ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Feitelijke gegevens

  • 1e druk, 2013
  • 252 pagina's
  • Uitgeverij: Uitgeverij de Arbeiderspers

Flaptekst

‘Te willen beschermen wat je lief is, desnoods voorbij dit leven.’ Dit lijkt Tilly’s drijfveer. Zij is ernstig ziek en zoekt een vervangster voor zichzelf, iemand die straks haar plaats naast haar man kan innemen. De vrouw die zij vindt blijkt echter zo perfect bij hem te passen dat hij haar – zonder dat Tilly dit wist – zelf al had gevonden en in het geheim al een relatie met haar heeft gehad. Door de verrassing die Tilly hun bereidt, verandert haar tragedie in een klucht. Maar wie heeft daarvan eigenlijk de regie? Niets is wat het lijkt.

Eén man, twee vrouwen en een afgelegen huis op een zonnig vakantie-eiland. Een wrange komedie over liefde, trouw, overspel en wraak – voor iedereen die ooit geloofd heeft in de liefde.

Eerste zin

Leven is een verslaving als alle andere.

Samenvatting

Tilly is een vrouw van 40 die ongeneeslijk ziek is. Wanneer ze dit ontdekt, vertelt ze dit haar man Markus niet meteen. Markus is een academicus en hij heeft een congres op Samolo waar hij graag met Tilly heen wil, maar aangezien Tilly net heeft ontdekt dat ze ziek is, besluit ze niet te gaan. Als smoes vertelt ze Markus dat ze bang is dat haar moeder zal sterven tijdens haar afwezigheid.
Wat Tilly dan nog niet weet, is dat Markus dan al een jaar een affaire heeft met Iris. Wanneer Tilly besluit niet mee te gaan naar het congres, besluit Markus Iris mee te nemen. Tilly komt er bij toeval achter dat Iris mee is naar Samolo wanneer ze het hotel belt en Iris - die dan niet weet dat ze de echte Tilly aan de lijn heeft - zich voordoet als Tilly.

Wanneer Markus weer thuis is, vertelt Tilly hem dat ze niet lang meer te leven heeft. Markus besluit daarop nog een keer naar Iris te gaan om het met haar uit te maken.

Tilly besluit een nieuwe vrouw voor Markus te zoeken, voor wanneer zij er niet meer is. Ze vult gegevens in op een datingsite voor academici en klikt de profielen aan die als 'perfecte match' tevoorschijn komen. In eerste instantie schrikt Tilly zich rot wanneer het profiel van Iris tevoorschijn komt, maar na verloop van tijd besluit ze de controle te grijpen en neemt ze contact op met Iris.

Wanneer Markus met de hond weg is, heeft Tilly een afspraak met Iris. Iris weet dan nog niet dat ze een afspraak heeft met de nog niet overleden vrouw van haar 'date'. In eerste instantie vindt Iris het allemaal maar niets, maar ze is een nieuwsgierige vrouw en raakt geboeid door het verhaal van Tilly. Wanneer Markus binnenkomt, schrikt Iris zich uiteraard te pletter.

Tilly doet tegen Markus alsof Iris een jeugdvriendin is die langsgekomen is om herinneringen op te halen. Er volgen gesprekken vol leugens, smoesjes en uitvluchten en de situatie is nogal oncomfortabel. Op een gegeven moment is Iris het helemaal zat en verraadt ze dat Tilly haar heeft uitgenodigd omdat ze alvast een nieuwe vrouw voor Markus zocht. Markus raakt hiervan overstuur en vlucht de deur uit, maar na een poos komt hij toch terug.

Er volgen nog meer gesprekken en uiteindelijk maakt Tilly duidelijk dat ze weet van de affaire van Markus en Iris. Markus voelt zich op zijn beurt enorm bedrogen omdat Tilly dus alles al wist en hem niets gezegd heeft.

Uiteindelijk heeft iedereen op een bepaalde manier wel begrip voor elkaar. De situatie helpt Iris om voorlopig echt voor zichzelf te kiezen en niet te blijven hangen in haar rol van de verlaten maîtresse. De kans is groot dat Iris en Markus na de dood van Tilly wel weer bij elkaar komen maar tot die tijd wil Iris niets meer meekrijgen van de weg die het echtpaar af te leggen heeft. Markus en Tilly vinden een manier om samen verder te gaan en zullen nog zoveel mogelijk uit de tijd die hen samen rest proberen te halen.

Personages

Markus

Markus is een vrij nuchtere, ietwat saaie, doodgewone man. Hij is academicus, en zijn affaire past eigenlijk helemaal niet bij zijn milde, brave karakter. Markus is een man die zichzelf zonder vrouw niet heel goed weet te redden en zelfs in zijn bedrog wordt hij nog gecontroleerd door de vrouwen in zijn leven.

Tilly

Tilly is een nuchtere vrouw die gewend is de touwtjes in handen te hebben. Nu ze ziek is en erachter komt dat haar man haar bedriegt, is ze voor het eerst echt de controle kwijt. Die probeert ze koste wat kost terug te krijgen. Ze heeft het beste met haar man voor en ze is een warme vrouw, al heeft ze haar verdriet en is dat soms wel te merken in negatieve gedachten die ze heeft.

Iris

Iris is een ietwat verbitterde vrouw die alles wel op orde heeft in haar leven, behalve op het vlak van de liefde. Iris heeft wel wat scherpere karaktertrekken dan Tilly - misschien omdat zij de liefde uiteindelijk niet echt gevonden heeft - maar ze lijkt wel veel op haar. Iris is intelligent, zelfstandig en onzeker.

Quotes

"Als hij heel eerlijk was, vond hij zijn positie in feite de moeilijkste, maar hierover schaamde hij zich tegelijk zozeer dat hij het zelfs aan zichzelf niet hardop durfde toe te geven."

Bladzijde 123

"In sommigen komt de gedachte aan de dood een leven lang niet op, zoals ze ook nooit denken aan de boer die de tarwe oogst waarvan hun brood gebakken wordt."

Bladzijde 199

Thematiek

Liefdesrelatie: problemen/ echtscheiding
Het boek draait om de liefdesrelaties tussen Tilly en Markus en tussen Markus en Iris. Beide zijn liefdevolle relaties, maar in beide gevallen wordt de relatie behoorlijk bemoeilijkt door het bedrog dat Markus pleegt. Hierdoor komen de stellen verder uit elkaar te staan. Dan is er natuurlijk ook nog de leugen van Tilly die daar ook weer tussenin staat. Doordat de drie hun leugens vol proberen te houden, komen ze niet tot de zaken die er daadwerkelijk toe doen. Ze zijn vooral bezig met het spelen van een soort spel, in plaats van met het omgaan met het gegeven dat Tilly dood zal gaan en dat Markus en Iris verliefd op elkaar zijn. Daarnaast ontstaat er ook een ingewikkelde relatie tussen Iris en Tilly omdat ze heel erg op elkaar lijken en respect voor elkaar krijgen.

Motieven

Leugens en bedrog
Leugens en bedrog spelen een grote rol in het verhaal. Markus heeft natuurlijk een tijd tegen Tilly gelogen en haar bedrogen, maar op haar beurt doet Tilly hetzelfde bij hem. Verder wordt er nogal wat afgelogen wanneer de drie hoofdpersonen elkaar treffen.

Dood
Het feit dat Tilly zal komen te overlijden is heel belangrijk voor de relaties in het boek. Het maakt dat Markus voor haar kiest en dat hij de ernst van zijn verraad inziet. Daarnaast maakt het dat Tilly hem makkelijker vergeeft en dat Iris milder ten opzichte van zowel Tilly als de keuze van Markus is.

Motto

Sigh no more, ladies, sigh no more. Men were deceivers ever.

- William Shakespeare, Much Ado About Nothing

Dit motto verwijst naar het 'feit' dat alle mannen vreemdgangers zijn en blijven. Vreemdgaan is, volgens dit motto van alle tijden en vrouwen zouden zich daarbij neer moeten leggen en moeten accepteren dat ze wat de trouw betreft weinig aan mannen hebben. Vrouwen zouden dit volgens dit motto dus ook niet echt van moeten verwachten, zodat ze ook niet teleurgesteld worden.

Trivia

\'De man van je leven\' is ook als e-book te krijgen.

Een ander boek van Japin (Vaslav) zal in 2014 in de theaters te zien zijn als voorstelling.

Titelverklaring

Markus is de man van Tilly's leven en ze vraagt zich af wat ze na dat leven met die man aan moet. Om dat gegeven draait het hele verhaal. Daarnaast kan Markus ook gezien worden als de man van Iris' leven. Zij is echt verliefd op hem en lijkt uiteindelijk wel van plan in de toekomst met hem verder te gaan. De titel verwijst ook naar het feit dat Markus de man is van Tilly's leven, en dus niet meer na haar dood. Wanneer zij sterft, is hij niet meer echt 'haar' man.

Structuur & perspectief

Het boek is opgedeeld in drie delen, maar waarom voor deze indeling gekozen is, is niet echt duidelijk. Er worden geen sprongen in de tijd gemaakt en er verandert ook inhoudelijk niets groot. Wellicht is voor deze indeling gekozen aan de hand van de relaties die de personages in ieder deel met elkaar hebben. In het eerste deel zijn Iris en Tilly vreemden voor elkaar die door de omstandigheden en nieuwsgierigheid samen zijn. In het tweede deel wordt de sfeer steeds grimmiger door alle geheimen. Iris en Markus hebben natuurlijk hun geheim voor Tilly maar zij heeft ook een geheim voor hen. In dit deel staan de drie heel ver bij elkaar vandaan. In het derde deel wordt een soort compromis en begrip voor elkaar gevonden. Iris trekt zich voorlopig terug, maar heeft wel bewondering voor Tilly. Tilly heeft begrip voor Iris, en Markus en Tilly zien vooral in dat ze het beste moeten maken van de tijd die hen samen nog rest.
De overgangen tussen de delen verloopt echter behoorlijk geleidelijk.

Daarnaast is het boek opgedeeld in hoofdstukken met daarbinnen korte sub-hoofdstukjes.

Het boek wordt verteld door de dood. De dood weet uiteraard alles en is een soort metgezel van Tilly. Heel af en toe komt de dood ook echt letterlijk aan het woord (dan vertelt het dus niet meer alleen het verhaal maar reflecteert daar ook op en benoemt zichzelf ook). In het begin van het boek is het nog niet zo duidelijk dat de dood de verteller is. De lezer kan het dan wel al enigszins raden, maar de dood blijft dan behoorlijk impliciet. Later in het boek wordt pas echt duidelijk gemaakt dat het inderdaad de dood is die het verhaal vertelt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de volgende passage op pagina 247:

Tilly en ik hebben een afspraak. Hij is eenzijdig en verplicht tot niets. Ik zal haar nergens aan houden, ik heb geen haast. De kans dat we elkaar mislopen is per slot nihil, maar het komt hierop neer: zodra zij naar me toe wil komen, kan dat.

Decor

Het verhaal speelt zich in de huidige tijd af. Het hele verhaal speelt op een dag, maar er wordt wel terruggeblikt (en vooruitgeblikt) op andere momenten. De reis naar Samolo is bijvoorbeeld ook belangrijk. Voor de rest speelt het verhaal op zich zich compleet in een vakantiehuis op een waddeneiland af.

Stijl

Het boek is bedoeld als klucht en dat komt in sommige dialogen wel terug. De stijl is daar lichtvoetiger en alles ligt er nogal dik bovenop. Toch is de schrijfstijl van Japin altijd wat lyrisch en het grootste gedeelte van de tijd voert die stijl toch de boventoon. Er wordt veel gebruik gemaakt van impliciete metaforen. Zo is er het verhaal over de kreeften waarvan er eentje overleden is. Kreeften blijven hun leven lang bij elkaar en sterven als de ander ook sterft. Dit verwijst naar het huwelijk van Markus en Tilly, vooral ook omdat Markus erop uitgaat om een nieuwe kreeft voor de achtergebleven kreeft te halen (wat weer naar Iris verwijst).

Slotzin

'Mijn dagen zijn uren geworden,' zei ze. 'Dat is alles'.

Beoordeling

Ik houd heel erg van de stijl van Japin en het thema van het boek vind ik erg mooi. Het plot biedt ook genoeg om er een heel indrukwekkend boek van te maken, maar doordat ervoor gekozen is er een klucht van te maken, is dat een beetje blijven liggen. Het verhaal is behoorlijk tragisch en best ontroerend, maar grappig is het niet dus de opzet bijt de potentie in de staart. Ik heb het boek wel met plezier gelezen en ik heb parels van zinnen voorbij zien komen die het het zeker de moeite van het lezen waard hebben gemaakt, maar dit is niet een boek dat nog even in mijn 'systeem' blijft zitten nu ik het dichtgeslagen, en het verslag geschreven heb.

Recensies

"Wilde hij iets schrijven waar later gemakkelijk een toneelstuk van gemaakt kan worden? Dat is hem gelukt, en het toneelstuk zal waarschijnlijk beter zijn dan het boek. Want dat boek heb je zo uit en blijft niet hangen zoals eerdere boeken van Japin dat wel deden. "
http://mustreads.nl/recen...hur-japin/

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.