Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Kindermishandeling

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 939 woorden
  • 10 februari 2009
  • 84 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
84 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Wat is het probleem van kindermishandeling?
Kindermishandeling is mishandeling (geestelijk of lichamelijk) van kinderen en elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die ouders of andere personen tot wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Veel kinderen hebben met kindermishandeling te maken. Er zijn kinderen die ermee te maken hebben, maar er niet over praten en daardoor psychisch kunnen worden. Meestal willen ze er niet over praten omdat ze bang zijn voor de werkelijkheid. Sommige praten er juist over, omdat ze er genoeg van hebben. De meeste praten er met een onbekende over, omdat dat makkelijker praat dan met een familielid. Kindermishandeling is een verdriet dat kinderen met hun meedragen. Kindermishandeling kan je zien aan het gedrag van een kind en op korte termijn heeft het gevolgen.


Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem, omdat er veel mensen ermee te maken hebben, met name de kinderen die mishandeld worden, de overheid moet voor de mishandelde kinderen een oplossing zoeken en er zijn niet veel verschillende meningen, want de meeste mensen vinden dat de personen die kinderen mishandelen hard aangepakt moeten worden.

Wie hebben ermee te maken?
Bij kindermishandeling hebben vooral de kinderen ermee te maken. Hun zijn degene die mishandeld worden. De ouders zijn meestal de daders van kindermishandeling. Een kind kan ook mishandeld worden, omdat de ouders gescheiden zijn en een van ze een ander heeft en de stiefouder het kind niet mag en mishandeld. Als ze mishandeld worden praten ze er niet over. Soms wordt het ze teveel en gaan dan hulp zoeken bij hun leraar bijvoorbeeld of zij zien allemaal blauwe plekken op het lichaam van het kind en gaan dan contact op nemen met de ouders. Als blijk dat het kind mishandeld word, neemt de school contact op met jeugdzorg. De jeugdzorg neemt dan verdere maatregelen. In de sommige gevallen wordt het kind van zijn ouders afgenomen en in een pleeggezin geplaatst of een tehuis of soms krijgen een van de grootouders de zorg over het kind. De ouderen kinderen bellen meestal de kindertelefoon en die kinderen vragen dan om advies en die krijgen ze ook vaak, maar eerst moeten ze wel vertellen wat hun probleem is. Heel vaak merken de familieleden ook dat er iets met het kind is, meestal verteld het kind tegen hun grootouders wat er gebeurt en de grootouders confronteren de ouders ermee.

Dominante cultuur: als een cultuur gedragen wordt door een groep die binnen een samenleving overheersend is.

Voorbeelden:
-het vieren van Koninginnedag.
-het spreken van de Nederlandse taal.
-het eten van kaas.
-elk 4 jaar gaan stemmen.
-het leven in een democratisch land.

Subcultuur: is een cultuur die afwijkt van de dominante cultuur en ze hebben hun eigen regels, waarden & normen.

Voorbeelden:
-Ze hebben hun eigen stijlen zoals kleding en muziek.
-ander taalgebruik en politieke voorkeuren.
-ze hebben een eigen naam voor hun subcultuur.

In mijn ogen hebben zowel alle culturen te maken met kindermishandeling, want het is een maatschappelijk probleem. En misschien komt kindermishandeling niet voor in alle subculturen. Het ligt meer aan je opvoeding en hoe je ouders zijn en het verleden van je ouders, want vroeger werden de kinderen geslagen als ze iets niet goeds deden. En dat verschilt nu per ouder en subcultuur.


Wat willen ze precies?
Kinderen: weg bij de ouders.

Ouders: willen het kind graag houden.
Stiefouder: wilt ook het kind houden.
Leraar: wilt dat het kind niet mishandeld wordt en zoekt hulp.
Jeugdzorg: oplossing voor het kind om de mishandeling tegen te gaan.
Kindertelefoon: het kind helpen met zijn vraag of probleem.
Familieleden: een goed bestaan voor het kind.
Grootouders: wil het kind graag helpen.

Betrokkene: Betrokkene:
Het kind Ouders

Belang: Belang:
Wilt weg bij zijn ouders. Wil het kind houden,
Omdat het kind bang is. Omdat de ouders van het kind houden.

Het probleem is een groepsdwang, omdat het dwang uitgeoefend wordt op de kinderen door ouders.


Belangenorganisatie: een organisatie die opkomt voor de belangen van een groep.

Belangenorganisaties voor kindermishandeling:
-Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Gelderland.
Geeft advies en doet onderzoek bij vermoedens van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik van kinderen.
-Jeugdzorg
Als een kind problemen heeft zoals kindermishandeling kan die bij jeugdzorg terecht. Zij geven advies, aandacht, steun en bescherming aan kinderen, jongeren en ouders. Dat doen ze gratis en vertrouwelijk. Je kunt ze bellen met je probleem.

Jeugdzorg:
Een kind of jongere kan in de problemen komen. En ouders weten zich soms geen raad met hun kinderen. Dan kun je terecht bij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Wij geven aandacht, steun en bescherming aan kinderen, jongeren én hun ouders. Vaak is informatie of een advies al genoeg. Met een paar gesprekken kun je misschien al weer verder.
Als het probleem ingewikkeld is, heb je misschien meer hulp nodig. We bespreken dan met je wat voor steun je kunt gebruiken. In overleg met jou schrijven we een 'indicatiebesluit'. Dit is een soort verwijsbrief die recht geeft op speciale zorg.
Soms gaat het thuis echt mis. Dan beslist de rechter dat een kind bescherming nodig heeft. Onze gezinsvoogden begeleiden het gezin dan bij de opvoeding. Dit is verplicht. We houden ook toezicht.


Sociale ongelijkheid: wanneer mensen in de maatschappij ongelijke posities hebben.(dit kan komen door bijv. je opleiding).

Sociale ongelijkheid is geen oorzaak van kindermishandeling, omdat sociale ongelijkheid te maken heeft met je positie in de maatschappij en als ouders niet blij zijn met hun positie reageren ze dat niet op hun kinderen af.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.