Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

❤️❤️ Zometeen van 16:00-17:00 uur: chatten met Sense.info. Heb jij een vraag over seks, liefde of relaties? Schrijf je vast in voor de reminder. ❤️❤️

De Telegraaf

Nederlands

Werkstuk

7.0 / 10
1e klas hbo
  • anoniem
  • Nederlands
  • 4620 woorden
  • 11913 keer
    14 deze maand
  • 9 december 2003
VOORWOORD

De tweede excursie die aangeboden wordt door HBO-Nederland is een rondleiding bij het dagblad De Telegraaf. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje achter de schermen te nemen van een groot concern en tevens de grootste krant van Nederland.

In opdracht van HBO-Nederland schrijf ik dit verslag over De Telegraaf. Ook deze gingen we per trein naar Amsterdam Sloterdijk. Ook deze keer was het een gezellige reis onze klas was namelijk goed vertegenwoordigd. Mijn indrukken zijn terug te lezen in het verslag en ik hoop dat het leuk is om te lezen.

November 2003

INLEIDING


De centrale vraag die ik stel bij deze excursie is: "Hoe komt het dat De Telegraaf al meer dan 100 jaar klaarblijkelijk met succes bestaat?"

Ik stel daarbij de volgende deelvragen (in thema's) om uiteindelijk de centrale vraag te kunnen beantwoorden:

(De Telegraaf van toen)
- Hoe luidt de geschiedenis van De Telegraaf?
(De Telegraaf van nu)
- Hoe ziet De Telegraaf vandaag de dag eruit?
- Welke kranten vallen nog meer onder het concern De Telegraaf?
- Wat is de marktpositie?
- Wat is de jaaromzet?
(De Telegraaf in de toekomst)
- Hoe ziet de toekomst van De Telegraaf eruit?
(De telegraaf en Marketing)
- Wat zijn de 6 P's van De Telegraaf? (product, plaats, prijs, promotie, personeel, presentatie)
- Onder welke P valt dit bedrijfsbezoek?
(Indruk van de Telegraaf)
- Wat is mijn indruk van De Telegraaf?
- Wat was mijn eigen beeld van de krant voor het bedrijfsbezoek?
- Wat is de algemene indruk van mensen hoe de krant wordt getypeerd?
- Wat zijn de kenmerken van De Telegraaf?
- Wat verwachtte ik aan te treffen tijdens de rondleiding?
- In mijn beeld verander door het bezoeken van de telegraaf?

Op bovenstaande vragen probeer ik antwoord te geven, door het bezoeken van het concern De Telegraaf en aan de hand van verzamelde bronnen. Doormiddel van het schrijven van dit verslag beantwoord ik de deelvragen om uiteindelijk tot het beantwoorden van de centrale vraag te komen.

Aan de hand van de verkregen opdracht van HBO-Nederland, heb ik ook de verplichte onderwerpen vermeld in dit verslag.

(De Telegraaf van toen)

1. HOE LUIDT DE GESCHIEDENIS VAN DE TELEGRAAF?


De Telegraaf is een van de oudste kranten van Nederland. Het dagblad verscheen voor het eerst op 1 januari 1893. De heer Henry Tindal, een politiek actieve man die sinds 1888 reeds het avondblad "De Amsterdammer" bezat, stond aan de wieg van deze nieuwe krant. Doordat "De Amsterdammer" voornamelijk op de elite was gericht, zag Tindal een gat in de markt. Zijn Telegraaf moest een ochtendblad worden, politiek en godsdienstig neutraal zijn en veel aandacht aan scheepvaart, handel en nijverheid schenken. Daarnaast kwam er "De Courant", een goedkoop avondblad voor het volk. Acht dagen na De Telegraaf zag deze het levenslicht. Na het verschijnen van beide kranten kocht Tindal nog diverse kranten op. Al deze kranten werden gedrukt in de Elektrische Drukkerij in de Gravenstraat in Amsterdam, de eerste "drukfabriek" van ons land.

In de jaren 1890 bestonden er nog negen kranten in Amsterdam, waaronder "De Echo", "Het Nieuws van den Dag" en het "Algemeen Handelsblad". De Telegraaf kende een langzame start, maar later bleek de krant goed aan te slaan. De krant onderscheidde zich naar Tindals idee, door uitvoerige en actuele berichtgeving en het levendige uiterlijk.


1.1 DE OVERNAME

De Telegraaf als krant deed het goed, totdat Tindal, die zakelijk geen kei bleek te zijn, in 1901 failliet verklaard werd. In 1902 stierf hij en het leek gedaan met De Telegraaf en De Courant. Redder in nood bleek drukker H.M.C. Holdert, die meer bekend was in het vak. Zijn familie had namelijk "De Echo" opgericht. Holdert blies de succesformule nieuw leven in; hij verlaagde de abonnementsprijs, stelde meer pagina's beschikbaar en breide de redactie uit. Hierdoor werd de krant dikker en levendiger. In dertig jaar tijd zou Holdert acht kranten overnemen en deze liet hij allemaal opgaan in De Telegraaf en De Courant. Een van de meest spraakmakende overname was van "Het nieuws van den Dag", deze voegde hij samen met De Courant. Het ging Holdert om de grond aan de Nieuwezijde Voorburgwal van de "Vereenigde Drukkerijen,"die de krant drukten en huisvestten, en niet eens zo zeer om de krant zelf.

Deze locatie was een echte krantenstraat, waar alle uitgevers perse wilden zitten. In 1926 wist Holdert eens stuk grond aan deze Nieuwezijde Voorburgwal 225 te werven. Hier liet hij een 35 meter hoog pand neerzetten, toentertijd een van de hoogste gebouwen van Amsterdam. Samen met zijn compagnon Hülsman was Holdert eigenaar van het Telegraafconcern. De enige grote krantenmagnaat die Nederland ooit heeft gekend.

1.2 DE TELEGRAAF TIJDENS DE WERELDOORLOGEN


Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bleek de krant nog onmisbaarder te zijn dan in vredestijd. De Telegraaf sprong met haar felle anti-Duitse houding in het oog. De Nederlandse regering die scherp op de pers toe zag, probeerde angstvallig de neutraliteit van Nederland te handhaven. De krant werd dan ook verweten deze neutraliteit ernstig in gevaar te hebben gebracht. J.C. Schröder, de hoofdredacteur, werd in 1915 op verdenking van een misdrijf tegen de veiligheid van de Staat enkele weken in preventieve hechtenis genomen. Na vele processen werd hij uiteindelijk vrijgesproken. In de Tweede Wereldoorlog luidde het verhaal dat De Telegraaf "fout" zou zijn, maar de krant gedroeg zich niet afwijkend van andere dagbladen. Uit een onderzoek blijkt dat in de oorlog de andere kranten in feite dezelfde berichtgeving verzorgden, maar De Telegraaf viel meer op door haar grote en zeer uitdagende en moderne opmaak voor die tijd.

1.3 DE TELEGRAAF NA DE WERELDOORLOGEN

Voor alle kranten die legaal tot de bevrijding verschenen gold na de oorlog een verschijningsverbod totdat de zuiveringsprocedures waren voltooid, dus niet alleen voor De Telegraaf. J.M. Goedemans, hoofdredacteur overwon de grote moeilijkheden rond de herverschijning in 1949. Hij bracht De Telegraaf aan de top van de Nederlandse dagbladwereld.

J.J.F. Stokvis de opvolger van Dhr. Goedemans, neemt een centrale plaats in na de herverschijning. Deze man heeft een feilloze intuïtie voor nieuws en vormde samen met de heren M.E. Borrius Broek en C.J. Brandt een directioneel driemanschap. Voornamelijk Dhr. Brandt gold als een zakelijke brein van de krant, met engelen geduld bracht hij fusies tot stand en tevens zette hij een organisatie op die het onder meer mogelijk maakte dat De Telegraaf vrijwel overal in het buitenland te koop is. De Telegraaf kende geen eind aan haar successen, in 1971 besloot het Telegraafconcern dan ook de Amsterdamse effectenbeurs op te gaan.

Bijna vijftig jaar waren De Telegraaf en De Courant Nieuws van de Dag, inmiddels zonder "n", aan de Nieuwezijds Voorburgwal gehuisvest. In 1974-1975 verhuisden ze naar de Basisweg in het westelijke havengebied van Amsterdam. Dit omdat er aanzienlijk meer ruimte nodig was, om alle afdelingen en in een pand onder te brengen. Naast dit pand is inmiddels ook een hypermoderne toren met tien verdiepingen verrezen.

1.4 HET ONTSTAAN VAN "METROPOOL"


Aan meer dan honderd jaar De Courant Nieuws van de Dag kwam begin 1998 een eind, hierbij werd natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan. De krant kostte al enige tijd meer dan dat ze opbracht. Met pijn in het hart werd besloten een van de oudste kranten van Nederland op te heffen. Het laatste exemplaar verscheen op 14 februari. Deze krant is nu toegevoegd met De Telegraaf, het Amsterdamse nieuws valt te lezen op speciale pagina's, genaamd "Metropool".

(de Telegraaf van nu)

2. HOE ZIET DE TELEGRAAF VANDAAG DE DAG ERUIT?


Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V. maakt tegenwoordig deel uit van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. Dit bedrijf is een juridisch economische constructie die leiding geeft aan een aantal zelfstandige dochterondernemingen.
Een Raad van Commissarissen houdt toezicht, controleert en adviseert over de bedrijfsuitoefening. Het uitgeven van dagbladen, weekbladen en tijdschriften behoren vandaag de dag tot de hoofdactiviteiten van het concern. Diverse onderneming behoren tot de holdingmaatschappij, maar het concern heeft ook diverse deelnemingen in bedrijven. Totaal zijn er 5000 medewerkers in dienst van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, waarvan ongeveer 2000 alleen op het hoofdkantoor in Amsterdam.

2.1 WELKE KRANTEN VALLEN NOG MEER ONDER HET CONCERN DE TELEGRAAF?

Naast de krant De Telegraaf geeft het bedrijf nog enkele andere (dag)bladen uit. Hier volgt een opsomming van alle kranten die tevens onder het concern De Telegraaf vallen:
- Sp!ts
- Limburgs Dagblad
- Dagblad De Limburger
- Haarlems Dagblad
- IJmuider Courant
- Leidsch Dagblad
- De Gooi- en Eemlander
- Noordhollands Dagblad, waarin begrepen:

¢ Alkmaarsche Courant
¢ Schager Courant
¢ Enkhuizer Courant
¢ Dagblad voor West-Friesland
¢ Helderse Courant
¢ Dagblad Kennemerland
¢ Dagblad Zaanstreek
¢ Nieuwe Noordhollandse Courant.

Om de persen optimaal te benutten worden er diverse tijdschriften gedrukt (enkele voorbeelden zijn: Privé, Hitkrant, Autovisie en Elegance), maar ook voor veertien regio's in Nederland diverse huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen.

2.2 WAT IS DE MARKTPOSITIE VAN DEZE KRANT?


De Telegraaf is veruit het grootste dagblad van Nederland met een gemiddelde oplage van rond de 800.000 exemplaren. Op zaterdagen kan de oplage ver boven de 1 miljoen uitkomen en tijdens de vakantieperiode is de dagelijkse oplage zelfs 1.2 miljoen. De krant is vrijwel in alle grote vakantiecentra in onder ander Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland verkrijgbaar.
Alleen al in Nederland lezen dagelijks 2,5 miljoen mensen De Telegraaf. Dat wil zeggen dat 1 op de 6 Nederlanders dagelijks De Telegraaf leest, terwijl een van de twee Nederlanders van 13 jaar en ouder wel eens De Telegraaf leest.

2.3 WAT IS DE JAAROMZET?

De omzet bedroeg in 2002, € 704.5 miljoen. Tegen € 822.2 miljoen van het jaar 2001, dit houdt in dat er een daling heeft plaats gevonden van 14.3%. De reden van deze daling komt door het verslechteren van de economische ontwikkelingen en de toenemende concurrentie op de advertentiemarkt (er deed zich een volume daling voor van 11%). Deze beide factoren hebben het resultaat van het concern in 2002 erg onder druk gezet. Zonder advertenties geen krant! Hieronder bevindt zich een grafiek over de verdeling van de omzet (zie ook bijlage 1).

2.3.1 DE VERWACHTINGEN VAN HET JAAR 2003

De belangrijkste factor is en blijft de ontwikkelingen van de advertentieomzet. Uit de cijfers van de eerste acht weken van 2003 is er opnieuw sprake van een omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode van 2002 van gemiddeld 13%. Met name de personeels -advertenties met een relatief hogere marges vertonen opnieuw een teruggang.

Door onzekerheden over de advertentieomzet in 2003 (die in het jaar 2002 wel goed was voor 52% van het concernomzet) en de huidige economische teruggang, waar wij allen mee te maken hebben, kan de positie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf sterk te noemen zijn. Het jaar 2003 zal dan ook in het teken staan van het vernieuwen en groeien van de hoofdactiviteiten.


(de Telegraaf in de toekomst)
3. HOE ZIET DE TOEKOMST VAN DE TELEGRAAF ERUIT?


Een belangrijke vraag in dit digitale tijdperk waar alles mogelijk is en zeker gesteld moet worden na de eerste twee deelvragen. De Telegraaf is sinds 1996 al actief bezig, om actueel nieuws op het internet te brengen (www.telegraaf.nl) Daarnaast kunnen de lezers ook toegang krijgen op alle andere uitgaven van De Telegraaf, bijvoorbeeld de Woonkrant.

Maar de krant is niet meer weg te denken uit de samenleving. Door de krant te lezen blijf je op de hoogte van het nieuws, maar de krant wordt ook vaak gebruikt om banen, auto's of huizen te zoeken. Geen andere medium geeft zoveel mogelijk informatie als de gedrukte krant. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker jij en ik kunnen niet zonder krant, digitaal of op papier.

(De telegraaf en marketing)
4. WAT ZIJN DE 6 P'S VAN DE TELEGRAAF?

De 6 P's zijn marketinginstrumenten of beleidsinstrumenten, die er voor moeten zorgen dat het concern het doel van de organisatie bereikt zich onderscheid van zijn concurrent. Hieronder volgt een beschrijving van de P's in toepassing op de krant De Telegraaf:
4.1 PRODUCT
De Telegraaf is een landelijk dagblad, met de grootste oplage in Nederland, en deze valt 's ochtends voor zeven uur in de bus van de abonnee. Het is een ochtendblad dat 6 dagen per week uitkomt en er zijn zelfs plannen om de krant op zondag uit te geven in de toekomst. Naast het uitgebreide nieuws van binnen- en buitenland, biedt de krant elke dag diverse extra items. Zo komen elke week vaste thema's voorbij, zoals sport, financiën, wonen, amusement, auto- en motornieuws en TV Weekeinde.

Naast de "papierenkrant" beschreef ik in het kopje "Hoe ziet de toekomst van De Telegraaf eruit?" al iets over het feit dat De Telegraaf sinds 1996 actief bezig is op internet. De consument kan ook een abonnement afsluiten, waar deze zijn krant via mail krijgt toe gestuurd.

4.2 PLAATS

Bij het ontstaan van De Telegraaf was zij gevestigd in de Gravenstraat van Amsterdam, na een slimme overname van de krant "Het Nieuws van de Dag" verkreeg de krant een plaatsje aan de Nieuwezijdse Voorburgwal, hier wilden alle uitgevers perse zitten in die tijd. In 1974/1975 verhuisde het concern echter na het westelijke havengebied in Amsterdam. Dit met het oog op de ruimte en de bevoorrading van papier (via scheepvaart).

De plaats waar het bedrijf zich bevindt valt onder de beschrijving van deze P, maar ook hoe de kranten uit eindelijk bij de consument en abonnee komen. De Telegraaf heeft zijn eigen transportbedrijf genaamd: DistriQ, met een zeer uitgebreide wagenpark. Trucks en bestelauto's brengen de krant overal in het land.
Ongeveer 500 andere auto's zijn ook betrokken met de verspreiding, zij nemen de kranten over van de Telegraafauto's en leveren deze af bij agentschappen, bijkantoren en losse-verkoop-punten. Het vervoer naar het buitenland wordt uitbesteed.

De Telegraaf gebruikt een intensieve manier van verkoop. Ten eerste zijn er zo'n 600.000 abonnees, maar er zijn ook mensen die af en toe een krant kopen en dat kan uiteraard ook. In Nederland zijn in totaal 13.000 losseverkooppunten en dat kan zijn bij supermarkten, sigarenwinkels etc. In het buitenland zijn er maar liefst 15.000 verkooppunten. In 26 landen wordt De Telegraaf verkocht en gedurende de zomermaanden zelfs 36 landen. Jaarlijks worden daar bijna zeven miljoen kranten verkocht.

4.3 PRIJS

De prijs is een zeer belangrijke marketinginstrument, zo kan De Telegraaf zich onderscheiden van zijn concurrenten. Hieronder volgen de mogelijkheden met betrekking op abonnement e.d:

4.3.1 LOSSE VERKOOP:

Maandag t/m Vrijdag €1.05
Zaterdag € 1.75

Daarnaast is De Telegraaf ook verkrijgbaar in het buitenland zoals eerder genoemd (o.a. in Canada, Dom.Republiek, N.A. + Aruba,Singapore, Thailand en USA) en een ruwe schatting geeft aan dat deze kranten tussen de € 2,- à € 3,- kosten.

4.3.2 ABONNEMENTSPRIJZEN

(voor Nederland en België):

Per Acceptgiro Bij Automatische Betaling
De Telegraaf - Kwartaal € 54.00 € 52.50
De Telegraaf - Jaar € 211.80 € 207.80

Bijzonder Abonnementen:
Zaterdagabonnement per kwartaal € 27.95
Telegraaf-i (internet) abonnement per jaar € 99,-

4.3.3 AANBIEDINGINSBELEID


De Telegraaf heeft diverse aanbiedingen met scherpe prijzen. Bij de volgende P (promotie), ga ik hier dieper op in, maar enkele aanbiedingen zijn: (zie ook bijlage 2 en 3)

¢ De Telegraaf 24x voor € 9.95
¢ De Telegraaf 12x gratis, als er een abonnement wordt afgesloten.
¢ Het weekend abonnement voor € 27.95
¢ Het half geld abonnement (voor 25 jaar of jonger)


4.4 PROMOTIE


De redactie vindt het belangrijk om te weten waar de abonnees en de kopers van losse nummers geïnteresseerd in zijn. Daarnaast willen de adverteerders zoveel mogelijk gegevens hebben over het profiel van de lezers, om daarop de promotie van hun producten af te stemmen.

Er wordt frequent lezersonderzoeken gehouden om te inventariseren of de krant voldoet aan de wensen van de lezers. Als een bepaald onderwerp minder wordt, kan hier adequaat op ingesprongen worden. Samen met de commerciële afdelingen van het concern worden reclamebureaus en mediaplanner regelmatig van actuele informatie voorzien over het bereik van De Telegraaf en de nieuwe trends. Dit kan doorslaggevend zijn voor reclamecampagnes om de aandacht van de lezers te trekken.

Dat laatste is uiteraard ook van groot belang voor de Telegraaf zelf. In de krant bieden zij diverse aanbieding aan met scherpe prijzen. Zij richten zich op diverse lagen van de samenleving. In de bijlage heb ik een aantal krantenknipsels bijgevoegd om een idee te geven (zie bijlage 2 en 3)

Zie ook de paragraaf over het "aanbiedingsbeleid".

4.5 PERSONEEL

Bij de vraag hoe De Telegraaf vandaag de dag eruit ziet?, heb ik reeds een beetje verteld over het personeel van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. In totaal zijn 5000 mensen in dienst van het concern, waarvan 2000 op het hoofdkantoor in Amsterdam. Deze mensen kunnen we ruwweg in negen groepen verdelen: administratief, technisch, grafisch, ICT, commercieel, staf, internet, redactioneel en diverse. Hoofdzakelijk werken de mensen in 24-uur diensten, omdat 24 uur per dag wel ergens iets op de wereld gebeurd en dit moet natuurlijk in de gaten gehouden worden en De Telegraaf is een ochtendblad wat inhoudt dat deze 's nachts wordt gedrukt en vervoert naar de verkooppunten/abonnees.

Deze 5000 mensen vallen onder maarliefst vier collectieve arbeidsovereenkomsten van het concern: Grafimedia CAO, dagbladjournalisten CAO, Huis-aan-huisbladjournalisten CAO en het beroepsgoederenvervoer CAO. Met elk hun eigen percentages loonsverhoging etc.

4.6 PRESENTATIE


Bij deze P ga ik er vanuit, dat het over de presentatie van de rondleiding gaat. Zoals eerder genoemd is de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf een zeer professioneel bedrijf. Dit blijkt ook uit de rondleiding. We worden ontvangen met thee en koffie, hierna volgde een kort inleidend gesprekje over wat er allemaal komt kijken bij het vervaardigen van een krant. Hierna zijn we gaan kijken bij de drukkerij. Op elk moment van de dag wordt er wel iets gedrukt, om zo de persen optimaal te gebruiken. Zo hebben wij kunnen zien, hoe een rolpapier (tussen de 600 en 1500
kilo ) wordt vervangen van één van de machines en daarna ook het daadwerkelijke drukken.
Tot slot zagen we hoe de kranten worden verpakt en in de vrachtwagens worden geladen. Het ging er rustig aan toe. Bij het drukken van De Telegraaf 's nachts zal het een stuk hectischer aan toegaan vergeleken met wat wij hebben ervaren. Als afsluiting kregen we samenvattend filmpje te zien en mochten we diverse producten meenemen naar huis.

5. ONDER WELKE P VALT DIT BEDRIJFSBEZOEK?


Naar mijn menig behoort dit bedrijfsbezoek bij de P van Promotie. Door het organiseren van een (professionele) rondleiding, promoot het concern hun product wat natuurlijk De Telegraaf is en tevens de tijdschriften en andere dagbladen die zij drukken. De mensen die een rondleiding hebben gehad en deze positief hebben ervaren vertellen dit natuurlijk aan andere mensen en dit is mond-tot-mondreclame. Zo kunnen mensen op de gedachte komen om zich ook op De Telegraaf te abonneren of (eens) de krant te kopen, dit ten goede van het bedrijf.

(Indruk van de Telegraaf)

6. WAT IS MIJN INDRUK VAN DE TELEGRAAF?


In dit hoofdstuk ga ik dieper in op het beeld dat ik heb van De Telegraaf en of dit ook veranderd is door het bezoeken van het bedrijf. Tevens ga ik met een kritisch oog naar de kranten kijken. Hierbij beantwoord ik de onderstaande deelvragen.

6.1 WAT WAS MIJN EIGEN BEELD VAN DE KRANT VOOR HET BEDRIJFS - BEZOEK?


Voor mij heb ik De Telegraaf liggen van woensdag 19 november 2003 en van zaterdag 22 november 2003. Aan de hand van deze kranten zal ik mijn eigen beeld beschrijven die ik heb van de krant. Opvallend vind ik de vele foto's, kleuren en de toch "rommelige" indruk van de voorpagina's. De tekstvlakken staan namelijk kriskras door elkaar met verschillende groote's van kopjes. De rommelige opmaak vind ik niet perse storend, maar de vrij grootte reclameadvertenties weer wel. Altijd als ik De Telegraaf lees raak ik de kluts kwijt. Ik begin te lezen met een (interessant)artikel op de voorpagina, maar dan word ik verwezen naar een andere pagina en een kolom en natuurlijk kan ik dat nooit vinden, wat erg frustrerend is tijdens het lezen.

Daarnaast ben ik een persoon die niet zonodig een dikke krant hoeft. Ik lees alleen het binnenlandse- en buitenlandse nieuws (vind ik het belangrijkste nieuws) en misschien als ik een ander interessant artikel tegenkom dat. Een grote pluspunt is dat de Tv-gids zich meteen op de tweede pagina bevindt, dat is altijd handig als je snel wilt weten wat er op de televisie voor is. Naar mijn mening neigt de krant naar een populaire krant, het is geschreven voor de massa en staat in teken van hun (vrij algemene) wensen.

6.2 WAT IS DE ALGEMENE INDRUK VAN MENSEN HOE DE KRANT WORDT GETYPEERD?


Ik heb de volgende vraag voorgelegd aan diverse familieleden en buren. "Wat is jou indruk van De Telegraaf?" Ik kreeg uiteenlopende reacties. De meeste mensen lezen het Dagblad van het Noorden en gaven aan dat De Telegraaf weinig nieuws uit het noorden geeft helaas. Daarnaast storen veel mensen aan het feit dat je een artikel leest en vervolgens wordt doorverwezen naar een andere pagina en kolom, dus moet je zoeken en dat leest niet prettig. Wat ik persoonlijk ook al aangaf. Eén persoon gaf aan het nieuws met veel sensatie gebracht wordt en daar zit niet iedereen op te wachten. Om deze redenen zijn zij geen abonnee van De Telegraaf.

6.3 WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DE TELEGRAAF?


- Nieuwsgierig makende koppen, bijvoorbeeld: "Oranje, je kunt 't". Dit roept vragen op van wat kan Oranje en waarom??
- Oogt aantrekkelijk en opvallend door de vele kleuren en uitspringende kopjes, maar toch nog steeds een rommelige opmaak.
- Massa krant, er wordt geen vakjargon gebruikt, en dus makkelijk te lezen voor alle lagen van de bevolking.
- De krant richt veel aandacht op vermaak, door strips, sportbijlage, Tv-gids etc.
- Een vaststaande en altijd voorkomende titelbalk in De Telegraaf is: "Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke richting of belangengemeenschap, uitsluitend in dienst van 's lands belang (Artikel 3 der Statuten)." De Telegraaf is dus een oppervlakkige krant.

6.4 WAT VERWACHTTE IK AAN TE TREFFEN TIJDENS DE RONDLEIDING?


Van het concern De Telegraaf verwachtte ik een professioneel bedrijf, die als hoofdactiviteit heeft het uitbrengen van De Telegraaf en de Sp!ts. Ik weet dat het een van de grootste krantenuitgevers van Nederland is. Ik nam aan dat wij uitgelegd kregen hoe de krant ontstaat van het binnen krijgen van het nieuws tot het verwerken tot een krant. Natuurlijk hoopte ik dat we ook een kijkje zouden nemen bij de persen, want dit lijkt me het aller interessantste van het bezoek. Mijn verwachtingen zijn dan ook uitgekomen.

6.5 IS MIJN BEELD VERANDERD DOOR HET BEZOEKEN VAN DE TELEGRAAF?

Mijn beeld van De Telegraaf als krant is niet veranderd. Mijn voorkeur voor een krant gaat nog steeds uit naar De Sp!ts of Het Dagblad van het Noorden. Beiden zijn minder "rommeliger" en ik vind die prettiger om te lezen. Ik vond het zeer interessant om een kijkje te mogen nemen hoe nou überhaupt een krant wordt gemaakt. De rondleiding was erg leerzaam. De Telegraaf pakt alles zeer professioneel aan, van het vervaardigen van een krant tot het ontvangen van mensen voor een rondleiding, wat je natuurlijk ook niet anders verwacht van zo'n een groot concern!

CONCLUSIE


Per deelvraag zal ik eerst een kort en bondig antwoord gegeven om uiteindelijk de centrale vraag te beantwoorden.

1.Hoe luidt de geschiedenis van De Telegraaf?
De Telegraaf is een van de oudste kranten van Nederland. Het dagblad verscheen voor het eerst op 1 januari 1893. De heer Henry Tindal, stond aan de wieg van deze nieuwe krant. Helaas bleek Dhr. Tindal zakelijk geen kei te zijn en werd het bedrijf failliet verklaard in 1901. Redder in nood bleek drukker H.M.C. Holdert, die meer bekend was in het vak. Hij blies de succesformule nieuwe leven in en hierdoor werd de krant dikker en levendiger. De Telegraaf bleek nog onmisbaarder te zijn tijdens beide wereldoorlogen. Na de tweede wereldoorlog bracht J.M. Goedemans, de hoofdredacteur, aan de top van de Nederlandse dagbladwereld. Nu meer dan vijftig jaar later staat De Telegraaf nog steeds aan de top.

2. Hoe ziet De Telegraaf vandaag de dag eruit?
Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V. maakt tegenwoordig deel uit van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. Dit bedrijf is een juridisch economische constructie die leiding geeft aan een aantal zelfstandige dochterondernemingen.
Het concern geeft daarnaast nog eens acht dagbladen uit en diverse tijdschriften, huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen. De Telegraaf is veruit het grootste dagblad van Nederland met een gemiddelde oplage van rond de 800.000 exemplaren. Op zaterdagen kan de oplage ver boven de 1 miljoen uitkomen en tijdens de vakantieperiode is de dagelijkse oplage zelfs 1.2 miljoen. De omzet bedroeg in 2002, € 704.5 miljoen, tegen € 822.2 miljoen van het jaar 2001. De positie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is sterk te noemen.

3. Hoe ziet de toekomst van De Telegraaf eruit?
Een belangrijke vraag in dit digitale tijdperk. Maar de krant is niet meer weg te denken uit de samenleving. Geen andere medium geeft zoveel mogelijk informatie als de gedrukte krant. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar een ding is zeker jij en ik kunnen niet zonder krant, digitaal of op papier.

4. Wat zijn de 6 P's van De Telegraaf? (product, plaats, prijs, promotie, personeel, presentatie)
De 6 P's zijn marketinginstrumenten of beleidsinstrumenten, die er voor moeten zorgen dat het concern het doel van de organisatie bereikt en zich onderscheid van zijn concurrent. Hieronder volgt nogmaals een korte beschrijving van de P's:

Product = De Telegraaf is een landelijk ochtendblad die zes dagen per week uitkomt.

Plaats = Sinds 1974/1975 is het concern gevestigd in het westelijk havengebied in Amsterdam, met het oog op de ruimte en bevoorrading. De Telegraaf heeft zijn eigen transportbedrijf genaamd: DistriQ, die de kranten overal in het land brengen. De krant maakt gebruik van een intensieve manier van verkoop. In totaal zijn er 13.000 losseverkooppunten in Nederland en maar liefst 15.000 in het buitenland.

Prijs = De Telegraaf is los verkrijgbaar in Nederland en het buitenland, maar ook in verschillende soorten abonnementen. Je kunt kiezen voor een kwartaal, jaar of zaterdag abonnement, maar ook via het internet kun je je abonneren op de Telegraaf-i. Daarnaast heeft De Telegraaf ook diverse aanbiedingen.

Promotie = De Telegraaf houdt frequent lezersonderzoeken om te inventariseren of de krant voldoet aan de wensen van de lezers. Samen met de commerciële afdelingen van het concern en reclamebureaus en een mediaplanner wordt er in de gaten gehouden wat de nieuwe trends zijn Hier kan De Telegraaf zelf op inspringen met aanbieding met scherpe prijzen gericht op diverse lagen van de samenleving.

Personeel = In totaal zijn 5000 mensen in dienst van het concern, waarvan 2000 op het hoofdkantoor in Amsterdam. Hoofdzakelijk werken de mensen in 24-uur diensten, omdat 24 uur per dag wel ergens iets op de wereld gebeurd en dit moet natuurlijk in de gaten gehouden worden en De Telegraaf is een ochtendblad wat inhoudt dat deze 's nachts wordt gedrukt en vervoert naar de verkooppunten/abonnees.

5. Onder welke P valt dit bedrijfsbezoek?
Door het organiseren van (professionele)rondleiding, promoot het concern hun product, vooral als de mensen het positief hebben ervaren en dat zorgt voor een stukje mond-tot-mondreclame.

6. Wat is mijn indruk van De Telegraaf?
Naar mijn mening neigt de krant naar een populaire krant, het is geschreven voor de massa en staat in teken van hun (vrij algemene) wensen. Storend is dat als je aan een artikel begint te lezen je door wordt verwezen naar een andere pagina en kolom, dit leest niet prettig. Deze mening delen meer mensen met elkaar. Mijn mening is niet veranderd door het bezoeken van De Telegraaf, maar het was leuk een kijkje achter de schermen te nemen.

Nu ben ik op het punt aangekomen dat ik antwoord kan geven op mijn centrale vraag: "Hoe komt het dat De Telegraaf al meer dan 100 jaar klaarblijkelijk met succes bestaat?"

Antwoord:

De heer Tindal had een gat in de markt gevonden, toen hij ruim 100 jaar geleden De Telegraaf voor het eerst uitbracht. Een ochtendkrant met zijn eigen identiteit. Helaas was deze man geen zakelijke kei en werd het bedrijf failliet verklaard, maar redder in nood bleek de drukker H.M.C. Holdert. Hij blies de succesformule nieuw leven in en de krant werd dikker en levendiger. De uitdagende "rommelige" indruk krijgt altijd veel commentaar, maar een krant is nu een maal een onrustig product. Doordat De Telegraaf onpartijdig nieuws brengt, zonder voorkeur van staatkundige partij, kerkelijke richting of belangengemeenschap alleen in het belang van het land, maakt het een oppervlakkig krant. Dit is klaarblijkelijk de formule voor ruim 100 jaar succes en daarom is deze krant een onmisbare bron van informatie. Wat de toekomst ook zal brengen jij en ik kunnen niet zonder krant of het nu papier of digitaal is!!

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

3569

reacties

goed werkstuk!
door lise (reageren) op 12 maart 2011 om 9:13
Bronnen???
door L (reageren) op 10 februari 2012 om 11:07
wat zijn je bronnen?
door ive (reageren) op 3 september 2012 om 18:02
de krant is leuk ontwerp daarom doe ik het daar ook over ik doe hert mer eeen vriendin dus daarom coo;l ik ben blij man s
door nieginna (reageren) op 29 januari 2013 om 13:54

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?