ADVERTENTIE
Heb jij hulp nodig bij het kiezen van jouw studie?

Thijs (22 jaar) kreeg hulp van onze studiekeuzeadviseur Marise. Door telefonische gesprekken en een aantal testen weet Thijs nu welke studie het beste bij hem past. Zijn tip: “Wacht niet af, ga op onderzoek uit en laat je adviseren!”

Vraag nu jouw persoonlijke gesprek aan!

Inleiding

Mohammed en Allah
Mohammed en Allah zijn de belangrijkste mensen van de Islam. Mohammed heeft namelijk de Islam opgericht.
De moslims geloven dat Allah de stichter van de aarde is en dat Mohammed zijn profeet is. Allah is dus een soort God en Mohammed een soort Jezus.
De positieve kanten van Mohammed en Allah:
- Mohammed heeft gezegd dat er een oordeler is na het leven. Door deze oordeler willen Moslims goed leven, want ze willen in de hemel komen.
- Mohammed heeft van Allah allerlei regeltjes opgekregen waar hij zich aan moest houden. Deze regeltjes heeft hij doorgegeven aan zijn volgelingen en die willen zich daar nu ook aan houden.


De negatieve kanten van Mohammed en Allah:
- Mohammed gebruikte geweld en daardoor denken de Moslims nu dat zij ook geweld mogen gebruiken.
- Mohammed en Allah verboden andere godsdiensten, dus de Moslims zijn erg vijandig tegenover andere godsdiensten.
Vouwenpositie en mannenpositie in de Islam
Vrouwen en mannen hebben geen gelijke positie in de Islam, want vrouwen mogen alleen met de ramadan naar de moskee en dan moeten ze achterin zitten. Ook mag een moslim man trouwen met een christelijke of joodse vrouw, maar een moslim vrouw mag niet trouwen met een christelijke of joodse man. Dit is zo omdat de man in principe de kinderen opvoedt. De man voedt de kinderen op qua geloof en de vrouw qua opgroeiing.
De vijf zuilen van de Islam
Als je een moslim bent beschouw je de leefregels van je godsdienst als heilige plichten. Als je volgens deze regels leeft doe je wat God van je verlangt. Je hebt vijf belangrijkste plichten die alle moslims moeten nakomen. Dat zijn ook wel de vijf zuilen.De eerste van de vijf zuilen die je moet nakomen is de geloofsbelijdenis (Sjahada). De geloofsbelijdenis houdt in dat je een plechtige verklaring aan God moet doen. Je moet namelijk tijdens het gebed met nadruk uitspreken:’Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet’. Moslims geloven net zoals joden en christenen in één God.

De tweede zuil is het dagelijks gebed (Salaat). Dit houdt in dat je vijf keer per dag moet bidden. In islamitische landen hoor je vijf maal per dag de worden ‘Allahoe akbar’. Dat is een oproep dat de mensen moeten bidden. Ze bidden namelijk op vaste tijden. Als je niet op de goede tijden kan bidden mag je het later inhalen, maar het gebed heeft meer waarde dan slaap!
Voordat je gaat bidden moet je je gezicht, hals, handen en armen wassen. Dit kan ook symbolisch gebeuren.

De derde zuil is de gaven aan de armen (Zakaat). Dit houdt in dat iedere moslim verplicht is om financiële hulp te geven aan de mensen die het arm hebben. In het begin van de Islam was de Zakaat vrijwillig. Mohammed heeft er later een verplichting van gemaakt. In de koran staat nergens geschreven hoeveel geld je moet afstaan aan de armen. Later is door de islamitische wetgeving vastgesteld dan elke gelovige een veertigste deel van het jaarinkomen moet besteden aan de ondersteuning van de medemens en goede doelen.
De vierde zuil van de islam is het vasten tijdens de ramadan (Saum). Ramadan is ook wel de negende maand van de islamitische kalender. Deze kalender is anders dan de kalender die wij volgen. Als je aan de ramadan meedoet mag je als moslim overdag niet eten, niet drinken en niet roken. Ook andere vormen van genot zijn niet toegestaan. s’Avonds en na zonsondergang mag je alles weer doen wat je overdag niet mag. Moslims doen aan de ramadan om zo te voelen hoe de armen eigenlijk leven.
De vijfde en laatste zuil van de islam is de bedevaart naar Mekka (Hadj). Één keer in je hele leven moet je een keer naar Mekka. Dit houdt in dat je van de zevende dag tot de dertiende dag van de laatste islamitische jaar naar Mekka moet. Als iemand mee gedaan heeft aan de bedevaart krijgt hij/zij de eretitel hadji. Vaak wordt er gezegd dat na de Hadj pas je echte leven begint.
Een Moslim heeft best veel plichten als je naar de vijf zuilen kijkt. De positiefste zuilen zijn de ramadan en de gaven aan de armen. Als je aan de ramadan doet kun je namelijk ervaren hoe het is als je heel weinig eten hebt. De gaven aan de armen is een heel positief punt van de islam. Je laat de armen niet aan hun lot over. De andere zuilen zijn ook wel positief maar toch minder.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

een vrouw mag in de islam naar de moskee wanneer ze wil, wat jij schrijft is onzin.

8 jaar geleden

I.

I.

Ik weet niet wat jij voor bronnen hebt gebruikt, maar het is allemaal onzin. Vooral het deel dat je zegt dat man en vrouw niet gelijk zijn in de islam.

7 jaar geleden

K.

K.

wat jij voor onzin praat. in de koran staat dat tolerant moet zijn tegenover andere godsdiensten, mongool!

7 jaar geleden

M.

M.

De islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!

4 jaar geleden