Alcohol en drugs

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas vwo | 8706 woorden
  • 17 februari 2003
  • 1146 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
1146 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Geschiedenis van alcohol

Alcohol is bijna even oud als mensheid zelf. Men weet zeker dat 6000 jaar v. Chr. al alcohol werd gemaakt. Het oudste bierbrouwersrecept is gevonden op een 5000 jaar oude kleitafel uit Sumerië. Bij de oude Grieken was wijn dan weer heel populair. Zij kenden vele goden en één van hen was Bacchus, de god van de vruchtbaarheid. Ter ere van hem werden grote feesten gehouden, waarbij de Grieken aardig wat wijn dronken. Bacchus kreeg dan ook de bijnaam: "God van de dronkenschap". Ook in de bijbel werd al over alcohol geschreven: in een verhaal verandert Jezus water in wijn tijdens een bruiloftsfeest. Toch dronken vroeger niet veel mensen alcohol, het was gewoon te duur en niet altijd te krijgen. Tot in de Middeleeuwen bleef dat zo. In die tijd maakten mensen wijn van vruchten en bier uit gerst en honing. Het alcoholgehalte van die dranken was laag. In die tijd waren er ook nog geen koelkasten zodat de dranken snel bedierven. Daardoor waren ze ook niet het hele jaar te krijgen. Via de Arabieren bereikten in de late Middeleeuwen de distilleertechniek ons land. De distillaten werden meer en meer als genotmiddel gebruikt. Ze bedierven niet en het alcoholgehalte was hoger. Maar alcohol bleef duur en dus onbereikbaar voor grote groepen. Dat veranderde in de 17e eeuw. Toen werd ontdekt dat je ook uit koren en bieten sterke drank kon maken. Deze grondstoffen waren goedkoop en dus ging de prijs van alcohol omlaag. Hierdoor werd sterke drank ook bereikbaar voor de gewone man. Meer mensen gingen dus alcohol drinken, maar de consumptie van alcohol bleef tot 1960 laag. Dat kwam doordat drinken een luxueus iets was. Maar tussen 1960 en 1990 is een grote groep mensen steeds meer gaan verdienen. De prijzen van allerlei producten ging dus ook omhoog, maar de prijs van alcohol bleef laag. Langzamerhand werd alcohol een gewoon consumptiemiddel. Meer en meer mensen maakten alcohol drinken tot een gewoonte. Ook werd het niet meer raar gevonden dat vrouwen alcohol dronken.

Wat is alcohol?

Wat is alcohol? Alcohol, bestemd voor consumptie, is de ethylalcohol of ethanol. Pure alcohol is een reuk-, smaak- en kleurloze vloeistof, die een brandend gevoel geeft bij inname. Alcohol is in zijn zuivere vorm niet te genieten. Als we het over alcohol als genotmiddel hebben, bedoelen we de alcoholhoudende dranken, waarvan de kleur, reuk en smaak bepaald wordt door de gebruikte grondstoffen. We kennen drie verschillende soorten alcoholhoudende dranken: bier, wijn en gedistilleerde (sterke) dranken. Alcoholhoudende dranken bevatten naast alcohol nog water en kleur- en smaakstoffen. Alcohol bevat ook veel calorieën. In een glas pils bijvoorbeeld zitten minimaal 110 calorieën, in een glas wijn zitten er 80 en in sterke drank 70 calorieën. Helaas hebben we niets aan deze calorieën. De bouwstoffen die ons lichaam nodig heeft zitten er nauwelijks in. Het enige wat ze doen is ons dik maken. Een zware drinker breekt de alcohol ook minder goed af dan een matige drinker. Drinkers die hun calorieën dus voornamelijk uit alcohol halen, kunnen dus op den duur aan ondervoeding gaan lijden.

Enkele misvattingen over alcohol

Alcohol heeft geen voedende waarde: alcoholhoudende dranken leveren per 1 gram alcohol 7 kcal. op aan energie, maar bevatten weinig of geen eiwitten, mineralen en vitaminen. Alcohol verhoogt de lichaamswarmte niet: bij alcoholgebruik worden de haarvaten onder de huid wijder, waardoor ze meer bloed laten doorstromen. Dit geeft een gevoel van warmte, maar in feite gaat er warmte langs de huid verloren. Door het verdovend effect van alcohol kunnen de tekenen van vermoeidheid tijdelijk geremd worden. Men heeft het gevoel dat men harder en langer kan werken, omdat het lichaam geen signalen van vermoeidheid geeft. Alcohol lest de dorst niet: de productie van urine in de nieren wordt geregeld door een hormoon dat de waterhuishouding regelt. Heeft het lichaam vocht nodig, dan remt dit hormoon de wateruitscheiding af en voorkomt dat het lichaam uitdroogt. De alcohol in het bloed zet de werking van dit hormoon stop, zodat er meer urine geproduceerd wordt. Hoe meer alcohol, hoe meer het lichaam door de productie van urine aan vocht verliest. Hierdoor keert ook het dorstgevoel des te sneller terug. Alcoholhoudende dranken lessen dus tijdelijk de dorst, maar verhaasten nadien het dorstgevoel. Alcohol is, in tegenstelling tot andere roesmiddelen, ook een voedingsmiddel: 1 gram alcohol levert ruim 7 calorieën. Bij matig gebruik zal de consumptie van alcoholische drank hooguit tot gewichttoename leiden. Anders wordt het als er spraken is van misbruik.

MISBRUIK VAN ALCOHOL
De giftige werking van alcohol

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat alcohol niet alleen schadelijk is omdat het aanleiding kan geven tot voedingsstoornissen, maar ook omdat het rechtstreeks nadelig op de lichaamscellen inwerkt. Dit wordt duidelijk door iets verder in te gaan op de lotgevallen van alcohol in het menselijk lichaam. De processen die zich na de opname in het lichaam afspelen kunnen in drie perioden worden verdeeld, namelijk de resorptie-, de verdelings- en de eliminatiefase. Tijdens de resorptiefase wordt een half tot één uur na consumptie de hoogste concentratie alcohol in het bloed bereikt. Vervolgens wordt het snel en gelijkmatig over het gehele lichaam verspreid. Bij zwangerschap passeert de alcohol in deze fase ook de placenta en kan daardoor in de bloedsomloop van de vrucht terechtkomen. De verdeling over het gehele lichaam is ongeveer zestig tot negentig minuten na de laatste slok drank voltooid. Vanaf dit moment komen de concentraties in het bloed en de lichaamsweefsels grotendeels met elkaar overeen. De concentratie van alcohol in het bloed kan worden berekend volgens de formule van Widmark (1932).Volgens deze formule geeft de hoeveelheid ingenomen alcohol in grammen, gedeeld door het lichaamsgewicht in kilogrammen, vermenigvuldigd met de verdelingsfactor, het promillage alcohol in het bloed aan. De verdelingsfactor wordt daarbij voor mannen gesteld op 0.72 en voor vrouwen 0.61. In de derde fase, de eliminatiefase, neemt de alcoholconcentratie in het bloed weer geleidelijk af. De eliminatiegraad bedraagt gemiddeld 100 tot 150 milligram alcohol per kilogram lichaamsgewicht per uur. Een normale mens kan in 24 uur ongeveer 170 tot 250 gram alcohol verbranden.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Alcohol en verkeer

Het afbraakproces van de gedronken alcohol begint, door de verbranding in de lever, vrij snel maar verloopt ook relatief traag. De niet verbrande alcohol wordt via het bloed in heel het menselijk lichaam verspreid en zet zich bij voorkeur vast op de zenuwcentra. De frontale zone van de hersenen is daarbij de meest gevoelige en wordt ook het eerst verlamd. Het is de zone waar de zelfbeheersing, de inhibities en het verantwoordelijkheidsgevoel geconditioneerd worden. Deze hersenzone maakt de mens verschillend van de dieren. Alcoholgebruik en deelnemen aan het verkeer is daarom een bijzonder riskante combinatie. De euforie die zich, zelfs na het gebruik van kleine hoeveelheden alcohol, snel manifesteert heeft voor gevolg dat de fietser, de bromfietser, de motorrijder, de automobilist en ook de voetganger veel meer denkt te kunnen dan hij in werkelijkheid kan. Bovendien worden de verschillende vaardigheden die voor een veilige deelname aan het verkeer noodzakelijk zijn, bijzonder snel aangetast door het alcoholgebruik. Deze dubbele beoordelingsfout heeft vaak catastrofale gevolgen. Binnen- en buitenlands onderzoek toont aan dat in minstens 40% van de ongevallen waarbij doden of gewonden te betreuren vallen, strafbaar alcoholgebruik een rol heeft gespeeld. De moordende invloed van het alcoholgebruik in het verkeer wordt onderschat. Elke bijdrage tot een grotere bewustwording van deze invloed is een belangrijke preventieve stap.

Alcohol en de wet

ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

Wie alcohol verkoopt is verplicht jongeren vragen aan te tonen dat zij 16 jaar (voor zwakalcoholhoudende drank) of 18 jaar (voor sterke drank) zijn. Aan wie dat niet kan of wil mag dat niet worden verkocht. Jongeren kunnen zich laten hoe oud ze zijn met een paspoort, een rijbewijs, een OV-studentenkaart of een bromfietscertificaat. Dit geldt overal waar drank wordt verkocht zoals in supermarkten, in cafetaria’s en snackbars, bij de slijter, in het café, in de kantine van de sportclub, in de club en buurthuizen, op popfestivals en in de discotheek.

Alcohol om mee te nemen mag niet meer worden verkocht in tankstations en in winkeltjes bij restaurants langs de auto(snel)weg. Ook mag geen alcohol meer verkocht worden in niet-levensmiddelenwinkels. Bij dat laatste moet je denken aan muziekwinkels, bouwmarkten en kledingswinkels. In horecabedrijven mag al vanouds geen drank verkocht worden om mee te nemen. Clubs en verengingen die alcohol schenken moeten twee leidinggevenden hebben met het diploma Sociale Hygiëne. Als de bar open is moet er een leidinggevende of een gekwalificeerde vrijwilliger aanwezig zijn. Vrijwilligers zij gekwalificeerd als zij over verantwoord alcoholgebruik een instructie hebben gekregen. Sinds 1 november 2000 is de Drank en Horecawet aangescherpt. De belangrijkste reden is dat de overheid bezorgd is over de gevolgen van het alcoholgebruik door jongeren. Er wordt steeds meer door jongeren gedronken en er gaat te vaak iets mis. De Drank en Horecawet is in de eerste plaats gericht op versrekkers van alcohol in winkels , slijterijen, horeca, sportkantines enzovoort.

Maatschappelijke gevolgen

Voordat mensen zich tot klinieken wenden voor verslavingsziekten, ging een groot aantal van hen reeds bij de huisarts of internist langs in verband met maag-, darm- en leveraandoeningen. Anderen klopten aan bij de neuroloog voor de behandeling van slaap- en evenwichtsstoornissen of aandoeningen van de zenuwen in armen en benen. De psychiatrie werd bezocht met klachten over depressies, lusteloosheid, prikkelbaarheid en andere neurasthene klachten. Een groot deel van de toekomstige alcoholisten zou waarschijnlijk eerder worden onderkend door huisartsen of specialisten. Al te vaak worden problemen met het gebruik van alcohol ten stelligste ontkend. Ook door de gezinsleden van betrokkene wordt een excessief alcoholgebruik niet vlot ter spraken gebracht. Zelfs in het geval dat het verband onmisbaar is, kost het vaak nog erg veel moeite ook de patiënt(e) daarvan te overtuigen.

Excessief alcoholgebruik heeft op den duur duidelijke sociale gevolgen. De consequenties openbaren zich meestal het eerst in de persoonlijke relaties binnen het gezin. Het is duidelijk dat het de communicatie niet ten goede komt en uiteindelijk zelfs onmogelijk maakt, als een van de partners regelmatig in een toestand van verdoving verkeert. De preoccupatie met alcohol zal bovendien zoveel van de tijd en de aandacht van de drinkende partner opeisen, dat werk en gezin nauwelijks nog aan bod komen. Uiteraard betekenen het gebruik van grote hoeveelheden alcohol en de verwaarlozing van het werk dat er veelal financiële problemen ontstaan.

Tenslotte leidt overmatige alcoholconsumptie tot een gemoedstoestand waarbij emoties ongeremder en ongedifferentieerder worden geuit. Het is dan ook redelijk gemakkelijk te begrijpen dat veel huwelijken met een excessief drinkende partner op een scheiding uit lopen. Daarbij blijft het overigens onduidelijk of de slechte relatie het gevolg is van overmatig alcoholgebruik, of dat de slechte verhouding de reden was van het vele drinken van de partners. De eventuele scheiding echter vormt het sluitstuk van een vaak lange geschiedenis. Aanvankelijk trachtten alle gezinsleden de slechte gewoonte van een van de echtgenoten voor de buitenwereld verborgen te houden. Vervolgens, bij het toenemend functieverlies van de drinkende partner, treden allerlei rolwisselingen op; functies worden door andere gezinsleden overgenomen. Zo zal de vrouw(nu komt het meer en meer voor dat vrouwen ook excessief alcoholgebruiker zijn) de behandeling van de gezinsfinanciën gaan overnemen van de drinkende man die zijn huishuur niet meer overmaakt, de belastingpapieren niet meer invult, rekeningen niet meer betaalt en dergelijke. Met het toenemen van dit alles beginnen de eerste desintegratieverschijnselen zich te openbaren. Het voornemen te gaan scheiden wordt nu bijvoorbeeld in discussie gebracht; en tenslotte, wanneer de maat vol is, komt het zover.

Het ongeremd uiten van emoties leidt tot andere problemen in het gezin. Vaak blijkt dat kindermishandeling verbonden is met excessief alcoholgebruik. Ook de vrouwenmishandeling werd vaak begeleid door alcoholmisbruik. Daarbij werd opgemerkt dat de mishandeling lang niet altijd onder invloed van alcohol plaatsvond. Naast het gezin moet het werk worden genoemd als "het sociale instituut waar de gevolgen van overmatig alcoholgebruik zich doen gelden". Mensen die gedurende langere tijd regelmatig teveel alcohol gebruiken, ontwikkelen een zekere tolerantie ten opzichte van deze stof d.w.z. dat zij meer kunnen hebben voordat de buitenwereld iets aan hen opmerkt anders dan bij een matige gebruiker. Op grond van deze verhoogde tolerantie is het vaak ook zo dat deze mensen tot betere werkprestaties komen dan in nuchtere toestand. Op den duur echter wordt de werkprestatie door andere factoren geschaad.

Door de beschadiging van de hersencellen worden het denk- en het concentratievermogen nadelig beïnvloed. De karakterveranderingen treden op: het initiatief en de activiteit nemen af. De mensen worden minder betrouwbaar in de werksituatie, de zorgvuldigheid waarmee een taak wordt verricht vermindert, en de instelling ten opzichte van de functie wordt onverschilliger. De gevolgen van overmatig alcoholgebruik voor de arbeidssituatie worden gemeten aan de hand van het arbeidsverzuim en de bedrijfsongevallen. De rol die alcohol speelde bij een bedrijfsongeval is vaak moeilijk aan te tonen.

VERSLAVING AAN ALCOHOL
Psychische afhankelijkheid van alcohol

De typische kenmerken van psychische afhankelijkheid van alcohol zijn: - heimelijk drinken - voortdurend uitkijken naar het moment dat er weer alcohol gedronken kan worden - manifesteren van schuldgevoelens - er worden toespelingen op het onderwerp alcohol, vooral als men nuchter is, in het gesprek vermeden - reeds in een vrij vroeg stadium van de afhankelijkheid kunnen 'black-outs' optreden.

Lichamelijke afhankelijkheid

Het lichaam raakt gewend aan het middel en de stofwisseling stelt zich erop in. Het gebruik van alcohol wordt op den duur een biologische noodzakelijkheid die even onontbeerlijk schijnt te zijn als eten en het opnemen van vocht. De gebruiker die aan alcohol gewend is, loopt dan ook grote kans lichamelijk in een slechte conditie te geraken als dit middel hem plotseling wordt onthouden. Door alcohol te blijven gebruiken ontloopt hij de pijnlijke terugkeer van zijn lichaam naar een normale stofwisseling. Bij het stoppen van het alcoholgebruik treden de zogenaamde onthoudingsverschijnselen op. Deze onthoudingsziekte wordt gekarakteriseerd door gevoelens van onwel zijn, gebrek aan eetlust, overgeven, transpireren, rusteloosheid angstgevoelens, depressieve stemming, slapeloosheid en het beven van de ledematen. Lichte vormen van onthoudingsverschijnselen manifesteren zich bij uitgesproken alcoholisten de volgende morgen na een drinkgelach in de vorm van bevende handen en angstgevoelens. Dat is ook de reden waarom vele alcoholisten vóór of direct na het opstaan 's morgens een borrel moeten nemen om de dag te kunnen beginnen. Deze ochtendborrel wordt wel het 'hersteldrankje' genoemd.

Sociale complicaties

Er is de alcoholist veel aan gelegen zichzelf en zijn omgeving te bewijzen dat hij zijn alcoholgebruik volledig in de hand heeft. Als de omgeving erg begint te klagen over zijn gedrag, dan last hij perioden in waarin hij totaal niet drinkt, om te laten zien dat hij er best buiten kan. Daarbij ontgaat het hem, en vaak ook de omgeving en de huisarts, dat iemand die in dit opzicht geen problemen heeft, die sociaal kan drinken, het helemaal niet nodig heeft om aan te tonen dat hij geen behoefte aan drank heeft. Een andere strategie is het aanbrengen van veranderingen in het drinkpatroon. Zo besluit de alcoholist bv dat hij niet meer voor een bepaald uur van de dag zal drinken of alleen op bepaalde plaatsen. Soms gaat hij ook van drank veranderen. De jenever wordt bijvoorbeeld verwisseld door bier onder het eerlijk gemeende motief dat bier niet verslavend werkt en jenever wel. Het is gemakkelijk in te zien dat er ook nu allerlei sociale complicaties gaan ontstaan. Tegelijk met het verminderen van het drinkgewoonten wordt er gewisseld van werk, van vrienden en niet zelden wordt afstand genomen van de huwelijkspartner. Het gedrag van de alcoholist krijgt scherpere en agressieve kanten en het besef van falen wordt gecompenseerd door grootsprekerei en grootdoen.

Alcoholgebruik bij jongeren

Alcohol is de meest maatschappelijk aanvaarde en verspreide (hard)drug, waarvan wij bovendien het schadelijk en verslavend effect niet of nauwelijks inschatten. Vanaf onze jeugd worden we met alcohol geconfronteerd. We krijgen het als jongere dikwijls voor de eerste maal aangeboden binnen het eigen gezin, bij speciale gelegenheden of op feestjes. Alcohol wordt bijna dagelijks gebruikt, en niet alleen op cafés! Alle recente onderzoeken(die in ons land werden verricht) wijzen erop dat alcoholgebruik zeer frequent en in hoge mate bij een groot percentage van de bevolking voorkomt. De specifieke onderzoeken bij jongeren geven gelijkaardige resultaten; hoe ouder men wordt, hoe meer en hoe vaker men gaat drinken. De Nederlanders drinken dus alsmaar meer en alsmaar jonger. Mijn vraag is dan ook waarom en houdt dat alles geen schadelijke gevolgen in? Dat er toch niet zoveel jongeren echt verslaafd zijn, heeft te maken met de relatief trage vorming van een alcoholverslaving. Overmatig gebruik van alcohol kan jarenlang worden volgehouden zonder dat het ernstige lichamelijke of andere schadelijke consequenties heeft. Vandaar ook dat maar weinig jongeren met alcoholverslavingsproblemen in de hulpverlening terechtkomen. Aangezien jongeren reeds op vrij jeugdige leeftijd alcohol gebruiken, kan deze kennisverspreiding niet vroeg genoeg gebeuren.

Alcoholgebruik naar leeftijd
Alcohol is het genotmiddel dat door jongeren het meest gebruikt wordt. Het alcoholgebruik stijgt sterk vanaf het dertiende jaar. Ruim 60% van de jongeren van 15 jaar en ouder drinkt regelmatig. Meisjes zijn de laatste jaren steeds meer gaan drinken. Er bestaat nu nog slechts weinig verschil tussen jongens en meisjes. Ook voor alcohol geldt dat jongeren hier eerder mee beginnen en dat degenen die drinken hun consumptie hebben verhoogd.

Alcohol, jongeren en verkeer

Onderzoekingen tonen aan: 25% is van mening dat het effect van alcohol op het rijgedrag in het algemeen sterk overdreven wordt. 40% vindt het volstrekt onduidelijk met hoeveel glazen op, men wettelijk nog aan het verkeer mag deelnemen. 50% meent dat het aantal glazen dat men kan drinken zonder de wettelijke limiet te overtreden, sterk afhangt van de soort drank. 75% meent dat het aan het rijgedrag van anderen te merken is of ze te veel gedronken hebben. Gezien de grote onduidelijkheid ten opzichte van wat een overtreding is, wordt hier duidelijk alleen aan uiterlijke kenmerken van dronkenschap gedacht. De auto als vervoermiddel is uitermate aantrekkelijk in vergelijking met andere vormen van vervoer(openbaar vervoer, taxi…) Toch vindt 70% autorijden na het drinken van alcohol (zeer) onveilig. 68% vindt dit (zeer) vermijdbaar. Hoe jonger men is, hoe meer men drinkt tijdens een avondje uit. Het rijden onder invloed komt het meest voor in de leeftijdscategorie van 21 tot 45 jaar, met het zwaartepunt bij de 26 tot 35 jarigen.

Waarom drinken jongeren?

Men heeft gepolst naar de motieven van het gebruik. Naar voorzorgsmaatregels toe is dat enorm nuttig: je moet weten waarom men drinkt of waarom men gestopt is met drinken. 51% van de alcoholgebruikers geeft als voornaamste motief de goede smaak van alcohol. Dat is natuurlijk een kolossaal probleem, want inwerken op de goede smaak is enorm moeilijk! Er wordt ook veel minder aandacht besteed in de media en de diverse campagnes aan de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik. Zwaar alcoholgebruik gaat gepaard met sociale achteruitgang, met verlies van contacten in het eigen milieu, met isolatie enz… Om terug te keren tot de motieven van drankgebruik: 2% ziet alcohol als een gezelschapsdrank en 19% ziet alcohol als synoniem voor plezier, genot en sfeer. Dat zegt dus genoeg over de mate en wijze waarop alcoholgebruik ingebed zit in onze cultuur!

Motieven om te stoppen

Van de 2% stoppers geven 29% als reden op dat ze er geen smaak in vinden. 26% is gestopt uit angst voor mogelijke negatieve gevolgen: daling van de sportprestaties, verslaving en ongevallen in het verkeer; van de niet-gebruikers geeft 37% trouwens op, dat ze zich onthouden van alcoholmisbruik omwille van de angst voor verslaving; er is dus wel een zeker succes van preventiecampagnes te bespeuren, maar men bereikt duidelijk slechts een minderheid; uit onderzoek is men tot de bevinding gekomen dat alcohol fungeert als model om emoties te hanteren, om sociale contacten te hebben en dat de druk van de omgeving daarbij een grote rol speelt. Jongeren hebben blijkbaar veel problemen met het leggen van sociale contacten. Daarom gaat men alcohol gebruiken als middel om dat sociaal contact te bevorderen. Door alcoholgebruik verlaagt of elimineert men een aantal drempels. Men 'durft' al wat meer. Bij jongens speelt dat zeer sterk. Vandaar ook dat bij jongens de invloed van de 'peer-group', de vriendengroep, zo sterk doorspeelt. Bij meisjes speelt dat minder. Zij imiteren voor een groot stuk wat de ouders doen. Men heeft uit onderzoeken mooie samenhangen teruggevonden tussen het drinkgedrag van de ouders en het drinkgedrag van de jongeren. Maar een jongere zal sneller een afkeer ten opzichte van alcohol krijgen als diens vader bv alle dagen dronken is. Dergelijk gedrag is juist eigen aan de adolescentieperiode: Imitatie van diegenen naar wie men opkijkt of het afkeuren van het gedrag van volwassenen.

'Voordelen' van drinken en uitgaan

Jongeren die drinken en uitgaan hebben meer en hechtere vriendschappen, lopen vóór wat betreft het aangaan van intieme relaties en voelen zich minder vaak alleen. Ook stellen ze zich onafhankelijker op tegenover hun ouders en andere volwassenen. Volgens Engels is vooral het uitgaan de reden waarom ze meer sociale contacten hebben. Jongeren die vooral thuis drinken hebben niet de sociale voordelen die het drinken in cafés en disco's wel heeft.

Vooral in kroegen

Het overgrote deel van de alcoholconsumptie (80%) door jongeren vindt plaats in kroegen, disco's en op feestjes. Bij volwassenen is het omgekeerd: tachtig procent van de alcohol die zij drinken, wordt thuis gedronken. Jongeren drinken niet om hun problemen van zich af te zetten, zoals vaak wordt aangenomen. Alleen bij de jonge mannelijke 'thuisdrinkers' wordt gedronken om gevoelens van stress en gebrek aan zelfvertrouwen te vergeten.

Manieren van gebruik

Als je een glas pure alcohol zou drinken, zou je dood gaan, want alcohol is eigenlijk vergif. Alcohol wordt dus verdund gedronken. Er zijn drie soorten alcoholhoudende dranken: bier, wijn & sterke drank (gedistilleerd). In elk soort zit ook een ander percentage alcohol: in bier 5%, in wijn gemiddeld 12% en in sterke drank 35% pure alcohol. Hoe hoger het alcoholpercentage, hoe kleiner het glas. Als de drank in het daarvoor bestemde glas wordt geschonken, dan zit er in elk glas vrijwel evenveel pure alcohol, namelijk 12 gram. Met een pilsje krijg je dus evenveel pure alcohol binnen als een glas wijn of sterke drank. Naast deze standaarddranken drinken vooral jongeren vaak een mix van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, zogenaamd cocktails. Bekende mixdranken zijn: cola-rum, tomatensap-wodka (Bloody Mary), en pils-jonge jenever (kopstoot).

Effecten op je lichaam
Wat voelt de gebruiker?

De alcohol die je drinkt komt via de mond en slokdarm in de maag. Een heel klein deel wordt daar omgezet. De rest komt onverteerd, in pure vorm, in het bloed terecht en dus ook in onze hersenen. Wanneer alcohol bij de hersenen komt, worden die eerst een beetje verdoofd. De uitwerking die alcohol heeft op de hersenen, noemen we een roes. Het gedeelte van de hersenen waarin de angstgevoelens en remmingen zich bevinden, worden als eerst verdoofd. Na het drinken van 2 à 3 glazen alcohol kom je in een lichte roes. Je voelt je dan meer ontspannen en je bent minder verlegen. Ook zie je meer kleur en je word vrolijker. Als je meer drinkt dan enkele glazen, verandert je stemming en gedrag duidelijk. Je komt van een lichte in een zware roes. Je gedrag wordt emotioneler en je gaat jezelf overschatten. Tegelijkertijd heb je moeite om situaties te beoordelen en je reactievermogen is al aardig teruggelopen. De coördinatie van je spieren is aangetast en links van je gezichtsas kun je minder zien (tunneleffect). De kans op misselijkheid en braken word groter. Ook zie je dubbel en je zweet, je krijgt rode ogen. Bij meer dan 10 glazen alcohol raken je zintuigen verdoofd. Je bent totaal in de war. Tegen de 4 promille (ongeveer 13 glazen voor vrouwen en 19 glazen voor mannen) wordt de kans op bewusteloosheid zeer groot. Vanaf hier ontstaat levensgevaar. Je kunt in coma raken en uiteindelijk sterven aan demping van het centrale zenuwstelsel, omdat de ademhalingscentra in de hersenen verlamd raken. De aanwezigheid van voedsel vertraagd de opname van alcohol in het bloed, dus drank werkt dus sneller op een lege maag dan na het eten. Koolzuur versnelt nog eens de opname van alcohol. Cola-rum heeft dus een sneller effect dan alleen rum. De volgende dag kunnen mensen last hebben van een aantal ziekteverschijnselen, zoals: hevige hoofdpijn, braken en misselijkheid. Die ziekteverschijnselen noemen we een kater. Een leuke benaming voor wat eigenlijk een acute alcoholvergiftiging. Het enige orgaan dat alcohol onschadelijk maakt in ons lichaam is de lever. Dit orgaan kan maar weinig alcohol tegelijk afbreken. Voor elk glas is ongeveer anderhalf uur nodig. Daarom duurt het zolang voordat alle alcohol is afgebroken. De kans bestaat dus dat iemand die de vorige avond veel alcohol gedronken heeft, de volgende morgen nog onder invloed is.

Risico's van gebruik

Allereerst is teveel alcohol drinken schadelijk voor een aantal organen. Bij een flinke dronkenschap bijvoorbeeld, worden hersencellen afgebroken. Gelukkig is een dronkenschap niet desastreus. Maar bij langdurig overmatig gebruik gaan de hersenen wel minder goed functioneren. Vooral de functie van het kortetermijn geheugen raakt beschadigd. Dit komt onder andere doordat de opname van vitamine B verminderd wordt. Deze ziekte heet het Korsakoff Syndroom, Ook jonge mensen die veel drinken kunnen deze ziekte krijgen.

Het orgaan dat het eerste last krijgt van teveel alcohol, is de maag. Alcohol is een ontvettende stof en kan dus het beschermlaagje van je maag, het maagslijmvlies, aantasten. Je kunt last krijgen van brandend maagzuur. Het komt doordat de maagwand het zo zwaar het verduren heeft dat er kleine bloedinkjes optreden. Ook je lever heeft last van teveel alcohol. Als de lever te vaak ingeschakeld wordt, vergroten de levercellen op den duur. Er kunnen ontstekingen ontstaan en de bloedvaten van de lever komen in de knel. De lever is dan te vet en gaat opzetten, waardoor hij minder goed werkt. Als je dan niet met drinken stopt, kunnen er gedeeltes in de lever afsterven. Dit heet levercirrose of leververharding. De lever doet zijn werk niet meer en giftige stoffen blijven in je bloed zitten en beschadigen andere organen. Voor kinderen is alcohol drinken extra risicovol. De lever is namelijk pas volgroeid als iemand 23 is. Kinderen hebben dus een kleinere lever dan volwassenen en zullen daarom eerder de effecten van alcohol merken. Maar de lever loopt ook een grotere kans op beschadiging. Er is ook een relatie tussen alcohol en hart- en vaatziekten. Teveel alcohol heeft een bloeddrukverhogend effect. Tegelijk heeft alcohol een negatief effect op de spieren in ons lichaam, dus ook op de hartspier.

Nog even dit...

De stof alcohol is weliswaar giftig, maar als je met mate gebruikt kan het ook gunstige effecten hebben op je lichaam. Als oudere mensen last hebben van bloedvaten die verkalken, zorgt een kleine hoeveelheid alcohol ervoor dat de bloedvaten wijder worden en het bloed er dus beter doorheen kan stromen. Er is wetenschappelijk bewezen dat alcohol helpt om een hartinfarct te voorkomen. Onder matige drinkers komen dan ook minder hartinfarcten voor dan bij niet-drinkers.

Jongeren en genotmiddelen
Onderzoek

Alcohol is het genotmiddel dat door jongeren het meest gebruikt wordt. Het alcohol gebruik stijgt sterk vanaf het dertiende jaar. Ruim 60% van de jongeren van 15 jaar en ouder drinkt regelmatig. Meisjes zijn de laatste jaren steeds meer gaan drinken. Er bestaat nu nog slechts weinig verschil tussen jongens en meisjes. Ook voor alcohol geldt dat jongeren hier eerder mee beginnen en dat degenen die drinken hun consumptie hebben verhoogd.

Drugs

Drugs bestaan al zeker 7000 jaar, misschien zelfs nog wel langer. Alle drugs komen oorspronkelijk uit de natuur: hasj van de hennepplant; cocaïne van de coca-plant; opium (basis van morfine en heroïne) van de papaverplant. Later maakte men deze natuurproducten in laboratoria na. Meestal werden de drugs vroeger als medicijn gebruikt. Er werd bijvoorbeeld in het Andes-gebergte op coca bladeren gekauwd om ademhalingsproblemen te voorkomen en ook werden de cocabladeren gebruikt als plaatselijke verdoving en pijnstilling. Zo werden door de medicijnmannen/vrouwen ook paddestoelen en kruiden gebruikt bij het genezen van allerlei ziektes. Het is ook eigenlijk geen sprookje dat de zogenaamde heksen allerlei ‘enge’ plantaardige en dierlijke bestanddelen in hun brouwsel gooiden, eigenlijk waren het dus een soort dokters. Toch kwamen de ‘echte’ drugs pas rond de jaren ’50 en ’60 (de hippie- of nozemtijd genoemd) in Nederland. In het begin waren het eigenlijk alleen maar de Chinezen die drugs gebruikten. Dat waren dan vooral LSD, marihuana en hasj. Later ging het ook verder naar de Nederlanders. In 1970 waren er echt heel erg veel mensen, die hasjiesj gebruikten, dat was toen eigenlijk de drug die heel populair was. Begin 1990 werd pas de XTC heel erg populair, terwijl het gebruik van LSD verminderde. Toen kwamen ook de paddo’s, smartdrugs, smartproducts en ecodrugs. XTC werd eind 1800 pas uitgevonden. Dat gebeurde in Duitsland (Darmstad) in een laboratorium voor geneeskrachtige middelen. Een of ander bedrijf wilde het als eetlustremmer in de winkel leggen, maar doordat het wat ongewilde bijwerkingen had, ging dit niet door. Het Amerikaanse leger wilde het als waarheidsserum gebruiken, maar dit werkte helaas niet. XTC is toen nog verbeterd in 1960 door Polen en heette toen MDMA. Muziek is heel belangrijk voor de toename van het gebruik van XTC. Acid-house was daarvan de belangrijkste soort. Acid-house is hele ruige muziek die vooral in disco’s werd gedraaid. Op Ibiza werd XTC voor het eerst echt heel erg veel gebruikt. Toen het in Nederland kwam werd het vrijwel onmiddellijk op de lijst van verboden middelen gezet. Maar toch bleef de XTC heel erg populair; iedereen wilde met de mode meegaan en dat was dus: flink XTC gebruiken. Doordat er zoveel mensen XTC wilden voor in de disco, had de illegale fabriek niet genoeg, dus moest hij steeds meer, steeds sneller gaan produceren en daalde de kwaliteit van de pillen sterk. Toen kwamen de zogenaamde ‘gabbers’ die wilden iets veel sterkers dan XTC en vonden iets nieuws uit: de speed, die veel sterker en een veel ‘beter’ effect had dan de XTC.Toen de Jazz naar Nederland kwam maakten de Jazzmuzikanten “doopsongs”. Die muzikanten gebruikten hun hele leven door drugs (dat was dan voornamelijk hasj). Later stapte Jim Morrison in Nederland ook nog eens een keer stoned het podium op, daar kreeg hij van het publiek allerlei drugs toegestopt. Bob Marley zong ook over drugs, hij zong wel normaal zoals altijd, maar als je goed naar de teksten luisterde wist je dat hij het over hasj had. Tegenwoordig stappen de ‘rappers’ en ‘hiphoppers’ ook met drugs het podium op. Vooral Eminem, Dr. Dre, Snoopdog en Common lopen nogal eens met een jointje op het podium en ook lopen ze vaak genoeg in Amsterdam rond, een jointje rokend en met veel te veel hasj op zak.

Drugs Algemeen
Wat zijn drugs?

Drugs zijn stoffen die je hersenen op de een of andere manier prikkelen.

Hoe werken drugs?

Drugs werken op drie verschillende manieren: · stimulerend: als je stimulerende middelen gebruikt, heb je het gevoel dat je meer energie hebt en sneller op iets kunt reageren. Vooral bij tabak, koffie, speed en cocaïne is dit het geval. · verdovend: van verdovende middelen word je heel kalm en ontspannen. De minder leuke dingen in je leven zijn niet meer zo belangrijk. Dit is vooral bij heroïne, alcohol en slaapmiddelen zo. · bewustzijnveranderend: je stemming en waarneming verandert. De wereld om je heen ziet er opeens heel anders uit. Dit gebeurt vooral bij LSD, paddo’s en andere tripmiddelen.

Afhankelijkheid.

Van drugs kun je op twee manieren afhankelijk worden: · geestelijk: je bent er aan gewend geraakt om te leven in een wereld die niet echt is, een wereld zonder echt grote problemen. De wereld met die grote problemen kun je je niet meer voorstellen en je wilt er niet in leven. · lichamelijk: je lichaam heeft steeds meer drugs nodig om hetzelfde effect te krijgen. Als je stopt met drugs gebruiken, gebeuren er dingen die ontwenningsverschijnselen worden genoemd. Je gaat trillen, zweten, overgeven of krijgt diarree en koorts, je bent dus ziek.

Waar komen drugs vandaan?

Drugs komen oorspronkelijk uit de natuur. Hasj en marihuana van de hennepplant. Cocaïne wordt uit de bladeren van de coca-plant gehaald. Sterke bewustzijnsveranderende drugs zijn bijv. sommige paddestoelen en sommige cactussen. LSD, XTC, Valium en Seresta zijn in laboratoriums gemaakt. Het langst geleden, waarvan we aanwijzingen hebben dat er drugs gebruikt werden, Coca-plant is 7000 jaar geleden.

Door wie en waarom worden er drugs gebruikt?

De meeste mensen gebruiken voor het eerst drugs als ze jong zijn. Daarvoor zijn er verschillende redenen: meedoen met anderen, omdat ze zich niet willen vervelen, grenzen verleggen, nieuwsgierigheid, stoer doen en spanning zoeken. Drugs proberen is in eerste instantie een keuze die je zelf maakt. Wie dus drugs gebruikt heeft daar zelf voor gekozen. Of mensen doorgaan met drugs gebruiken ligt aan de persoon, de vrienden met wie hij/zij omgaat en de omgeving waarin men woont. Als je in een omgeving woont waar veel drugs gebruikt worden, is de kans groter dat je zelf ook drugs gaat gebruiken.

Waar kun je drugs kopen?

Drugs kun je natuurlijk bij een drugsdealer kopen, maar dat is illegaal. Het is dus verboden om grote hoeveelheden te vervoeren en te verkopen. Legaal kun je drugs kopen in de koffieshops. De koffieshops moeten zich aan een aantal wetten houden. Die wetten zijn: · ze mogen geen harddrugs verkopen · ze mogen geen reclame maken · ze mogen geen drugs verkopen aan jongeren onder de 18 · ze mogen niet meer dan een bepaalde hoeveelheid verkopen aan een klant.

Wat moet je doen als een goede vriend(in) drugs gebruikt?

Het komt vaak voor dat iemand van je vrienden, familie enz. drugs gebruikt. Je kunt iemand die drugs gebruikt het niet verbieden want het is zijn of haar eigen keuze. Als je met diegene wilt gaan praten moet je er eerst voor zorgen dat je goede informatie hebt over drugs, zodat je geen vooroordelen gebruikt. Je moet kijken wat diegene gebruikt en hoe vaak, dan moet je proberen om uit te leggen waarom diegene zou moeten verminderen of stoppen. Je moet dus samen proberen om afspraken te maken. Het is moeilijk om te zeggen of diegene nou te veel gebruikt of niet, want voor iedereen liggen de grenzen anders. Het is moeilijk om met iemand die echt afhankelijk is van drugs te praten. Dat komt doordat zij denken dat ze precies weten wat ze aan het doen zijn en waarom. Ook worden er vaak persoonlijke dingen bij betrokken. Het is erg moeilijk om met zo iemand te praten, dat kan je dus beter aan een specialist overlaten.

Heeft Nederland een drugsprobleem?

Nederland heeft net zoals elk land een verslavingsprobleem. Hier is een tabel over het aantal verslaafden: Aantal % Alcohol: 25 584 =39% Heroïne: 22 300 =34% Cocaïne: 5 998 =9% Hasj en weed: 3 739 =6% XTC: 392 = 1% Speed: 1 115 = 1,6% LSD: 25 = 0,04% Snuifmiddelen: 20 =0,03% Medicijnen: 598 = 0,9% Gokken: 4 915 = 7% Overig: 927 = 1,4% Nederland probeert om het drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken om er onder andere voor te zorgen dat het drugsgebruik niet te veel schade aanricht. Dat wordt ‘preventie’ genoemd. Er wordt veel informatie over drugs gegeven en de overheid probeert de drugsgebruikers zoveel mogelijk te begeleiden.

Hoe reageren de mensen op het drugsgebruik?

Sommige mensen blijven het liefst uit de buurt van drugs en drugsgebruikers, dat kan verschillende redenen hebben: veel mensen zijn er bang voor dat de gebruikers hun wat zouden aandoen, ze zijn bang om zelf verslaafd te raken, bang om geinfecteerd te worden (spuiten/naalden) enz. De hoofdreden is dus, dat mensen bang zijn. Je hebt natuurlijk ook wel andere redenen.

Hoe gemakkelijk raak je aan de drugs?

Hoe gemakkelijk je aan de drugs raakt ligt niet alleen aan de drugs zelf, maar ook aan je omgeving en aan jezelf. Als je drugs gebruikt is het gevaarlijker om ze te gebruiken als je je rot voelt, want je kunt je dan nog rotter gaan voelen. Mensen vinden het normaal dat er gerookt en gedronken wordt. Drugs worden veel gevaarlijker gevonden, ook omdat ze illegaal zijn. Het kan niet zijn dat je zonder dat je het echt wilt verslaafd raakt, want bij eenmalig gebruik kun je van geen enkele drug verslaafd raken. Als je softdrugs gebruikt wil het niet zeggen dat je later ook verslaafd zal raken aan harddrugs. Meestal is het wel zo dat als je softdrugs gebruikt je er steeds meer van gaat gebruiken. Dat komt omdat je lichaam steeds meer drugs nodig heeft om hetzelfde effect te krijgen. Het is ook meestal niet waar, dat anderen je verslaafd maken door bijvoorbeeld drugs in je cola te stoppen. De dealer is echt niet zo gek om dat te doen want hij zal er heus niet meer klanten door krijgen.

Wat zijn de risico’s van het drugsgebruik op korte termijn/lange termijn?

Wat de drugs je voor een stemming geven, ligt eraan in wat voor stemming je zelf bent. Als je ontevreden bent kan het zijn dat je neerslachtig wordt. Als je bang bent kan het zijn dat je in paniek raakt. Dit zijn dingen die geestelijk gebeuren. Maar ook lichamelijk kunnen drugs verkeerd uitpakken, je gaat bijvoorbeeld braken of je wordt misselijk. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft is het erg slecht om drugs te gebruiken. Ook wordt er vaak over een overdosis gesproken, dit komt echter niet vaak voor. Want meestal weet je wel hoeveel drugs je gebruikt. Wel gebeurt het vaak dat er verkeerde soorten samenstellingen worden gebruikt. Zoals XTC en speed of alcohol en slaapmiddelen. Ook beïnvloeden drugs je waarneming (wat je ziet, hoort, ruikt, voelt, proeft) en je concentratievermogen. Het is daarom ook slecht om drugs te gebruiken als je op school zit of als je in het verkeer bezig bent. Als er bijvoorbeeld met heroïnegebruik geen schone spuiten worden gebruikt is er een grote kans op ontstekingen. Ook heb je kans om aids (HIV-virus) te krijgen. Als je al lange tijd drugs gebruikt kan het zijn dat je lichamelijk en geestelijk afhankelijk raakt. Je kunt niet meer zonder. Ook kunnen er organen beschadigen of overbelast raken. Het is goed mogelijk dat bijvoorbeeld bij XTC gebruik, je hersens beschadigd raken. Maar dat is nog niet bewezen.

Verschillende soorten drugs

Speed Speed valt onder harddrugs. Het is verkrijgbaar als tablet en als poeder. Speed kun je: · slikken, · snuiven · spuiten. Het meeste wordt het geslikt. Voordat speed verkrijgbaar is, komen er eerst andere stoffen doorheen. De meeste gebruikers weten zelf niet wat er in speed zit, dus ze weten niet wat ze gebruiken en dat is niet goed. Je weet niet wat voor uitwerking het heeft: je kunt je duizelig gaan voelen, juist helemaal uit je dak gaan of je denkt dat je achtervolgd wordt. Speed wordt vooral gebruikt door Cocaïne-verslaafden, die gebruiken speed naast cocaïne.

Wat gebeurt er als je speed gebruikt? Van speed word je vooral geestelijk afhankelijk. Speed beïnvloedt je gedrag want het werkt stimulerend. Speed kan je volledig uitputten, waardoor je een verminderende weerstand en een tekort aan voedingsstoffen krijgt. Als je speed snuift, dan kan je neusslijmvlies op den duur beschadigen. In combinatie met andere drugs, vooral alcohol, kan speed heel verkeerd vallen. Je kunt dan bijv. heel agressief gaan reageren. Van speed word je achterdochtig en kan je het gevoel krijgen, dat je achtervolgd wordt. Speed maakt je ook overmoedig en dus kan je geen speed gebruiken als je nog moet autorijden.

Wat is het gevolg als je speed gebruikt? Als je al heel lang speed gebruikt, kunnen er eventueel lichamelijke problemen optreden zoals: hartritmestoornissen, een hartinfarct of hersenbloedingen. Ook kun je een volledige uitputting krijgen, hierdoor krijg je een verminderende weerstand. Er kan ook een tekort aan voedingstoffen optreden of je nagels gaan afbrokkelen en je tanden kunnen uitvallen. Gebruikers kunnen ook dwangmatige bewegingen krijgen. Echt ‘zware’ gebruikers kunnen het gevoel krijgen, dat er beestjes op, in of onder de huid zitten.

Hasj en weed Hasj en weed zijn softdrugs. Ze kunnen bewustzijnsveranderend en versuffend werken. Het hangt er wel van af in welke situatie je bent. Hasj en weed versterken je stemming: · je gaat je nog blijer voelen dan dat je al was. dat noem je ookwel ‘high’ · je gaat je nog slechter voelen dan dat je al was · je denkt dat je achtervolgd wordt. Hasj/weed kunnen er ook voor zorgen dat je waarneming van kleuren en muziek wordt beïnvloed, de kleuren worden intenser en muziek klinkt intenser. Je gevoel voor ruimte en tijd waarin je je bevindt verandert, je fantasie slaat als het ware op hol. Hasj/weed verslappen de spieren, je krijgt een droge mond en rode ogen. Je kunt van hasj/weed geestelijk afhankelijk worden. Maar dat betekent niet dat je behoefde krijgt aan zwaardere drugs.

Wat gebeurt er als je hasj of weed gebruikt? Als je hasj/weed gaat gebruiken krijg je in het begin "last van" gruwelijke ontspanning, het versterkt je gevoelens maar vermindert je concentratie- en reactievermogen. Bij teveel hasj/weed loop je de kans dat je je bewustzijn gaat verliezen. Als je iets van hasj/weed wilt voelen moet je het roken. Maar je moet er wel aan denken dat je longkanker kunt krijgen! En wat je zeker niet vergeten moet: in combinatie met alcohol versterkt het je gevoel van dronken zijn, dus je kunt het beter gewoon niet doen!

Hoe kom je aan hasj en weed? Hasj/weed zijn afkomstig van de hennepplant (cannabis savita). Weed verkrijg je door de bloemtoppen van de hennepplant te drogen en te verkruimelen. Je kunt het vergelijken met fijne/grove thee en het heeft een grijsgroene bruinachtige kleur. Hasj/weed worden meestal gebruikt met tabak. Het wordt met één of meerdere vloeitjes tot een sjekkie gerold. De sigaret wordt "stickie" of "jointje" genoemd, het roken noemt men “blowen”.

LSD LSD is een bekend tripmiddel. Tripmiddelen zijn middelen, die een sterke invloed hebben op je gevoel, bewustzijn en waarneming. Tripmiddelen zijn harddrugs! LSD kun je krijgen in vloeibare vorm, tabletten en poedervorm, die je in water moet oplossen. LSD is een halfchemisch tripmiddel omdat het ooit eens is uitgevonden in een laboratorium, net als XTC. LSD is reukloos, kleurloos en smaakloos. Bij LSD is de "papertrip" het meest gangbaar. Dit is een stukje eetbaar papier van ongeveer een vierkante centimeter waarop wat vloeibare LSD is gedruppeld.

Wat gebeurt er na LSD gebruik? In het begin krijg je een enorme versterking van je eigen emoties (visuele hallucinaties). Je hoort of ziet dingen die er niet zijn. Je verliest elk contact met de werkelijkheid. Als je heel gevoelig bent kan het zijn dat je "last krijgt" van geestelijke stoornissen. Tripmiddelen geven een onjuiste beoordeling van de werkelijkheid. Ze kunnen je angst versterken en het kan lijden tot tijdelijke krankzinnigheid, dit wordt ook wel het "flippen" genoemd.

Wat is een trip? Bij een trip denk je in een andere wereld te leven. Je voelt en je ziet andere dingen dan normaal. Deze dingen kunnen heel wonderlijk zijn. Opeens kun je kleuren ruiken, muziek kun je zien en naar een foto kun je luisteren. Het effect van de trip wordt bepaald door het soort middel, de dosis en de stemming waarin je je bevindt. Welke effecten een trip ook heeft, je kunt ze niet zelf beïnvloeden of veranderen. Het gebruik van tripmiddelen is sterk af te raden omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Het is trippen of flippen. Aan tripmiddelen kun je bijna niet lichamelijk of geestelijk verslaafd raken.

Wat zijn de risico's? Er bestaan risico's voor mensen die instabiel, depressief of angstig zijn of die een psychotische aanleg hebben. Verder kan een tripmiddel een psychose oproepen en panieksituaties veroorzaken. Doordat tripmiddelen het beoordelingsvermogen veranderen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast kunnen er na het gebruik van tripmiddelen flashbacks optreden. Dit gebeurt altijd onverwacht en komt bijna altijd ongelegen.

Cocaïne Cocaïne is een wit poeder, dat gehaald wordt uit de bladeren uit de cocaplant, die groeit in Zuid-Amerika. Je hebt allerlei namen voor cocaïne, de bekendste naam is: ‘Coke’. De werkzame stof in de bladeren varieert van 0,5% tot 1%.

Waar komt cocaïne vandaan? De cocaplant komt oorspronkelijk uit het Andes-gebergte. De inca’s gebruikten hoofdzakelijk de bladeren voor religieuze doeleinden. Nadat Spanje, Zuid-Amerika veroverde, verspreidde men cocaïne. In het begin van de 19de eeuw wist men pas wat de sterke stof van de bladeren bevatte en daardoor werd cocaïne populair. Na de 19de eeuw kwamen er negatieve berichten over het gebruik van cocaïne. Toen de Eerste wereldoorlog was afgelopen werd cocaïne verboden.

Hoe wordt cocaïne gebruikt? Het ligt er helemaal aan hoe je cocaïne gebruikt. Als je “gewone” cocaïne gebruikt, dan snuif je het op, daarvoor wordt de poeder in een soort kokertje gedaan (zie afbeelding onder aan de bladzijde). Je kunt het ook oplossen in water en dan injecteren. Je kunt het ook roken, alleen dan merk je er niet veel van, want de meeste cocaïne wordt verbrand bij het roken. Het bereikt dus voor een groot deel je longen niet.

Wie gebruiken cocaïne? Het cocaïnegebruik is begonnen in de jaren ’60, maar tegenwoordig kom je overal cocaïnegebruikers tegen. Momenteel is het de tweede populairste drugs bij jongeren. Het wordt vooral gebruikt als ze met een groepje ergens zijn of als ze uitgaan.

Wat doet cocaïne? Het onderdrukt je vermoeidheid en honger, terwijl je uithoudingsvermogen groter wordt. Op den duur verlies je gewicht en kun je nauwelijks meer slapen. Je krijgt angsten en waanvoorstellingen. Je lichaam is als het ware uitgeput. Als je het steeds weer gebruikt raak je in een slechte conditie.

Smartproducts en smartdrugs

Smartproducts: Smartproducts: is een verzamelnaam voor producten, die samengesteld zijn uit verschillende stoffen. Een ecodrug kan dus een deel zijn van een smartproduct. Smartproducts zijn te verdelen in: · energiedrankjes en smartdrinks. Deze zijn meestal gemaakt van opwekkende stoffen · vitamines en mineralen · producten waarin kruiden of kruidenextracten zijn verwerkt.

Smartdrugs: Smartdrugs, zijn in tegenstelling tot wat het woord doet vermoeden, geen drugs zoals wij die kennen. Het zijn namelijk geneesmiddelen. Mensen gebruiken deze middelen ook wel als er niks met ze aan de hand is. Ze denken dat ze zich dan beter kunnen concentreren, een beter geheugen hebben of dat ze intelligenter zouden worden. Dat is echter niet waar. Deze middelen zijn overigens niet in ‘smartshops’ verkrijgbaar.

Ecodrugs Ecodrugs zijn alle drugs die rechtstreeks uit de natuur komen, ze hebben een bewustzijnsbeïnvloedende werking. Het zijn planten en kruiden die een verdovende of stimulerende werking hebben, die werking is al eeuwenlang bekend. De paddo’s en sommige cactussoorten zijn het bekendst. Het stimulerende middel efedra en het verdovende middel kavakava zijn daarvan het bekendst. Ecodrugs worden door heel veel mensen gezien als een gezonder en ‘light’ alternatief voor illegale en chemische drugs zoals XTC of LSD. Maar of het ‘light’ en ‘gezonder’ is, is een grote vraag. Het is eigenlijk een trend om ecodrugs te gebruiken. Het is tegenwoordig in om een gezonder leven te leiden. Meer aandacht schenken aan je lichaam. Daar passen voedingssupplementen en vitaminepreparaten goed bij. Toch klopt dat niet helemaal, omdat het gebruik van ecodrugs juist ongezond is!! De New Age is heel erg in, New Age is: dat men op zoek is naar meer spirualiteit en een andere beleving van het bewustzijn. Die mensen gebruiken stimulerende, rustgevende en andere producten die de geest beïnvloeden. Omdat het leven tegenwoordig zo stressig is, moeten de mensen gaan ontspannen: het verlangen om de persoonlijke energie en noodzakelijke ontspanning kunstmatig te regelen, wordt steeds en steeds groter. Om die ontspanning te krijgen storten veel mensen zich in het uitgaansleven, waar weer andere middeltjes verkrijgbaar zijn. Jongeren zijn gewoon altijd op zoek naar nieuwe middeltjes om uit te proberen. Mensen hebben dus van allerlei verschillende redenen om ecodrugs te (gaan) gebruiken, maar vaak krijgen ze niet het gewenste effect.

Kun je verslaafd raken aan ecodrugs? Lichamelijk of geestelijk afhankelijk worden is iets heel verschillends, toch is het allebei heel erg gevaarlijk. Bij ecodrugs is lichamelijke afhankelijkheid eigenlijk geen probleem, het risico is niet zo heel erg groot. Ook is er geen bewijs dat mensen van ecodrugs naar meer gevaarlijke drugs overstappen. Maar geestelijk afhankelijk worden van ecodrugs kan wel. Je hebt dan de neiging om steeds meer en meer te gaan gebruiken, omdat hij/zij zich zonder niet lekker voelt. Maar dat ligt vaak niet aan de drugs maar aan de persoon die ze gebruikt.

Werken deze producten ook echt? Kennis van sommige ecodrugs is beperkt. Van het ene product weten we veel, en van het ander weinig. Over het algemeen werken deze producten als ze van goede kwaliteit zijn wel. Ze werken dan de eerste paar keer goed, maar als je ze steeds gebruikt krijg je datzelfde gevoel niet meer en moet je steeds meer gaan gebruiken. Dus werken ze in het begin wel, daarna (met dezelfde dosering) niet meer.

Werken deze producten ook echt? Kennis van sommige ecodrugs is beperkt. Van het ene product weten we veel, en van het ander weinig. Over het algemeen werken deze producten als ze van goede kwaliteit zijn wel. Ze werken dan de eerste paar keer goed, maar als je ze steeds gebruikt krijg je datzelfde gevoel niet meer en moet je steeds meer gaan gebruiken. Dus werken ze in het begin wel, daarna (met dezelfde dosering) niet meer.

Wat zijn de risico’s? Over het algemeen zijn ecodrugs niet gevaarlijk, maar toch zijn er risico’s: · sommige middelen richten grote vergiftigingen aan. Ook zijn er stoffen zoals guarana die allergische reacties opwekken. Van sommige producten weten we nog niet eens wat de werking precies is. · als je heel veel van een soort product gebruikt, kan dat gevaarlijk zijn voor mensen met hart- en vaatklachten. Ook het veel gebruiken van doodnormale vitamines (A, D) kan problemen veroorzaken. Activerende middelen kunnen vermoeidheid heel erg lang tegenhouden totdat er uitputtingsgevaar ontstaat. · het gebruik van paddestoelen brengt hele grote risico’s met zich mee, zowel op lichamelijk- en geestelijk gebied. We weten niet precies wat ze doen. · gemengd gebruik is ook heel gevaarlijk, zo gevaarlijk zelfs dat er levensgevaar kan ontstaan.

Wat zegt de wet? De wet heeft eigenlijk geen strikte regels over het gebruik van en verstrekking van geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn bijv. alleen op recept van de arts verkrijgbaar. In de opiumwet staan alle drugs die in handel en bezit strafbaar zijn, daar staan de ecodrugs niet bij, wel de stoffen die paddo’s bevatten (psilocybine en psilocine). De wet stelt wel eisen t.a.v. de kwaliteit van de ecodrugs die officieel op de markt worden gebracht en op het gebied van de gezondheid.

Paddo's Paddo’s is een verzamelnaam voor alle soorten paddestoelen, die de werking van het bewustzijn beïnvloeden. Als je zoiets gebruikt, dan zie je soms dingen die er helemaal niet zijn, paddo’s behoren tot de groep tripmiddelen. Paddo’s beïnvloeden net als sommige andere drugs je geest.

Waar komen paddo’s vandaan? Paddestoelen komen in de natuur voor en horen tot de tripmiddelen. In Midden- en in Zuid-Amerika speelt de paddestoel al duizenden jaren een grote rol. Meestal werden ze bij grote gelegenheden gebruikt, men zei dat je dan contact met de goden zou hebben. Sinds paddo’s in de handel zijn worden ze ook eerst speciaal gekweekt en dan in smartshops verkocht.

Wat doen paddo’s? Paddo’s versterken je gevoelens en geven je een andere kijk op je omgeving, dit kan goed maar ook slecht zijn. De effecten ervan hangen af van: · de ingenomen hoeveelheid · je gewicht . je maaginhoud
Als je weinig maaginhoud hebt (dus niets gegeten hebt) en je lichaamsgewicht laag is, dan is het effect van een bepaalde dosis groter. Vrouwen ervaren een sterker effect dan mannen. Geestelijke effecten die gebruikers melden zijn (dit zijn de voordelen): · een ontspannen, opgeruimd gevoel en een goed humeur · reactieven invallen en gedachtesprongen · verscherping van zintuigen en intenser voelen · verdieping van inzicht in jezelf en anderen · typische tripervaring zoals een ander gevoel hebben van tijd, ruimte, kleuren en ook geluid. En nu de nadelen van geestelijke effecten die de gebruikers ondervonden: · verwarring, irritatie en onrust · verlies van zelfcontrole · angstaanvallen · achtervolgingsgevoelen · depressief voelen · vrees dat je nooit meer uit die trip kan komen. Paddo’s kunnen slecht ‘vallen’ doordat je je in een bepaalde omgeving bevindt, de gebruiker kan er erg gevoelig voor zijn of de dosis kan te hoog zijn.

Wie gebruiken paddo’s? Paddo’s worden veelal door jongeren gebruikt. Ze experimenteren ermee, ze willen het dus als het ware uitproberen, omdat ze benieuwd zijn hoe paddo’s smaken en wat voor gevoel het geeft. Het gebruik blijft meestal maar beperkt tot een bepaalde periode. Veel mensen stoppen met het gebruik van paddo’s doordat het een te sterk effect heeft. Het komt ook door de vieze smaak en de lichte misselijkheid.

Zijn paddo’s verslavend? Van paddo’s kun je lichamelijk maar ook geestelijk afhankelijk worden. Als je paddo’s elke dag gebruikt, dan merk je het effect niet meer, dus daarom gebruiken veel mensen het niet dagelijks.

Hoe kun je paddo’s gebruiken? Je kan paddestoelen vers, maar ook gedroogd eten. Je kunt er ook thee van maken. Je kunt er gerechten van bereiden, zodat je de vieze smaak niet zo erg proeft. Het effect van paddo’s kan gedurende 3 tot 7 uur merkbaar zijn. Maar het meeste merk je binnen 2 uur nadat je ze gegeten hebt.

REACTIES

S.

S.

er klopt iets niet!

14 jaar geleden

A.

A.

In dit werkstuk en andere werkstukken staat wel: Alcohol en de wet. Maar niet:
Drugs en de wet.

16 jaar geleden

P.

P.

IK vindt dit wel heel slaapverwekkend, ik ga ook zeker stemmen dat ik er helemaal niets aan had...
Ik vond er maarliefst 27 typfouten in. Wat betreft die MDMA, die klopt niet...

ECHT SCHANDALIG!!!

19 jaar geleden

M.

M.

Hai Avinaash.

mooi werkstuk

greetzzzz Marjo

19 jaar geleden

A.

A.

heelerg bedankt vvor je hulp k heb hier veel van geleerd en ik heb nu een 10 voor mijn werkstuk ookal heb ik de helft uit het internet en ik zit pas in groep 8 thnx

18 jaar geleden

I.

I.

veel te veel briefjes man maarwe een leuk werkstuk

18 jaar geleden

K.

K.

eey, goed gemaakt. veel info die ik kon gebruiken
groet kimw

18 jaar geleden

A.

A.

wat zou je doen als je een werkstuk van 8000 woorden moet maken voor verzorging

17 jaar geleden

R.

R.

ik vint dat je een mooi werkstuk hebt gemaakt.
je bent heel interligent.met je informatie maak je veel mensen wijzer;)

17 jaar geleden

H.

H.

leuk:P

17 jaar geleden

R.

R.

Heeeeeeellllll gooooeeeeeedddd!!!!...

17 jaar geleden

N.

N.

Het si een goede verslan Goed zoo Ga zoo door

15 jaar geleden

S.

S.

Egt super goed!Door jou haal ik een goed cijfer. Thanks!!! ;-) Trek je nix aan van piet, die is niet normaal! Die spoort niet! STOMROTJOCH!

11 jaar geleden

W.

W.

wat voor cijfer heb je er eigenlijk voor gekregen

11 jaar geleden

J.

J.

heel erg bedankt!!! :)
erg veel informatie!!!!!!!
let niet op piet, het was echt goed!

11 jaar geleden

C.

C.

dit suckt

11 jaar geleden

W.

W.

hahaha ik las exact dezelfde tekst net op internet die hier in de inleiding staat. mooi gekopieerd jongen!
http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm?act=qena.antwoord&vraag=379
de link voor als je me niet geloofd

11 jaar geleden

R.

R.

@wieger: de informatie op de pagina die jij noemt komt uit 2005. Dit werkstuk is in 2003 ingestuurd.

11 jaar geleden

I.

I.

goed ik gebruik deze website zeker !

10 jaar geleden

-.

-.

Goed gedaan hoor!
Al had ik het anders gedaan...

10 jaar geleden

V.

V.

ksnapnie wrm ze zegge dat het slecht is, ze nemen er gewoon de tijd niet voor (rare VMBO'ers die hun best niet doen!)

9 jaar geleden

B.

B.

Hele mooie spreekbeurt alleen veel ste veel informatie

8 jaar geleden

J.

J.

uw dikke moeder

3 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.