Inleiding:Dit werkstukje gaat over roken en tabak maar dat zal u wel hebben gezien:

Ik heb in het werkstukje allerlei dingen behandelt wat over roken en over tabak gaat. Ik ben er lang mee druk geweest dus veel succes om al die 17 hoofdstukken door te lezen.1. De geschiedenis van tabak

Oorspronkelijk kwamen de sigaretten van de indianen. Toen de tabak in Europa nog niet bekend was, gebruikte de indianen het al. Als medicijnen of als vuurtje te stoken bijvoorbeeld. In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Hij heeft toen de tabaksplant naar Europa meegenomen. De Spanjaarden dachten ook dat het een goed geneesmiddel was en gingen het ruiken en snuiven. Andere landen gingen ook op ontdekkingstocht in Amerika, en namen ook de tabaksplant mee. Langzamerhand maakte heel Europa kennis met de tabaksplant. Een Fransman, Jean Nicot, bracht ongeveer 1560 de tabaksplant naar Frankrijk. Naar hem is de tabaksplant later Nicotiana genoemd. Ook de naam nicotine komt daarvandaan.2.Wat is Tabak?

Tabak is een kruidachtig gewas. Het is een eenjarige plant en wordt elk jaar opnieuw gezaaid. Er zijn heel veel soorten tabak, bij elkaar wel zestig á zeventig. Een daarvan is siertabak, die je vaak in tuinen in tuinen aantreft. Er zitten mooie trompetvormige witte of roze bloemen aan. Een andere is de reuzentabak, die wel vier meter hoog kan worden.

Nicotiana

De tabak is familie van planten als de aardappel, bitterzoet en nachtschade. Alle soorten bij elkaar worden samengesteld met de Latijnse naam Nicotiana.Van alle tabaksoorten zijn er echter maar twee geschikt om te roken. Dat zijn de Nicotiana Tabacum (rooktabak) en de Nicotiana tabacum Rustica (boerentabak). De laatste is veel harder, zwaarder en scherper dan de eerste. Boerentabak wordt daarom bijna nergens meer geteeld.Nicotiana tabacum kent op haar beurt ook weer veel soorten en verschillen. Welke soort geteeld wordt, hangt af van de manier van kweken, van de grondsoort en het klimaat. Er zijn ook veel nieuwe ontstaan door twee verschillende, al bestaande soorten met elkaar te kruisen. Hierdoor kunnen tabaksplanten vooral in hoogte sterk verschillen; van 75 cm tot 2 1/2 meter. Normaal is de hoogte 1 1/2 tot 2 meter. Ook de grootte van de bladeren kan erg verschillend zijn. De bladeren lopen allen naar de top spits toe. Ze staan in een spiraal tegen de ronde, onvertakte stengel geplant. De Nicotia Tabacum draagt in de bloeitijd licht rose bloemen.Tropisch gewas

Hoeveelheid tabak die in verschillende landen geteeld is.China per jaar 997 miljoen kilo

Ver. staten ” ” 916 ” ”

India ” ” 398 ” ”

Brazilië ” ” 351 ” ”

Rusland ” ” 295 ” ”

Turkije ” ” 275 ” ”

Japan ” ” 173 ” ”

Bulgarije ” ” 151 ” ”

Canada ” ” 100 ” ”Dit zijn de gemiddelde cijfers over de jaren 1976 t/m 1978. De wereldproductie bedroeg toen gemiddeld 5600 miljoen kilo per jaar. Een geweldige hoeveelheid!3. Welke stoffen zitten er in tabak?In tabak zitten heel veel stoffen die slecht zijn voor je lichaam. Er zijn drie belangrijkste stoffen; nicotine, teer en koolmonoxide. Hier een kleine uitleg over de drie stoffen.

NicotineDit is waarschijnlijk de eerste stof waar je bij roken aan denkt. Nicotine is een stof die voor de verslaving zorgt en de kick aan roken geeft. Als je niet genoeg nicotine in je lichaam hebt, vraagt je lichaam om meer en pak je weer een sigaret. Omdat je nog een sigaret neemt, krijg je nog meer nicotine in je lichaam. Het hart moet daardoor extra pompen om het bloed door al die nauwe buisjes te krijgen.TeerDe teer bestaat uit een mengsel vaste stoffen. Doordat de teer in je longen vast blijft zitten, zorgt het ervoor dat je luchtwegen niet meer schoongemaakt kunnen worden. Daardoor ga je hoesten om van de benauwdheid af te komen. Al dat zware gehoest is natuurlijk niet goed voor de longblaasjes. Er blijven er daardoor veel minder over. Hoe minder longblaasjes je hebt, hoe moeilijker het wordt om zuurstof op te nemen. Tenslotte krijg je te weinig zuurstof en krijg je het van de minste inspanning al benauwd. Dit heet longemfyseem. Ook veroorzaakt het bruine aanslag op handen, nagels en tanden van de roker.KoolmonoxideDeze stof ontstaat bij de verbranding van tabak. Koolmonoxide maakt je bloedvaten ruw. Daaraan blijven vettige stoffen uit het bloed vastplakken. De bloedvaten worden nauwer en het bloed stroomt er minder goed doorheen. Daardoor moet je hart te hard werken om het bloed rond te laten stromen. Je kans stikken als je er teveel van binnenkrijgt. Het is een kleur- en reukloosgas.Er zitten nog meer stoffen in een sigaret. Voorbeelden daarvan zijn: aceton (gelijk aan nagellakremover), polonium (radioactief afval) en ammoniak (afwasmiddel).4. Hoe wordt tabak gemaakt?Het binnenste van een sigaar, sigaret of shag komt van de tabakplant. Op dit plaatje is dat goed te zien. Om de bladeren van een plant te gebruiken, worden ze eerst geknipt en gesneden. In de fabriek wordt de tabak in het papier gerold. Behalve bij shag, daar moet je de tabak zelf in papier rollen. De tabak zelf wordt in landen gemaakt waar ze tabak verbouwen (bijvoorbeeld China, India, Turkije, Japan en Indonesië) maar daarna wordt het naar een fabriek gebracht, waar het papier eromheen wordt gewikkeld. De meeste tabak wordt in de VS verbouwd. Nederland staat op de vijfde plaats op de wereldlijst. Hier het schema met de landen hoeveel sigaretten ze in een jaar in een fabriek maken.Land x miljoen sigarettenVerenigde Staten 646.000

Russische Federatie 190.000

Duitsland 180.000

Engeland 155.000

Nederland 116.000

Polen 97.500

Spanje 76.500

Oekraïne 67.0005.Tabak in NederlandHet klimaat in Nederland is niet erg geschikt voor de tabakteelt. Daarvoor hebben we meestal te weinig echt warme dagen. Toch is er een streek waar vroeger tabak werd verbouwd. Dat was de zuidrand van de Utrechtse heuvels, met Amerongen als middelpunt. De productie was echter gering en de tabak was niet van zo’n beste kwaliteit. In de tweede wereldoorlog nam de tabaksteelt in ins land plotseling toe. Er kon geen tabak uit andere landen worden ingevoerd en de rokers zaten met hun handen in het haar. Overal verschenen toen in de tuinen en op de velden kleine “tabaksplantages”. Na de oorlog verdwenen die weer als sneeuw voor de zon. Men had inmiddels ontdekt dat de Nederlandse tabak slecht was en niet goed rijpte. Het product was eigenlijk niet te roken. Maar verstokte rokers namen het in de oorlog voor lief.

Men nam zelfs zijn toevlucht in aardappelloof, dat tot de familie van de tabak behoort. En dat alles omdat men het roken niet kon laten.6.Uitvoer van TabakNiet alle landen voeren tabak uit. De Sovjetunie (Rusland) en Japan hebben hun tabak bijna allemaal voor eigen gebruik nodig. Canada produceert te weinig om te kunnen uitvoeren. Er blijven dus de volgende exporterende landen over:Ver. Staten 267 Miljoen kilo

Brazilië 105

India 78

Bulgarije 70

Turkije 68

Griekenland 53

China 38

Filipijnen 307. De tabakswetDe tabakswet is de wet, waarin staat hoe je met tabak om moet gaan, en waar je het wel en niet mag gebruiken. Hier een stukje uit de tabakswet met de inleiding:Let op: dit is de tekst van nu geldende wet, waarin ondermeer de aanpassing van de zogenoemde "eenderde regeling" is opgenomen.Wet van 10 maart 1988 (Stb. 1988, 342) houdende maatregelen ter beperking van het tabaksgebruik, in het bijzonder ter bescherming van de niet-roker, zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 (Stb. 1997, 510).Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de volksgezondheid regelen te stellen ter beperking van het gebruik van tabak en meer in het bijzonder ertoe strekkende hinder voor hen die geen tabak gebruiken tegen te gaan;Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:8. De rokende jeugdWat rookt de jeugd tegenwoordig? Shag of sigaretten? Hier een tabel over de jeugd van 10 tot en met 19 jaar. Veel jongeren zijn begonnen met roken omdat hun 'vrienden' dat ook deden, hun ouders roken ook of ze willen voor vol aan gezien worden. Vaak kunnen ze niet meer stoppen omdat ze langzamerhand verslaafd zijn geworden. Wat ze meestal niet inzien is dat:dus hier de nadelen : - je van roken gele vingers en vieze tanden krijgt

- je door te roken je adem naar rook gaat stinken

- van rook je kleren gaan stinken

- roken slecht is voor je stem

- door roken je conditie achteruit gaat

- roken heel slecht is voor je gezondheidDat zijn ook redenen waarom jongeren na verloop van tijd stoppen met roken. Maar daar is de allerbelangrijkste reden GELD voor. Roken kost heel veel geld, en hoe meer je rookt hoe meer geld het kost.9. BegripsbepalingenArtikel 1In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:a. tabaksprodukten: produkten die voor roken, snuiven, zuigen of pruimen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan;b. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

§ 3. ReclameArtikel 41. Radio- en televisieprogramma's mogen geen reclameboodschappen voor tabaksprodukten bevatten.2. Het eerste lid is niet van toepassing op andere dan binnenlandse omroep, als bedoeld in de Mediawet.10.Waarom roken mensen?In tabak zit teer, dat schadelijk is voor de gezondheid. Er zit ook een stof in die nicotine wordt genoemd. Het is een zwaar vergif. Vaak gaat er van vergiften een opwekkende werking uit als men er kleine hoeveelheden van binnen krijgt. Zo is het ook bij roken. Sommige mensen worden er even door opgekikkerd. Roken brengt hen tot rust. Anderen vinden dat roken “gezellig” is. Het hoort een beetje bij de dagelijkse omgang met elkaar. Ook reclame speelt veel op de mens in. Ze wil bij de mensen de indruk wekken dat roken erbij hoort. Dat het iets is waar je niet omheen kunt. Door niet te roken zou je een soort buitenbeentje zijn. Toch is en blijft roken ongezond. Je geeft er alleen maar veel geld aan uit en het levert je niets op.11.De gevolgen van rokenRokers hebben meestal last van koude handen en voeten, vanwege de nicotine. Het hart moet namelijk extra hart pompen. Ook heb je kans om een hartstilstand (of infarct) te krijgen, omdat een deel van je lichaam geen energie meer krijgt. Het kan ook ergens anders gebeuren. In je benen of je hersenen bijvoorbeeld. In de tabaksrook zitten minstens 40 kankerverwekkende stoffen. Longkanker is de bekendste vorm van kanker, maar ook keelkanker ontstaat vaak door roken.12.Wat gebeurt er precies in je lichaam?Als je rookt, komt die rook in je longen terecht. In die rook zitten giftige stoffen en teer. Het slijm en de trilharen werken daardoor niet meer goed. De viezigheid in de neus, kan daardoor niet worden opgeruimd, waardoor het in de longen terechtkomt (met een rode lijn aangegeven). Als je longen verstopt zijn, kun je niet meer goed ademhalen en kun je ziektes krijgen. In hoofdstuk 5 staat beschreven welke stof wat in het lichaam doet. Sporters roken niet, omdat hun lichaam sneller uit geput raakt, en ze krijgen een steeds slechtere conditie.13. MeerokenAls je een groepje vrienden hebt die ook roken, heb jij ook grote kans om kanker te krijgen. Je ademt dezelfde vieze rokerslucht in, die zij roken. Jij krijgt ook die stoffen in je lichaam, en hebt net zoveel kans op gevaarlijke ziektes als zij. Er wordt de laatste tijd heel veel reclame gemaakt om niet te roken bij baby's, omdat ze dan een korter leven14.Waarom stoppen met roken?Omdat er veel nadelen van het roken zijn:

- Je krijgt een slechte lichamelijke conditie. Het belemmert je bij het sporten, traplopen enz

- Je moet veel hoesten.- Krijgt nicotineaanslag op vingers, tanden, plafond, gordijnen, muren

enz.

- Rookstinkende haren en kleren.

- De omgeving heeft last van de tabaksrook.Omdat er veel voordelen zijn als je niet meer rookt.

- Meer zelfrespect.

- lekkerder voelen.

- Meer lucht krijgen

- Fitter voelen, vooral ‘s Ochtends.

- Niet meer hoesten.

- Lichamelijk meer presteren.15.Belangrijke dingen Tijdens en na het stoppen- ontspan jezelf

- zoek afleiding, door bijvoorbeeld een vriend of vriendin te bellen

- beloon je standvastigheid met een cadeau

- drink veel water

- eet veel fruit

- pas op met koffie en alcohol

- kijk uit voor moeilijke situaties

- kijk niet al te ver vooruit16.Hoe je iemand kan tegenhouden met stoppen van roken?***Rokers zien ertegen op hoeveel moeite het kost te stoppen met roken, of tegen de ontwenningsverschijnselen. Of angst voor gewichtstoename, of ze twijfelen eraan of ze het wel kunnen.Gewichtstoename.Veel rokers worden zwaarder als ze stoppen met roken. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat je calorierijker gaat eten en snoepen. De gewichtstoename wordt dus niet veroorzaakt door het stoppen met roken zelf, het is voornamelijk een veranderd eetgedrag dat de gewichtstoename veroorzaakt.Nicotineverslaving

Als we over rookverslaving spreken, hebben we het over twee dingen: de lichamelijke verslaving aan nicotine en de geestelijke verslaving, het gevoel niet buiten roken te kunnen. Doordat het lichaam gewend is aan nicotine vraagt het steeds weer om aanvulling. Ruim een uur na het roken van de laatste sigaret, is het nicotineniveau met ongeveer de helft gedaald. Na een poosje niet roken ben je minder behaaglijk en krijg je weer zin in roken. Als het niet - roken langer duurt, wordt het onbehaaglijke gevoel sterker. Op dat moment krijg je te maken met ontwenningsverschijnselen. Door te roken verdwijnt dit onbehaaglijke gevoel weer. Er wordt immers nieuwe nicotine aangevoerd.passief rokenAls je niet rookt betekent dat niet dat je geen rook binnenkrijgt. Want het zijn niet alleen de rokers die de rook inademen. Want de meeste rook van een sigaret verdwijnt in de lucht. Dat betekent dat andere mensen ook rook kunnen inademen, of ze het nu zelf roken of niet. Het inademen van rook van andermans sigaret noemen we passief roken. Passief roken kan

verschillende gevolgen hebben. Sommige mensen krijgen hoofdpijn of beginnen te hoesten in een rokerige ruimte. Anderen worden duizelig, gaan niezen of krijgen branderige ogen, weer andere krijgen problemen met hun ademhaling. Heel veel mensen die zelf niet roken, voelen zich in een rokerige ruimte niet prettig. Iemand die veel tijd doorbrengt in rkerige ruimtes kan zelfs dezelfde ziektes ontwikkelen als rokers. Er worden tegenwoordig allerlei maatregelen getroffen om sommige plaatsen rookvrij te maken. In treinen zijn rookvrije wagons, in vliegtuigen is op sommige, korte vluchten roken verboden en in openbare gebouwen mag sinds 1990 niet meer gerookt worden.VerwerkingNa het drogen worden de tabaksbladeren gesorteerd. Men let daarbij op de kleur en de grootte. Beschadigde of gespikkelde bladeren legt men bij elkaar, omdat die van mindere kwaliteit zijn. Daarna worden de gesorteerde bladeren stevig aangeperst en verpakt in vaten, kisten of balen. Ook dat hangt af van het land waar de tabak vandaan komt. Het bewerken van de tabak gebeurt in het land dat de tabak gekocht heeft. Die bewerking is tamelijk

ingewikkeld. Shagtabak wordt anders behandelt als pruimtabak. Pijptabak moet weer een andere bewerking ondergaan dan tabak voor sigaren en sigaretten. En al die producten vragen ook weer een eigen soort tabak. Voor pijptabak en shag (ook wel kerftabak genoemd) gebruikt men vooral de Noord- en Zuidamerikaanse soorten. Die soorten zijn op natuurlijke wijze gedroogd. Tabak uit Turkije, Griekenland en Bulgarije heet oriënttabak. (oriënt = Oost) Deze worden hoofdzakelijk in sigaretten in sigaretten verwerkt. Oriënttabak heeft een heel bijzondere smaak en geur. Men spreekt wel van een “Oosters aroma”. Braziliaanse tabak wordt vooral verwerkt door de sigarenindustrie. Ook de tabakken uit

Indonesië ( Delhi-Java ) zijn zeer geschikt om sigaren van te maken.Ademhalen

Je lichaam heeft voedsel nodig om te kunnen werken. Om voedingsstoffen uit het eten om te zetten in energie, gebruik je zuurstof. Zuurstof zit gewoon in de buitenlucht die je inademt door je neus en mond. Ademhalen is dus van levensbelang. Lucht die je inademt is altijd een beetje vuil en daarom is er een schoonmaaksysteem nodig om het vuil op te vangen. In de haartjes in je neus blijft het grofste stof achter. Een slijmlaagje aan de binnenkant van je luchtharen vangt de kleine vuiltjes op. Trilharen zorgen ervoor dat de slijmlaag met de smerige stofjes naar de mondholte wordt gebracht.Uitspugen of inslikken maar! De gezuiverde lucht komt via steeds kleinere buisjes { je luchtwegen } in kleine ballonnetjes { je longblaasjes } terecht. Door het ingenieuze schoonmaaksysteem komt er alleen schone lucht in de longen.Daar haal je de zuurstof die je nodig hebt vandaan.17.Nog een manier om te stoppenNicotine kauwgum en nicotinepleisters.Wie wel eens geprobeerd heeft te stoppen met roken weet het al: Het lichaam is zo gewend aan de dagelijkse dozis nicotine dat het er nog een tijdje om zal blijven vragen. Dit uit zich vaak in de vorm van onthoudingsverschijnselen, zoals prikkelbaarheid. Soms is het zo erg dat iemand nergens anders aan kan denken. Wie echt wil stoppen komt wel door die moeilijke momenten heen. Maar met nicotinepleisters of nicotinekauwgum van nicorette gaat het wat gemakkelijker om van het rouwen af te komen. Deze middelen zorgen ervoor dat je wat nicotine binnenkrijgt. Daardoor neemt de lichamelijke drang naar nicotine af zonder dat je rookt. Nicorette is er in drie verschillende smaken: classic, mint en citrus. Bij het kauwen van nicorette kauwgum. krijg je nicotine binnen. Minder dan bij het roken, maar voldoende om verschijnselen van onthouding te onderdrukken. Zo kun je de drang naar nicotine in drie maanden afbouwen, met de kauwgom die bij je smaak past.Een pleister per dagElke dag plak je een pleister op een stukje onbehaarde huid.Aan het eind van de dag kun je de pleister weer verwijderen. Het bijzondere van de nicorette pleister is dat je hem ‘s nachts niet hoeft te dragen. Want na zestien uur is de pleister vrijwel uitgewerkt.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

Goed werkstuk.
Leerlingen uit 3 VWO gebruiken het bijna letterlijk voor hun werkstuk. Ze vergeten dan alleen dat ik, docente VZ, ook wel eens over het net surf.

18 jaar geleden

C.

C.

thnx, heb er heel veel aan gehad !!
buh bye xxxx

17 jaar geleden

D.

D.

tnx voor de info

17 jaar geleden

A.

A.

stom werkstuk. aleen maar moeilijke stomme woorden!!! BLEHHH!!!!!

9 jaar geleden

E.

E.

super goede info mensen

8 jaar geleden

P.

P.

hoiiii wij weten
het allemaal beter danjou!!!!!!!!

8 jaar geleden

W.

W.

Tnxx voor de info

8 jaar geleden

M.

M.

saai boiring

8 jaar geleden

L.

L.

echt zo zaai als wat en het boeit me niets

8 jaar geleden

E.

E.

veel aan gehad thx

4 jaar geleden