Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

227 verslagen

Werkstuk Levensbeschouwing
Johannes Calvijn
6.64e klas havo
... berijmd. Op 27 mei 1564 stierf Calvijn geheel uitgeput door talloze ziekten. Het werk van Johannes Calvijn Johannes Calvijn predikte voor de "ondergrondse kerk" in ...
Spreekbeurt Geschiedenis
Johannes Calvijn
5.42e klas havo/vwo
... iets waarom hij zo belangrijk was voor de geschiedenis. opgegroeid. Johannes Calvijn is geboren in Noyon op 10 juli 1509 onder de ...
Werkstuk Geschiedenis
Maarten Luther en Johannes Calvijn
5.32e klas havo/vwo
... en politieke structuur in Duitsland. Johannes Calvijn Johannes Calvijn is geboren op 10 juli 1509 in Noyon. Johannes Calvijn was een belangrijke Christelijke theoloog tijdens ...
Samenvatting Geschiedenis
Hoofdstuk 1 t/m 5
3.3havo
Gevonden in de bijlage: 1 1. Jagers en Boeren: - 3000 v. Chr. (prehistorie) 1.1 De agrarische revolutie Weinig kennis en weinig bronnen, de bronnen die we hebben zijn ongeschreven en primair1. Homo ...
Praktische opdracht Levensbeschouwing
Calvijn, Johannes
7.04e klas vwo
... we iets vertellen over het leven van Johannes Calvijn, zodat we een wat beter zicht krijgen ... het een en ander thuis liggen over Johannes Calvijn en dat is ook altijd wel handig. ...
Opstel Filosofie
Calvijn
5.3
... , op de 10e Juli, Johannes Calvijn geboren. Zijn vader, Gerard Calvijn, was een schipperszoon. Zijn ... want hij wist hoe het hoorde. Johannes Calvijn had van de Heere een goed ...
Praktische opdracht Geschiedenis
Johannes Vermeer, schilder in Delft
6.36e klas vwo
... calvinist (iemand die de leer van Johannes Calvijn aanhangt) en Catharina was katholiek. Door ... schilders tijdens het leven van Johannes Vermeer? Johannes Vermeer leefde van 1632 tot ...
Werkstuk Geschiedenis
Hugenoten
6.1
... nog grotere bedreiging kunnen vormen. Johannes Calvijn Calvijn werd op 10 juli 1509 geboren ... is. De Hugenoten werden aangevoerd door Calvijn, vandaar ‘Calvinisme’. Ze leefden ...
Scriptie Geschiedenis
De Bartolomeusnacht
5.96e klas vwo
... . Doordat de Hugenoten de leer van Johannes Calvijn volgden, verwierpen zij het katholieke geloof. ... in navolging van de leer van Johannes Calvijn, zich verder uit over Frankrijk. De ...
Samenvatting Geschiedenis
Tijdvak 1 t/m 10
6.75e klas havo
Samenvatting Maatschappijleer
Hoofdstuk 3
7.74e klas havo
... de middeleeuwen werd werk ook als last gezien. Het Calvinistische (Johannes Calvijn) arbeidsmoraal was dat je hard moest werken en woekeren met ...
Samenvatting Geschiedenis
Lutheranisme en Calvinisme vergeleken
6.12e klas vwo
... alles nog verzonnen en opgebouwd worden. Johannes Calvijn is een soort volgeling van Maarten Luther ... Luther was vóór het protestantisme en Johannes Calvijn ook. Slot Toen we met dit ...
Samenvatting Levensbeschouwing
Hoofdstuk 3 Reformatie en Renovatie
5.22e klas havo/vwo
... geestelijken verschillende landen gesteund. Johannes Calvijn was een van hen. Hij ... onafhankelijk was geworden van Spanje kregen Calvijn aanhangers meer invloed. Hun ‘gereformeerd ...
Biografie Nederlands
Paul de Leeuw
5.53e klas havo
... kastje: de televisie. Hij heeft in zijn middelbareschooltijd op de Johannes Calvijnschool in Rotterdam-IJsselmonde gezeten. Hij bleef in de brugklas ...
Samenvatting Levensbeschouwing
Godsdienst
4.95e klas havo
... van de boekdrukkunst. Johannes Calvijn Als laatste belangrijk persoon: Johannes Calvijn geboren in 1509 te ... 60 in de 20e eeuw besloot Johannes XXIII een 2e Vaticaanse Concilie te ...