Consumentenbond 2006

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 1423 woorden
  • 7 februari 2007
  • 13 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.1
  • 13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Profielschets pressiegroep

1.1 Naam en vestigingsplaats pressiegroep
Ik heb gekozen voor de pressiegroep 'Consumentenbond', welke is gevestigd in Den Haag.

1.2 Soort pressiegroep
De Consumentenbond is een belangengroepering. Ze komen op voor de belangen van de consument, door allerlei voor consumenten te verkrijgen producten te testen en te vergelijken, om de consumenten garantie te bieden van bepaalde producten. Niet alleen garantie, maar ook veiligheid en advies zijn vooropgestelde doelen die de consumentenbond nastreeft. Zo adviseren ze de consumenten bijvoorbeeld een bepaald product wel of niet te kopen, en onderbouwen ze dat advies door de consumenten op de positieve of negatieve feiten van een bepaald product te wijzen. Veiligheid is daarbij inbegrepen, ze willen het beste voor de consumenten; Ze komen op voor de belangen van de consument.

1.3 Historische schets
De geschiedenis begon in 1953, toen de heren B. Buitendijk, J. van Benthem en A. Thorenaar op 14 januari de consumentenbond oprichtten. Ze vonden dat het tijd werd dat er een bond kwam die het opnam tegen de fabrikanten en leveranciers. Ze begonnen de consumentenbond met 141 leden.


In april 1953 verscheen de eerste consumentengids, waarin een paar maanden later het eerste vergelijkende warenonderzoek word opgenomen over 6 verschillende merken lucifers. De onderzoeken waren zeer beperkt, doordat de consumentenbond de eerste 10 jaren nog niet over veel geld beschikte.

1962, het jaar van de grote doorbraak van de consumentenbond. Dit was naar aanleiding van slechte testresultaten van sigaretten van Lexington. De verkoop van deze sigaretten daalden zo erg na publicatie van het onderzoek, dat de fabrikant de bond voor de rechter daagt. De bond verloor de zaak, maar kreeg een averechts effect. De fabrikanten kregen nu met een letterlijk groter 'probleem' te kampen, omdat het voorval met de Lexingtonfabrikant en de bond vele mensen aansprak. Zodanig zelfs, dat er 25.000 nieuwe leden zich aanmelden als lid van de groeiende bond.

Tot in 1969 groeide de bond door, met maarliefst 250.000 leden. De vrijwilligers werden geleidelijk vervangen door betaalde professionals, en in 1967 start de bond met de individuele ledenservice. Later verschijnen er ook nog 2 nieuwe bladen, namelijk de 'Consumenten-Reisgids' in februari 1973 , en de Consumenten-Geldgids in oktober 1981.

In 1999 verlaat directeur Dick Westendorp na bijna 40 jaar de Bond, waarna Felix Cohen het roer over neemt. In hetzelfde jaar wordt de directie nog uitgebreid met Klaske de Jonge. In 2001 is het aantal leden nog verder gegroeid tot een aantal van maarliefst 620.000, en het aantal personeelsleden tot 280.

1.4 Organisatiestructuur
De consumentenbond is een vereniging, wat bestuurd word door verschillende organen. Het gaat hier om de Bondsraad, Raad van toezicht, en de Directie.
De Bondsraad is de hoogste bestuursvorm van de consumentenbond, welke bestaat uit maarliefst 100 leden. De leden van de Raad van toezicht word gekozen door de Bondsraad, en houdt toezicht op de Directie. De Directie bestaat uit 2 leden, de algemeen directeur en de directeur, en is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Directie is in vaste dienst van de organisatie.

De Consumentenbond bestaat bijna niet meer uit vrijwilligers, maar vrijwel alleen maar uit betaalde medewerkers, zoals ook min of meer hierboven uit op te maken is. De relatie met de verschillende leden wordt onderhouden door middel van het uitbrengen van de consumentengids. Hierin kunnen de leden de informatie over de consumentenbond en haar vorderingen terug vinden. Aan het einde van het jaar wordt er ook een jaarbalans uitgebracht, welke voor iedereen toegankelijk is.


1.5 Omvang ledenbestand
De omvang van het ledenbestand kon ik niet achterhalen voor het jaar 2006. Dit komt omdat de Consumentenbond (online) deze informatie alleen beschikbaar steld aan leden, wat mij 50 euro per jaar zou kosten. Dat zou mij een te duur werkstuk worden... Helaas!

Wel kan ik vertellen dat in het jaar 2000 de Consumentenbond ongeveer 640.000 leden telde!
Deze leden kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën:
ConsumentenGids
Consumenten-geldgids
Consumenten-reisgids
Nieuwsbrief Gezond

1.6 Doelstellingen: wat wil men bereiken?
De Consumentenbond is er om ons consumenten te informeren over allerlei soorten producten en diensten. Naast onderzoek van die producten en diensten zetten ze zich ook in voor de veiligheid, de keuzevrijheid en de dienstverlening voor de consumenten, om deze zeker te stellen. Zij zijn de (maatschappelijke) organisatie die ons de keuzes bij het aanschaffen van producten en diensten makkelijker willen laten verlopen, voor een zo goed mogelijk resultaat (= tevreden consumenten).

Werkwijze pressiegroepen

2.1 Contacten met ambtenaren, politieke partijen en bestuurders
De consumentenbond staat niet in directe verbinding met de politiek. Het is niet een groep die te vergelijken is met bijvoorbeeld Greenpeace of Amnestie International. Dit zijn pressiegroepen die duidelijk actie voeren, en dan met name de groep Greenpeace. De Consumentenbond komt op voor de consumenten, maar doet dit niet doormiddel van acties zoals boycotten, staking blokkades etc. Ze doen dit doormiddel van het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de desbetreffende organisaties (bedrijven etc.). Daardoor komt de Consumentenbond minder vaak, of (bijna) niet in aanraking met de politiek.

2.2 Contacten met journalisten en de media
Vaak komt men niet een artikel tegen in de krant op bijvoorbeeld de voorpagina, over een ernstige gebeurtenis, of een enorm resultaat dat behaald is. De Consumentenbond gebruikt de media verder wel voor openbaringen en oproepen voor en naar de consumenten toe. Zo laten ze de consumenten weten wat ze moeten doen met bepaalde producten of diensten: niet kopen, of juist wel... al gekocht? dan geld terug vragen zolang de consumenten niet kunnen verwachten wat hun beloofd is.

2.3 eigen publicaties en tijdschriften
De Consumentenbond heeft haar eigen tijdschriften. Namelijk:
ConsumentenGids
Consumenten-geldgids
Consumenten-reisgids

2.4 Financiële begroting
De financiële middelen die nodig zijn voor het behalen van hun doelstellingen en het betalen van hun medewerkers en personeel, worden behaald uit de opbrengsten van hun abonnementen. De Consumentenbond, wordt niet gesubsidieerd. Geld wordt niet alleen maar uit lidmaatschappen en de boeken en cd-rom's gehaald, maar ook komt er veel geld binnen via het reclamegedeelte van de Gids.

2.5 Gebruikte vormen van actie
De wijze waarop de Bond actie onderneemt, is niet d.m.v barricades, blokkades of andere radicale ondernemingen van verschillende actiegroepen. De Consumentenbond is dan ook een belangengroep/ -organisatie. De Bond neemt actie d.m.v. het onderhandelen, en onder druk zetten om bepaalde doelstellingen te halen. Ultimatums stellen (soort van deadline) of anders de media (kranten, tv, radio, tijdschriften) gebruiken om consumenten op de hoogte te stellen en te waarschuwen voor producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen etc.

Resultaten en adviezen

3.1 Behaalde successen
Omdat de Bond een belangengroep/ -organisatie is, valt er niet echt duidelijk te spreken van grootse gepubliceerde successen. Daarbij heb ik gezocht op hun site (www.consumentenbond.nl) maar helaas niets gevonden hierover, of ik moest een betalende klant zijn...

3.2 Houdingen van de verschillende politieke partijen tegenover de groep
De Consumentenbond kan denk ik goed opschieten met de politieke partijen. Zowel de Partijen als de Bond hebben in ieder geval 1 ding gemeen: Het behartigen van de belangen van de inwoners van Nederland, en negatieve uitkomsten zoveel mogelijk tegengaan. Daarbij weet ik mij nog te herinneren van vorige jaren, dat een politieke kwestie ook een kwestie werd van de Consumentenbond. Dan heb ik het over bijvoorbeeld over de gekke koeienziekte. of wat dacht je van de verplichte vermeldingen van ingrediënten op producten?

3.3 Mate van professionalisering
Kwalitatief is het personeel van de Consumentenbond wel goed in orde. Het is betaald personeel en gewoon een full-time baan. Het is niet zo dat er een paar vrijwilligers werken, die niet gespecialiseerd zijn op hun gebied. De ConsumentenBond maakt niet echt gebruik van apparatuur, meestal laten ze andere instanties hun onderzoeken doen, die wel goede apparatuur daarvoor hebben. Publicaties worden vooral in hun eigen gids gedaan (of op internet, maar voor beide moet je betalend lid zijn). Hiervan kan met uitgaan, dat die wel in orde zijn. Mijn mening is, dat de ConsumentenBond zeer professioneel te werk gaat.

3.4 Drie adviezen
Ik denk dat als de Consumentenbond wat meer macht zou hebben, ze meer zouden kunnen bereiken. Als ze bijvoorbeeld een bepaald product als zeer slecht hebben gemarkeerd, kunnen ze dat niet alleen de consumenten vertellen, maar bijvoorbeeld ook tegen gaan dat het nog langer geproduceerd wordt, dan wel een (nieuw) soortgelijk product van de markt af houden.
Een tweede advies van mij zou zijn niet alleen de producten te bekritiseren, maar daarnaast proberen de producten helpen te verbeteren, vernieuwen of dure producten goedkoper zien te krijgen.
Een derde advies van mij zou zijn de resultaten voor iedereen toegankelijk te maken, met bijvoorbeeld als voorwaarde dat de consument die zich daarvoor heeft opgegeven zich minimaal eenmalig verplicht te participeren in een bepaald onderzoek (bijvoorbeeld het meehelpen met het verkrijgen van informatie e.d.) Dit zouden ze kunnen doen door enquetes te laten uitdelen door de consument in kwestie.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.