Wat besloot de rechter?

Beoordeling 1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1239 woorden
  • 26 januari 2015
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 1
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
  1. De rechtbank veroordeelt Mohammed B. tot een levenslange gevangenisstraf voor onder andere de moord op Theo van Gogh. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2005:AU0025

Uitspraak 1.

3.1 Moord

3.2 in het document staat niks over verdediging

3.3 Wijst de vordering van de, wonende op het [adres] toe tot een bedrag van € 2.675,- (tweeduizendzeshonderdvijfenzeventig euro).

Veroordeelt verdachte aan [benadeelde partij9] voornoemd, het toegewezen bedrag te betalen.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op, aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer

[benadeelde partij9], te betalen de som van € 2.675,- (tweeduizendzeshonderdvijfenzeventig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 20 (twintig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte heeft voldaan aan een van de voornoemde betalingsverplichtingen, daarmee de andere is vervallen.

3.4 de straf is levenslange gevangenisstraf

3.5 ik ben het wel met de rechter eens omdat hij een strafbaar feit heeft begaan en niet zomaar een misdrijf maar wel een misdrijf genaamd ‘moord’. En omdat Mohammed B. Moord heeft gepleegd vind ik de straf wel terecht, in dit geval dus levenslang.

Uitspraak 2.

3.1 verkrachting

3.2 De raadsvrouw heeft vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verklaring van de aangeefster op onderdelen ongeloofwaardig is en dat er bovendien onvoldoende steunbewijs is voor die verklaring. Ten aanzien van de blauwe plekken kan niet worden vastgesteld wanneer deze zijn ontstaan. Deze zouden bovendien ook door stevig vastpakken kunnen zijn veroorzaakt.

3.3

Dit wil je ook lezen:

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd [benadeelde partij], domicilie kiezende te [woonplaats benadeelde partij], ter zake van het tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een bedrag van € 2.500,- aan immateriële schade. De benadeelde partij zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte geen straf of maatregel is opgelegd en artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen toepassing heeft gevonden. Nu de benadeelde partij vanwege de te geven vrijspraak niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

3.4 verklaart niet bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij; verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering; veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

3.5 in dit geval ben ik het eens met de rechter, het bewijs dat er is is wel goed maar niet genoeg om de dader te kunnen bestraffen. Daar bij vind ik dat wat de aanklager vind kwa straffen te hoog en te zwaar bestraft. Ik vind wel dat de dader een kleine taakstraf verdiend met dat gene dat hij wel gedaan heeft.

Uitspraak 3.

3.1  herhaaldelijke openlijke geweldpleging in carnavalsnacht

3.2 De raadsman heeft ten aanzien van de gevorderde straf aangevoerd dat de eis van de officier van justitie bij vrijspraak van één of meer feiten gematigd dient te worden.

3.3 De officier van justitie heeft bij gelegenheid van de terechtzitting op 19 juni 2009 met betrekking tot de op te leggen straf gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair en feit 4 zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de tijd van 60 dagen met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht.

3.4 veroordeelt verdachte tot een taakstraf, te weten een werkstraf voor de duur van 178 uren, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid;

3.5 ik ben het dit maal wel met de rechter eens omdat dit strafbaar feit is bewezen, er is genoeg bewijs om deze straf in te dienen.

Uitspraak 4.

3.1 handel in cocaïne

3.2  Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.

3.3 De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit en gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar onder de bijzondere voorwaarde dat verdachte contact zal onderhouden met de Brijder Verslavingszorg. Ten aanzien van de in beslag genomen goederen heeft de officier van justitie gevorderd dat de weegschaal, het horloge en het valse bankbiljet van € 200 moeten worden onttrokken aan het verkeer en dat de sleutelbos en de rode Nokia telefoon teruggegeven moeten worden aan verdachte.

3.4 Veroordeelt verdachte wegens dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van VEERTIEN MAANDEN.

Beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot ZES MAANDEN niet ten uitvoer zal worden gelegd en stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaar.

Bepaalt dat de tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien:

- verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- verdachte niet naleeft de bijzondere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen te geven door of namens de Brijder Verslavingszorg, zolang die instelling dat nodig acht.

3.5 aangezien er geen bewijs is dat het niet gedaan is ben ik het wel met de beslissing van de rechter eens, de straffen zouden van mij opzicht nog hoger mogen dan dat de officier van justitie eist.

Uitspraak 5.

3.1 Moord in relatiesfeer

3.2 Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

3.3 De advocaat-generaal mr Plugge heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het impliciet primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, met aftrek van voorarrest. Daarnaast vordert zij de terbeschikkingstelling van de verdachte en dat hij van overheidswege zal worden verpleegd. Voorts vordert zij toewijzing van de vordering van de benadeelde partij tot een bedrag van € 3.812,60, alsmede de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

3.3 De advocaat-generaal mr Plugge heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het impliciet primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, met aftrek van voorarrest. Daarnaast vordert zij de terbeschikkingstelling van de verdachte en dat hij van overheidswege zal worden verpleegd. Voorts vordert zij toewijzing van de vordering van de benadeelde partij tot een bedrag van € 3.812,60, alsmede de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

3.4 Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van NEGEN JAREN.

3.5 aangezien de verdachte er niks op heeft te zeggen dat hij het niet gedaan heeft, ben ik het met de rechter eens dat hij een strafbaar feit heeft begaan en dan ook de straf verdiend. Al vind ik de straf wel mild voor dat gene dat hij gedaan heeft. 

Moord in relatiesfeer; 9 jaar gev. straf + TBS http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2003:AF9758

Meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte voor het medeplegen van handelin cocaine. Verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna anderhalf jaar samen met zijn vriendin bezig gehouden met de handel in cocaine. Verdachte droeg zorg voor de inkoop, waarna zijn vriendin deze in hun woning versneed en verpakte in wikkels. Vervolgens verkochten beiden de wikkels cocaine aan verschillende personen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBHAA:2008:BG1900

Taakstraf na herhaaldelijke openlijke geweldpleging in carnavalsnacht. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROE:2009:BJ2324

 Vrijspraak verkrachting http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2014:3591

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.