Alcohol

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 1990 woorden
  • 21 november 2003
  • 389 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
389 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Wat is alcohol?
Pure alcohol is een stof die vloeibaar, smaakloos, kleurloos en reukloos is en als je het inneemt een brandend gevoel geeft.
In de scheidkunde heet pure alcohol ook wel ethylalcohol of ethanol.
Als wij alcohol zeggen bedoelen we meestal niet pure alcohol maar een alcoholhoudende drank, de alcohol is dan sterk verdund, pure alcohol is dodelijk en niet lekker.
Van een alcoholhoudende drank is de kleur, reuk en smaak bepaalt door de gebruikte grondstoffen.
Er zijn 3 verschillende soorten alcoholhoudende dranken:

- bier (ongeveer 5 % alcohol)
- wijn (ongeveer 12,5 % alcohol)
- sterke dranken (ongeveer 35 % alcohol)

in die dranken zijn water, kleur en smaakstoffen toegevoegd, ook zitten er veel calorieën in, die maken je alleen maar dik want er zitten geen bouwstoffen in die het lichaam nodig heeft.

Waarom drinkt men alcohol?

Er zijn verschillende redenen waarom men alcohol drinkt, hieronder zie je een paar:
· het is lekker
· voor de gezelligheid bij bijvoorbeeld het eten of samen met vrienden
· het 'hoort' bij speciale gelegenheden, tradities en feesten
· uit nieuwsgierigheid (vooral door jongeren)
· je voelt je wat losser en vrijer (je maakt makkelijker contact)
· je praat meer
· je durft meer
· alles lijkt leuker en gezelliger met alcohol op
Sommige mensen drinken bewust géén alcohol, dat kan zijn voor hun geloof, voor hun gezondheid, vanuit de cultuur of gewoon omdat ze het niet lekker vinden

Wat gebeurt er met je als je alcohol drinkt?


Als je alcohol drinkt, heeft dit invloed op je stemming en lichaam.
Hoe meer je drinkt, hoe groter de invloed op je lichaam.
Hieronder staan een aantal dingen die er met je gebeuren bij het aantal glazen die je hebt gedronken in een paar uur. De dingen die veranderen kunnen wel verschillend zijn voor mensen, het hangt af van het geslacht, gewicht, leeftijd en hoe je je op dat moment voelt.
1-3 glazen: ontspannen - ontremd - vrolijk
· Je polsslag en ademhaling versnellen.
· Je bloedvaten, direct onder de huid verwijden zich, waardoor je een lekker warm gevoel krijgt.
· Je smaak, reuk en gezichtsvermogen gaan iets achteruit en ook het pijngevoel vermindert.
· Je eetlust neemt toe en je moet vaker plassen.
3-7 glazen: aangeschoten - tipsy - glaasje te veel
· Je stemming en gedrag veranderen zeer duidelijk.
· Je overschat jezelf. Het verdovende effect op je natuurlijke remmingen begint duidelijk merkbaar te worden. Daardoor krijg je het idee dat alcohol stimulerend werkt, terwijl je eigenlijk wordt verdoofd.
· Je geheugen wordt minder.
· Je krijgt meer moeite met het beoordelen van situaties.
· Je reactiesnelheid loopt terug.
· De coördinatie van je spieren wordt aangetast en je krijgt te maken met het zogenaamde tunneleffect, je neemt links en rechts van je gezichtsas steeds minder waar. Levensgevaarlijk in het verkeer.
7-15 glazen: zat ? dronken
· Alle eerder genoemde lichamelijke effecten worden nog sterker.
· Je gaat je ook nog eens overdreven emotioneel gedragen.
· Je zelfkritiek verdwijnt.
· Je gezicht wordt rood en zwelt op, je pupillen worden groter.
· De kans op misselijkheid en braken neemt toe.
15-20 glazen: laveloos
· Je zintuigen raken verdoofd.
· Je bent totaal in de war.
· Je bent afwezig, wat je hoort en ziet dringt nauwelijks tot je door.
20-25+ glazen: knock-out
· Je ademhaling en polsslag vertragen zo sterk dat je in coma kunt raken en zelfs kunt doodgaan: je ademhaling stopt of je krijgt een hartstilstand.

Hoe ga je goed om met alcohol?
Hoeveel kun je het beste drinken?

voor mannen is dat anders dan voor vrouwen, ouderen en jongeren…

Mannen gaan goed met alcohol om als ze:
- gemiddeld niet meer dan 2 à 3 glazen alcohol per dag drinken
- maximaal 5 glazen per keer drinken
- tenminste 2 dagen in de week geen alcohol drinken

vrouwen gaan goed met alcohol om als ze:
- gemiddeld niet meer dan 1 à 2 glazen alcohol per dag drinken
- maximaal 3 glazen per keer drinken
- tenminste 2 dagen in de week geen alcohol drinken

jongeren t/m 16 gaan goed met alcohol om als ze:
- niet drinken of een heel klein beetje

omdat alcohol voor jongeren in de groei erg schadelijk is

ouderen gaan goed met alcohol om als ze:
- niet drinken

dat komt omdat ze kunnen slecht alcohol verdragen en hun lichamelijke
weerstand slechter is ook worden ouderen eerder dronken omdat ze minder vocht in hun lichaam hebben, hierdoor kunnen ze vallen.

Alcohol en verslaving

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol?

Als je regelmatig alcohol drinkt kan er lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid ontstaan, dan ben je verslaafd.
Lichamelijke afhankelijkheid:
- Je hebt steeds meer alcohol nodig om het gewenste effect te krijgen, dit noem je gewenning ( als je bijvoorbeeld normaal 1 glaasje wijn drinkt krijg je een lekker gevoel, maar als je verslaaft begint te raken moet je steeds meer glaasjes om dat lekkere gevoel te krijgen.)
- als je lichaam geen alcohol meer krijgt gaat het protesteren, je voelt je zonder alcohol dan beroerd, je gaat trillen je wordt angstig, dit noem je ontwenning
geestelijke afhankelijkheid
- als drinker voelt zich heel onrustig als die geen alcohol heeft gedronken. Hij heeft dan een zeer sterke behoefte aan alcohol.

Hoe raak je verslaafd aan alcohol?

Je raakt niet van de ene op de andere dag verslaafd aan alcohol, dat gaat langzaam hieronder heb ik de stapjes neergezet die er eerst gebeuren tot dat je verslaafd bent, over al deze stapjes kunnen soms jaren heen gaan!

1. eerst neem je 1 glaasje en er komt een lekker gevoel later 2, dan 3, dan 4 enz.. uiteindelijk krijg je dat lekkere gevoel pas na heel veel glazen, en ga je dus ook heel veel glazen drinken.

2. je raakt eraan gewend om veel te drinken

3. je gaat drinkt en drinkt en word dronken, je krijgt black-outs en weet de volgende dag niet meer wat je hebt gezegd of gedaan, eerst schrik je ervan maar later raak je er aan gewend en denk je er ook niet meer over na.

4. je krijgt problemen met het gebruiken van alcohol, je levert bijvoorbeeld geen goed werk en raakt bijvoorbeeld in de geldproblemen.

5. je bent er zo aan gewend dat als je geen alcohol drinkt je gaat trillen en je beroerd voelt.

6. je kunt jezelf nog zo zeggen dat je na 3 biertjes stopt maar als je eenmaal daar zit neem je toch meer, je hebt geen controle meer over jezelf

7. je bent verslaafd:
- je hebt nog steeds dat als je niet drinkt je gaat trillen en je beroerd voelt.
- je hebt erge schuldgevoelens en schaamtegevoelens
- door het alcohol kunnen ruzies zijn ontstaan, en je kan vrienden kwijtraken, als je een beetje ermee was gestopt is dit weer een aanleiding om te gaan drinken, elke keer als er wat ergs gebeurt kan dit weer een aanleiding zijn om te drinken
- door het vele drinken kun je hersenbeschadiging krijgen en heb minder weerstand.

Hoe kun je zien dat iemand verslaaft is aan alcohol?

Iemand die alcoholverslaafde is:

· ruikt naar alcohol
· heeft trillende handen, rood gezicht, rode ogen
· komt onverklaarbaar afspraken en verplichtingen niet na
· verwaarloost uiterlijk en omgeving
· presteert minder dan vroeger
· heeft een veranderd dagbestedingspatroon
· drinkt in situaties waarin dit niet verantwoord is
· zoekt steeds aanleidingen om te drinken
· kan geen kritiek verdragen op drinkgedrag
· heeft wisselende stemmingen
· heeft meer moeite en tijd nodig voor (dagelijkse) taken en handelingen
· heeft regelmatig kleine ongelukjes zoals zich stoten, struikelen en vallen
· komt regelmatig in conflict met omgeving (politie, partner, ouders, vrienden)
· heeft een veranderd uitgavenpatroon

Hoe kom je van de alcoholverslaving af?


Als verslaafden proberen te stoppen treden er ontwenningsverschijnselen op. Dit zijn geestelijke of lichamelijk ongemakken die komen als je even de verslaving niet hebt gehad, deze kun je verdelen in drie fases:

* fase l = ( meestal de eerste dagen) de alcoholist wordt misselijk, gaat braken, wordt angstig en gaan trillen.
* fase 2 = ( derde t/m vijfde dag) de alcoholist gaat dingen zien die er niet zijn , en de trillingen worden veel erger.
* fase 3 = In deze fase heeft een ex-drinker erg prikkelbaar en heeft last van slapeloosheid.

Als mensen hebben besloten om te gaan stoppen met drinken, grijpen ze vaak al na de eerste fase terug naar de fles. Ze zijn bang van de ontwenningsverschijnselen.

Omdat zware alcoholisten meestal niet vanuit zichzelf of met hulp van familieleden en vrienden van de verslaving afkomen, zijn we een aantal organisaties opgericht die je kunnen helpen. De bekendste is de AA, de anonieme alcoholisten. Het is een organisatie waar het meest ex-verslaafden de drinkers proberen te helpen. In Nederland zijn er rond de 160 AA. De AA is niet de enige je hebt ook de CAD's, de Consultatiebureaus voor
Alcohol en Drugs. Bij de organisatie is er vooral professionele hulp.

Wat zijn de gevaren van alcohol?
Gevaren voor het lichaam

Van veel alcohol drinken kan je veel ernstige dingen krijgen.
Hieronder staan de dingen die je kunt krijgen met wat meer uitleg.

Alcoholvergiftiging

Als je zoveel hebt gedronken dat je dronken bent, kun je slaperig worden en uiteindelijk bewusteloos raken.
wanneer je buiten in de kou bewusteloos raakt, sluit je lichaam je niet meer af voor kou doordat je zoveel hebt gedronken, je lichaam raakt onderkoelt, het kan zo koud worden dat je raakt verlamt en dat je uiteindelijk dood gaat.
Ook kan het zijn dat je lichaam het alcohol uitspuugt zonder dat je het door hebt in je onbewust zijn, het kan zijn daarom dat je er in stikt en kan sterven.

Inwendige maagbloeding

Wanner je overgeeft bij het vele alcohol drinken kan er een scheurtje in je maagwand of slokdarm ontstaan, en zo krijg je een inwendige bloeding die ernstig kan zijn.

Het syndroom van Korsakov

Als je te veel drank hebt gebruikt en te kort aan voeding kan je het syndroom van Korsaov krijgen.
als je tekort aan vitamine B-1 krijgt kunnen er bloedinkjes in de hersenen ontstaan en later treed dan geheugen verlies op en de drinker raakt oriëntatie in plaats en tijd kwijt. Ook kunnen afwijkingen komen aan bijvoorbeeld het hart, de lever of de alvleesklier. Je gaat je dan aldoor gedragen alsof je dronken bent terwijl je op dat moment niets hebt gedronken!

Levercircose

Levercircose wordt meestal veroorzaakt door te veel alcoholgebruik, je lever verschrompelt helemaal waardoor het bloed moeilijk kan doorstromen. Doordat je darmen te weinig bloed krijgen ontstaan er spataderen die kunnen zorgen voor een dodelijke inwendige bloeding.
Leverkanker
dat krijg je meestal na levercircose
Borstkanker
Het is zo dat vrouwen minder goed tegen alcohol kunnen dan mannen, zo is het ook datals je veel alcohol drinkt de kans op borstkanker vergroot.
elk glas alcoholische drank verhoogd de kans op borstkanker 7 %!, als een vrouw 4 glazen op 1 dag drinkt verhoogd de kan op borstkanker dus met 32 & !!!!nkt, verhoogt zij hiermee de kans op borstkanker met 32%!

Genoeg redenen om niet te veel te gaan drinken dus!!!

Gevaren van voor de omgeving en voor het verkeer

Vaak bij agressief gedrag is er alcohol van pas. De gevallen van zinloos geweld zijn hiervan voorbeelden. Mensen die dronken zijn, raken sneller geïrriteerd en gefrustreerd, bijvoorbeeld door de drukte, de harde muziek, de warmte of door een duw. Deze irritatie wordt door de ontremmende werking van alcohol dan al snel omgezet in agressie.
Waarom is alcohol in het verkeer zo gevaarlijk?

1. Je reageert trager
2. Je ziet minder
3. Je concentreert je slechter
4. Je denkt nog prima te kunnen rijden
Als je word aangehouden door de politie (plaatje hiernaast zie je hoe ze controleren of je alcohol hebt gehad en hoeveel) kun je dan ook een zware straf krijgen, boetes en als je heel veel hebt gedronken kunnen ze je werkstraffen geven en je 9 maanden niet meer laten rijden, pas dus op voordat je achter het stuur stapt!
Bob jij of bob ik?
Het ministerie van verkeer en waterstaat een verkeerscampagne opgericht. Bob jij of bob ik?
Ze willen met de campagne bereiken dat mensen niet achter het stuur gaan met alcohol op.
De BOB ( de bewust onbezonken bestuurder ) is dan de chauffeur na een avondje stappen, hij gaat dan niet drinken, spreek dus voordat je een avondje gaat stappen wie de bob is!

Bronvermelding van hoofdstukje Alcohol:

- Ik heb de informatie het meest van het Internet
de sites:
http://www.bobjijofbobik.nl/
www.alcoholvoorlichting.nl
www.verslaving.pagina.nl
- uit het verzorgingsboek
- uit folders

REACTIES

I.

I.

ik vond het een goede werkstuk. ik kon er echt veel over vinden:)

12 jaar geleden

G.

G.

ik vond het geweldig en nu heb ik een 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mwahhahahaha

12 jaar geleden

L.

L.

ik vind het een goede werkstuk en ik heb er veel van geleerd en ik heb het overgetypt en ik heb nu een10-
dank je wel

11 jaar geleden

A.

A.

hoi
ik vind het een mooi werkstuk ik heb er veel informatie uit kunnen halen

10 jaar geleden

T.

T.

Ik heb er super veel van geleerd. Ik heb het gebruikt voor mijn werkstuk en ik had een 7.8.
Super bedankt x

10 jaar geleden

A.

A.

zuper werkstuk alleen jammer dat onze leraar alles bekijkt of het nie van internet afkomt :'(

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.