ADVERTENTIE
Egyptenaren
Egypte was vroeger een heel belangrijk land. 5000 jaar geleden konden zij al huizen bouwen. Ze hadden al een schrift om te lezen en te schrijven, hadden steden en maakten mooie dingen. En dat terwijl de mensen in ons land dat allemaal nog niet hadden

Egypte een Monarchie
Het grote Egypte werd geregeerd door een koning (Farao) Als een farao stierf, werd iemand anders in zijn familie koning. De farao's worden ook wel verdeeld in families. Dat noemen we dynastieën.
De Egyptenaren dachten dat de farao door de goden gestuurd was om hen te helpen. Dat betekende dat de farao half mens en half goddelijk was. Na zijn dood zou de farao in het rijk van de goden verder leven, maar dan moest zijn lichaam na de dood goed bewaard blijven. Nadat een farao gestorven was, haalde men de hersenen en andere delen van het lichaam eruit. Daarna bedekten ze het lichaam met een zoutachtig wit poeder. Zo bleef de farao dagenlang liggen, tot zijn lichaam uitgedroogd was. Daarna werd het lichaam gewassen en werd de farao in een soort verband gewikkeld. (Dat noem je mummificeren) De farao krijgt nog een masker op zijn hoofd. Tenslotte werd hij in zijn versierde doodskist gelegd (sarcofaag) Naast zijn graf lagen allerlei kostbare voorwerpen en sieraden, want de farao zou die wel eens nodig kunnen hebben na zijn dood.


Godsdienst
De Egyptenaren geloofden niet in 1 god, maar in meerdere goden. Iedere god had zijn eigen taak.Iedere grote stad had ook zijn eigen beschermgod. De Egyptenaren maakten tempels voor de goden en dachten dat de goden daar leefden. Iedere dag brachten ze eten en drinken naar de tempel.
Een andere belangrijke god voor de Egyptenaren was Osiris. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd de eerste koning van Egypte. Hij leerde de mensen hoe ze de grond moesten verbouwen, hoe ze moesten zaaien en oogsten.
De belangrijkste goden op een rijtje
1. Horus (verbonden met de farao, hemelgod)
2. Seth (vijand van Horus en Osiris) : god van stormen en wanorde
3. Thoth (maangod en god van de schrijfgod, het tellen en de wijsheid.
4. Chnoem (god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel)
5. Hathor (godin van de liefde, geboorte en dood)
6. Sobek (krokodillengod, heer van de Fajoem)
7. Ra (of Re of Amon, de zonnegod)
9. Ptah (maakt ook mensen en dieren, vaak verbonden met Ra)
10. Anoebis, god van het mummificeren.

11. Osiris, god van de landbouw en heerser van de onderwereld.
12. Isis, vrouw van Osiris, moeder van Horus, beschermgodin met toverkracht. Later ook een belangrijke god voor de Romeinen

Schrift
De oude Egyptenaren hadden een beeldschrift. Ieder tekeningetje was een woord Dus als je een vogel tekende, bedoelde je ook vogel. We noemen het schrift van de Egyptenaren "hiëroglyfen". Dat betekent : "heilige inkrassingen" Je leest het van boven naar beneden. De Egyptenaren noemden het "de taal van de Goden."Het hiëroglyfenschrift telt ongeveer 700 symbolen (tekens). (Ons alfabet telt er maar 26 !) Sommige tekentjes betekenen voorwerpen of klanken of namen. Ze schreven de hiëroglyfen op muren, tempels, doodskisten, op papyrus (papier) en op ostraca. Ostraca zijn stukken steen en potscherven.maar de egyptenaren gebruikte geen klinkers alleen medeklinkers De klinkers moest men er zelf bij bedenken en uitspreken. D.t .s n..t .rg m.kk.l.k z..ls j. z..t

De nijl
Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet "De Nijl". En 1 keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land eromheen kwam onder water te staan.Daar bleef het zo'n 6 weken liggen. De mensen in Egypte waren de "hemel dankbaar" dat die overstroming ieder jaar gebeurde. Want nu was de grond langs de rivier vruchtbaar geworden. En dan konden de mensen daar wat op verbouwen. Zo konden de Egyptenaren aan voedsel komen.
Omdat veel mensen bij de Nijl wilden wonen, ontstonden er langzaam dorpen en steden. En dat was heel bijzonder in die tijd ! En als er veel mensen bij elkaar wonen, heb je regels en wetten nodig. Anders gaan mensen ruzie maken. Omdat al die mensen met elkaar gingen samenwerken, ontstond er in Egypte een cultuur. Mensen leerden van elkaar.
Op deze kaart zie je de Nijl. De rivier is ruim 6600 km lang. Soms is de rivier 1 km breed, maar het kan ook 20 km zijn. Je ziet dat de belangrijkste steden vlakbij de Nijl ontstaan. Je ziet ook dat er 2 koninkrijken bestonden (Neder-Egypte en Opper-Egypte) Rond 3100 v. Chr. werden deze 2 rijken samengevoegd tot 1 groot rijk.

Piramiden
De piramiden zijn een van de oudste bouwwerken op onze planeet. Ze zijn allemaal gemaakt zonder machines. In de piramide werd een farao (koning)begraven. Op de voorgrond zie je de sfinx. Het is een leeuw met het (te kleine hoofd) van een farao.
De piramiden werden niet alleen in Egypte gebouwd. Ook in China en Mexico, dat aan de andere kant van de wereld ligt, zijn piramiden gebouwd. Dat is erg toevallig, want de mensen in Mexico konden nooit met de Egyptenaren gesproken hebben. In Mexico bouwden de mensen de piramiden vooral voor de goden. Er is maar 1 piramide in Mexico ontdekt, waar een koning in begraven was.

De bevolking van Egypte
De Egypische bevolking bestond globaal gezien uit 3 groepen: de boeren en slaven, de handelaren en kooplui, en de soldaten.

De boeren en slaven
De Egyptische boeren hadden het in de tijd van het oude Egypte beter dan boeren elders.
Alle boeren waren "knechten van de heersende farao" en waren verplicht op een bepaald landgoed te werken. Ze konden echter wel een hun eigen stuk land kopen of pachten, en het nalaten aan hun kinderen. Op de akkers werkten ook veel slaven. De meesten van hen waren in oorlogen door de Egyptenaren krijgsgevangen genomen.Als hun eigenaar in het bijzijn van getuigen een verklaring aflegde kregen zij hun vrijheid terug. Dan konden ook zij land kopen of pachten. Twee keer per jaar kwamen regeringsambtenaren op bezoek. De eerste keer om de oogst te schatten en alles van waarde op te tellen, de tweede keer om de belasting te innen.
Zij produceerden voldoende voedsel om de rest van de bevolking te onderhouden, zodat die konden werken als schrijvers, ambachtslui en priesters.

De handelaren en kooplui
De farao betaalde met de belastingen van de boeren de rest van de bevolking. Deze mensen verhandelden hun deel met andere mensen die de spullen hadden die zij nodig hadden. Omdat elke dag dezelfde soort zaken werden geruild tussen de kooplui wist iedereen heel goed wat iets waard was. Alles had een waarde die kon worden uitgedrukt in het gewicht van koper of zilver, maar die metalen werden zelf niet als betaalmiddel gebruikt. Tien kite was een deben ( ongeveer 91 gram ) en tien deben aan koper stond gelijk aan 1 kite zilver.Er werd ook handel met het buitenland gedreven. Alle dingen in het land waarmee gehandeld kon worden waren het eigendom van de farao, en alleen hij mocht met het buitenland handel drijven.
Aan de grens verhandelden de Egyptenaren ook nog kralen en wapens tegen ivoor, struisvogelveren en ebbehout van de daar rondtrekkende karavanen uit Nubië.

De soldaten
Het oude Egypte had een sterk leger, maar dit is niet altijd zo geweest. De Farao's hadden er 100 jaar voor nodig om hun soldaten te traine uit te rusten, en er een hechte formatie van te maken. De Egyptisch soldaten gebruikten geen wapenrusting. Ze waren uitgerust met grote zware schilden, kleine bijlen en zwakke bogen met een bereik van zo'n 200 meter.Na een overwinning werden de gevangen genomen soldaten óf bij het leger ingelijfd óf werden ze als slaaf te werk gesteld op akkers.Het leger bood jonge mannen een goede toekomst. Ze werden getraind en ingelijfd bij het leger. Bij elke overwinning kregen ze een deel van de buit. Als ze hun diensttijd erop hadden zitten kregen ze van de Farao een stukje grond

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

jullie hebben traine geschreven in plaats ven trainen jullie hebben de N vergeten

14 jaar geleden

S.

S.

Er staat Anoebis i.p.v. Anubis maar, het is verder een heel mooi werkstuk! :)

9 jaar geleden

I.

I.

ik vond het een leuk werkstuk van mij krijg je een cijfer een 7en een half omdat het wel goed was maar ff wat meer informatie over de egyptenaren zelf maar was wel goede werkstuk

7 jaar geleden

E.

E.

ik vond het echt het slechtste werkstuk ooit! zelfs mijn broertje van 3 zou het nog beter doen

7 jaar geleden