Koerden in Turkije

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 1523 woorden
  • 30 november 2009
  • 102 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
102 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Indeling:
Titel; bladzijde 1
Indeling; bladzijde 2
Inleiding; bladzijde 2
Hoofdtekst; bladzijde 2/3/4/5
• De koerden
• Aanleiding van het conflict
• Oorzaken
• De gevolgen op economisch, politiek en sociaal gebied.
• Oplossingen voor dit conflict
Slot; bladzijde 5
Bronvermelding; bladzijde 6

Inleiding
Ik heb als conflict gekozen voor het conflict tussen de Koerden en Turken.
Dit conflict boeide me eigenlijk wel, ik hoorde er weleens wat over op tv, of las er iets over in de krant. Maar ik had eigenlijk geen idee wat er nou precies aan de hand was.
Ook ben ik zelf 3x in Turkije geweest, maar ik heb nooit iets van dit conflict gemerkt.
Ik wil in mijn essay duidelijk maken waar dit conflict speelt, tussen wie het conflict speelt, wat nou de oorzaken zijn, de gevolgen van dit conflict, en ook de eventuele oplossingen hiervoor.

Hoofdtekst
De koerden.
De koerden zijn een volk, dat verspreid leeft in Turkije, (18 miljoen) , Irak (4 miljoen), Iran (6 miljoen) , Libanon (80.000) en in Syrië & de vroegere Sovjet-Unie.(900.000)

Ze zijn een van de vele volken die een eigen taal en cultuur hebben, maar die geen eigen grondgebied hebben. In Turkije zitten ze vooral in het oosten, in de bergen. Waar de koerden officieel vandaan komen is niet helemaal duidelijk. Misschien zijn ze afstammelingen van de Meden uit de oudheid.
Het Koerdisch is een Indo-Iraanse taal, net zo als het Perzisch.De meeste koerden zijn gelovig. Ongeveer 90% is moslim, en veel koerden zijn ook Jezidi’s.
Een heel klein deel, ongeveer 5% is christelijk, en er zijn ook een heel klein aantal joden.
Volgens sommigen hadden de koerden voor de Arabische invasie het Zoroastrisme als geloof.

Hoe is het conflict tussen de Koerden en de Turken ontstaan?
Aanleiding:
In de 16e en 17e eeuw raken het Ottomaanse Rijk en het Perzische Rijk met elkaar in een oorlog. De meeste Koerdische stammen kiezen de kant van het Ottomaanse Rijk. Ze mogen dan in ruil voor hun steun aan het Ottomaanse Rijk hun leven op hun eigen grond gewoon voortzetten. De Koerden in het Perzische Rijk komen tot een gelijke afspraak met de sjah van Perzië. Voor de Koerden zelf verandert er niet dus niet echt iets door deze oorlog.
Dat gaat zo door tot in 1639. Als de sultans van het Ottomaanse Rijk en de sjah van Perzië uiteindelijk een einde aan de oorlog maken, en vrede sluiten. Ze delen het land door midden en er word een streep dwars door het Koerdisch grondgebied getrokken. De eerste verdeling van het Koerdisch grondgebied is dan een feit. De Koerden zitten klem tussen twee grotere wereldrijken en kunnen geen eigen staat meer vormen.

Het Ottomaanse Rijk blijft bestaan tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). In de oorlog steunt het Ottomaanse Rijk de Duitsers. Maar Duitsland verliest de oorlog van Groot-Brittannië en Frankrijk, en het Ottomaanse Rijk verliest de oorlog dus ook. Het Ottomaanse Rijk raakt veel grondgebied kwijt en het rijk heet vanaf dan Turkije. In het Verdrag van Sèvres wordt (in 1920) het grondgebied van de Koerden verdeeld onder Turkije, Irak, Iran, Syrië en de Sovjet-Unie (Armenië en Azerbeidzjan). Turkije moet als verliezer van de oorlog toestaan dat de Koerden zichzelf mogen besturen. Voor het eerst hebben de Koerden een eigen staat namelijk; Koerdistan (op Turks grondgebied). Maar de nieuwe Turkse machthebber, Mustafa Kemal vindt het verdrag te vernederend. Hij organiseert een opstand tegen de Britten en Fransen. De opstand heeft effect. De Turken winnen en er komt een nieuw vredesverdrag in 1923: het Verdrag van Lausanne. In dit verdrag wordt niks meer over de koerden gezegd. Het eerste wat Atatürk doet als hij macht krijgt, is het verbieden van elke uiting van het Koerdisch zijn. Op scholen mag geen Koerdisch meer worden gesproken, er mogen geen kranten of boeken in het Koerdisch worden uitgegeven en alle Koerdische organisaties worden verboden. In Turkije, maar ook in andere landen met een Koerdische bevolking zijn sinds die tijd de Koerden een beetje opstandig.

Op 7 oktober werden dertien Turkse commando’s gedood door strijders van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK in het zuidoosten van Turkije.
De Turkse regering vroeg en kreeg daarna parlementaire toestemming voor een militaire operatie in Irak, waar de PKK bases heeft.
Vier dagen na de parlementaire toestemming doodden PKK-strijders twaalf Turkse militairen. De Turkse regering was woedend over de aanval en bracht 100 duizend militairen, tanks, F-16’s en gevechtshelikopters naar het gebied aan de Irakese grens.

De 3 hoofdoorzaken dat de koerden in opstand zijn:
• Hun rechten worden ontkend; ze mogen niet eens hun eigen taal spreken of boeken in hun eigen taal lezen.
• Ze willen hun eigen grondgebied weer terug.
• Ze willen niet meer afhankelijk zijn van Turkije

De gevolgen
Economisch;
- Veel gewonde en gehandicapten mensen door aanslagen, (die nu niet meer kunnen werken)
- Bepaalde gebieden en wegen zijn niet veilig meer, er kunnen dus geen goederen meer getransporteerd worden door dat gebied.
- Grote werkeloosheid
- Vreselijke (Chaotische) infrastructuur.

Sociaal;
- De Koerdische cultuur word verdrongen
- Veel Turken en Koerden om het leven gekomen
- Mensen vluchten weg uit hun originele woonplaats, en durven niet meer terug.

Politiek;
- Door het conflict met de Koerden mag Turkije niet toetreden tot de Europese Unie.
- Weinig Koerdische partijen in de regering

Oplossingen
Er worden in kranten en op internet verschillende oplossingen genoemd voor dit conflict.
Veel mensen twijfelen of deze oplossingen echt haalbaar zijn.
Hier zijn de genoemde oplossingen;

- "Turkije moet dit probleem onder ogen zien en oplossen door democratie", zei Erdogan. "De tijd is gekomen voor een radicale oplossing voor het probleem. Wij zullen stappen doen tegen iedere prijs."

- “Volgens Ankara zitten er enkele duizenden strijders in de bergen in Noord-Irak. Nu het geweld in het zuidoosten van Turkije toeneemt en de Iraakse Koerden onwillig zijn of niet in staat zijn om actie te ondernemen tegen bases van de PKK op Iraaks grondgebied (waar zich naar schatting drieduizend strijders verschuilen), dreigt Turkije met een militaire operatie in Irak.”

- “Toch opteren Turkije en ook de PKK vooralsnog voor een politieke oplossing. De PKK stelt een staakt-het-vuren voor.”

- Turkije geeft de koerden hun eigen rechten terug, ze hoeven niet eens persé een stuk land, als ze maar hun eigen cultuur mogen houden.

Hoe ik over deze oplossingen denk
Ik denk dat de eerste oplossing een goed idee is.
Als er goede democratie is in het land, zal ook de verhouding tussen Koerden en Turken in de regering wat beter verdeeld zijn.
Het probleem is dat er dan bij de stemmingen problemen kunnen ontstaan. Net als in Iran.

Het tweede idee vind ik slecht, vechten heeft geen zin, dat doen ze namelijk de hele tijd al.
Het probleem zal hierdoor alleen maar escaleren.

Het derde idee vind ik opzich wel goed, maar het heeft maar een tijdelijk effect.
De PKK heeft al eerder een ‘staakt het vuren’ gehouden, maar na 5 jaar hebben ze het conflict weer opgepakt.
Sindsdien is het probleem alleen maar erger geworden.
Dit is dus ook geen oplossing.

Ik ben het wel eens met het vierde idee.
Zoals de Turkse regering nu omgaat met de Koerden is niet correct, maar de reactie van sommige Koerden (de PKK) is ook niet goed.
Maar als de Koerden niet de kans krijgen om Koerdisch te leren op school, om Koerdische boeken te lezen of feestdagen te vieren, vind ik dat slecht van de Turken.
Geef de Koerden hun cultuur terug.

Slot
Het conflict tussen de Turken en de Koerden zal niet zomaar ophouden.
Beide partijen moeten het initiatief nemen om dit conflict op te lossen.

Ik denk dat er in de toekomst geen onafhankelijke staat komt voor de Koerden. De Turken en Koerden zullen elkaar wel wat meer respecteren, en de Koerden hebben misschien uiteindelijk evenveel rechten als de Turken. De verschillen in gewoontes en de cultuur van de Turken en de Koerden zullen minder groot zijn in de toekomst. Dat maakt het het ook makkelijker om samen te leven in één land. De groep Koerden die nog streeft naar een onafhankelijke staat is veel kleiner, omdat er geen behoefte meer aan is. De Koerden leven meer verspreid over Turkije, zodat er geen ‘Koerdendorpjes’ meer zijn, maar gewone dorpjes. Hierdoor zijn er meer  mogelijkheden voor de Turken en de Koerden om elkaars cultuur beter te leren kennen. De grenzen in het Zuid-Oosten van Turkije gaan open voor de Koerden die in Iran, Irak en Syrië leven. Zo voelen de Koerden buiten Turkije zich niet gescheiden van de Koerden in Turkije. De PKK zal uiteenvallen, omdat het niet genoeg aanhangers meer heeft, aangezien de Koerden in vrede leven met de Turken.
Ik denk dat het zo zal worden in de toekomst, omdat de Turkse regering de laatste tijd al veel minder streng is voor de Koerden. De regering knijpt bijvoorbeeld al snel een oogje dicht als er Koerdisch word gepraat in het openbaar, of als er op een andere manier voor de Koerdische identiteit uitgekomen wordt.

Bronvermelding
Kranten;
Krantenknipsels uit Trouw en het RD.
Boek;
De koerden – Kemal Amain & Nico Kielstra
Websites;
http://edu.fss.uu.nl/akbronnen/opdracht2/koerden/introkoerd.htm#Bron:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article472543.ece
http://buitenland.nieuws.nl/565334
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koerden 
http://azady.nl/articles.php?article_id=588
http://www.tienstiens.org/tt11/p8 

REACTIES

Y.

Y.

De Koerden hebben rechten , wat je zij over "geen rechten" is niet waar. want Turgut Ozal de president was een Koerde. Vandaag de ministerie van de binnelandse zaken is een Koerde. Er zijn ook profes.dr.onderwijzer,rechters...De staats taal is Turks, logisch. ?n Nederland en Duitsland is de staats taal ook Nederlands, Duits.Zij mogen buiten in prive leven Koerdisch praten. PKK kan je niet als strijder noemen, ze zijn terroristen.Zij hebben hun eigen taal genoten vermoord, en de schuld aan de Turkse staat gegeven.En trouwens , ze worden gesteunt door de buitenlandse krachten ,en dat is allen maar voor de petroleum.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.