Vivaldi

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1905 woorden
  • 18 mei 2001
  • 224 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
224 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding De eerste toepassingen van het woord ‘barok’ vindt men in het Parijs van 1740. De Franse filosoof No’l Antoine Pluche maakte onderscheid tussen twee soorten muziek. De ene noemde hij ‘la musique Barroque’, barokmuziek, en de andere ‘la musique chantante’ (melodieuze muziek). Met barok bedoelde Pluche de krachtige, snelle instrumentale muziek in die tijd, met musique chantante de muziek die de menselijke stem nabootste en zich niet gekunsteld was. Het kwam er op neer dat je in Parijs zowel de virtuoze, briljante muziek van Vivaldi als de intense, rusteloze muziek van Rameau kon horen. Bach en Händel schreven hun belangrijkste werken in deze tijd van typische contrasten. Het Venetië van die tijd was geen politieke grootmacht meer en stevende af op een economische recessie. Dit nam niet weg dat er nog heel wat gaande was op muzikaal gebied.

Biografie van Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) Antonio Lucio Vivaldi is op 4 maart 1678 te Venetië geboren. Z’n moeder, Camilla, was de dochter van een kleermaker en trouwde in 1677 met Gianbaltista Vivaldi. Antonio had drie broers en drie zussen. Antonio kreeg van zijn vader vioolles, die was namelijk een uitmuntend violist. Als beroep was z’n vader kapper. Vivaldi’s bijnaam was al vlug “Rossi” vanwege z’n rosse haar, wat toen opmerkelijk was. Vivaldi kreeg een opleiding voor priester en werd dan ook uiteindelijk in 1703 priester. Niets wees erop dat hij van muziek z’n beroep zou maken, maar na een jaar was hij gedwongen om z’n ambt stop te zetten, door z’n zwakke gezondheid, hij had een chronische ziekte. Sommigen denken dat hij komedie speelde om zich volledig op z’n muzikale carrière te kunnen concentreren. Er wordt veel verteld dat hij z’n mis geregeld onderbrak om een melodie vlug te gaan opschrijven. Nu kon hij zich dus volledig op z’n muzikale loopbaan richten. Hij begon dan als vioolleraar; veel van z’n werken hebben ook een pedagogische waarde hierdoor want hij schreef werken voor z’n leerlingen en het orkest van de school;dirigent en componist aan de school Dell’ Ospedale Della Pièta. Het was 1 van de 4 scholen voor verweesde en behoeftige meisjes in Venetië. Waarschijnlijk als hij geen priester was geweest, zou hij deze functie niet gekregen hebben, omdat er enkel alleenstaande jonge meisjes in de school waren. Hij werd er directeur van en het ontwikkelde onder zijn leiding tot op een bijzondere hoogte. In 1714 werd hij ook directeur van de San-Angelo schouwburg van Venetië. Het was natuurlijk een veeleisende functie: Vivaldi tekende contracten, loste scabreuze situaties op, organiseerde repetities en tournees en zette z’n eigen opera’s in scène. Z’n opera’s werden 2 keer zoveel uitgevoerd als die van andere componisten uit z’n tijd. Van 1718 tot 1720 verbleef Vivaldi in Mantua aan het hof van de landgraaf van Hesse-Darmstadt, waar hij kapelmeester was. Daarna keerde hij weer terug naar Venetië. Hij was nog steeds verbonden aan het dell’ Ospedale della pièta. Hij moest twee concerto’s per maand schrijven als hij op reis was en werd daarvoor dan betaald. In 1723 vertrok hij naar Rome, waar hij in 1,5 jaar tijd 3 opera’s creëerde. Bovendien speelde hij voor de Paus. Z’n roem werd internationaal: Vivaldi vertolkte werken voor de ambassadeur van Frankrijk, schreef een cantateter aangelegenheid voor het huwelijk van Lodewijk XV en droeg het vioolconcert, La Contia, op aan Karel VI. De daaropvolgende jaren reisde Vivaldi veel. Na een laatste rondreis door de Nederlanden, waar hij in 1738 het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse schouwburg meevierde, gaf hij een ultieme representatie van z’n opera’s. In 1740 nam hij afscheid van het dell’ Ospedale della pièta en verliet hij Venetië. Niemand wist waar hij naar toeging. Pas 1 jaar later overleed hij in Wenen; alleen; arm en reeds vergeten. Hij werd begraven zonder muziek.

Vivaldi’s werken Van de vele werken die Vivaldi heeft gecomponeerd, zijn er zo’n 550 bewaard gebleven. 235 concerto’s voor strijkers met als bekendste natuurlijk Le quattro stagioni, de vier jaargetijden, 50 concerto’s voor fagot, 20 voor hobo, 27 voor cello, 49 opera’s, 90 solo- en triosonates, vele cantale’s, motieten en oratoria’s.

Z’n belangrijkste werken 1712 La Stravaganza - Instrumentale muziek
1712 Estro Armonico - Instrumentale muziek
1712 12 concerto’s - Instrumentale muziek
1716 Juditha Triomphans Oratorium
1719 Armida - Opera
1720 Tito Manlio - Opera
1724 Le quattro staggioni - Instrumentale muziek
1727 La Cetra - Instrumentale muziek
1727 Orlando Furioso - Opera
1727 Te Deum - Religieuze muziek
1732 Laudate - Religieuze muziek
1734 L’Olimpiade - Opera
1735 Tamerlano - Opera
1738 Dixit Dominus - Religieuze muziek

Vocale werken van Vivaldi Vivaldi is vooral gekend als componist van orkestmuziek, maar zijn opera’s, cantates, motetten en oratoria mogen zeker niet vergeten worden. In de Venetiaanse theaters werden twee keer zoveel opera’s van Vivaldi uitgevoerd als van andere componisten uit die tijd.

Vivaldi’s concerten Bij de werken van Vivaldi vinden we een duidelijke muzikale vorm met levendige melodieën en ritmische verve. Twee derde van de concerto’s van Vivaldi zijn voor solo-instrument met orkest. De meeste zijn geschreven voor viool, maar een aanzienlijk aantal ook voor cello, fluit en fagot. Vivaldi’s gebruikelijke orkest bestond uit 25 snaarinstrumenten met klavecimbel of orgel als continuo, maar in veel van zijn concerto’s maakte hij gebruik van fluiten, hobo’s, fagotten of hoorns, welke zowel als solo-instrumenten als in ensemblevorm gebruikt werden. Vivaldi wist originele combinaties van strijkinstrumenten te maken, waardoor gevarieerde kleurschakeringen ontstonden. De ‘Vier jaargetijden’ zijn hier een voorbeeld van. De meeste concerto’s zijn als volgt in drie delen opgebouwd: een Allegro, vervolgens een langzaam deel in een aanverwante toonsoort, en als slot weer een allegro welke wat korter en levendiger is dan de eerste. Alhoewel sommige delen in fugatische stijl zijn is de structuur meer homofoon dan contrapuntisch. Vivaldi onderscheidde zich niet van zijn voorgangers door virtuositeit of door originele arrangementen, maar meer door een spontane en duidelijke uitwerking van zijn muzikale ideeën. Hij wist de solo partijen op unieke wijze tegen het orkest aan te zetten. De solo’s hadden meer karakter en het drama van de zangpartijen van een opera. In Vivaldi’s stijl waren de veranderingen die plaats vonden in de 18de eeuwse muziek duidelijk hoorbaar. Zijn ‘synfonia’s’ hadden al duidelijk kenmerken van wat later in de klassieke periode de symfonie zou gaan heten. In zijn programmamuziek, bijvoorbeeld de ‘vier jaargetijden’ vond hij een delicaat evenwicht tussen halfserieuze en halfspeelse houding.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Vivaldi’s concerten Bij de werken van Vivaldi vinden we een duidelijke muzikale vorm met levendige melodieën en ritmische verve. Twee derde van de concerto’s van Vivaldi zijn voor solo-instrument met orkest. De meeste zijn geschreven voor viool, maar een aanzienlijk aantal ook voor cello, fluit en fagot. Vivaldi’s gebruikelijke orkest bestond uit 25 snaarinstrumenten met klavecimbel of orgel als continuo, maar in veel van zijn concerto’s maakte hij gebruik van fluiten, hobo’s, fagotten of hoorns, welke zowel als solo-instrumenten als in ensemblevorm gebruikt werden. Vivaldi wist originele combinaties van strijkinstrumenten te maken, waardoor gevarieerde kleurschakeringen ontstonden. De ‘Vier jaargetijden’ zijn hier een voorbeeld van. De meeste concerto’s zijn als volgt in drie delen opgebouwd: een Allegro, vervolgens een langzaam deel in een aanverwante toonsoort, en als slot weer een allegro welke wat korter en levendiger is dan de eerste. Alhoewel sommige delen in fugatische stijl zijn is de structuur meer homofoon dan contrapuntisch. Vivaldi onderscheidde zich niet van zijn voorgangers door virtuositeit of door originele arrangementen, maar meer door een spontane en duidelijke uitwerking van zijn muzikale ideeën. Hij wist de solo partijen op unieke wijze tegen het orkest aan te zetten. De solo’s hadden meer karakter en het drama van de zangpartijen van een opera. In Vivaldi’s stijl waren de veranderingen die plaats vonden in de 18de eeuwse muziek duidelijk hoorbaar. Zijn ‘synfonia’s’ hadden al duidelijk kenmerken van wat later in de klassieke periode de symfonie zou gaan heten. In zijn programmamuziek, bijvoorbeeld de ‘vier jaargetijden’ vond hij een delicaat evenwicht tussen halfserieuze en halfspeelse houding.

Vivaldi’s invloed Zijn invloed op instrumentale muziek in de tweede helft van de 18de eeuw was vergelijkbaar met die van Corelli een generatie eerder. De dramatische rol van de solist is in het klassieke concert later verder uitgewerkt. Hij maakte het genre van het dialoog tussen solist en orkest universeel. Bach heeft zich erg laten inspireren door Vivaldi. Hij maakte arrangementen van minstens tien van Vivaldi’s concerto’s. Vivaldi’s invloed is duidelijk zichtbaar in zowel de structuur en de details van veel van Bachs originele concerto’s.

Dit wil je ook lezen:

Bespreking van de vier jaargetijden van Vivaldi Vivaldi's jaargetijden zijn onderdeel van de Concerti Grossi Op. 8. Ze zijn waarschijnlijk voor 1725 geschreven, maar pas in 1725 gepubliceerd. Ze zijn opgedragen aan de Boheemse graaf Venzelav von Morzin. Ter gelegenheid van deze publicatie heeft Vivaldi ze van een 'Sonetto Demonstrativo' voorzien; een verklarend sonnet. Deze werkwijze was nieuw en verhelderend: de muziek moet, wil ze bepaalde beelden of gebeurtenissen beschrijven, realistisch of stilerend te werk gaan. Vivaldi wilde hiermee helpen de muziek te begrijpen en aanwijzingen te geven: hij wilde aangeven waar water, ijs, wind, vogels, honden en bepaalde bewegingstoestanden zoals dansen of zwieren door de muziek werden uitgedrukt, maar ook dat gemoedstoestanden zoals klagen of tevredenheid ten gehore werden gebracht.

Tijdgenoten Jean-Philippe Rameau (1683-1764) Jean-Philippe Rameau was een van de vooraanstaande Franse muzikanten van de 18de eeuw. Na z’n middelbare studies begon hij een muzikale loopbaan. Men vindt z’n sporen terug in Italië, Avingnon, Clermont-Ferrand en in Parijs, waar hij organist werd van de jezuïeten in de rue Saint-Jacques. Hij vestigde zich definitief in Parijs, nadat hij een “Traité de ‘l harmonie réduite à ses principes naturels” gepubliceerd had. Het werk verwekte opschudding. Rameau liet zich niet beïnvloeden door de mensen die hem miskenden en ging onverminderd door met componeren. Aanvankelijk maakte hij eerst naam als muziektheoreticus en daarna pas als componist. Rameau werd in Parijs bekend als een filosoof. Mensen konden niet geloven dat iemand die zo leunde op intervallen, toonladders en akkoorden, muziek kon schrijven, waar men met plezier naar kon luisteren. Rameau was zich hiervan bewust en schreef dat hij de natuur bestudeerd had en geleerd had haar kleuren en nuances in muzikale zin te beschrijven. Hij kreeg tyfus en scheurbuik in 17684 en stierf te midden van de voorbereiding voor de dirctir van z’n laatste opera: “les boréades”.

J. Sebastiaan Bach (1685-1750) Hij was afkomstig uit Eisenach. Hij verloor z’n ouders op 10-jarige leeftijd en werd dus opgevoed door z’n broer, deze gaf hem ook een muziekopleiding. Na z’n middelbare studies werd hij organist in Arnstadt,waar hij z’n eerste cantate componeerde. Na een meningsverschil, in 1707,werd hij ontslagen en hij trouwde dat zelfde jaar met z’n nicht Maria Barbara. Hij soliciteert naar de functie organist in Weimar en wordt daar al vlug benoemd. In 1720 verliest hij achtereenvolgens z’n vrouw en broer en hij hertrouwt met Anna Magdelena Wilcken, sopraan aan het zelfde hof.Zij schenkt hem dertien kinderen. Hij wordt aangenomen in de Sint-Thomasschool , maar neemt er al vlug z’n ontslag.Vanaf dan kan hij vrijelijk componeren, daar is zijn Mis in si-klein, die met alle traditionele structuren breekt, een voorbeeld van. Hij bewerkte een tiental van Vivaldi’s concerto’s en is nu een van de bekendste componisten. Hij stierf op 28 juli 1750 en liet z’n Kunst Der Fuge onvoltooid achter.

Georg Friedrich Händel (1685-1759) In tegenstelling tot Bach komt deze niet uit een muzikale familie. Hij ontdekte op zeer jeugdige leeftijd de Italiaanse muziek en studeerde viool, orgel en hobo. Z’n eerste sonates schreef hij voor de hobo. Hij schreef zich eerst in op de universiteit van Halle voor de cursus rechten, maar beëindigde die al vlug om zich volledig op z’n functie van organist in de kathedraal van Halle te concentreren. Na een reis met de componist Mattheson naar Lübeck, keerde Händel terug naar Hamburg waar hij z’n eerste opera schreef: Almira. Daarna begon hij aan een rondreis die hem voerde naar o.a. Florence, Napels en Venetië. Hij bleef ruim vier jaar in Italië en werd er bevriend met Scarlatti, Corelli en Marcello. Händel ging naar Engeland, waar z’n opera Rinaldo een triomf bij het Engelse publiek beleefde, hierdoor won hij de gunst van koningin Anna, die hem een beurs verleende. Hij besloot in Engeland te blijven. In 1719 wordt hij belast met de taak de Royal Academy of Music op te richten. Na een beroerte, verblijft hij van december 1741 tot april 1742 in Ierland waar hij zijn meesterwerk The Messiah componeert. Aan het eind van z’n leven is Händel volledig blind en hij overlijdt op 14 april 1759.

Andere vermeldenswaardige tijdgenoten van Vivaldi: Tomaso Albinoni (1671-1751) gekend om z’n Adagio. Giuseppe Tartini (1692-1770) Hij beweerde door de duivel geïnspireerd te zijn en zo de sonoriteit van zijn viool te ontlenen: zijn duivelstrillersonate zou daarvan het bewijs zijn. Viotti (1755-1824) De vader van de moderen vioolkunst
Boccherini (1735-1805)een virtuoos cellist

REACTIES

K.

K.

Hoi,

ik zit op 5 havo en moet voor muziek eenwerkstuk maken. Ik ga het ook hebben over Vivaldi.

Nu heb ik eigenlijk de partituur nodig van de vier jaargetijden.

Mijn vraag aan jou is nu of jij toevallig die partituur ook hebt moetne gebruiken en of jij die partituur hebt.
Heb je ze niet, zou jij dan weten waar je die moet zoeken?

Alvast bedankt,

Chretien van der Linden.
Limburg.

20 jaar geleden

C.

C.

Hoi!
Wat was ik blij toen ik je werkstuk las! Want vandaag ben ik erachter gekomen dat ik morgen een presentatie heb over Vivaldi. Anders had ik het echt nooit klaargekregen. Hartstikke bedankt!
Groetjes, Christel

19 jaar geleden

L.

L.

mooi gedaan

6 jaar geleden

L.

L.

ik heb ook een werkstuk er over gedaan

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.