Onze vrienden van Markteffect doen hun jaarlijkse Scholierenonderzoek. Geef jouw mening over het onderwijs en maak kans op JBL headphones of Bol.com-bonnen van 15 euro.

 

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je PWS of Sectorwerkstuk?

Heeft jouw PWS of Sectorwerkstuk een link met het Rijksmuseum? Stuur je werkstuk dan vanaf december in voor de Junior Fellowship profielwerkstukwedstrijd van het Rijksmuseum. En maak kans op € 1500 en een traineeship! 

Inhoud: Inleiding Wat is een revolutie? De oorzaken van de Franse Revolutie Veel partijen Hoofdrolspelers in de Franse revolutie Tijdbalk De laatste woorden van de koning Een vreselijke dood Bastille Gevolgen van de Revolutie Bijlage lijst van geraadpleegde bronnen

 liedjes slotInleiding

Lieve lezer

Ik heb mijn werkstuk over de Franse Revolutie gemaakt. Die vond plaats in 1789. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik het boek “de guillotine” van Simone van der Vlucht las. Dat gaat over Sandrine, een meisje van adel dat op een dag vast loopt in een opstand. Vermomd als burger weet ze te ontkomen. Een paar jaar later word hun herenhuis aangevallen door een woedende menigte. Sandrine weet gelukkig te ontkomen… dat was een samenvatting van het boek dat mij tot dit werkstuk inspireerde, om het maar even netjes uit te drukken. Maar nu gaan we even terug in de tijd. Ik hoop dat je mijn werkstuk leuk vind.Wat is een revolutie?Nu heb ik wel van alles over mijn werkstuk verteld, maar wat is een revolutie nou precies? Nou, een revolutie is een grote verandering in de politiek en het dagelijks leven. In sommige gevallen, zoals de bij Franse Revolutie, gaat daarmee een opstand gepaard. Het woord revolutie betekend letterlijk: omwenteling

De oorzaken van de Franse Revolutie

In die tijd had je in Frankrijk drie standen:

De eerste stand ofwel de edelen of aristocraten;

De tweede stand ofwel de geestelijken;

De derde stand ofwel de burgers;

Nu was het zo dat die eerste twee helemaal geen belasting hoefden te betalen. Alle belastingen werden dus door de burgers betaald.Eind 17e eeuw was Frankrijk een van de machtigste landen van Europa. Ze had ruim drie maal zoveel inwoners als Engeland! Frankrijks eerste grote probleem was een hopeloos tekort aan geld. De Franse regering had, nadat ze Amerika te hulp waren geschoten in de onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland, een enorm geldbedrag aan Amerika gegeven. En, zelfs nu er vrede was, kostten de vloot en het leger van Frankrijk de Franse regering handenvol geld. Rond 1785 werd duidelijk dat de regering van Frankrijk tot over zijn oren in de financiële problemen zat. De regering besloot toen dat ze de problemen op moesten lossen door de belastingen te verhogen om aan meer geld te komen en dus uit de problemen te raken. De burgers van Frankrijk dachten daar heel anders over. De belasting was immers al zo hoog! Ze kwamen in opstand tegen de ‘oude orde’. Deze opstand leidde tot de opkomst van een nieuwe dictator die zichzelf zelfs tot keizer kroonde: Napoleon. Het motto van de revolutionairen was: ‘Liberté, Egalitè, Fraternité’ (Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap) .Veel partijenTerwijl alle revolutionairen het eens waren dat het oude politieke systeem moest worden veranderd, waren ze het verder over maar heel weinig dingen eens. Binnen het bestuur vochten verschillende politieke partijen om de macht.De kleinste groep, de Feuillants, hadden gehoopt de koning in het nieuwe politieke systeem te kunnen passen, maar zij werden opzij geveegd toen de revolutie heftiger werd. De Girodijnen, die zo genoemd werden omdat veel van hun leiders van de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk afkomstig waren, geloofden in een duidelijke breuk met het verleden, maar zij werden op hun beurt weer overweldigd door de extremere Jobacijnen, die geleid werden door Danton en Maximilien Robbespierre.Hoofdrolspelers in de Franse Revolutie

Nu komen er een paar beschrijvingen van hoofdrolspelers in de Franse Revolutie.Marat 1743-1793†

Marat was een van de meest extremistische revolutionairen. Met zijn krant, L’Ami du Peuple (de vriend van het volk) stookte hij de burgers op tegen de aristocraten.

Op 13 juni 1793 kwam Charlotte Corday bij het huis van Marat met de smoes dat ze belangrijke informatie had over contrarevolutionairen (dat waren vijanden van de revolutie). Marat, die aan een huidziekte leed, zat in een speciaal bad, maar omdat hij fel voor het vermoorden van contrarevolutionairen was, stemde hij ermee in om haar te zien. Zodra Corday hem zag, trok ze haar sabel en stak die recht in Marats hart waardoor hij onmiddellijk stierf. Toen ze dat had gedaan zei ze kalm: “de daad is verricht, het monster is dood.”ze werd terecht gesteld en naar de guillotine afgevoerd.Danton 1759-1794†

Danton had een opleiding tot advocaat gevolgd en was werkzaam in Parijs toen in 1789 de nationale vergadering werd uitgeroepen. Hij offerde de rest van zijn leven op voor de strijd van de revolutie. Hoewel hij niet direct een hoge functie in de revolutionaire politiek innam, was hij met zijn geestdrift en enorme energie toch gedeeltelijk verantwoordelijk voor de meeste politieke successen. Hoewel hij een belangrijke rol had in de executie van de koning, werd Danton de revolutie een beetje zat. Dit bracht hem in een ruzie met Robespierre die toen meer en meer macht kreeg. Danton werd door hem beschuldigd en naar de guillotine gestuurd.Robbespierre 1758-1794†

In het begin van de revolutie was hij advocaat in Arras en in 1789 werd hij gekozen in de nationale vergadering. Hij was een zeer goede politicus, die zich in allerlei machtsposities wist te manouvreren. Hij stond bekend als ‘de onkreukbare’. Hij vond deugdelijkheid in de regering zo belangrijk dat hij begon met iedereen die dat in de weg stond, uit de weg te ruimen. Nadat hij Danton terecht had laten stellen was hijzelf de onovertroffen leider van de revolutie.In 1793 begon hij het bewind van De Terreur. Toen ze hem kwamen arresteren wilde hij zelfmoord plegen, maar slaagde er alleen in zijn onderkaak eraf te schieten. In negen maanden tijd werden duizenden tegenstanders van de revolutie gedood, totdat hijzelf werd afgezet en onthoofd.Lodewijk XVI 1754-1793

Lodewijk XVI was 20 toen hij tot koning van Frankrijk werd gekroond. Terwijl hij een makkelijke man was, kon hij een land in zo’n grote crisis niet regeren. Toen de revolutie begon, sprongen sommige mensen vaak uit hun vel als hij weer eens iets beloofde en die belofte vervolgens niet nakwam. Zijn reputatie ging er ook nog op achteruit door zijn vrouw, Marie Antoinette die door haar extreem tuttige levensstijl door een groot deel van de bevolking gehaat werd. Hij was niet in staat te begrijpen dat hij andere regels aan zou moeten nemen en daardoor verloor hij eerst zijn kroon en vervolgens zijn hoofd.Marie Antoinette

Marie Antoinette werd geboren in 1755 en werd in 1793 geëxecuteerd. Ze was de dochter van Maria Teresia van Oostenrijk en de vrouw van Lodewijk XVI. In het begin was ze zeer populair, naderhand niet meer omdat ze graag anders dan iedereen was. Toen ze hoorde van een opstand vanwege een te kort aan brood, zou ze gezegd hebben: “laat ze dan maar taart eten”.Tijdbalk

Nu volgt de tijdbalk van de Franse Revolutie:Jaartal: Datum: Gebeurtenis:

1789 april

Er breken onrusten uit in Parijs en op het platteland.

15 mei De Staten-Generaal komt voor het eerst sinds 1614 bij elkaar.

17 juni

De derde stand verklaart zich tot de nationale vergadering.

14 juli De Franse Revolutie begint als de menigte Bastille inneemt.14 juli is nu nog steeds een nationale feestdag in Frankrijk.

26 augustus De verklaring van de mensenrechten word ingevoerd. Dit is heel invloedrijk voor de toekomst van de wereld.

5 oktober De koning en zijn familie worden gevangen genomen.

1790 19 juni Afschaffing van de erfelijke adellijke titels.

1791 20 juni De koning probeert te vluchten maar word vijf dagen later naar Parijs teruggebracht.

1792 Frankrijk wordt een republiek

20 april Oorlogsverklaring aan Oostenrijk.

1793 21 januari Terechtstelling van Lodewijk XVI.

1 februari Frankrijk verklaart de oorlog aan Engeland en Holland.

4 april Generaal Dumouriez loopt over naar de Oostenrijkers

16 oktober Executie van Marie Antoinette

1794 27 juli Beschuldiging van Robbespierre.

28 juli Executie Robbespierre en aanhangers. Hiermee eindigt ook de terreur

1795 - Napoleon verdedigt Parijs tegen opstandelingen die willen dat er een einde komt aan de revolutie. Hiermee begint zijn opkomst.De laatste woorden van de koning

Vanaf het schavot keek Lodewijk in het rond naar de 20.000 naar hem opgeheven gezichten van de mensen die opeengepakt stonden op het plein. De vroegere koning zei met luide stem: “ik sterf onschuldig aan de misdaden waarvan ik word beschuldigd. Ik vergeef degenen die voor mijn dood verantwoordelijk zijn, en ik bid dat het bloed dat op het punt staat vergoten te worden nooit gevorderd zal worden van Frankrijk…” op dat moment gaf de officier die de leiding had over de executie opdracht tot het tromgeroffel, en de laatste woorden van de koning gingen verloren in het lawaai.Een vreselijke doodAls je in de revolutie werd vermoord kon dat op verschillende manieren gebeuren: je kon bijvoorbeeld opgehangen worden aan een lantaarnpaal, dat gebeurde vooral in het begin veel. Maar toen de revolutie goed op gang kwam greep de guillotine de macht. Iedereen was er bang voor. Maar omdat de revolutie steeds barbaarser werd, bleek de guillotine te traag om zoveel mensen uit te moorden. Buiten Parijs moest een snellere manier worden uitgevonden om te executeren. In Lyon werden 300 mensen door kanonnen aan stukken gescheurd. In Nantes werden 2000 slachtoffers op schuiten naar de riviermond van de Loire gevaren, uitgekleed tot ze in hun blootje stonden, in tweetallen met de ruggen aan elkaar gebonden en overboord gegooid.De BastilleDe Bastille was een fort aan de rand van het oude Parijs dat werd gebruikt als gevangenis en later als opslagruimte voor wapens. Op 14 juli werd het door de burgers van de derde stand ingenomen en werden de wapens toegeëigend. De Bastille was makkelijk in te nemen omdat ze slecht verdedigd werd; de enige verdediging waren een paar slecht opgeleide soldaten.Lijst van geraadpleegde bronnen:NAAM BOEK: AUTEUR:

De Franse Revolutie Adrian Gilbert

De Franse Revolutie David L. down

Geilustreerde wereld geschiedenis Anita Ganeri,

Hazel Mary Martell,

Brain Wiliamshttp./www.onsverleden.net

http./www.nationalevolksliederen.nlliedjes

(van www.onsverleden.net/)

tijdens de Franse Revolutie werden veel strijdliederen gezongen. Ik heb er een paar van het internet gehaald.

ode aan le jeu de paume

Als waren zij allen vrienden, bloedverwanten, omarmden zij elkander,

in 't wilde weg, in die lange kaatsbaan;

Allen zwerende. òf onder te gaan, òf de tirannen te overwinnen;

en het gestorven Frankrijk weer tot leven te wekken.

Niet uit elkaar te gaan, voor wij wetten hadden, die ons vrij en rechtvaardig zouden maken.

En heel de mensenmassa tot op de nok van het dak gezeten, bekrachtigde deze verheven wensen door tranen, stilzwijgen of stemmengemurmel.

...

Wat deden echter de afzonderlijk vergaderende hogere standen?

Om weer terug te doen keren het tijdperk van hun uitbuiting

waarin deze tirannen, knechten onder een opperste tiran,

doof voor de kreten van het volk,

onder elkander verdeelden de belastingen, de staatsmacht en de kroon?

Ça ira

De Franse tekst: De Nederlandse tekst:

Le peuple en ce jour sans cesse répète:

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Suivant les maximes de l’Evangile

(Ah! ça ira! ça ira! ça ira!)

Du législateur tout s'accomplira;

Celui qui s'évèra, on l'abaissera;

Et qui s'abaisse, on l'évèra... Het volk herhaalt vandaag onophoudelijk:

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Volgens de voorschriften van het het Evangelie

(Ah! ça ira! ça ira! ça ira!)

Zal alles van de wetgever worden uitgevoerd:

Hij die zich verheft, hem zal men vernederen; En wie zich vernedert, die zal men verheffen.

De tweede veel bloeddorstigere versie luidde:

De Franse tekst: De Nederlandse tekst:

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Les aristocrats à la lanterne!

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Les aristocrats on les pendra!

Le despotisme expirera,

La liberté triomphera,

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Nous n'avons plus ni nobles, ni prêtres,

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

L'égalité partout régnera.

L'esclave autrichien le suivra,

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Et leur infernale clique

Au diable s'envolera. Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

De aristocraten aan de lantaren!

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Laten we de aristocraten opknopen!Het despotisme zal creperen,

de vrijheid zal triomferen,

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

Wij hebben edelen noch priesters meer.

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

De gelijkheid zal overal heersen,

De Oostenrijkse slaaf zal volgen,

Ah! ça ira! ça ira! ça ira!

En hun helse kliek

Zal naar de duivel lopen.

La Marsallaise

( dit is nog steeds het volkslied van Frankrijk)

Allons enfants de la Patrie

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie

L'étendard sanglant est levé

Entendez-vous dans nos campagnes

Mugir ces féroces soldats?

Ils viennent jusque dans vos bras.

Egorger vos fils, vos compagnes !

Aux armes citoyens

Formez vos bataillons

Marchons, marchons

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons

Que veut cette horde d'esclaves

De traîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entraves

Ces fers dès longtemps préparés ?

Français, pour nous, ah! Quel outrage

Quels transports il doit exciter ?

C'est nous qu'on ose méditer

De rendre à l'antique esclavage !

Quoi ces cohortes étrangères !

Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! Ces phalanges mercenaires

Terrasseraient nos fils guerriers !

Grand Dieu! Par des mains enchaînées

Nos fronts sous le joug se ploieraient

De vils despotes deviendraient

Les maîtres des destinées.

Tremblez, tyrans et vous perfides

L'opprobre de tous les partis

Tremblez ! Vos projets parricides

Vont enfin recevoir leurs prix !

Tout est soldat pour vous combattre

S'ils tombent, nos jeunes héros

La France en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battre

Français, en guerriers magnanimes

Portez ou retenez vos coups !

Épargnez ces tristes victimes

A regret s'armant contre nous

Mais ces despotes sanguinaires

Mais ces complices de Bouillé

Tous ces tigres qui, sans pitié

Déchirent le sein de leur mère !

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus

Nous y trouverons leur poussière

Et la trace de leurs vertus

Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil

Nous aurons le sublime orgueil

De les venger ou de les suivre !

Amour sacré de la Patrie

Conduis, soutiens nos bras vengeurs

Liberté, Liberté chérie

Combats avec tes défenseurs ! (bis)

Sous nos drapeaux, que la victoire

Accoure à tes mâles accents

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire !Slot

Ik vond het leuk om dit werkstuk te maken en heb er veel van geleerd. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om het te lezen en er wat van geleerd hebt.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

D.

D.

hee,,,.
joun werkstuk is goed gelukt!
Ik heb er info. van gebruikt voor mijn presentatie.
Ik heb er veel van geleerd.
XXXX

10 jaar geleden

R.

R.

dankoewoel vor die maken van werkstuk van revolutie frans. ik een arameens meisje zijn ik heb die nodig voor de school waar ik toe gaan. Heb je snap?
xxx hou ik van jou sweetie. Lief chickie

8 jaar geleden

N.

N.

heyyyyyy zoooooooooo goedddd werkstuk

8 jaar geleden