ADVERTENTIE

Als ik moet kiezen, dan ga ik het liefst:

Inleiding
Op het stencil, dat we hadden gekregen stond dat we het over een onderwerp moesten wat de mens heeft gemaakt om het zichzelf gemakkelijk te maken.
Nu zijn wapens niet echt goede uitvindingen. Wapens maken het ten koste van andere mensen gemakkelijk voor één mens of een groep.
De mensen willen vaak niets weten over deze moord wapens, maar toch is het heel indrukwekkend hoe de mens zo iets heeft kunnen bedenken en dan heb ik het niet alleen over geweren, waar het eerst aan gedacht wordt, maar ook over tanks en atoombommen.

Wat zijn wapens en waarvoor worden ze gebruikt?
Wapens zijn niet allen voorwerpen, die de Minister van Justitie heeft aangewezen, omdat zij een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of omdat zij zo sterk lijken op een echt wapen, dat zij voor dreiging geschikt zijn, maar ook voorwerpen, die geschikt zijn om personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen.


Er zijn wapens om je zelf te verdedigen tegen aanvallen van anderen. Er zijn ook wapens om anderen aan te kunnen vallen of om als land andere landen te kunnen veroveren.
In de prehistorie werden wapens gebruikt om dieren te doden voor voedsel. Later in de Middeleeuwen gebruikte men wapens voor veroveringen van steden en belegeringen van kastelen. Nu worden wapens vooral gebruikt om te dreigen bijv. door politiemannen. Een enkele keer wordt er geschoten.
Ook in oorlogen gebruikt men wapens om mensen te doden en steden te vernietigen om zo een land tot overgave te dwingen.

De geschiedenis van wapens
In de prehistorie ontdekten de mensen dat ze hun prooi met een stenen mes veel sneller en veiliger konden doden dan met de blote hand. Dit eerste primitieve wapen ontwikkelde zich later tot de dolk en het zwaard.
Een wapen gooien verminderde de risico’s bij de jacht nog meer. Vroeger wierpen de jagers een steen of een speer naar wilde dieren of menselijke vijanden om hen zo op een afstand van tien of meer passen uit te schakelen. Door een paar kleine veranderingen werden deze wapens nog beter. De krijgers konden met zwaarden van af een grotere afstand verwondingen toebrengen dan met dolken of messen. De eerste zwaarden werden omstreeks 1500 v. Chr. gemaakt, in de tijd dat men met brons ging werken. Later werden zwaarden van ijzer en staal gemaakt. Er werden verschillende soorten zwaarden ontwikkeld. Sommige waren om mee te stoten en weer andere om mee te hakken. Ook met een katapult of een pijl en boog konden de jagers kleinere prooien op een grotere afstand raken. Vanaf die tijd heeft de techniek voor een groter aantal wapens gezorgd, die steeds nauwkeuriger werden.
Toen zeven honderd jaar geleden het buskruit werd uitgevonden, werden de wapens veel krachtiger. Met buskruit konden kanonskogels veel sneller worden afgevuurd dan een pijl kon vliegen. Een musket (geweer) en een kanon troffen dan ook vaker doel en werden al spoedig volop gebruikt. Nu worden er pistolen in een gevecht gebruikt. Toch heeft zwaard nog altijd een plaats in de samenleving. Het is een symbool voor macht en we vinden het dan ook terug in militaire parades, bij het gerechtshof (Vrouwe Justitia) en in regeringsgebouwen.
Moderne technieken hebben wapens nog sterker en doeltreffender gemaakt. De kernwapens van tegenwoordig kunnen in een paar seconden een hele stad, bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld, vernietigen.
Het leger
Het doel van een leger is - al vanaf de tijd dat de Assyriërs het oude Mesopotamië veroverden en dat is meer dan 2000 jaar geleden - altijd het zelfde geweest: vijandelijk gebied veroveren en het eigen land verdedigen. Tot aan de 16e eeuw bestonden er in Europa geen legers zoals wij die nu kennen. Als een land oorlog ging voeren, werd gewoon een deel van de bevolking ‘onder de wapenen’ geroepen. Maar tegenwoordig hebben de meeste landen een permanent leger met goed getrainde soldaten.
Het ene leger is groter dan het andere, maar de meeste moderne legers beschikken over moderne strijdmiddelen, zoals helikopters, raketten en tanks. Tegenwoordig maken de meeste legers ook gebruik van lange afstandswapens.
In elk land hebben de soldaten uniformen aan. Een soldaten uniform moet praktisch zijn. De stevige stof en de laarzen moeten in alle weersomstandigheden bescherming bieden. Een uniform heeft ook een camouflage patroon waardoor de soldaat niet zo op valt en zich schuil kan houden.
In het leger leren mannen en vrouwen gevechtstechnieken en hoe ze met wapens om moeten gaan. Ze oefenen om hun conditie op peil te houden en leren wat zelf vertrouwen en discipline is. Ze leren ook bevelen op te volgen; dat is belangrijk in oorlogstijd.
Hoe werkt een pistool?
Het pistool wordt geladen met patronen waarin een loden kogel en een beetje springstof zit. Als de trekker wordt overgehaald schiet de hamer naar voren. Als de hamer de springstof raakt, ontploft deze en komen er gassen vrij die sterk uitzetten.
De kracht van het uitzettende gas duwt de kogel door de loop. Als het wapen wordt afgevuurd, schokt het achteruit. Bij automatische of zelf ladende wapens zoals machinegeweren zorgt die schok ervoor dat er een nieuwe patroon op zijn plaats komt, klaar om af te vuren.

· Door het overhalen van de trekker slaat de slag pin in de patroon en wordt de springstof ontstoken.

· De terugslag duwt de schuif achteruit waardoor de huls eruit springt. De nieuwe patroon schiet op zijn plaats in de schietkamer.

· De schuif klikt terug en duwt een nieuwe patroon op zijn plaats.

Als een kogel is afgevuurd, blijft de huls achter. Door de kracht van de ontploffing wordt de lege huls door een gleuf in de loop naar buiten geworpen.

Vuurwapens
De eerste vuurwapens waren de kanonnen uit het begin van de 14e eeuw. Zo’n kanon was een dikke metalen buis - aan een kant gesloten - waar kruit en vervolgens een stalen bal in werden gestopt. Als de lont werd aangestoken, ontplofte het kruit waardoor een stalen bal naar buiten schoot.
In de 16e eeuw werd het pistool uitgevonden. Dit vuurwapen kon je gemakkelijk meenemen en het werd ook voor eigen verdediging gebruikt. Maar je kon er niet verder dan 9 meter mee schieten en het was een heel karwei om na elk schot het pistool opnieuw te laden. Moderne vuurwapens variëren van zware artilleriewapens tot kleine, lichte pistolen. Ze heel nauwkeurig en de meeste kunnen zonder tussentijds laden verscheidene keren worden afgevuurd.
Maar zelfs de modernste wapens werken volgens het eerste kanon.
Er zijn 4 hoofdsoorten vuurwapens; pistolen voor persoonlijke bescherming, geweren waarmee nauwkeurig over lange afstand wordt geschoten, handmitrailleurs die een kogel regen produceren en jachtgeweren waaruit hagel
( kleine stukjes lood ) wordt afgevuurd.
Revolvers hebben een draaiende cilinder met 6 kamers, zodat er zonder te laden 6 schoten kunnen worden afgevuurd.
Een geweer heeft een lange loop, waarmee vanaf de schouder wordt geschoten. Binnen in de loop zitten spiraalvormige groeven, waardoor de kogel draait als hij wordt afgevuurd. De draaiende kogel volgt een rechte lijn zodat je met een geweer erg nauwkeurig kunt schieten. Een geweerkogel heeft een snelheid van zo’n 3500 km/u.
De hand mitrailleur vuurt verscheidene kogels snel achter elkaar af als de trekker één keer wordt overgehaald. Hij is klein en licht, zodat de soldaat hem tijdens een gevecht makkelijk kan dragen.
Een machinegeweer is te zwaar om te dragen en wordt daarom vaak op een jeep of op een gevechtsvoertuig geplaatst. De kogels zitten op een lange band. Een machinegeweer kan ongeveer 600 kogels per minuut vuren.

Tanks
In de natuur hebben dieren zoals de schildpad een schild om zich tegen vijanden te beschermen. In de 20e eeuw werd dat idee door strijdmachten overgenomen en het resultaat was een tank - een stalen monster dat over de slag velden van de eerste wereld oorlog (1914-’18) denderde en de vijandelijke verdedigingen verwoestte.
De moderne tank is een combinatie van vuurkracht, pantsering en beweeglijkheid. Elke tank heeft een krachtig computergestuurd kanon en een nauwkeurige laser afstandsmeter. Pantserstaal met een dikte van soms 11cm beschermt de inzittende. Tanks rijden over elk moeilijk begaanbaar terrein en sommige lichte tanks bereiken een snelheid van meer dan 80 km/u.
Tanks rijden op rupsbanden: een ring van stalen schakels. Om de tank te kunnen draaien, laat de bestuurder de beide rupsbanden met verschillende snelheden lopen.
De Britse Mark 1 werd in1916 in de Eerste Wereldoorlog gebruikt. Met zijn aparte vorm kon hij brede loopgraven oversteken en over modder en prikkeldraad rijden. Daarna ontwikkelde tanks zich tot moderne gevechtsmachines. Vooral het geschut, de snelheid en de pantsering zijn verbeterd.
De Duitse Leopold 2 is een van de sterkste tanks ter wereld. Met een gewicht van 55 ton ( ongeveer 50 kleine personen auto’s ) bereikt hij een snelheid van 72 km/u. Deze tank heeft een groot kanon, twee machinegeweren en bied plaats aan vier bemanningsleden.

Atoombommen (Kernwapens)
Twee Duitse wetenschappers Fritz Strassman en Otto Hahn ontdekten in1939 dat er energie vrijkomt als uraniumatomen in tweedelen worden gesplitst. Deze atoomsplitsing werd verder ontwikkeld om de energie te produceren, die men voor het opwekken van elektriciteit en voor de explosie van een atoombom nodig had.
De eerste atoombommen werden in 1945 ( in de Tweede Wereld oorlog ) op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki gegooid. Vanaf dat moment is men bij het nemen van politieke beslissingen rekening gaan houden met die alles vernietigende atoombommen. Daarom wordt de periode na 1945 ook wel het atoomtijdperk genoemd. Die naam geeft tegelijkertijd aan hoe snel de ontwikkeling van kernenergie is verlopen.
Na 1945 ontstond er een kernwapen wedloop tussen de Verenigde Staten en Sovjet-Unie, die jarenlang voor politieke spanningen zorgde: de Koude Oorlog. Beide landen hadden zoveel kernwapens geproduceerd, dat zij instaat waren elk leven op aarde te vernietigen. In 1962 was het aantal atoombommen opgelopen tot ongeveer 2000 en in 1990 was het totale aantal uitgegroeid tot ongeveer 56.000. 98% van deze wapens was in bezit van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. De overige 2% is in bezit van een beperkt aantal andere landen, waaronder Groot-Brittannië, China, Frankrijk en India.
Al deze kernwapens bij elkaar zijn een miljoen keer zo sterk als de bom die op Hiroshima viel.
Steeds meer mensen willen echter een wereld zonder kernwapens en aan het einde van de jaren 80 begonnen beide grote mogendheden met de ontwapening.

Hiroshima 6 augustus 1945

In de vroege ochtend van 6 augustus 1945 liet
een Amerikaanse bommenwerper boven de Japanse stad
Hiroshima een atoombom vallen.
De Verenigde Staten wilden op die manier Japan in
de Tweede Wereld oorlog dwingen
tot overgave.
Hiroshima werd volledig verwoest en er
werden 130.000 mensen
gedood.

Beoordeling
Zoals je op de vorige pagina hebt kunnen lezen, kunnen de gevolgen van wapengebruik heel ernstig zijn. Wapens zijn één van de slechtste zaken ooit uitgevonden, want wapens kunnen eigenlijk alleen maar gebruikt worden om anderen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen of te doden.
Zonder wapens zou de wereld er heel anders uit hebben gezien.
Want wat veroorzaakt dat in Kosovo de mensen hun familie leden en vrienden zijn kwijt geraakt: doordat mensen wapens gaan gebruiken.
Nu hoor je weer op het nieuws dat er in Amerika 15 scholieren om het leven zijn gekomen door 2 jongens die in het bezit waren van wapens.

Doordat andere landen wapens hebben schaft een land ze zelf ook aan, omdat het bang is om aangevallen te worden.
In de jaren 50 begonnen de mensen te begrijpen dat niemand een kernoorlog zou kunnen overleven. Overal werden massale demonstraties gehouden tegen de productie en het gebruik van kernwapens.

Wapens zouden niet nodig moeten zijn. Ik hoop dan ook dat wapens snel worden afgeschaft. Aan de andere kant is dat niet zo goed, want als er geen wapens zouden zijn, zouden misdadigers meer hun gang kunnen gaan zonder dat de politie kan dreigen met een wapen.

Boekenlijst

· Wapens en munitie, Ministerie van Justitie, maart 1997.
· Encyclopedie voor de jeugd, Sesam, Bosch & Keuning.
· Encarta 98 encyclopedie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Dit is een goed programma

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

waneer kwamen er wapens in europa

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

B.

B.

dat klopt zonders wapens zou de werel er heel anders uitzien. zonders wapens zouden de mensen in de prehistorie niet kunnen jagen en zouden ze verhongeren en dus uitsterven en zouden wij er dus niet zijn. WAPENS ZIJN DUS EEN VAN DE BESTE UITVINDINGEN TER WERELD
ik weet niet wie deze beoordeling heeft gegeven maar die persoon is dat niet heel slim

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast