Den Haag

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 3834 woorden
  • 4 juli 2007
  • 44 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
44 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

DEN HAAG
INLEIDING
Dit werkstuk gaat over Den Haag daarin zitten een aantal bijonderwerpen die zijn: de gevangenpoort, stadswandeling/bezienswaardigheid, 2X schilderij Mauritshuis en de Tweede Kamer. Om meer over deze onderdelen te weten te komen zijn we naar Den Haag op excursie gegaan. Daar in Den Haag zijn we met een grote groep een stadswandeling gemaakt daarna zijn we naar het Historisch museum gegaan dat werd gevolgd door het Mauritshuis en toen ging de helft naar de Tweede Kamer en de andere helft ging Den Haag in en ten slotte zijn we ook naar de gevangenpoort gegaan. Over deze dingen hebben wij ons werkstuk gehouden. De vragen komen uit een boekje wat we tijdens de voorbereiding van Den Haag hebben gekregen. Veel plezier met het lezen van dit werkstuk.

LIJST GEBRUIKTE BRONNEN www.google.nl
www.amnesty.nl
www.ai-lgbt.org/newupdate.doc
www.gevangenpoort.nl
www.wikipedia.nl
http://studenten.samenvatting.com/documenten/show/4485346
www.mauritshuis.nl
www.regering.nl
woordenboek

GEVANGENPOORT Vragen over de Gevangenpoort: 1) Welke functie had Cornelis op het moment dat hij gevangen werd genomen? De functie van Cornelis de Witt was pensionaris.

2) Hoe heette zijn broer? Zijn broer heette Johan de Witt.

3) Waar zijn beiden geboren? Ze zijn geboren in Dordrecht.

4) Wat heeft Cornelis te maken met de Tocht naar Chatham? Hij had toezicht op die tocht.

5) Waaruit blijkt het best dat de pro Franse politiek van Cornelis en zijn broer mislukte? Toen Lodewijk de 14e de Republiek aanviel.

6) Wat heeft hij te maken met de Slag bij Solebay? Hij ging mee met de vloot en toonde grote moed.

7) Geef een verklaring voor het feit dat stadhouder Willem 3e een hekel had aan de gebroeders de Witt. Ze hadden op politiek gebied al veel bereikt.

8) Wat was de belangrijkste functie die Johan de Witt heeft gehad? De belangrijkste functie was raadspensionaris.

9) Wanneer is het eerste monument voor de gebroeders opgericht? Het eerste monument is in 1916 geplaatst. Hoeveel jaar na de moorden was dat dus? 244 jaar na de moorden. Kun je een verklaring geven voor de lange tijd die daartussen zat? Toen wist men nog niet wat een helden zij waren.

10) Wat zijn de aanwijzingen dat Willem 3e in zekere zin heeft meegewerkt aan de aanslag op de broers? Doordat Cornelis de Witt gedwongen werd om af te treden kon de prins stadhouder worden en werd hij er dus beter van.

11) Noem eens enkele goede daden die Johan de Witt voor Nederland heeft verricht. Johan sloot vrede met Engeland en hij creëerde een sterke vloot.

Dit wil je ook lezen:

12) Waarvan werd Cornelis de Witt beschuldigd? Hij werd beschuldigd van moordpogingen op Willem 3e.

13) Niet de moord uit 1672 heeft dat jaar tot het beroemde rampjaar gemaakt. Welke gebeurtenissen wel? De Republiek der Nederlanden werd aangevallen door onder andere Engeland en Frankrijk en werden verslagen.

14) Beschrijf uitgebreid hoe de gebroeders de Witt zijn gemarteld en vermoord. Voeg daar ook een illustratie aan toe. Johan de Witt kwam zijn broer ophalen uit de gevangenis, maar was in de val gelokt door een vervalste brief die zogenaamd van Cornelis kwam. Ze werden samen door een opgejutte menigte uit de gevangenis gesleurd en Johan werd met een nekschot meteen doodgeschoten. Cornelis werd neergeslagen, neergestoken en neergeschoten. Hierna werd hij opengescheurd en ondersteboven opgehangen. Toen hij nog omhoog keek werden zijn hersens ingeslagen door een geweerkolf. Één van de aanvallers probeerde zijn geslachtsdeel af te bijten. Toen dit niet lukte sneed hij het met een mes af. Hij stak het deel in zijn mond en gaf het daarna aan een ander, die het opat. Weer een ander sneed repen vlees uit de billen om ook op te eten. Hierna ging Cornelis Tromp, wie het signaal gaf om aan te vallen, het resultaat bekijken. Na dit alles werden bij beide broers door Dirck Verhoeff de harten uit het lijf gesneden. Deze werden nog jarenlang ter bespotting ten toongesteld. De beul die Cornelis gemarteld had zou enkele maanden later op zijn sterfbed om vergiffenis hebben gevraagd bij de weduwe.

15) Wat wordt bedoeld met gajolen? Gajolen zijn complexen met cellen erin.

16) Welke cultuurhistorische ramp voltrekt zich in 1924 in het gebied tussen de gevangenpoort en de hofvijver? De eeuwen oude huizen tussen de gevangenpoort en de hofvijver werden afgebroken.

17) Wat heeft de Woerdenaar Jan de Bakker te maken met de Gevangenpoort? Graag uitgebreid beschrijven. In de 16de eeuw beleefde de geloofsvervolgingen zijn hoogtepunt. De katholieke machtshebbers roeiden alle protestanten uit. Heel bekend is de vervolging van de Friese reformator Menno Simons. Zij stonden bekend als mennofieten of dopers. In de tijd van Keizer Karel de 5de kwamen ongeveer 2000 van hen om het leven. De eerste Nederlandse martelaar was Jan Janszoon “de Bakker” van Woerden, ook wel Pistorius genoemd. Hij heeft 67 dagen in de Ridderkamer opgesloten gezeten en hierna nog eens 61 dagen, samen met 12 anderen, in het gajool. Na deze lange opsluiting werd hij veroordeeld tot de vuurdood; de brandstapel. Dit was de standaard straf voor ketters.

18) En Ocker Repelaer? Toen stadhouder Willem de 1ste de macht had was Ocker Repelaer commissaris-generaal van het Staatse leger. Hij zorgde regelmatig voor een vrede tussen patriotten en prinsgezinden bij de Franse regering. Hiervoor werd Repelaer echter in 1795 gearresteerd. Bij een huiszoeking werden verdachte brieven gevonden die geschreven waren in geheimschrift. De patriotten eisten de doodstraf voor antirevolutionaire briefwisseling. In 1797 werd de straf, na een langzaam proces, omgezet in een gevangenisstraf. Ocker werd daarvoor overgeplaatst naar kasteel Woerden. Tijdens zijn tweejarig verblijf in de Ridderkamer hield Ocker een dagboek bij. Omdat hij dacht dat hij ter dood werd veroordeeld schreef hij ook alvast zijn testament en een grafschrift. Deze twee documenten heeft hij gelukkig niet meteen hoeven te gebruiken omdat hij veroordeeld werd tot 4 jaar gevangenis. Hij hoefde uiteindelijk maar twee jaar te zitten, omdat hij zijn voorarrest er ook nog eens vanaf mocht trekken. Toen hij zijn straf had uitgezeten kreeg hij meteen weer belangrijke functies. Koning Willem de 1ste benoemde hem zelfs tot een edelman.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

19) Beschrijf het cachot. Een verblijf in het cachot was erg onaangenaam. De muren en gangen waren ruim een meter dik en alle ramen hadden dubbele tralies maar geen glas. Door de kou, de duisternis en het gezelschap was het er erg onaangenaam en er lag alleen wat stro om op te slapen. Bovendien moest het water en brood gedeeld worden met alle andere arrestanten.

20) Net als Hugo de Groot, weet ook een gevangene uit de Gevangenpoort te ontsnappen met behulp van een boekenkist. Beschrijf deze ontsnapping. Dingeman Janszoon Keijser ontvangt van zijn advocaat een boekenkist met boeken en papieren. Medegevangene Johan Cuijper wil deze kist graag overnemen voor 36 gulden en 9 stuivers. Met een smoesje regelt Keijser met de dienstmeid dat de boekenkist teruggestuurd wordt naar zijn advocaat. Keijser helpt mee om de kist naar de deur te dragen. Hierin zit natuurlijk Cuijper en zo ontsnapt hij. Als hij enkele weken later te horen krijgt dat zijn medeplichtigen zwaar gestraft zullen worden, besluit hij terug te gaan naar Den Haag. Hij meldt zich bij de Gevangenpoort en krijgen allemaal als straf 14 dagen op water en brood. De cipier moet 200 gulden betalen voor zijn onoplettendheid. In die tijd was dit bijna een jaarsalaris.

Lesbrief: Wat vind jij ervan? Discussie onderwerpen. Heeft iedereen in Nederland dezelfde rechten of bestaat klassenjustitie nog steeds? Wij zijn van mening dat in Nederland nog steeds een klassenjustitie bestaat deze is wel minder als vroeger maar bestaat nog steeds. Kijk maar eens naar Guus Hiddink die krijgt minder straf omdat hij beroemd is en dan zijn naam zou schenden terwijl als een gewone burger belasting fraude pleegt dan krijgt die een veel hogere boete en meer straf omdat dat zijn naam niet zou schenden. Bovendien kan een rijk iemand een betere advocaat betalen dan een arm iemand dus de rijke komen nog steeds beter onder hun straffen vandaan.

Hoe kan worden aangetoond dat een verdachte schuldig is? Noem drie dingen die als bewijs dienen. Je kan aantonen dat de verdachte schuldig is door bewijsmateriaal te zoeken en gebruiken. 1. Ooggetuige. 2. Motief. 3. Alibi.

Denk jij dat gevangenisstraf zin heeft? Of zou een andere straf beter zijn? Wij vinden dat gevangenisstraf niet zo veel zin heeft je kan de gevangenen beter de hele dag door laten werken in een mijn of iets anders wat zwaar werk is of vervelend want daar heb je gelijk iets aan en de gevangen zouden ook niet meer terug willen komen, want nu zijn er veel mensen die denken dat ze beter af zijn in de gevangenis omdat je daar gratis eten krijgt en je hebt gelijk goed en stevig onderdak. Als je ze zwaar werk laat doen zijn er maar weinig mensen die terug willen naar een gevangenis hoe arm ze ook zijn.

Vind jij het goed dat een verdachte of veroordeelde crimineel niet met naam en toenaam in de krant of op tv genoemd wordt? Waarom wel of niet? Wij vinden het goed dat een verdachte crimineel niet met naam en toenaam in de krant of op tv genoemd wordt. Dit vinden wij omdat ze bij een verdachte nog niet zeker weten of hij wel of niet schuldig is en als hij niet schuldig is dan is dat best vervelend voor diegene. Wij vinden het niet goed dat een veroordeelde crimineel niet met naam en toenaam in de krant of op tv genoemd wordt want als die persoon bij jou in de buurt woont dan moet jij jezelf wel tegen hem/haar kunnen beschermen. Hoe komt het dat ondanks alle moderne middelen dat het landelijke opsporingspercentage van misdaden niet veel hoger is? Volgens ons komt het doordat ze in het dievenvak ook heel veel moderne middelen hebben. En ook in het dievenvak was vroeger minder modern en dat is nu nog steeds zo dus dan kan het niet anders dan dat het percentage ongeveer gelijk blijft aangezien beide partijen bijna dezelfde middelen hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen van het plaatsen van meer gevangenen in een cel? Bedenk twee voordelen en twee nadelen. Voordeel: 1. minder ruimte nodig. 2. meer sociale contacten voor de gevangenen. Nadeel: 1. ze kunnen beter criminele zaken behandelen en voorbereiden met zijn twee. 2. ze vertellen elkaar betere technieken en stoken elkaar op om iets te doen.

Hoe denk jij over de doodstraf? Bedank drie argumenten voor en drie argumenten tegen de doodstraf. Zoek uit in welke landen de doodstraf nog bestaat. Voor: 1. Deze straf is veel afschrikwekkender dan een andere straf. Daardoor worden de mensen afgeschrikt. 2. Het is de enige manier om moordenaars en verkrachters en andere vreselijke misdadigers uit te schakelen. 3. Omdat straf geen wraak is maar het is om de samenleving beter te maken. Tegen: 1. Als de straf is toegediend en de vermoorde blijkt niet schuldig te zijn dan kan je het niet meer terug draaien. 2. Vaak worden de zwakkere mensen getroffen zo word je in de V.S. als zwarte veel eerder tot de dood verklaard dan wanneer je een blanke ben. 3. Deze straf is de meest wrede en onmenselijke straf die je maar kunt bedenken. De doodstraf bestaat in de volgende landen: Algerije, Armenië, Benin, Botswana, Burundi, Barbuda, Bahama`s, Barbados, Belize, Cuba, Guetmala, Guyana, Iran, Jamaica, Kazachstan
Peru, Rusland, Saint Lucia, Trinidad en Tobago, V.S. Wit Rusland.

Zoek uit of homoseksualiteit nog strafbaar is in bepaalde landen. Wat vind jij hiervan? Het is zelfs in heel veel landen strafbaar, wij hebben ze even allemaal opgezocht en hier komen ze: Afghanistan, Algerije, Angola, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhutan, Bosnie & Herzegovina, Botswana, Brunei, Burma, Burundi, Cameroon, Capa Verde, Cayman Islands, Congo Democratische Republiek, Cook Islands, Djibouti, Ethiopia, Fiji, Grenada, Guinea, Guyana, India, Iran, Jamaica, Kenya, Kiribati, Koeweit, Libanon, Liberia, Libie, Malawi, Malesie, Maldives, Marshall Islands, Muaritania, Mauritius, Marokko, Mozambique, Namibia, Naura, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Qatar, Saint Lucia, Saoudi Arabie, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singpore, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Syrie, Taijkistan, Tanzania, Togo, Tonga, Tokelau Trinidad en Tabago, Tunezie, Turks en Caicos, Tuvala, Uganda, Uzbekistan, Verenigde Emiraten, V.S. Western Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Wij vinden het belachelijk dat het verboden is in zoveel landen want wat heb je eraan om het te verbieden ze zijn homo of niet of ze het nou verbieden maakt helmaal niet uit ze zijn het gewoon en dat moeten ze kunnen uiten.

Welke regels gelden er tijdens een politieverhoor? (Zoek o.a. uit welke rechten de verdachte heeft?) De verdachte is pas schuldig als dat bewezen is. Je mag de verdachte niet lichamelijk of geestelijk martelen. Je mag de verdachte geen uitspraak ontlokken. Je mag de verdachte niet verwonden. Je mag de verdachte niet bedreigen. Je mag de verdachte niet onder druk zetten om een bekentenis uit te lokken. Je mag de verdachte niet chanteren. Een verdachte heeft zwijgrecht. Een verdachte heeft recht op een advocaat. Een verdachte heeft recht op een telefoontje. Een verdachte mag niet te getuigen tegen zijn familie. Een verdachte is niet verplicht om te antwoorden op de antwoorden. Een getuige mag niet beïnvloed worden. Een agent mag de verklaring niet onjuist weergeven.

STADSWANDELING Ridderzaal
De Ridderzaal in 2003
De Ridderzaal is een gebouw in het Binnenhof te Den Haag. Het gebouw dateert uit de 13e eeuw. In de Ridderzaal wordt elk jaar op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, de Troonrede uitgesproken door de Koningin.

Het interieur van de Ridderzaal in oude glorie hersteld. Dit is niet de enige Ridderzaal. Andere kastelen hebben ook wel een zaal die ridderzaal wordt genoemd. Over de oudste bouwgeschiedenis van de Haagse Ridderzaal is niet veel bekend. Vermoedt wordt dat de Ridderzaal gebouwd is onder graaf Floris V. De naam van de architect is onbekend. Het gebouw is in gotische stijl.

De Ridderzaal in 1900 na de restauratie. De buitenmuren van de Ridderzaal hebben een dikte van 1,20 meter. Het dak is een vrije overspanning op 26 meter hoogte. Het dak is 38 meter lang en 17,80 meter breed. In die tijd was dit een volkomen unieke constructie, althans in Nederland. Oorspronkelijk was de Ridderzaal de feestzaal van het grafelijk kasteel. Door afwezigheid van de graven werd de Ridderzaal later alleen maar gebruikt als voorportaal van Rolzaal, waar de rechtbank, het Hof van Holland, zitting hield. In de tijd van de Republiek werd het voor allerlei andere doeleinden gebruikt, zoals voor verkoop van boeken en om een loterij te houden. In de 19e eeuw is een aantal bijgebouwen afgebroken. Het houten dak werd in 1860 onder leiding van architect Willem Nicolaas Rose afgebroken en vervangen door een stalen constuctie met veel glas. Dit werd twaalf jaar later vervangen door een replica van het originele dak uit 1250. In 1880 zijn tijdens de restauratie door P.J.H. Cuypers het portaal en de twee torenspitsen toegevoegd. In 1907 werd de Ridderzaal weer in gebruik genomen na een grootscheepse restauratie waarin geprobeerd werd de Ridderzaal weer in oude staat te herstellen. Een van de architecten, rijksbouwmeester C.H. Peters, deed veel onderzoek naar de bouwgeschiedenis. De Ridderzaal is een rijksmonument. In 1994 en 1995 gebruikte de Eerste Kamer de Ridderzaal als vergaderzaal, tijdens de restauratie van hun eigen vergaderzaal. In 2006 werd de Ridderzaal gerenoveerd. Op 6 september werd het resultaat hiervan gepresenteerd. De inrichting van de Ridderzaal ziet er nu grotendeels weer uit zoals architect Cuypers het in 1904 bedoeld had. Op Prinsjesdag 2006 (19 september) werd het gebouw na de renovatie weer in gebruik genomen.

SCHILDERIJEN Wij hadden twee schilderijen uitgezocht die in het Mauritshuis hangen het hoenderhof en de maaltijd van de koningen. Daarover gingen wij een presentatie houden, maar in dat museum konden we er maar een vinden dat was het hoenderhof daarover hebben Renate en Barbera een presentatie gehouden, die presentatie staat hier uitgeschreven. Onder de presentatie staat een diepere betekenis van dit schilderij de presentatie van het andere schilderij is weggegooid nadat het bleek dat het schilderij er niet hing dus die heb ik niet. Jan Steen - Portret van Bernardina Margriet van Raesfelt, bekend als 'De hoenderhof' Van dit kinderportret heeft Jan Steen iets heel moois gemaakt.Het meisje is weergegeven terwijl zij in een hoenderhof een lammetje laat drinken uit een kom melk.Het meisje is omringd door vele mooie, bonte vogels waaronder, duiven,kippen, eenden, een fazant, een kalkoen en, boven in de boom, een pauw. De kale bediende rechts van haar heeft haar de melk voor het lammetje gebracht. De dwerg in zijn gehavende jas was zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de verzorging van het pluimvee. Het meisje is zeer waarschijnlijk de 11-jarige Bernardina Margriet van Raesfelt (1649-1681). Toen Steen dit portret schilderde, woonde het meisje met haar pleegmoeder op kasteel Lokhorst. Op de achtergrond is het kasteel te zien door het open raam, dat vlakbij het dorp Warmond lag, waar Steen in die tijd woonde.Steen vertelde heel veel verhalen. Zo laat hij het meisje hier expres samen gaan met twee bedienden die niet erg aantrekkelijk zijn. Naast hun fysieke tekortkomingen springt de lieflijkheid van het meisje veel meer in het oog. De mannen kijken heel lief naar het meisje.Jan Steen laat hier zien dat hij ook goed is vogels schilderen. De hoenderhof wordt bewoont door een mooie en bonte verzameling vogels waaronder kippen, duiven, een fazant, een pauw en zelfs een kalkoen – in 1660 een raar iets afkomstig uit Amerika. Diepere betekenisToen Steen Bernadina van Raesfelt portretteerde, was zij 11 jaar oud en wees. Zij was geadopteerd door haar tante Anna van de Bongard, een kinderloze weduwe die op dat moment 60 jaar oud was. Enkele details in Steens schilderij zouden kunnen verwijzen naar deze familieomstandigheden.Bernadina geeft het lammetje te drinken, wat associaties oproept met haar eigen kwetsbare positie.Zij heeft twee hondjes bij zich: een Italiaans windhondje en een schoothondje. Honden staan traditioneel voor trouw: ze zouden daarom bedoeld kunnen zijn als een verwijzing naar Bernadina’s loyaliteit aan haar tante. Rechts staat een kale boom. Deze moet wel een diepere betekenis hebben, omdat de overige bomen vol in het blad zitten. Bovendien groeit uit deze bijna dode boom loof. Misschien symboliseert dit dat Bernardina als een nieuwe tak groeit aan wat eerst een uitstervende familie leek.

TWEEDE KAMER 1.) Hoeveel leden telt de Tweede Kamer? De Tweede Kamer telt 150 leden
2.) Verklaar de naam staten generaal. Vroeger was er een raad van state en bestond Nederland uit allemaal staten die staten werden geregeerd door een generaal. Nu zijn die staten 1 land en wordt het bestuurt door meerdere mensen en bij elkaar gevoegd komt dan de staten- generaal. 3.) Welke partijen zitten er op dit moment in de Tweede Kamer? Op dit moment zitten de partijen CDA, PvdA & CU in de Tweede Kamer
4.) Wie is de fractievoorzitter van het CDA? Wie van de PvdA? Wie van de VVD? De voorzitter van het CDA is Jan Peter Balkenende. De voorzitter van de PvdA is Wouter Bos. De voorzitter van de VVD is Mark Ruther. 5.) Wat wordt er bedoeld met Vak K? Met Vak K wordt een speciaal gedeelte in de Tweede Kamer bedoeld waar bewindslieden plaatsnemen tijdens debatteren bedoeld. 6.) Hoeveel stemmen heb je nodig om een zetel in de Tweede Kamer te winnen? Om een zetel in de Tweede kamer te winnen heb je ong. 65.000 stemmen nodig. 7.) Wat zijn de taken van de Tweede Kamer? De taken van de Tweede Kamer zijn: controle houden op het regeringsbeleid, met de eerste kamer de wet geven en ze moeten het volk vertegenwoordigen. 8.) Wat is een motie? Een motie is een afkeurende stem die je kan voorleggen tijdens een debat. 9.) Wat verstaat men in de politiek onder rechts? En wat onder links? Geef de historische verklaring voor deze twee benamingen. Noem twee partijen die rechts zijn en twee die links zijn. In de politiek verstaat men onder rechts dat men behoudend en niet voor sociale hervorming is. Onder links verstaat men dat ze strevend naar sociale hervormingen waar de arbeiders beter van worden, neigt naar het communisme. Historische verklaring: De termen links en rechts in de politiek stammen uit de tijd van de Franse revolutie en verwezen oorspronkelijk naar de positie waarin de verschillende partijen in het parlement zaten (links of rechts van de voorzitter). In het Franse parlement zat de koning rechts tegenover de afgevaardigden. Omdat hij liever zijn (conservatieve) geestverwanten dichtbij zich had zitten, kwamen de conservatieven aan de rechterkant van het parlement terecht. Die indeling is sindsdien gehandhaafd. Rechts: VVD en CDA. Links: PvdA en Groen links. 10.) Uit welke drie partijen is het CDA ontstaan? Het CDA is uit de volgende partijen ontstaan: KVP, CHU, AR. 11.) Noem acht ministers. Zeg waarvan ze minister zijn en uit welke politieke partij ze komen. Mr. dr. J.P. Balkenende. Minister-president, minister van Algemene Zaken. Drs. W.J. Bos. Vice-Minister-President, Minister van Financiën. Mr. A. Rouvoet. Vice-Minister-President, Minister voor Jeugd en Gezin. Drs. M.J.M. Verhagen. Minister van Buitenlandse Zaken. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Minister van Justitie. Mw. dr. G. ter Horst. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. E. van Middelkoop Minister van Defensie. 12.) Hoe heet de voorzitter van de Tweede Kamer. Wat was haar vroegere beroep? De voorzitter van de Tweede Kamer heet Gerdi Verbeet. Haar vroegere beroepen waren docent, leerlingwezen en politiek adviseur. 13.) Wat is een Coalitie? Een Coalitie is een samenstelling van partijen. 14.) Wat is Torentjes overleg? Torentjes overleg is dat een minister op bezoek komt bij de minister-president voor een gesprek. Dit heet zo omdat de minister-president in een torentje zit.

TWEEDE KAMER 1.) Hoeveel leden telt de Tweede Kamer? De Tweede Kamer telt 150 leden
2.) Verklaar de naam staten generaal. Vroeger was er een raad van state en bestond Nederland uit allemaal staten die staten werden geregeerd door een generaal. Nu zijn die staten 1 land en wordt het bestuurt door meerdere mensen en bij elkaar gevoegd komt dan de staten- generaal. 3.) Welke partijen zitten er op dit moment in de Tweede Kamer? Op dit moment zitten de partijen CDA, PvdA & CU in de Tweede Kamer
4.) Wie is de fractievoorzitter van het CDA? Wie van de PvdA? Wie van de VVD? De voorzitter van het CDA is Jan Peter Balkenende. De voorzitter van de PvdA is Wouter Bos. De voorzitter van de VVD is Mark Ruther. 5.) Wat wordt er bedoeld met Vak K? Met Vak K wordt een speciaal gedeelte in de Tweede Kamer bedoeld waar bewindslieden plaatsnemen tijdens debatteren bedoeld. 6.) Hoeveel stemmen heb je nodig om een zetel in de Tweede Kamer te winnen? Om een zetel in de Tweede kamer te winnen heb je ong. 65.000 stemmen nodig. 7.) Wat zijn de taken van de Tweede Kamer? De taken van de Tweede Kamer zijn: controle houden op het regeringsbeleid, met de eerste kamer de wet geven en ze moeten het volk vertegenwoordigen. 8.) Wat is een motie? Een motie is een afkeurende stem die je kan voorleggen tijdens een debat. 9.) Wat verstaat men in de politiek onder rechts? En wat onder links? Geef de historische verklaring voor deze twee benamingen. Noem twee partijen die rechts zijn en twee die links zijn. In de politiek verstaat men onder rechts dat men behoudend en niet voor sociale hervorming is. Onder links verstaat men dat ze strevend naar sociale hervormingen waar de arbeiders beter van worden, neigt naar het communisme. Historische verklaring: De termen links en rechts in de politiek stammen uit de tijd van de Franse revolutie en verwezen oorspronkelijk naar de positie waarin de verschillende partijen in het parlement zaten (links of rechts van de voorzitter). In het Franse parlement zat de koning rechts tegenover de afgevaardigden. Omdat hij liever zijn (conservatieve) geestverwanten dichtbij zich had zitten, kwamen de conservatieven aan de rechterkant van het parlement terecht. Die indeling is sindsdien gehandhaafd. Rechts: VVD en CDA. Links: PvdA en Groen links. 10.) Uit welke drie partijen is het CDA ontstaan? Het CDA is uit de volgende partijen ontstaan: KVP, CHU, AR. 11.) Noem acht ministers. Zeg waarvan ze minister zijn en uit welke politieke partij ze komen. Mr. dr. J.P. Balkenende. Minister-president, minister van Algemene Zaken. Drs. W.J. Bos. Vice-Minister-President, Minister van Financiën. Mr. A. Rouvoet. Vice-Minister-President, Minister voor Jeugd en Gezin. Drs. M.J.M. Verhagen. Minister van Buitenlandse Zaken. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Minister van Justitie. Mw. dr. G. ter Horst. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. E. van Middelkoop Minister van Defensie. 12.) Hoe heet de voorzitter van de Tweede Kamer. Wat was haar vroegere beroep? De voorzitter van de Tweede Kamer heet Gerdi Verbeet. Haar vroegere beroepen waren docent, leerlingwezen en politiek adviseur. 13.) Wat is een Coalitie? Een Coalitie is een samenstelling van partijen. 14.) Wat is Torentjes overleg? Torentjes overleg is dat een minister op bezoek komt bij de minister-president voor een gesprek. Dit heet zo omdat de minister-president in een torentje zit.

15.) Noem vijf kamerleden. Noteer kort over elk van die 5 wat informatie. Gerda Verburg, CDA. Lid van de Tweede Kamer. Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was ze zelfstandig ondernemer communicatie en projecten. Jet Bussemaker, PvdA. Lid van de Tweede Kamer. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was zij universitair docent bij de vakgroep Politicologie en verbonden Bestuurskunde van de Vrije Universiteit. Verder was zij onder meer als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Frans Timmermans, PvdA. Lid van de Tweede Kamer. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij adviseur en particulier secretaris van mr. M. van der Stoel, Hoge Commissaris voor de nationale minderheden van de OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Sharon Dijksma, PvdA. Lid van de Tweede Kamer. Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was zij algemeen secretaris en voorzitter van de JS (Jonge Socialisten). Ook was Dijksma lid van het bestuur van de Evert Vermeer Stichting. Bert Koenders, PvdA. Lid van de Tweede Kamer. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor was hij ook gast-professor internationale betrekkingen aan de John Hopkins-University in Bologna. 16.) Wat is het verschil tussen een staatssecretaris en een minister? Een minister is verantwoordelijk voor iets en een staatssecretaris voert het uit. 17.) Wat verdient een Tweede Kamerlid per jaar? Wat verdient een minister per jaar? Een Tweede Kamerlid verdiend per jaar: €86.000 bruto. Een minister verdiend per jaar: €108.000. 18.) Wat verdient een minister-president per jaar? Een minister-president verdiend per jaar €108.000. 19.) Wat verdient een beroepsvoetballer gemiddeld per jaar? Een beroepsvoetballer verdient gemiddeld per jaar €10.000.000. 20.) Leg uit waarom jij wel of niet lid van de Tweede Kamer zou willen zijn. Ik zou geen lid willen zijn van de Tweede Kamer want dan moet je gaan discussiëren en dan moet je ook nog eens stilzitten en dat is niks voor mij.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.