Seksueel misbruik bij kinderen

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 4458 woorden
  • 16 mei 2001
  • 234 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
234 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoud - inleiding - wat is sexueel misbruik - oorzaken van sexueel misbruik - sexueel misbruik van de familie - de gevoelens van het kind - enkele tips voor de zekerheden van uw kind - een opvoeding die gevaarlijk kan worden - enkele tips in de omgang met misbruikte kinderen - signalen van betrokken kinderen - wat vaders en moeders kunnen doen indien hun kind misbruikt werd -recensie: Blauw is bitter van Dirk Bracke

- Inleiding Waarom koos ik dit thema? Een eerste reden is omdat ik dat heel erg vind en ik vraag mij af hoe ik zou reageren moest ik in zo’n situatie zitten. De volgende reden ga ik kort vertellen: toen ik nog klein was gingen wij redelijk veel op bezoek bij mensen uit Schellebelle, ze hadden 2 geadopteerde blanke kinderen die een stuk ouder zijn dan mij maar waar ik toch goed mee overeenkwam. De mama is dan gestorven en wij gingen nog altijd op bezoek en ik bleef zelf af en toe slapen ik was toen al 12 jaar. Die vader kwam ook soms bij ons. Rond die tijd moet het geweest zijn dat een vriendin daar ook was blijven slapen en daarom mocht ik niet. Een tijdje later vernam ik dat die vriendin tegen de politie gaan zeggen was dat de vader hun misbruikt had. De politie had de kinderen ondervraagt maar die zeiden dat dat niet waar was en dat hun vriendin waarschijnlijk aandacht nodig had. Na nog een tijdje hebben ze dat dan toegegeven en is die vader in de gevangenis gevlogen (wat hij juist misdaan had weet ik niet) voor drie jaar. Hij schreef af en toe een brief naar ons en mijn ouders die mijn ouders dan beantwoordden. Hij ondertussen al terug vrij en heeft een nieuwe vrouw. Hij heeft al contact proberen zoeken met zijn kinderen maar die willen niets van hem weten. Als laatste reden hoop ik ook dat iedereen die dit leest iets meer te weten komt over de gevoelens van het kind en hou men moet reageren bij zo’n geval. Veel geluk.

- Wat is sexueel misbruik? Kinderen hebben de ondersteuning van de volwassenen nodig, ze hebben behoefte aan liefde, geborgenheid tederheid, hulp, bescherming en zekerheid. Als een volwassenen een kind sexueel misbruikt, dan gebruikt gij de liefde, de afhankelijkheid of het vertrouwen voor zijn sexuele behoeften- en zet zijn behoefte aan onderwerping, macht of nabijheid mat geweld door. Hij brengt de levens- en ontwikkelingsbasis in gevaar en schaad de ziel van het kind. Voor vele meisjes en jongens maakt sexueel misbruik deel uit van hun dagelijks leven. Sexueel misbruik komt zo veel voor dat je ervan uit kunt gaan dat er in iedere kleutergroep, in iedere schoolklas, in iedere buurt of verwantschap kinderen te vinden zijn, die misbruikt worden. De meeste slachtoffers van sexueel geweld zijn meisjes, maar ook jongens worden sexueel misbruikt. Vaak zijn het nog heel kleine meisjes en jongens, want ook baby’s en kleuters worden sexueel misbruikt.

Meisjes en jongens wonden gedwongen, gulzige blikken en praatjes te dulden, tongkussen te geven, zich naakt te vertonen , zich te laten aanreken, de misbruiker naakt te zien en hem aan te raken, porno’s te bekijken , aan porno opnames mee te doen, de volwassene sexueel te bevredigen met de hand of met de mond. Meisjes en jongens worden verkracht, anaal, oraal of vaginaal met vingers, voorwerpen of met het mannelijk geslachtsorgaan.

Dat zijn maar enkele voorbeelden. Bovendien worden meisjes en jongens tot elke maar voorstelbare en soms ook onvoorstelbare sexuele handeling gedwongen. Het grootste gedeelte van de daders zijn mannen. Soms ondergaan meisjes en jongens ook sexueel geweld door vrouwen. Meestal zijn de daders personen, die het kind kent, die het vertrouwt, zoals bijvoorbeeld een vriend van de familie, de collega van de vader de buurman, de vader van de beste vriendin, de opvoeder, de leraar, de pastoor, de kinderarts, de leider van de jeugdgroep, de sporttrainer, de babysitter, enz.

Een andere groep daders komt uit de familie: de vader, de stiefvader of partners van de moeder, de opa, de oom, de oudere broer.

Sexueel misbruik door vreemden komt en verhouding minder vaak voor. We hebben echter de indruk dat de meeste gevallen van sexueel misbruik zulke gevallen zijn, die door vreemden worden gepleegd, omdat de kranten er uitvoeriger over schrijven. In werkelijkheid is het risico echter groter dat meisjes en jongens en de eigen familie en vriendenkring sexueel worden uitgebuit.

Heel vaak is de dader van de onberispelijke reputatie en is gekend als goede echtgenoot en vader. Misschien is hij religieus of actief in de politiek, heeft succes en zijn beroep of neemt het bijzonder op voor kinderen, een man, die niemand zou verdenken dat hij meisjes en/of jongens aanrandt.

De dader plant en organiseert heel bewust gelegenheid om meisjes en jongens te benaderen. Sommige misbruikers kiezen speciaal voor een educatieve beroep of een overeenkomstige vrijetijdsbesteding om in de buurt van hun slachtoffers te komen. Daarbij misbruiken ze meestal niet één kind maar meerdere, ofwel parallel of het een na het ander.

Het sexueel misbruik kan over een langere periode voortduren, vooral indien het in de familie gebeurt. Sommige meisjes en jongens worden gedurende jaren misbruikt, waarbij meestal de mate van geweld en de intensiteit ban het sexueel misbruik toenemen.

Bijna alle daders misbruiken steeds weer meisjes en jongens, alsof ze er verslaafd aan waren. Wat voor excuses ze ook mogen vinden, ze zijn geheel en al verantwoordelijk voor hun daad. Kinderen zijn nooit verantwoordelijk voor een sexueel misdrijf. Je hoort soms dat meisjes de dader verleiden of uitdagen. Dat is fout. Soms spelen kleine meisjes "grote dame", gaan zich verkleden en zeggen dan misschien om zich als grote dame te gedragen: "Ik wil een kus zoals in de film!" dat is geen uitnodiging tot sexualiteit. De volwassenen moet grenzen trekken, hij kan beoordelen wat een kind niet kan afzien en verantwoorden. Ik geef een voorbeeld: als een jongen tegen zijn vader zegt: "Kom gaan we boxen zoals echt op het TV" De vader zegt: "o.k." en geeft hem een klop dat de jongen buiten westen is. Daarop zegt de vader: "Hij heeft het toch zelf gevraagd, hij heeft me uitgedaagd!"

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Natuurlijk is het jongetje niet verantwoordelijk voor dit incident, en natuurlijk is geen kind schuldig aan een sexueel misbruik.

Meisjes en jongens fantaseren en verzinnen ook geen sexuele misdrijven. Het is waar dat kinderen veel fantasie hebben. Ze hebben fantasie over tovenaars, heksen en spoken, maar ze verzinnen geen sexueel misbruik.

Als een meisje of een jongen van een sexueel misbruik berichten, dan is het zeker, dat ze een sexueel misbruik hebben beleefd.

- Oorzaken van sexueel misbruik Waarom? Er bestaat geen eenvoudig antwoord op de vraag, waarom iemand een kind misbruikt. Heel vaak worden de daders als ziek beschouwd of het wordt verondersteld dat ze meisjes en jongens misbruiken, omdat ze geen bevredigende normale sexuele relaties hebben. Dit zijn doorgaans echter niet de redenen voor sexueel misbruik. Je kunt ervan uitgaan, dat hier verschillende oorzaken en condities samenkomen, die pas sinds kort onderzocht werden. Daarom zijn er verschillende verklaringsbeginselen, die verschillende aspekten onderstrepen.

Experts gaan uit van de ervaring dat de daders meestel onopvallende, blijkbaar niet van de norm afwijkende mannen zijn, die tot iedere beroepsgroep of sociale klasse kennen behoren. Misbruikers handelen niet op grond van "sexuele noodstand", vaak hebben ze sexuele relaties met volwassen vrouwen, want voor de dader gaar het bij de misbruik niet op de eerste plaats om sexuele bevrediging. Het gaat om misbruik van macht door sexueel geweld.

De sexualiteit wordt als middel gebruikt, om macht uit te oefenen. Sexueel misbruik is niet een gewelddadige vorm van sexualiteit, maar een sexuele vorm van geweld.

Bij sexuele misbruik gebruikt de "machtige" zijn overmacht om de "machteloze" geweld aan te doen. Waar een persoon of een groep veel meer macht heeft dan een ander, bestaat er altijd het risico dat deze macht misbruikt wordt. In onze maatschappij hebben mannen meer macht dan vrouwen en volwassenen meer macht dan kinderen, waarbij het machtsverschil tussen mannen en meisjes het grootste is. Dit is een beslissende factor voor de uitermate grote omvang van sexueel geweld, die het dagelijks leven van meisjes markeert, vooral als mannen denken, dat zij alleen het voor het zeggen hebben en vrouwen en kinderen zich aan hun wil moeten onderwerpen. Sommige mannen gaan zelfs zo ver, dat ze vrouwen en kinderen als bruikbaar bezit - ook in sexueel opzicht - beschouwen en daaruit het recht voor zichzelf afleiden, dat ze ze ook sexueel mogen uitbuiten.

Een dergelijke mentaliteit wordt bevorderd door het in onze maatschappij nog altijd geldige ideaal van vrouw en man, zoals het ook in kranten, reclame, filmen, enz. wordt getoond. De mannelijke "veroveraar", die zich zo maar neemt wat gij wil, is nog altijd het ideaal van mannelijkheid, niet alleen in avonturenfilmen. Hij wordt bewonderd als gij vaak wisselende sexuele contacten heeft, vooral ook met jongere vrouwen; hij wordt beschouwd als "een fantastische vent die niets laat aanbranden".

Als een vrouw neen zegt, wordt er vaak gezegd dat zij in feite ja bedoelt. Gewelddadig gedrag wordt verontschuldigd door te beweren, dat mannen gewoon sterkere sexuele behoeften hebben en agressie en hun natuur ligt.

Als jongetje al beleven mannen hun overwicht aan het voorbeeld ven hun omgeving. Superioriteit, sterkte en doorzetting van hun wil is hen recht en wordt ook van hen verwacht. Wie echter in de overtuiging opgroeit dat hij meer rechten heeft dan anderen, voelt zich later eerder aangemoedigd zijn vermeend recht ook met geweld op te mogen eisen.

Sommige expert wijzen er ook op dat sexueel misbruik kan te maken hebben met ervaringen in de kinderjaren. Veel misbruikende volwassenen hebben als kind te weinig liefde, of lichamelijk of sexueel geweld ervaren. Ze hebben geleerd dat ze sexualiteit in plaats van liefde en waardering hebben gekregen en zetten deze ervaring dan met geweld bij hun kinderen voort.

Vooral jongens die zelf werden misbruikt, proberen gevoelens van onmacht en hulpeloosheid te onderdrukken door zelf te misbruiken, omdat de rol van het slachtoffer voor vele jongens niet bij het mannelijke ideaal past dat hun wordt voorgeleefd.

Experts van de kinderbescherming verschrijven sommige daders als mensen die zich niet als zelfbewuste en machtige persoonlijkheden beschouwen en wiens relaties met volwassenen eerder gekenmerkt zijn door angst en afhankelijkheid. De uitbuiting van meisjes en jongens moet hen het gevoel van superieuriteit, bevrediging en zekerheid brengen.

Zoals ik al zij de juiste oorzaken weet niemand, welke expert ook. Je kan het vergelijken met een puzzel waar stukjes van verloren zijn, één onderdeel licht een klein tipje van de sluier op. Met meerdere onderdelen krijg je al een gedacht van het beeld, maar geen volledig aangezien de ontbrekende stukjes.

- Sexueel misbruik in de familie De dader probeert het kind van de moeder te vervreemden, door bv. te zeggen: "je moeder houdt niet van jou, je hebt alleen mij. Ze zal heel kwaad worden als je iets zegt. Ze gelooft je niet of ze zal denken dat je slecht bent en een leugenaar." Of "je moeder zal heel bedroeft zijn, als ze ervan hoort. Ze zal huilen, misschien wordt ze ziek en sterft."

Daardoor probeert het kind niets te laten merken aan de moeder. Als moeder een voorgevoel hebben, is de gedachte zo onvoorstelbaar dat ze het niet kunnen geloven. Een moeder in een dergelijke situatie bevindt zich in een schoktoestand, ze is ten zeerste gekwetst en voelt zich bedrogen. Ze heeft veel ondersteuning nodig, om deze kwetsing te overkomen en aan de verantwoording, die ze voor haar kind heeft, te voldoen.

- De gevoelens van het kind de dader beheerst dikwijls vloeiend de overgang van liefkozing die het kind leuk vind naar een misbruik. De meisjes en jongens voelen dat er iets niet in orde is, zijn verward en ontdaan, geloven echter dat ze het mis hebben, hopen dat dit rare gedrag van de volwassene snel voorbij zal zijn. Meestal durven ze zich niet te verzetten, misschien omdat ze van de dader houden? Omdat ze hem vertrouwen, omdat ze geleerd hebben te gehoorzamen. In deze situatie zendt ieder kind echter signalen van ongenoegen uit.

Als het sexueel misbruik doorgaat, nemen angst en afkeer toe. De dader praat het kind schuldgevoelens een. Gij zegt misschien dat het kind het ook wilde omdat het zich niet verzet heeft. Vele meisjes en jongens hebben geleerd, dat volwassenen altijd gelijk hebben en zoeken dus de schuld bij zichzelf.

De meisjes en jongens schamen zich omdat ze denken dat ze vies zijn. Ook dat gevoel wordt bewust door de dader veroorzaakt. In de loop van de tijd verliezen de kinderen het vertrouwen in andere mensen, ze zijn altijd op hun hoede, altijd wantrouwend. Maar ze verliezen ook het vertrouwen in zichzelf omdat ze vaak een hun eigen waarnemingen twijfelen. De dader zegt dat het mooi is wat ze doen. Maar het kind voelt dat het walgelijk is en pijn doet. Omdat het kind afhankelijk is van de volwassene, is het gedwongen, hem te geloven en denkt dat de dader gelijk heeft en dat het fantaseert.

Vaak zijn betrokken meisjes en jongens helemaal verscheurd in hun gevoelens. De dader besteedt aandacht aan hen onderneemt veel met hen, geeft cadeautjes of brengt veel van zijn tijd met hen door. Ze houden ervan verwend te worden en hebben tegelijkertijd een hekel een de sexuele schending, ze denken echter dat ze de toewijding zo moeten "betalen".

Het meisje of de jongen leeft constant in angst en onzekerheid, voelt zich hulpeloos en machteloos uitgeleverd een de verschrikkelijke schendingen, en denkt bovendien nog dat het er zelf verantwoordelijk voor is. In deze situatie probeert de dader het kind met alle middelen te hinderen om iemand in vertrouwen te nemen.

Hij chanteert met liefde en toeneiging; "je houdt toch van me. Als je erover praat wordt ik ziek,…ben ik heel bedroefd, moet ik de gevangenis in."

Hij ontvreemdt het meisje of de jongen ven zijn intiemste vertrouwenspersoon: "als je erover praat, houdt papa niet meer van je,… wordt je in een tehuis geplaatst,… sterft je moeder van verdriet." Hij creëert nog meer schuldgevoelens: "als je erover praat, gaar iedereen slecht over je denken, niemand zal meer iets met je te maken willen hebben. Iedereen zal denken dat je liegt." Hij dreigt: "als je erover praat, sla ik je dood." Hij maakt het kind bang: "als je erover praat, zal ik je hamster vermoorden."

De dwang het verschrikkelijke geheim te bewaren drukken in hoogste mate op de betroffen kinderen. Als er bovendien in de omgeving van het meisje of de jongen, bv. in de kleuterschool of in de familie niet over sexualiteit, geweld of sexueel geweld wordt gesproken, dan geloven velen van de betrokken meisjes en jongens dat zij de enige zijn die sexueel geweld overkomt. Ze voelen zich eenzaam en alleen, door de hele wereld aan hun lot overgelaten. En als ze desnoods toch nog de moed opbrengen iets te zeggen of aan te duiden, worden ze vaak niet geloofd.

- Enkele tips voor de zekerheid van uw kinderen 1. Praat met uw kinderen over verschillende scenario’s, vertel hen wat ze moeten doen als ze ineen supermarkt, in een voetgangerszone of in andere omgevingen verloren gaan. 2. Laat vingerafdrukken van uw kinderen nemen. 3. Laat uw kinderen het telefoonnummer van thuis of van uw werkplaats van buiten leren. Toon ze hoe u telefonisch te bereiken bent. 4. Leg uw kinderen uit hoe de nooddienst 101 werkt. 5. Zeg uw kinderen nooit vreemden te vertrouwen. Leg hen uit wat ze moeten doen als iemand zou proberen hen in een auto of en een huis te lokken. Prent hen in, zonder uw toestemming niets van vreemden aan te nemen. 6. Indien u niet meer met uw partner leeft of gescheiden bent, laat dan die personen, die met de toezicht op uw kinderen vertrouwd zijn, weten wie er bezoekersrecht heeft, bv. of uw ex-partner de kinderen mag afhalen.

- Een opvoeding die gevaarlijk kan worden - Vele meisjes en jongens worden in de mentaliteit opgevoed, de volwassenen ten allen tijde te gehoorzamen. Ze leren niet ook eens neen zeggen, hun eigen wil door te zetten. Daarom denken ze, dat ze ook een misbruiker moeten gehoorzamen. - Vaak worden meisjes en jongens door vreemden, bekenden of familie aangeraakt, gestreeld, op de arm genomen of geliefkoosd, alhoewel ze het niet willen. - Zelfs op straat of in de winkel gebeurt het dat mensen andermans kinderen "zo lief vinden" en aanraken. - Maar het zijn vooral ook familieleden die meisjes en jongens omhelzen en kussen, zonder te vragen of ze dat wel willen. Dat is namelijk vaak niet het geval. Hun recht zelf over hun lichaam en het uitwisselen van liefkozingen te bestemmen wordt niet gerespecteerd.

In tegendeel, hun verzet wordt bekritiseerd: Oma zegt dan dat ze zoooo triest is omdat ze geen kusjes krijgt, en opa dreigt de chocolade weer mee te nemen omdat het kind niet lief is. Daaruit leren kinderen: "mijn lichaam mag dus iedereen aanraken. Als ik mij verzet krijg ik toch alleen maar problemen."

Vele volwassenen, ook moeders en vaders, vergeten soms dat kinderen ook een privé-sfeer hebben en ze eisen dienen van hen, die ze delf nooit zouden aanvaarden. Niemand zou het prettig vinden als je door de stad loopt en plots komt er iemand, die viermaal zo groot is en reuze handen heeft, en die zou u dan willen liefkozen! - Meisjes en jongens voelen wanneer een situatie raar is, ze merken heel goed het verschil tussen liefdevolle tederheid en sexuele misdrijven. Maar veel volwassenen spreken dit natuurlijke gevoel tegen en ondermijnen zo bij de kinderen de waarneming van de eigen gevoelens. Bijvoorbeeld: kind: "dat doet pijn" volwassene: "ach, het zal wel zo veel pijn niet doen zeker!" kind: "ik ben bang" volwassene: "je moet niet bang zijn, stel je niet zo aan!" Op die manier verleren meisjes en jongens hun eigen gevoelens te vertrouwen. Een belangrijk waarschuwingssein, het "ongoede gevoel", valt weg. - In vele families is het niet gebruikelijk over sexualiteit te spreken. De meisjes en jongens krijgen geen op hun leeftijd afgestemde sexuele voorlichting. Een dader kan dus hun onwetendheid en natuurlijke nieuwsgierigheid voor zijn doel misbruiken. De kinderen durven niet het hen toegebrachte sexuele geweld onder woorden te brengen, omdat ze de naman voor geslachtsorganen of sexuele practijken niet kennen of omdat ze de namen voor geslachtsorganen niet kennen of omdat ze niet gewend zijn over sexualiteit te spreken. - Sommige meisjes en jongens krijgen thuis te weinig attentie, affectie en liefde. De dader benut hun behoefte aan liefdevol contact voor sexuele misdrijven. - In de regel is de afhankelijkheid van meisjes en jongens van hun ouders groot. Vertrouwensrelaties buiten de familie zijn zeldzamer. Veel kinderen willen of kunnen echter precies met hun ouders niet over sexueel misbruik spreken, niet alleen omdat de dader misschien een familielid is of iemand die de ouders waarderen, maar omdat de kinderen hun ouders geen leed willen berokkenen. Worden de contacten met vertrouwenspersonen buiten de familie beperkt of worst hen verboden te vertellen wat ze in hun familie beleven, hebben kinderen vaak geen mogelijkheid meer een derde persoon in het vertrouwen te nemen.

- Enkele tips voor de omgang met kinderen - Geniet met kinderen liefdevolle tederheid, maar let er op of ze dat willen. Respecteer ook de kleinste tekens van verweer of ongenoegen. - Ondersteun het kind om aanraken die het niet leuk vind af te wijzen, ook tegenover andere mensen. Neem het op voor het kind, ook al verwerft u zich daardoor het ongenoegen van grootouders, familie of bekenden. De zekerheid van uw kind heeft voorrang en een verklarend gesprek met de familie kan uw houding begrijpelijk maken. Voor de kinderen is het zwaar zich tegen volwassenen door te zetten, ze hebben uw steun nodig. - Laat kinderen deelnemen aan beslissingen in de familie, vooral als de kinderen zelf zijn betrokken. Neem hun menig serieus, accepteer ook al eens een neen of een ik wil niet - Maak van ene rustig uurtje gebruik om met het kind over hun belevenissen, gevoelens, zorgen of vreugden te spreken. Moedig ze aan met andere vertrouwenspersonen te praten als ze met bepaalde gevoelens niet met u willen praten. Luister goed naar wat het kind verteld vraag na bij onduidelijkheden. - Sta het meisje of de jongen haar/zijn eigen waarneming en evaluatie van situaties en gevoelens toe. Moedig het kind aan zich niets te laten wijsmaken wat hem weerstreeft. - Voor de volwassenen is het vaak moeilijk open met hun kinderen over sexualiteit te spreken, maar kinderen hebben een taal nodig voor sexuele gebeurtenissen en lichaamsdelen. - Vertel het kind dat er hoede en slechte geheimen bestaan: goede geheimen zijn leuk en spannend (bv. sinterklaas), slechte geheimen daarentegen maken verdriet en beklemmen. Moedig het kind aan dergelijke geheimen te vertellen, ook al heeft iemand het hen verboden. - Moedig uw kinderen aan hun eigen gevoelens uit te drukken. - Wees blij als een meisje zelfbewust en eigenzinnig is, ook al zegt iemand dat het geen echt meisje is maar een wildebras. Ondersteun deze karaktertrekken. - Laat het kind ook gevoelens zoals angst, zwakheid en onmacht uitleven en erover spreken.

- Signalen van betrokken kinderen Ook al durven de meeste kinderen niet openlijk over sexueel misbruik praten, toch laten ze het merken om een eind te maken aan de ondraagbare situatie. Het is echter voor derden vaak moeilijk deze verborgen aanwijzingen te begrijpen.

Een teken voor sexueel misbruik kan zijn dat het gedrag van het kind zonder enig herkenbare reden opeens verandert. Misschien is het kind plots in zich gekeerd of bekommerd, trekt zich terug, praat niet meer onbevangen van dagelijkse belevenissen. Of het kind is plots hypernerveus en onrustig, vertoont misschien een ongewoon agressief gedrag. Sommige kinderen doen spelend na waarover ze niet mogen spreken, of ze gebruiken ene opvallend sexuele taal. Het kan zijn dat het kind plots bepaalde plaatsen, situaties of personen mijdt. Je krijgt een gevoel van: wat is er met haar/hem aan de hand, ze/hij was toch vroeger niet zo.

Deze veranderingen in het gedrag kunnen natuurlijk ook andere gevolgen hebben, die als serieus en belangrijk beschouwd moeten worden, maar de oorzaak kan ook sexueel misbruik zijn. Sommige kinderen zoeken tastend en langzaam een weg naar een gesprek. Ze maken aanduidingen, die we soms niet direct verstaan. Ze zeggen bijvoorbeeld: - mijnheer x is stom
of - ik wil niet meer met opa spelen
of - ik ga niet meer naar mevrouw y voor bijles
dan is het antwoord meestal: - niet brutaal worden, meneer x is heel lief
of - doe opa toch het plezier, hij houdt zo van je
of - je wilt toch goede punten en daarvoor moet je naar de bijles

Het kind denkt dat zijn ouders akkoord gaan met de dingen die meneer x, opa of mevrouw y doen. Stellen de ouders daarentegen verdere vragen (waarom vind je meneer x stom? Wat speel je misschien met opa? Wat doet mevrouw y misschien?)dan heeft het kind de kans het geheim te vertellen. IEDER KIND PROBEERT HET SEXUEEL MISBRUIK TE VERHINDEREN. Het is misschien bijzonder aardig , ontwijkt de dader, neemt zijn hondje mee naar bed, probeert niet op te vallen, slaapt en het en het bed van zusje of broertje,…. Alle betrokken kinderen verzetten zich tegen het sexueel misbruik met alle middelen die ze ter beschikking hebben. Als de dader zich niet laat afschrikken, blijft er alleen nog hoop, dat een volwassene uit de omgeving van het kind het veranderde gedrag opvalt en de stille boodschappen van het kind nagaat.

De algemene psychologische uitwerkingen op een misbruikt kind zijn: slaapstoornissen, angstgevoelens, in bed plassen, angst voor vreemden, educatieve moeilijkheden, angst voor het donker, moeilijkheden om vriendschap te sluiten, een beperkt saamhorigheidsgevoel, kinderlijk gedrag.

- Wat vaders en moeders kunnen doen, indien hun kind misbruikt werd.

De voorstelling dat de eigen dochter of zoon misbruikt zou kunnen worden is verschrikkelijk. Je zou er het liefst niet aan willen denken. De gedachte alleen al maakt vele ouders woedend. In de eerste verwarring worden echter vaak stappen ondernomen, die voor de betroffen kinderen niet echt hulpvol zijn en waar de ouders misschien later spijt van zullen krijgen. Daarom enkele tips: 1. geloof het kind dat het sexueel misbruikt werkelijk is gebeurd. Dat is de belangrijkste steun voor het kind. 2. geef het kind uitdrukkelijk en herhaaldelijk de toestemming om over het doorgemaakte te praten. 3. probeer rustig te blijven, al is dat zeer moeilijk. Vele meisjes en jongens lijden eronder dat ze hun ouders verdriet bezorgen en spreken niet verder of trekken hun verklaring terug als ze voelen dat hun verhaal angst, paniek of ontzetting veroorzaken. Deze situatie is voor hen een zware belasting. Spreek met mensen, bij wie uzelf uw woede en uw pijn kwijt kunt. Dat helpt uzelf en u zult rustiger met uw kind kunnen praten. 4. veel getroffen kinderen ondervinden schuldgevoelens als ze misbruikt werden. Neem ook deze gevoelens serieus, maar zeg ook uitdrukkelijk tegen uw kind dat alleen de dader de verantwoording voor het gebeurde draagt? 5. als het sexueel misbruik al langere tijd heeft geduurd, maak uw kind dan geen verwijt omdat het er nog niets over heeft gezegd ervoor. Zeg het dat je blij bent dat je er nu van hoort. 6. misschien heeft u de wens het kind te troosten door te zeggen: "kom nu, ‘t was toch allemaal niet zo erg, ‘t is nu toch voorbij". Doe dat niet. Het helpt het kind niet als we het gebeurde minimaliseren of opblazen. Wat het helpt is zijn/haar gevoelens serieus te nemen. 7. trek veel tijd uit en luister opmerkzaam. Moedig het kind aan te praten over wat er gebeurd is, maar dring niet aan. Laat het aan het kind over wat het wanneer wil vertellen. 8. zeg tegen het kind dat het niet juist was wat de dader heeft gedaan maar dring hem/haar je gevoelens niet op. 9. vraag naar dreigingen van de dader en probeer die te weerleggen om de angst van het kind weg te nemen. 10. zorg ervoor dat het meisje of de jongen niet langer wordt misbruikt. Vertel haar/hem hoe het verder gaar. 11. TOON UW KIND DAT U HET NET ZO LIEF HEBT ALS VOORDIEN

De voorstelling dat de eigen dochter of zoon misbruikt zou kunnen worden is verschrikkelijk. Je zou er het liefst niet aan willen denken. De gedachte alleen al maakt vele ouders woedend. In de eerste verwarring worden echter vaak stappen ondernomen, die voor de betroffen kinderen niet echt hulpvol zijn en waar de ouders misschien later spijt van zullen krijgen. Daarom enkele tips: 1. geloof het kind dat het sexueel misbruikt werkelijk is gebeurd. Dat is de belangrijkste steun voor het kind. 2. geef het kind uitdrukkelijk en herhaaldelijk de toestemming om over het doorgemaakte te praten. 3. probeer rustig te blijven, al is dat zeer moeilijk. Vele meisjes en jongens lijden eronder dat ze hun ouders verdriet bezorgen en spreken niet verder of trekken hun verklaring terug als ze voelen dat hun verhaal angst, paniek of ontzetting veroorzaken. Deze situatie is voor hen een zware belasting. Spreek met mensen, bij wie uzelf uw woede en uw pijn kwijt kunt. Dat helpt uzelf en u zult rustiger met uw kind kunnen praten. 4. veel getroffen kinderen ondervinden schuldgevoelens als ze misbruikt werden. Neem ook deze gevoelens serieus, maar zeg ook uitdrukkelijk tegen uw kind dat alleen de dader de verantwoording voor het gebeurde draagt? 5. als het sexueel misbruik al langere tijd heeft geduurd, maak uw kind dan geen verwijt omdat het er nog niets over heeft gezegd ervoor. Zeg het dat je blij bent dat je er nu van hoort. 6. misschien heeft u de wens het kind te troosten door te zeggen: "kom nu, ‘t was toch allemaal niet zo erg, ‘t is nu toch voorbij". Doe dat niet. Het helpt het kind niet als we het gebeurde minimaliseren of opblazen. Wat het helpt is zijn/haar gevoelens serieus te nemen. 7. trek veel tijd uit en luister opmerkzaam. Moedig het kind aan te praten over wat er gebeurd is, maar dring niet aan. Laat het aan het kind over wat het wanneer wil vertellen. 8. zeg tegen het kind dat het niet juist was wat de dader heeft gedaan maar dring hem/haar je gevoelens niet op. 9. vraag naar dreigingen van de dader en probeer die te weerleggen om de angst van het kind weg te nemen. 10. zorg ervoor dat het meisje of de jongen niet langer wordt misbruikt. Vertel haar/hem hoe het verder gaar. 11. TOON UW KIND DAT U HET NET ZO LIEF HEBT ALS VOORDIEN

- recensie: Blauw is bitter van Dirk Bracke - blauw is bitter vind ik persoonlijk een heel goed boek, ik kocht het vorig jaar en heb het al 10 keer gelezen, ik vind het zeer spannend.( gevonden op internet) - ik vond het een ontroerend, mooi, werkelijk, spannend en aangrijpend goed boek. (ook van internet) - mijn mening: het verhaal is zeer mooi verwoord. Je voelt echt met de personage mee. Het is echt ontroerend wat het misbruikte meisje ervoor over heeft om van de misbruiken van af te zijn. Ik vraag mij ook af wat ik zou doen moest ik in haar situatie zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.