Logopedie

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vwo | 989 woorden
  • 9 februari 2009
  • 117 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
117 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Logopedie

Wat is logopedie?
Logopedie is een beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Het houdt zich bezig met spraakstoornissen en andere beperkingen bij spraak, taal, stem en gehoor. Logopedie bestaat uit twee Griekse woorden: ‘logos’, wat ‘gesproken woord’ betekent en ‘paidein’ wat ‘opvoeden’ betekent. Dus logopedie in zijn geheel betekent ‘opvoeden tot het gesproken woord’.

Wie is een logopedist?
Een logopedist is iemand die andere mensen helpt bij zijn spraakstoornissen en andere beperkingen bij spraak, taal, stem en gehoor.

Wat doet een logopedist?
Een logopedist geeft behandelingen om de spraakstoornissen en andere beperkingen te beperken, verhelpen of te voorkomen. Ze stimuleren ook de spraakontwikkeling. Ze gebruiken tactieken uit de geneeskunde, psychologie, taalkunde, communicatiewetenschappen en uit de muziekpedagogie. Ze werken dan ook vaak samen met degene die daarin gespecialiseerd zijn.

Wat voor stoornissen behandelt een logopedist?
Een logopedist behandelt spraakstoornissen, taalstoornissen, stemstoornissen en gehoorstoornissen. In deze stoornissen heb je weer verschillende onderverdelingen. Bij de spraakstoornissen heb je:
* Articulatiestoornissen: bij deze stoornis kun je sommige klanken niet of niet goed uitspreken. Ze kunnen deze klanken: weglate, vervormen of verkeerd uitspreken.
* Ongewoon mondgedrag: hierbij ontsnapt er soms lucht, sommigen slikken verkeerd en weer andere zuigen aan hun duimen. Een orthodontist kan al heel veel verhelpen.
* Motorische spraakstoornissen: dit komt voor bij patiënten die een aandoening aan hun zenuwstelsel hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen door de ziekte van Parkinson. Een logopedist probeert door middel van oefeningen dit weer op gang te kunnen brengen.
* Stotteren: deze stoornis begint meestal tussen het tweede en zevende levensjaar. Wanneer je hier vroeg genoeg bij bent, kan dit helemaal tot bijna helemaal verdwijnen, wanneer er echter niets aan gedaan wordt, kan dit uitlopen tot een soort van handicap. Je kunt zelfs bang worden om te praten, omdat mensen je er om kunnen uitlachen.

Bij taalstoornissen heb je de volgende onderverdelingen:
* Taalontwikkelingsstoornissen: deze kun je ook weer onderverdelen in de primaire en secundaire taalontwikkelingsstoornissen. Bij de primaire stoornissen is er een vertraging of afwijking in het ontwikkelen van de taal. Bij een secundaire stoornis, is de oorzaak van de ontwikkelingsstoornis de oorzaak van een verstandelijke handicap, een stoornis aan het gehoor of iets in de psychische kant van de mens wat niet helemaal klopt.
* Lees-, schrijf- en rekenstoornissen: dit komt door achterstand in het taalvermogen van de mens. Hierbij kunnen deze mensen verder normaal intelligent zijn. Ze kunnen niet goed spellen, lezen en er zijn rekenachterstanden.
* Afasie: afasie kun je krijgen na een beroerte of trauma, afasie wordt veroorzaakt door hersenletsel. Het vermogen om taal te kunnen begrijpen/gebruiken wordt verminderd. Verder kun je ook last krijgen van: problemen met schrijven, lezen, verlammingen, geheugenproblemen en oriëntatieproblemen.
* Taalstoornissen door ouderdom: hier gaat het over dementie, de ziekte van Alzheimer of andere ziekten door ouderdom. Hierbij kan de taalvermogen aangetast worden. Ook kunnen mensen problemen krijgen met hun geheugen, ze worden vergeetachtig.

Je hebt ook nog stemstoornissen, zoals:
Heesheid en stemverlies, dit kan de oorzaak zijn van strottenhoofdkanker of stembandverlamming. Een andere oorzaak kan zijn dat je je stem verkeerd gebruikt of dat je hem misbruikt. Onder misbruik verstaan we vaak hard roepen. Verder kun je ook stembandknobbels hebben, deze moeten operatief verwijderd worden. Een logopedist kan mensen waarbij de stembanden verwijderd zijn, met een stemprothese, weer leren praten. Ook kan een logopedist foutief stemgebruik afleren en goed stemgebruik weer aanleren.

Als laatst heb je de gehoorstoornissen:
Communiceren en praten is dan erg moeilijk, je weet niet of mensen het tegen jou hebben en/of je hard of zacht praat. Dove/slechthorende mensen praten daarom vaak erg hard. Een logopedist kan dan helpen bij:
*Gehooronderzoeken;
* Aanleren van praten, wanneer mensen een gehoorapparaat gekregen hebben;
* Liplezen;
* Doofheid bij jonge kinderen, ze kunnen deze kinderen helpen bij hun spraak- en taalontwikkelingen, zodat de achterstand zo beperkt mogelijk blijft.

Wat voor spelletjes kun je gebruiken voor kinderen die moeite hebben met letters?
Als kinderen moeite hebben met letters en woorden kun je spelletjes doen waarbij ze moeten horen en waarbij ze moeten voelen.
Een paar voorbeelden van spelletjes waarbij je moet voelen zijn:
* Een letter raden, uitbeelden met het lichaam.
* Letters koppelen aan een plaatje.
Bijvoorbeeld: de ‘s’ van slang.
Een paar voorbeelden van spelletjes waarbij je moet horen:
* Een geluid maken die bij een letter hoort (‘ssss’ van slang) en dan een plaatje laten zien van een slang. Het kind moet hierbij de letter zoeken die daarbij hoort. (de ‘s’ dus)
* Laat ze de eerste letter van een woord zoeken. Zeg eerst het hele woord, bijvoorbeeld soep. Daarna laat je de klanken horen s oe p. Laat het kind de eerste letter zoeken. ³

Hoe kun je logopedist worden?
Logopedist kun je worden na een 3-jarige opleiding buiten de universiteit, dat is een HBO-opleiding, of een 4-jarige opleiding op de universiteit. Bij het theoriegedeelte van het examen moet je kennis hebben geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde en over de verschillende stoornissen. Bij het praktijk gedeelte van de opleiding horen stages en de eindopdracht. Je kunt niet zomaar de opleiding gaan doen je moet daarvoor aan een aantal eisen voldoen: je moet een HAVO, VWO of MBO niveau 4 diploma hebben, je kunt alleen de opleiding volgen als je één van de volgende profielen hebt gedaan: natuur en techniek, natuur en gezondheid, cultuur en maatschappij of economie en maatschappij. Wel moet je in alle gevallen biologie in ieder geval erbij gedaan hebben. Wanneer je dit niet hebt, kun je via een hogeschool nog een biologiemodule doen en als je dit met een voldoende afsluit kun je nog de HBO-opleiding gaan volgen of naar de universiteit.²

Waar werken logopedisten?
Veel logopedisten hebben een eigen praktijk, andere werken in ziekenhuizen, rusthuizen voor ouderen, revalidatiecentra en noem zo maar op. Vaak kun je via je zorginstelling of huisarts in contact komen met een logopedist. Ook kun je kijken op het internet of in de telefoongids.1

Bronnen:
1 http://www.vvl.be/htmdocumenten/logopedie.htm
² http://www.gobnet.nl/opleidingen/ o044lox.htm
³ Artikel Logopedie van logopediste Monique Krings

REACTIES

S.

S.

bedankt
erg leuk

12 jaar geleden

A.

A.

omg als ik hier geen 8 voor krijg weet ik het ook nie

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.