Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

165 verslagen

Werkstuk Biologie
Dyslexie
7.3
... spreken we niet van dyslexie. Kinderen met dyslexie vertonen dus specifieke problemen op ... definitie is opgesteld door de Commissie Dyslexie van de Nederlandse Gezondheidsraad. Ook ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
6.8
... We spreken dan van 'latente dyslexie'. Dyslexie op oudere leeftijd Het is mogelijk ... , hoofdrekenen, excetera. De uitingen van dyslexie 'Spellers' Sommige kinderen starten goed, ...
Scriptie Nederlands
Dyslexie
5.94e klas havo
... onwetendheid te maken. Wat is dyslexie? Dyslexie is woordblindheid. Iemand die dyslectisch ... aanspreekpunt zijn voor leerlingen met dyslexie, bijvoorbeeld een internbegeleider (IB- ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
7.04e klas havo
... de oorzaken zijn van dyslexie? Erfelijke oorzaken Dyslexie heeft zeker erfelijke oorzaken, ... Het "alfabetisch principe" Toch heeft dyslexie niet alleen te maken met aangeboren ...
Werkstuk Biologie
Dyslexie
6.44e klas havo
... zijn geworden, ondanks dat ze dyslexie hadden. Bijvoorbeeld wetenschapper Albert Einstein ... de rechterhersenhelft. Bij mensen met dyslexie wordt deze informatie niet overgebracht naar ...
Werkstuk Verzorging
Dyslexie
7.02e klas vwo
... zoals ezelsbruggetjes of trucjes. Hoofdstuk 2: Is dyslexie te behandelen? 2.1 Dyslexie is te behandelen. Dyslexie is wel degelijk te behandelen, volgens Ronald ...
Spreekbeurt ANW
Dyslexie
7.4aso
... hetzelfde resultaat als iemand zonder dyslexie. Dyslexie heeft niets te maken met ... verwerking en oproepbaarheid van de taalkennis. Dyslexie kenmerkt zich door problemen met de ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
6.91e klas vmbo
... (36 duizend) kinderen tussen de 6 en 12 jaar dyslexie heeft. Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Maar niet ...
Opstel Nederlands
Dyslexie
5.53e klas aso
... . Risicokinderen reageren mindersnel als controlekinderen. - Hoe oud je ook word dyslexie blijft constant alleen wordt het verschil tussen controlekinderen en risicokinderen ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
3e klas vwo
... achterstand niet ingelopen wordt. Vroege jeugd Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis die personen van ... kenmerken In Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een  ...
Betoog Nederlands
Dyslexie
6.05e klas vwo
... voortrekken. Om te concluderen moeten dyslectische personen niet bevoordeeld worden. Dyslexie wordt door het merendeel van de samenleving verkeerd geļnterpreteerd. Kwaliteiten ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
5.94e klas havo
... nieuwe ontdekking wat dyslexie betreft vertellen. Dyslexie wordt meestal pas laat ... , voorzitter van de Nationale Stuurgroep Dyslexie en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van ...
Spreekbeurt Nederlands
Dyslexie
6.61e klas vmbo
... of minder gerekend. 4: Gaat dyslexie over? Met dyslexie wordt je geboren. Vaak is het ... toekomst verwachting voor een kind met dyslexie? Als je dyslexie hebt dan hoeft het nog niet ...
Uiteenzetting Nederlands
Dyslexie
6.46e klas vwo
... Gezondsheidsraad en de Nederlandse Commissie Dyslexie afgewezen. De resultaten zijn ... hoe moeilijker dat uiteraard is. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid ...
Betoog Nederlands
Dyslexie
2.75e klas havo
... ontlopen we de verantwoordelijkheid. ‘Ze heeft dyslexie dus ze kan er helemaal niks aan ... defecten (Betoog Nederlands Dyslexie)          Mensen met Dyslexie hebben vaak moeilijkheden ...