Geesten

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1521 woorden
  • 19 mei 2001
  • 143 keer beoordeeld
Cijfer 7
143 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Geestverschijningen zijn beelden uit het verleden die soms, onder bepaalde voorwaarden, weer worden afgedraaid. De meeste verschijningen vinden plaats op koude, vochtige plaatsen en in stenen gebouwen. Volgens een theorie zouden bepaalde materialen zoals stenen bouwsels een bepaald geheugen kunnen bevatten, die in de vorm van energie erin opgeslagen ligt. Als die energie weer vrijkomt, kan er materialisatie plaatsvinden, er ontstaat dan een geestverschijning. Volgens een andere theorie ligt de oorsprong bij emotionele gebeurtenissen zoals verkrachting en moord. De ziel is dan nog niet klaar voor het hiernamaals. De zielen (geesten) bezitten geen intelligentie, de geest heeft het lichaam met de hersenen immers verlaten. Deze zou volgens de eerste theorie in de vorm van energie opgeslagen worden in gesteente.

Het poltergeist-fenomeen

Poltergeist is geen recent probleem, in 530 na Christus werd in het Romeinse rijk al melding gedaan van klopgeesten. Bij poltergeist-activiteiten is er meestal sprake van rare geluiden, zoals geklop, getik en voetstappen. Ook het spontaan van plaats veranderen, bewegen, verdwijnen of verschijnen van verschillende voorwerpen hoort bij dit fenomeen. Vaak loopt het uit tot vernieling van huizen. In vreemdere gevallen treft men voorwerpen aan die netjes in een rijtje middenin de huiskamer staan, woorden of tekens die spontaan op muren verschijnen, voorwerpen die zonder vlammen verbranden of krassen op iemands lichaam. Maar of dit verorzaakt wordt door levenloze zielen of door het onderbeswustzijn weten we niet. Wanneer het bewuste gedeelte van de geest slaapt, komt het onderbewustzijn op gang. Hierdoor kunnen vreemde activiteiten ontstaan bij mensen die bepaalde delen in de hersen sterker hebben ontwikkeld dan andere mensen, de pijnappelklier is een bekend voorbeeld. De pijnappelklier veroozaakt volgens wetenschappers paranormale activiteiten. Ook zouden mensen onbewust geesten kunnen opwekken door angst of spanningen. Dit wordt als hoofdoorzaak gezien voor het poltergeist probleem. Het poltergeist-gebeuren wordt in het heden dan ook verklaard als het paranormaal uiten van een gefrustreerd persoon.

Het komt het meest voor in gezinnen met tieners, de puberteit gaat altijd gepaard met problemen en dus frustratie en spanningen.

En de gebeurtenissen spelen zich altijd af in de buurt van één bepaald persoon. De krachten zijn ook vaak op een of meerdere personen gericht. Denk maar aan krassen die spontaan op iemands lichaam verschijnen. De gefrustreerde persoon zou iets tegen deze personen hebben. De theorie die volhoudt dat het om kwaadaardige geesten gaat die opgeroepen zouden kunnen worden wordt vaak afgewezen, gezien het aantal bewijzen die zijn te leveren voor de eerste theorie.

Verklaringen voor sommige spookfoto's:

Lange belichting

Door een belichtingstijd van 10 seconden bijvoorbeeld maar 3 seconden in beeld te blijven krijg je vaak een half doorschijnende foto.

Stof op het negatief

Bij het afdrukken van een negatief waar vuil of stof op zit , krijg je vlekken op de foto. Deze zien er zwart uit op het negatief en wit op de foto.

Flits reflecties

Flits reflecties kunnen de kwaliteit van foto's flink vervagen. Soms zijn ze zo genomen dat het op een geestverschijning lijkt.

Voorwerp dat de lens belemmert

Een voorwerp dat de lens belemmert veroorzaakt een donker of zwart gebied op de foto en een licht of wit gebied wanneer men gebruik maakt van een ingebouwde flits of fotografeert onder lage licht condities. Door de wazige omtrek kan het verkeerde indrukken opwekken.

Overlappende foto's

Dit wil je ook lezen:

Overlappingen worden veroorzaakt in het toestel wanneer het rolletje niet voldoende doorgedraaid is. Dit wordt ook wel dubbele belichting genoemd en is de verklaring voor vele nep-foto's.

Laatste foto van een rolletje

De eerste of laatste foto kan soms een vreemde rode, gele of oranje gloed hebben. Dit wordt veroorzaakt bij blootstelling van een rolletje aan zonlicht.

Glaasje draaien

"Het kan als een spel worden beschouwd, maar het is dan wel 'spelen met paranormale'. En dit is niet iets wat je altijd in de hand hebt."

Voordat je glaasje wil gaan draaien moet je er voldoende van af weten. Want het kan gevaarlijk zijn, het ligt aan de vragen die je stelt en van de houding tijdens het uitvoeren. Je moet het niet langer dan ongeveer een halfuur bezig te zijn want je kan er hoofdpijn of andere lichamelijke ongemak veroorzaken.

Om te kunnen glaasje draaien heb je 28 stukjes papier nodig. Op elk stukje papier schrijf je een letter van het alfabet. De twee laatste stukjes papier gebruik je voor 'ja' en 'nee'. De papiertjes moeten in een ruime cirkel worden geplaatst op een vlakke tafel. Je kunt ook de cijfers 0 t/m 9 in de cirkel betrekken, dat mag je zelf bepalen. Het laatste wat nodig is, is een wijnglas, deze plaats je op zijn kop in het midden van de cirkel op de tafel.

Voor het uitvoeren van glaasje draaien zijn minimaal twee personen nodig. De twee personen moeten tegenover elkaar zitten en moeten elk de top van één vinger op het glas plaatsen. Men begint met een vraag als "is er een geest aanwezig ?". Het is de bedoeling dat de persoon die de vraag stelt, zich sterk op de vraag concentreert. Het moet tijdens de uitvoering dan ook volledig stil zijn, het licht zou men ook zo ver mogelijk moeten dimmen. Zolang er geen antwoord komt, moet de vraag herhaald worden. Duw niet bewust tegen het glas, laat het zijn eigen richting in gaan (het is dan ook goed als de persoon die de vraag stelt, de ander niet laat weten wat de vraag is). Na een tijdje komt het wijnglas in beweging en zal het telkens even voor een letter stoppen. Zo zal het antwoord letter voor letter gespeld worden. Als je voor de eerste keer glaasje draait, kan het soms wel vijf minuten duren voordat het glas in beweging komt. Maar hoe meer ervaring je hebt met glaasje draaien, hoe sneller het glas over de tafel schuift en je dus ook de antwoorden krijgt.

De risico's

Bijna iedereen heeft er weleens van gehoord, al weet het merendeel ervan niet hoe het moet. De meeste mensen weten dan ook niet waar ze aan beginnen als ze gaan 'glaasje draaien'. Communiceren met een geest kan leuk en spannend zijn. Het wordt vaak gedaan op seances, grote bijeenkomsten waarbij men contact probeert te leggen met de doden. Zo zou men dingen uit de toekomst te weten komen en/of uit het verleden.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Bijna iedereen heeft er weleens van gehoord, al weet het merendeel ervan niet hoe het moet. De meeste mensen weten dan ook niet waar ze aan beginnen als ze gaan 'glaasje draaien'. Communiceren met een geest kan leuk en spannend zijn. Het wordt vaak gedaan op seances, grote bijeenkomsten waarbij men contact probeert te leggen met de doden. Zo zou men dingen uit de toekomst te weten komen en/of uit het verleden.

Glaasjedraaien kan echter ook resulteren in een ware nachtmerrie. Je kan namelijk ook 'negatieve' geesten oproepen. Er kunnen dan ongewone dingen gebeuren, zoals vreemde geluiden, dingen die verdwijnen of lichten die aan en uit gaan. Maar het kan nog erger. Je kan worden 'bezeten' door een geest, die je voortdurend lastig valt met stemmen in je hoofd. Deze stemmen kunnen iemand volledig beheersen en kunnen het slachtoffer aanzetten/overtuigen om dingen te gaan doen, zoals het gebruiken van drugs, het plegen van geweld en in sommige gevallen zelfs tot het plegen van zelfmoord ! Dit lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk, maar men moet niet vergeten dat het cijfer van misdrijf en zelfmoord veroorzaakt door stemmen aardig hoog ligt. Er zitten hierdoor dus ook personen in de gevangenis, zoals bijvoorbeeld de tiener Kip Kipling, die in Amerika zijn ouders en een aantal klasgenoten om het leven bracht met een pistool.

Er was een meisje van 7 jaar, ze hoorde een stem in haar hoofd, de stem zei wat ze moest doen! Ze zei niks tegen haar moeder omdat ze dacht dat ze haar toch niet geloofde. Op een dag lachte iemand in haar hoofd, ze werd er bang van het was zo'n enge geheimzinnige lach! Ze begon te huilen, haar moeder vroeg wat er aan de hand was, ze zei dat ze was gevallen! En haar moeder geloofde haar! Op een avond zei die stem in haar hoofd dat ze haar moeder moest vermoorden, ze begon te gillen en te schreeuwen, haar vader kwam mijn kamer binnen en vroeg wat er aan de hand was, ze vertelde hem het hele verhaal. Hij geloofde haar gelukkig. En was van plan haar te laten praten met zo'n paranomale mens die er van alles weten. Het gekke was, het was steeds dezelfde stem? Het was een kinderstem van een jaar of 15! Na enkele weken gingen ze praten met een vrouw die kinderen hielp met zulke problemen, ze vertelde haar het verhaal, de vrouw wist meteen wat er aan de hand was, er was een geest in haar gegaan. En die moest ze kwijt zien te raken. Daarom moest ze zich wassen met speciaal water, zodat de geest weg zal gaan, het hielp niet de geest bleef in haar. Ze werd verwezen naar een vrouw die met geesten kon praten, ze vertelde dat een meisje in haar was gekomen die ooit was vermoord in het huis waar ze woonde. Het meisje was jaloers op haar want ze had alles wat zij niet had, bijv, lieve ouders die om haar gaven. Ze zijn verhuisd, naar een ander stad. Daar was ze blij om, maar 's avonds vond ze het nog best eng om alleen te slapen. Daarom was ze in therapie. Het hielp echt, soms denk ze dat die stem nog in haar zit, maar dat is verbeelding. Ze moet alles verwerken wat er in die jaren was gebeurt. Het was een zware tijd en vooral een enge tijd.

REACTIES

M.

M.

Bedankt

21 jaar geleden

C.

C.

hallow,
goed werkstuk gemaakt zeg over geesten
carmen

20 jaar geleden

T.

T.

hello,
het was een heel goed werkstuk, die ga ik gebruiken voor mijn spreekbeurt in mei!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx-jes
tina

19 jaar geleden

L.

L.

leuk werkstuk
en heel interesant

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.