Studentenverenigingen Utrecht

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2217 woorden
  • 16 maart 2001
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Studentenverenigingen Studenten Verenigingen zijn bijna niet meer weg te denken in het leven van een student. Ook niet van de buitenstaanders. Als je aan een ‘niet-Utrechtse’ vraagt, wat is kenmerkend voor utrecht, zal hij zeggen de Dom en de studenten met de verengingen.

Ik zal de meest grote studentenvereningingen en tevens de twee oudste nader beschrijven. Er zijn er natuurlijk veel meer! Grote, Kleine, Christelijke, Internationale en Zakelijke.

Utrechtsche Studenten Corps De allereerste Studenten Vereniging is in 1816 opgericht. Het Utrechtsche Studenten Corps (USC). Dat er slechts mannen lid kunnen worden van UCS is een gevolg van het feit dat ten tijde van de oprichting alleen maar mannelijke studenten bestonden. In die tijd was je als student automatisch lid van het Utrechtsche Studenten Corps.

Toen de eerste vrouwen zich jaren later inschreven, richten zij een eigen vereniging op, de UVSV/NVVSU, waar we nu veel mee samenwerken. Het USC en de UVSV/NVVSU zijn echter altijd ongemengd gebleven, waardoor beide verenigingen uniek zijn in Nederland.

Alleen op het USC kunnen jongens de unieke sfeer van een mannensociëteit proeven. Het USC heeft 1200 mannelijke leden. Zelf zeggen ze dat het USC de meest diverse vereniging is van Utrecht, en er veel uitgebreide mogelijkheden zijn tot ontspanning. Er bestaan binnen de vereniging verschillende gezelschappen, teweten;

1. Sportgezelschappen  de bekendste is De Roeivereniging ‘Triton’ Dit is een open vereniging, waarnaast leden van het USC ook andere studenten kunnen roeien. Zij beschikt overeen eigen onderkomen, waar een uitgebreide vloot tot je beschikking staat. Triton biedt je de mogelijkheid om op verschillende niveaus te roeien. het hoogte punt van het roeiseizoen voor alle studenten uit Nederland is de Varsity

2. Studiegezelschap  Binnen het USC bestaan er streekgezelschappen, waarbinnen mensen die uit eenzelfde streek of provincie komen, verenigd zijn. Deze gezelschappen stimuleren de gezelligheid en dragen dit uit door typische gewoonten uit de desbetreffende streek. Een keer per maand is er een vaste streekgezelschappenborrel en verder worden er veel uitstapjes en andere activiteiten georganiseerd. Voor iedereen is er wel een gezelschap

3. Particulierengezelschap  Particuliere gezelschappen zijn gezelschappen die zich richten op het verenigen van mensen met dezelfde interesse. Het USC kent onder andere de volgende particuliere gezelschappen:

 Het Utrechts Studenten Cultureel Dispuut
Dit gezelschap werkt nauw samen met de UVSV en organiseert elke maand een activiteit, zoals lezingen door een bekende artiest of schrijver.

 De Hulpdienst
Ook de hulpdienst werkt nauw samen met de UVSV. De Hulpdienst helpt mensen buiten de vereniging die hulpbehoevend zijn, zoals bejaarden en gehandicapten.

 Ornitologisch Gezelschap
Dit gezelschap richt zich op het bekijken en bestuderen van vogels en doet dat door regelmatig prachtige boswandelingen te maken in de vrije natuur.

 Whist
Whist is het gezelschap dat regelmatig "Casino"-avonden organiseert en zeer bekend is in andere steden, waar ze vaak aanwezig zijn bij Gala's en feesten.

4. Studiegezelschap  Bij het USC zijn er een groot aantal studiegezelschappen waar jij je als lid bij kunt aansluiten. Deze gezelschappen organiseren vaak lezingen, borrels, workshops en helpen met studieadvies. Tevens kun je via deze gezelschappen vaak goedkoop aan boeken, uittreksels en oude tentamens komen en verder wordt er vaak samen gestudeerd, zodat je met vragen altijd bij iemand terecht kunt.

5. Hobby, cultuur en muziek  Dit gezelschap houdt zich bezig met film en fotografie, internet, debatteren, en toneel

Dit wil je ook lezen:

Deze 5 gezelschappen vormen de ‘subverenigingen ‘ van het USC.

UVSV/NVVSU Historie
In 1899 kwamen van de 38 vrouwelijke studenten, die Utrecht toen telde, 12 bij elkaar om de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging op te richten. Zij wilden hiermee als studerende vrouwen een steunpunt creëren in een maatschappij die voornamelijk door mannen gedomineerd en op mannen ingesteld was.

De UVSV belandde, na veel verhuizingen, in 1939 in "Hestia" op Drift 19, een monumentaal pand in het centrum van de stad. De Vereniging werd in de loop der jaren zo groot, dat in 1960 werd besloten tot de oprichting van een tweede vrouwenvereniging: de Nieuwe Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Utrecht, waar ook HBO- en MO- studentes lid van konden worden.

In 1975 fuseerden de twee verenigingen en sinds die tijd is Hestia het verenigingsgebouw der UVSV / NVVSU, een vereniging voor studentes van de Universiteit, HBO, MO, Pabo en andere opleidingen. Een belangrijke doelstelling van de Vereniging is immers altijd geweest, vrouwelijke studenten de mogelijkheid te bieden contacten op allerlei terreinen te leggen met anderen dan alleen de studiegenoten.

Inmiddels is zij met haar ruim 1500 leden uitgegroeid tot de een na grootste studentenvereniging van Utrecht. De meeste verenigingsactiviteiten vinden plaats in Hestia, waar men samen borrelt in de Theekamer of koffie drinkt aan de haard; waar in de tuin wordt gebarbecued, feesten worden gegeven, disco’s, toneelvoorstellingen, Kortom, waar ieder lid zich kan uitleven in haar eigen interesses.

Besloten en ongemengd
De Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Utrecht is een besloten en ongemengde vereniging. Dit betekent dat er alleen meisjes van deze vereniging lid mogen worden. De sfeer is hierdoor altijd ontzettend gezellig. Als meisje krijg je bij de UVSV de volle kans om je op organisatorisch, cultureel of sportief gebied in te zetten.

Het besloten karakter wil nog niet zeggen dat niet-leden nooit welkom zijn. Er worden vaak genoeg feesten georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Ook kun je vrienden en vriendinnen vaak introduceren; alleen de woensdag is eigenlijk helemaal besloten voor niet-leden en de donderdag voor jongens.

Ondanks het ongemengde karakter heeft de UVSV een traditionele goede band met het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Zo is er een aantal gemengde onderverenigingen (ook wel "subs" genoemd) en commissies en worden er veel gezamenlijke feesten en culturele activiteiten, zoals toneel en lezingen, georganiseerd.

Structuur
De UVSV wordt grotendeels gerund door haar eigen leden en hier komt heel wat bij kijken ! Het Bestuur heeft met 7 personen de dagelijkse leiding over de Vereniging en haar commissies. De Commissie houdt met 8 meisjes toezicht op het bedrijf, het gebouw en alle bedrijfscommissies.

Als lid van de UVSV kun je plaats nemen in vele verschillende commissies, zoals bijvoorbeeld de Bar- of Eettafelcommissie, maar ook in grotere commissies, zoals de Almanakredactie, de Financiële Commissie of de Galacommissie.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Daarnaast zijn er veel subverenigingen waarvoor je je actief kunt inzetten.

Dit is niet alleen heel erg leuk, maar bovendien kun je op deze manier al veel ervaring opdoen in organiseren en samenwerken. Want studeren is meer dan alleen passief in de collegebanken zitten.

Individualisering Individu mens, los gezien van alle andere mensen. Een enkeling. Individualisme levenshouding waarbij je je zelfstandigheid als individu het belangrijkste vindt.

(Bron: Van Dale Basiswoordenboek Nederlands)

Individualisering brengt met zich mee dat steeds meer mensen de invulling van hun leven zelf willen bepalen. Onder andere las gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn mensen inmiddels ook in staat daar concreet inhoud aan te geven. Een van die mogelijkheden is het zelfstandig ondernemersschap en het internet.

De individualisering heeft niet alleen betrekking op de individuen maar geeft ook groepen een ‘individuele’ basis. Zo reageerden twee mensen uit Amsterdam zeer individueel en groepsgericht op een artikel in NRC Handelsblad over ‘probleembuurten’: ‘Als tevreden inwoners van de Amsterdamse Transvaalbuurt waren wij natuurlijk erg benieuwd waarom onze buurt een van de zeven ‘potentiële getto’s’ van Amsterdam is’. De verscheidenheid van mensen, en de beschikbare informati, wordt zichtbaar in de onnoembaar vele verschillen binnen de stedelijke samenlevingen. Zo zijn het Utrechtse Zuilen en de Rotterdamse wijk Middelland beide een 'achterstandswijk'. In veel opzichten lijken ze op elkaar. Het werkeloosheidscijfer in Zuilen is hoog, gelijk aan dat van middelland; de criminaliteit in beide wijken is vergelijkbaar; en het percentage allochtonen is ongeveer even hoog.

In onze samenleving is niet enkel een tendens van individualisering gaande. Ook vormen mensen nieuwe sociale verbanden, via vrijetijd verenigingen, internet, multiculturele verbanden en het werk.

Het is dus verkeerd om van de individualisering het moderne kwaad te maken, dat inventief en met grote inzet bestreden dient te worden.

Als je wilt dat mensen gezamenlijk milieuproblemen of armoedeproblemen op willen lossen, dan moet je deze nieuwe verbanden erkennen en gebruiken.

Het heeft geen zin mensen ergens op te wijzen. Het heeft ook geen zin om van de individualisering de vijand te maken. Mensen moeten zelf voelen, begrijpen en meemaken waar het om gaat. Je moet dus dichtbij de dagelijkse leefwereld van mensen aanhaken, je moet de sociale verbanden en netwerken die er zijn gebruiken en je moet de diverse kwaliteiten van mensen aanspreken.

Het volgende artikel staat in Etalage - woensdag 17 februari in Kaap de Hoop

Nederland 3, 21.24-21.51 uur

Industriële ontwerpers hebben steeds meer moeite om de technologische complexiteit van apparaten gebruikersvriendelijk vorm te geven. Met andere woorden: er kan steeds meer, maar de veelheid aan knopjes en functies op apparaten zoals een video, is bijna niet meer begrijpelijk en overzichtelijk aan te bieden. Laat staan dat er begrijpelijke handleidingen bij geleverd worden.

Monique Sommer werkt als researcher bij Océ en houdt zich als intermediair tussen techneuten en vormgevers met dit probleem bezig. Vandaag in Kaap de Goede Hoop een portret van haar.

Haar onderzoek richt zich vooral op gedrag, van mens en machine. Doet het ding wat ik wil en verwacht? Sommer stelt de specificaties op van het gedrag dat bepaalde apparaten moeten vertonen. Zo maakt Océ steeds meer apparaten met meerdere functies: copiers bijvoorbeeld die ook als printer kunnen dienen.

Sommer: 'Maar als iemand staat te kopieren, wil hij niet dat er opeens een printopdracht van een ander tussendoor komt.' In dit netwerkverkeer zijn dus gedragsregels nodig. Sommer: 'Vroeger benaderden we zo'n systeem vanuit de techniek, nu vanuit de gebruiker. De klant wil weten hoe zijn opdracht ervoor staat. Het interesseert hem niet welk apparaat wat doet.'

Sommer ziet een aantal belangrijke trends die de noodzaak van makkelijke interfaces onderstrepen. Het is niet alleen dat de apparaten steeds complexer worden. Ook het productieproces wordt steeds flexibeler. Daardoor is het mogelijk steeds meer producten op maat te maken, rekening houdend met de wensen van de gebruiker. Het gevolg van deze 'mass customisation', de individualisering van de vraag, is dat er allerlei varianten van producten ontstaan die toch aan dezelfde verwachtingen moeten voldoen. Daarnaast kunnen gebruikers zich steeds meer veroorloven en worden ze dus ook kritischer.

Sommer: ' Slechte auto's bestaan eigenlijk niet meer. Voor een automerk gaat het er nu om zich te onderscheiden door sfeer en gebruikersvriendelijkheid.'

De Toekomst Na met heel veel mensen gesproken te hebben. En zelf heel lang zitten denken, ben ik tot de conclusie gekomen dat er niet 1 toekomst scenario is. Er zijn er meerdere.

Mijn persoonlijke mening is dat de individualisering groter wordt. Mensen gaan meer opzichzelf leven. Komen minder “buiten” en daarom minder onder de mensen. Er komen koelkasten met een computer erin die dan op een gegeven moment ziet dat de melk op is. Er wordt een mailing gestuurd naar een door jou geselecteerde supermarkt en binnen een paar uur staat er een bestelbusje voor je huis om de pakken melk die je te kort had aan te vullen.

Ik denk ook dat er mensen in hun sociale contacten op achteruit gaan. De telefoon, speciaal ontworpen computer programma’s en de ‘chat’ zijn nu al ingeburgerd om contact te hebben met mensen. Waar zijn toch de mensen die elkaar ontmoeten in het park op het bankje. En daar hun verhalen vertellen. Tegenwoordig is het bijna niet meer veilig om in het park te lopen. Men kent elkaar niet meer en kan daarom gruwelijke dingen doen. Men leeft anoniem.

Ik denk dat we nu in een spannende periode leven. We gaan óf terug naar de ‘echte’ sociale contacten, óf we gaan verder met de ‘neerwaartse spiraal’ waar we nu in zitten. Ik denk persoonlijk dat we terug gaan naar de ‘echte’ sociale contacten. De mens is een sociaal wezen, en zal altijd behoefte hebben aan sociaal contact.

Zo ook met de Studenten Verenigingen. Nadat ik met vele mensen over de individualisering van de toekomst gepraat heb en vroeg of er in het jaar 2070 nog Studenten Verenigingen zijn waren de meningen gelijk.

Zo ook met de Studenten Verenigingen. Nadat ik met vele mensen over de individualisering van de toekomst gepraat heb en vroeg of er in het jaar 2070 nog Studenten Verenigingen zijn waren de meningen gelijk.

Er zou heel individualistisch les gegeven worden, de studenten zitten thuis en ontvangen via hun ultra moderne computer de informatie. Ze kunnen met elkaar (honderden tegelijk) praten en discusseren. Er zullen wel ‘ontmoetings-uren’ zijn, waar in samen gewerkt wordt, maar die worden geminimaliseerd. Nadat ik met de mensen uitvoerig gepraat heb kom ik toch tot de conclusie dat er wel degelijk studenten verenigingen zijn in het jaar 2070. Sommigen zullen anders zijn, anderen behouden de tradities.

De mensen waar ik mee gepraat heb waren het er roerend mee eens dat er gewoon ontmoetings-plekken blijven. En dat mensen altijd de neiging blijven hebben om elkaar op te zoeken. En meestal zoeken we leeftijdsgenoten op.

Nou, en wat is er niet beter dan samen met de mensen die ongeveer dezelfde studie doen samen te leren of discusseren of recreëren………

Het is maar een fantasie……

Conclusie Naar mijn mening zijn Studenten Verenigingen niet erg belangrijk voor het hedendaagse leven. Ze zijn wel typerend voor Utrecht. En daarom voor veel mensen juist wel belangrijk. ‘Ergens bijhoren’ is voor sommigen heel belangrijk!

Ik denk dat als ik denk aan de toekomst en naar de Studenten Verenigingen kijk met betrekking tot de individualisering dat ik wel kan concluderen dat ze een veel grotere rol gaan spelen dan nu. Ze zullen veranderen, of gelijk blijven. Misschien heten ze anders. Maar ze zullen er zijn.

Bronvermelding  Internet  Kranten (NRC Handelsblad & de Telegraaf)  Tijdschrift OSMOSE  Wijzer in Utrecht (hogeschool van Utrecht)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.