 om 18:37
tja dit is niet goed
door andoas (reageren) op 16 januari 2016 om 18:37
tis best wel goed maar de info die ik zoek staat er niet in. jammer
door charissa (reageren) op 30 mei 2016 om 20:57
@charissa: sorry dat ik zo bot doe maar je bent vervelend
door niemand* xxx (reageren) op 20 oktober 2017 om 14:19
dit is nuteloos
door skeerk (reageren) op 13 januari 2017 om 11:21
lolollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololololollololololololololololololololololololololololololololololololololo
door skeerik (reageren) op 13 januari 2017 om 11:23
dit is skeerik laterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
door anominos (reageren) op 13 januari 2017 om 11:25
Oké niet door gelezen was te lang
door Romy (reageren) op 10 februari 2017 om 10:42
wie werd na zijn dood koning??
door niemand* xxx (reageren) op 20 oktober 2017 om 14:18
augustus was de geadopteerde zoon van Julius caesar
door lol (reageren) op 27 oktober 2017 om 16:29
stom
door sep de jonge (reageren) op 19 januari 2018 om 10:04
hoeveel vrouwen had Julius Caesar?
door Liesss (reageren) op 20 maart 2018 om 15:50

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Eindexamens

Ben jij al helemaal klaar voor de eindexamens?