Greenpeace

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1385 woorden
  • 31 mei 2002
  • 90 keer beoordeeld
Cijfer 6
90 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Het ontstaan Al sinds het begin van de aarde woeden er oorlogen op onze planeet. Wat eerst werd uitgevochten met zwaarden en schilden wordt nu gedaan met atoom- en waterstofbommen. Deze bommen hebben een enorme kracht en kunnen gebieden onherbergzaam maken.Voordat een land gebruikt maakt van deze bommen moeten ze eerst getest worden.Vaak gebeurde dat op afgelegen eilandjes. De planten en dieren, en ook het water rondom de eilanden hebben daar erg onder te lijden. In 1971 maakte een groepje Canadezen en Amerikanen zich ongerust over de atoomproeven op het eilandje Amchitka bij Alaska. Ze gingen naar het eilandje toe om te protesteren. Hun tocht was wereldwijd te volgen op televisie. Hierdoor zagen meer mensen in dat die atoomproefen moesten stoppen, wat resulteerde in een massale protestering tegen de Amerikaanse overheid.Dit was de allereerste actie van greenpeace. De actievoerders zagen in dat ze sterker stonden als ze een organisatie achter zich hadden. Daarom besloten ze op Greenpeace op te richten.

Greenpeace door de jaren heen 1969- In Vancouver/Canada richten tegenstanders van de Amerikaanse kern proeven op het schiereiland Amchitka in Alaska het ‘Don’t Make A Wave Committee’op. 1971- De tegenstanders van de kernproeven charteren een oude viskotter, de ‘Phyllis Cormack’, om direct voor de kust van Amchitka tegen de proeven te protesteren. De groep besluit om zich van nu af aan Greenpeace te noemen. 1972- David McTaggart vaart met zijn zeiljacht ‘Vega’ naar het Zuidzeeatol Moruroa om te protesteren tegen de Franse bovengrondse kernproeven. De ‘Vega’wordt door de Franse marine geramd en zwaar beschadigd
1972- Bij een tweede toch naar Moruroa wordt de ‘Vega’door de Franse marine opgebracht en in beslag genomen. De bemanning wordt in elkaar geslagen en gearresteerd. Het lukt echter om het filmmateriaal hier van te redden. De beelden worden over de hele wereld verspreid en Frankrijk moet onder druk van de publieke opinie overgaan tot ondergrondse atoomproeven. 1975-Naast de strijd tegen de nucleare bedreiging ontstaat het doel de met uitsterven bedreigde walvissen te redden. Met rubberboten manoeuvreren de actievoerders zich tussen de walvissen en de schepen van de Russische walvisvangtvloot in de Stille Ocean. Er ontstaan Greenpeace-bureaus in Canada, in de VS, Australië en in Nieuw-Zeeland. Een vaste structuur van de organisatie met een pers-, bestuurs- en verkoopafdeling moet het toekomstige werk ook financieel mogelijk maken. 1976- Met een groter schip, de ‘James Bay’, belemmert Greenpeace gedurende meerdere weken de Russische walvisjagers. Een medicijnman van de Cree-Indianen benoemt de Greenpeacemedewerkers tot ‘Regenboogkrijgers’. Op het ijs voor de kust van Newfoundlang zetten de Greenpeacemedewerkers zich in tegen het bloedige afslachten van robbebaby’s door de Noorse robbenjagers. 1977- In Frankrijk en Engeland worden de eerste Europese Greenpeacebureas opgericht. 1978- Een Nieuw Greenpeaceschip wordt in gebruik genomen, de "Rainbow Warrior". Het blokkeert met succes de Ijslandse walvisjagers. Greenpeace wordt een onderdeel van het Internationaal Walvisvaart Committee. 1979- In Nederland wordt een stichting opgericht genaamd 'Stichting Greenpeace Council' om de snel toenemende greenpeace-activiteiten wereldwijd te kunnen coordineren. 1980- Greenpeace begint met het wereldwijd oprichten van ambassades. 1981- Een nieuw schip wordt in gebruik genomen 'De Sirius', dit zal het europese vlaggenschip worden. De 'Vega' brent nogmaals bezoek aan Mururoa
1982- De eerste grote succesen worden geboekt: Het Europees Parlement vaardigt een verbod uit op de robbenjacht. De markt voor robbenhuiden stort in elkaar. Ook besluit het IWC om vanaf 1986 de walvisvaart te beperken. 1983- 4 greenpeace medewerkers weten de kernproeven van Amerika in de staat Nevada tegen te houden door aanwezig te zijn in het gebied waar de proefen gehouden zouden worden. 1984- Het Europees Parlement gaat zwaardere straffen zetten op het dumpen van afval in de oceanen. Weer een overwinning voor Greenpeace
1985- Greenpeace opent een lababoratorium op het schip de 'Beluga'. Hier onderzoekt Greenpeace de vervuilingsgraad van de Europese rivieren. Nadat de 'Rainbow Warrior' 123 mensen van de met straling besmette Rongelap-Eilanden heeft gehaald wordt het tot zinken gebracht door 2 commando's van de Franse geheime dienst. De Nederlandse fotograaf Fernando Pereira komt hierbij om het leven. Na het incident moet het hoofd van de geheime dienst en de minister van defensie onder internationale druk aftreden. Greenpeace vaart ook naar Antartica om het uitbuiten van dit continent te stoppen. 1986- Het rampjaar: In Tsjernobyl in de Sovjetrepubliek onstaat als gevolg van het smelten van de kern van een atoomreactor een enorme nucleaire ramp. Een chemische fabriek in Basel vervuilt de Rijn. Enorme radioactieve vervuiling in de Ierse Zee wordt ontdekt. De Middellandse Zee-campagne moet de Europese binnenzee beschermen tegen vergiftiging, overbevissing en vernietiging. 1987- Op het eiland Ross richt greenpeace een onderzoeksinstituut op dat onderzoek gaat doen naar de vervuiling van Antartica. Een speciale onderzoeks-bus doet onderzoek naar vervuild rioolwater in Oostenrijk. 1988- De onderzoeks-bus onderzoekt ook de vervuiling van de Oostzee, Sovjetunie en Polen. Er wordt een nieuw schip in dienst genomen; de 'Gondwana' . Dit is een ijsbreker die de bevoorrading van het Antartica-station moet garanderen. Er begint een nieuwe campagne tegen het gebruik van kernwapens op schepen en tegen de door kernenergie voortgedreven atoomonderzeëers. In de Noordzee doet zich massale sterfte voor onder de robben. Hun immuunsysteem is jarenlang verzwakt door de verbranding van giftig afval op zee. 1989- De supertanker 'Exxon Valdez' strandt in Alaska en veroorzaakt een gigantische olieramp. Greenpeace-vrijwilligers nemen deel aan het opruimingswerk. Greenpeace lanceert een benefiet-album genaamd 'Greenpeace: Breaktrough'. Het wordt gepubliceerd in het westen en de Sovjetunie. De opbrengst zorgt er voor dat Greenpeace een speciaal Oost-Europees bureau kan openen. Greenpeace tast diep in de buidel en koopt een modern zeiljacht, dat de 'Rainbow Warrior' wordt gedoopd. Greenpeace begint een campagne tegen het illegaal en te veel kappen van het regenwoud. Ook doen ze onderzoek naar kernreactoren in Europa. 1990- De 'Beluga' onderzoekt de kwaliteit van de vaarwateren in de buurt van kernreactoren , de uitkomsten zijn bedroevend. Na de uitkomst van het onderzoek probeert Greenpeace alle kerncentrales in de Oost-Europese landen te sluiten. Greenpeace begint een campagne tegen drijfnetvisserij en andere destructieve visvangstmethodes. Greenpeace maakt gebruik van de 'Rainbow Warrior' tijdens deze campagne. De 'ms Greenpeace' wordt bestormd door KGB-eenheden na metingen hebben verricht op het eiland Novaja Semlja. De bemanning wordt gedurende een week vastgehouden. 1991- Het begin van de Golfoorlog. Greenpeace wijst de westerse wereld op de oorzaak van de oorlog : de afhankelijkheid van de westerse industriestaten van de aardolie. Greenpeace eist een verandering van energiepolitiek. Greenpeace behaalt de grootste overwinning ooit : Antartica zal 50 jaar beschermd worden tegen iedere vorm van commerciële uitbuiting. Er wordt een campagne gestart tegen het millieugif chloor, de oorzaak van talrijke problemen zoals het gat in de ozon-laag, vergiftiging van water en de dioxine-schandalen. In dit jaar begint de media zich negatief te uiten over Greenpeace en lopen de inkomsten uit donaties sterk terug. 1992- Greenpeace eist dat industrielanden maatregelen moeten nemen om het broeikaseffect terug te dringen. Ook wordt verteld dat zonder hulp van het westen het regenwoud niet gered kan worden. De 'Rainbow Warrior' dwarsboomt de Franse kernproeven op Mururoa. De Franse regering staakt ze en geeft te kennen dat ze denken aan een volledige stopzetting. Het schip 'Solo' ontdekt dat de marine van de vroegere Sovjetunie 5 kernonderzeëers tot zinken heeft gebracht en ook 15.000 containers met radioactief afval gedumpt heeft voor de kust van het eiland Novaja Semlja. De 'Solo' wordt opgebracht en weggesleept door de Russische kustwacht. Het transport van 1,7 ton plutonium vanuit Frankrijk naar Japan lokt over de hele wereld protest uit. Greenpeace-schepen volgen de giftige vracht over de halve wereld en verijdelen de poging om dit tansport voor de wereldopinie geheim te houden

Wat maakt greenpeace zo speciaal ? Greenpeace is een organisatie die is bij de burgers in hoog aanzien staat. Men respecteert ze om hun daden en kiest meestal de zijde van Greenpeace. Hierdoor kunnen zij veel druk uitoefenen op overheden en bedrijven. Ook hun radicale manier van actie voeren heeft er gezorgd dat de hele wereld van hun hoorden. Greenpeace is speciaal omdat haar leden nooit zullen opgeven, ook niet als het even tegen zit. In die tijden gaan ze er juist extra hard tegen aan. Zonder Greenpeace zou onze huidige maatschappij er anders uitzien en veel mensen realiseren zich dit en steunen daarom de opvattingen van Greenpeace.

bronvermelding - Internet: www.greenpeace.org en searchengines zoals www.google.nl en www.altavista.com - Boek: Het geheim van Greenpeace door Bernhard Knappe

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.