Politie

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 877 woorden
  • 5 mei 2002
  • 121 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
121 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Voorwoord
Mijn werkstuk gaat over de politie. In dit werkstuk staat hoe de politie werkt en wat het werk inhoudt. De politie is er voor de burgers en valt onder het ministerie van justitie en het ministerie van binnenlandse zaken.

Beheer en gezag
De Nederlandse politie functioneert in een democratisch bestel.
De verantwoordelijkheid voor het centrale beheer van de politie is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens de politiewet 1993 deelt hij deze verantwoordelijkheid met de minister van Justitie. Het kabinet heeft echter besloten dit onderdeel van de wet te veranderen.
Eén van de burgemeesters uit een regio (vaak de burgemeester van de grootste gemeente) is korpsbeheerder. Deze is, samen met de hoofdofficier van justitie, eindverantwoordelijk voor het beheer van het politiekorps. De dagelijkse leiding is in handen van de regionale korpschef. Beslissingen over de hoofdlijnen van het beleid worden genomen door het regionaal college. Hierin hebben alle burgemeesters uit de regio zitting, evenals de hoofdofficier van justitie. Meer zaken komen aan de orde in het zogenaamde regionale driehoeksoverleg. Dit overleg bestaat uit de korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en de korpschef van de regio.
Wie het "bevoegd gezag" is voor de politie hangt af van de taak die de politie op dat moment uitoefent. Als het gaat om handhaven van de openbare orde of hulpverlening, berust het gezag bij de burgemeester van de betreffende gemeente. De burgemeester legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Maar als de politie wordt ingezet voor het opsporen van strafbare feiten, dan doet zij dit onder de verantwoordelijkheid van de officier van justitie, die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Basispolitiezorg
De politie is 24 uur per dag inzetbaar voor de zogenaamde basispolitiezorg. Dat wil zeggen de zorg voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Het basispolitiewerk bestaat globaal uit de volgende taken:
- Het dagelijkse politietoezicht. De aanwezigheid van de politie op straat voorkomt bepaalde overtredingen en misdrijven, simpelweg vanwege een grotere pakkans.
- Het geven van preventieadviezen, bijvoorbeeld ter voorkoming van inbraken.
- Afhandeling van verkeersproblematiek. Daaronder vallen een verkeerscontrole, een onderzoek van een verkeersongeval of het adviseren van de gemeente over verkeersmaatregelen.
- Eenvoudige recherchewerkzaamheden, zoals het onderzoeken van diefstal en inbraak.
- Het verlenen van hulp, bijvoorbeeld als iemand zich heeft ingesloten.
- Het handhaven van wetten en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, visserij, wapens en munitie, en sluitingstijden van horecagelegenheden en winkels.

Specialiste taken
Naast de dagelijkse werkzaamheden kent de politie een aantal specialistische taken. Deze taken staan òf op zichzelf, of worden uitgevoerd ter ondersteuning van de basispolitiezorg. Onderstaand een opsomming:
- Regionale rechercheonderzoeken, onderzoeken naar misdrijven op tal van terreinen, zoals drugshandel, mensenhandel, jeugdcriminaliteit, wapenhandel, fraude, grootschalige milieuzaken en zedenzaken. De algemene rechercheurs worden hierbij vaak ondersteund door vakspecialisten.
- Informatiebeheer, variërend van het verzamelen en verwerken van technische informatie (zoals foto's en vingerafdrukken van daders van misdrijven) tot informatie over criminele organisaties.
- Vreemdelingenzorg, de verstrekking van verblijfstitels en het toezicht op personen die in Nederland verblijven maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
- Operationele ondersteunende taken, taken ter ondersteuning van de basispolitiezorg en/of de specialistische taken, zoals de levende have (paarden en honden), de mobiele eenheid, het arrestatieteam en het observatieteam.

De rangen
Een rang die bijna iedereen kent is agent.
U herkent hem duidelijk aan zijn blauwe uniform met pet. Agentes dragen soms een broekrok en hoedje. Toch hebben niet alle politiemensen met hetzelfde uniform ook dezelfde rang. Op de schouder kunt u het verschil zien. Hierop zitten de rangonder- scheidingstekens. Bij de diverse rangen horen ook verschillende symbolen op de pet of hoed.

Het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie, afgekort LSOP, verzorgt voor de Nederlandse politie:
- de landelijke voorlichting over het werken bij de politie;
- de landelijke werving en selectie van politiemensen;
- de beroeps- en bedrijfsopleidingen voor de politie;
- organisatie- en onderwijsadvisering;
- onderzoek voor het politieonderwijs;
- examinering van het politieonderwijs.
Het LSOP voert zijn werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de regionale politiekorpsen
De taken van het LSOP worden uitgevoerd door de volgende instellingen:
- Landelijk Selectie Centrum Politie (LSCP) te Apeldoorn (met een vestiging in Amsterdam);
- Landelijk Politie Opleidingscentrum, met vestigingen in Lochem (De Cloese), Leusden (De Boskamp), Heerlen (Zuid-Nederland), Amsterdam (Noord-Holland) en Rotterdam;
- Nederlandse Politie Academie (NPA) te Apeldoorn (met vestigingen in Zutphen en Warnsveld);
- Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde (ICR) te Zutphen;
- Politie Verkeersinstituut (PVI) te Apeldoorn;
- Politie Instituut Openbare Orde en Veiligheid (PIOV) te Ossendrecht.

Nawoord
De politie is een organisatie die er voor de burgers zijn. Het politievak kent heel veel kanten. In Nederland zijn er 25 regiokorpsen en de 26e het KLPD.Een politieagent is er voor om strafbare feiten op te sporen maar ook om hulp te verlenen. Daardoor is het politievak een veelzijdige baan. Op dit moment zijn er veel vacatures bij de politie.de opleiding tot politieagent duurt 4 jaar. Als politieagent ben je de ene dag een lul, omdat je bijvoorbeeld een boete geeft. Maar de andere dag ben je een held omdat je iemand gered hebt. Als politieagent moet je in een ploegendienst draaien dus dat houdt in dat je op een zaterdagavond moet werken. Al met al is het politievak een mooi vak is.

REACTIES

E.

E.

tofffffff gedaan joh

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.