Welke schrijvers & genres vind jij leuk? 📖️ Wij zijn benieuwd. Geef je mening en maak kans op één van de Bol.com cadeaubonnen. 🎁️

Naar de vragenlijst!


InleidingDit werkstuk gaat over de Olympische zomerspelen. Ik heb voor deze specificatie gekozen omdat het onderwerp de Olympische spelen mij te algemeen was. Vooral wil ik in de volgende pagina’s de verschillende onderdelen van alle sporten belichten die bij de Zomerspelen aan de orde komen.

De Olympische spelen begint altijd met een openingsceremonie, de olympische gedachte wordt hier ook altijd uitgesproken, deze luid:"Het belangrijkste bij de Olympische spelen is niet het winnen maar het deelnemen, zoals het in het leven niet begonnen is om te veroveren, maar om het leveren van een goede strijd".De organisatie van de Olympische spelenEr zijn drie organisaties waar de Olympische spelen op bouwt:


· het Internationaal Olympisch Comité (I.O.C.)

· de internationale sportfederaties (I.S.F.)

· de nationale Olympische Comités (N.O.C.)

Vanaf het begin maakte de Coubertin een onderscheid tussen de organisatie van de Spelen, waarmee hij zich maar in grote lijnen wilde bezighouden en waarvoor hij principes en regels had vastgelegd, en het oprichten van een vereniging die zou waken over de tempel en die de algemene politieke lijn zou uitzetten. Deze vereniging zou onafhankelijk, internationaal, oppermachtig en voor altijd zijn. Deze is opgericht op het eind van het congres van Parijs in 1894 en kreeg de naam van Internationaal Olympisch Comité.

Het I.O.C. is tegenwoordig een vereniging met internationaal recht en met rechtspersoonlijkheid. Haar opdracht omvat vier hoofdpunten:

1. de geregelde organisatie van de Spelen verzekeren.

2. de Spelen waardig laten verlopen in overeenstemming met hun glorierijk verleden en met het ideaal dat Pierre de Coubertin en zijn medewerkers heeft geïnspireerd bij de hernieuwing ervan.

3. de organisatie van wedstrijden voor amateurs aanmoedigen.

4. de amateursport leiden en in stand houden door de vriendschap onder de sportbeoefenaars van alle landen aan te moedigen en te bevorderen.


Het I.O.C. werft zelf zijn leden door coöptatie*. De nieuwe leden moeten ingezetenen zijn van een land waar een nationaal Olympisch Comité bestaat. Er wordt maar één lid per land opgenomen met uitzondering voor de landen die de Spelen hebben georganiseerd of die de Olympische beweging hebben vertegenwoordigd, maar het kunnen er nooit meer dan twee worden. Leden moeten aftredenen aan het einde van het kalenderjaar waarin ze 70 jaar worden tenzij ze werden verkozen vóór de opening van de 110de I.O.C. zitting (op 11 december 1999). In dat geval moeten ze aftreden op de leeftijd van 80 jaar. Leden verkozen vóór 1966 zijn lid voor het leven.Volgens de wens van baron de Coubertin moeten de leden van het I.O.C. zich beschouwen als ambassadeurs in hun land van herkomst. Zij mogen dus in geen geval van hun regering, of van wie ook, een machtiging aanvaarden dat hen als lid van het comité zou kunnen binden of hun vrijheid van stemmen in het gedrang zou kunnen brengen.

De voorzitter wordt bij algemeenheid van stemmen voor de duur van acht jaar verkozen. Daarna kan hij telkens voor nog eens vier jaar worden herkozen. het I.O.C. verkiest ook, voor een periode van vier jaar, drie ondervoorzitters die na een tussenperiode van minimum vier jaar opnieuw kunnen worden verkozen.

De uitvoerende commissie, de echte regering van de Olympische beweging, is samen met de voorzitter en de drie ondervoorzitters verder samengesteld uit vijf leden die voor vier jaar worden verkozen en die door een beurtstelsel al of niet herkiesbaar worden gesteld. De Uitvoerende Commissie waakt vooral over de naleving van de reglementen, stelt de agenda van de sessies op en houdt zich bezig met het voorstellen en aanbevelen van nieuwe leden.

Ook heeft ze financiële en administratieve verantwoordelijkheid. De zetel van het I.O.C. is in het kasteel van Vidy in Lausanne gevestigd*coöptatie: het verkiezen van nieuwe leden door zitting hebbende leden.Geschiedenis van de Olympische SpelenDe Olympische Zomerspelen zijn in de moderne vorm voor het eerst gehouden in de Griekse hoofdstad Athene in 1896. Vervolgens zijn de spelen om de vier jaar gehouden, met uitzondering van de oorlogsjaren 1916, 1940 en 1944.Gedurende bijna vijftien eeuwen werden de Olympische Spelen afgeschaft, maar het ideaal dat nog altijd voor ogen werd gehouden was blijven voortleven. Het was de jonge Franse edelman, baron Pierre de Coubertin die op 25 november 1892 iedereen verbaasde met zijn uitspraak, in het halfrond van de oude Sorbonne in Parijs: "De sport moet internationaal worden". Hij vond dat men moet opnieuw Olympische Spelen moest gaan organiseren.Op veel steun kon hij niet rekenen, integendeel hij stuitte op veel twijfel en onbegrip, maar toch zal 25 november 1892 een zeer belangrijke datum zijn in de geschiedenis van de Olympische spelen.Twee jaar lang trok de Coubertin de wereld rond om iedereen warm te maken voor zijn ideeën. In 1894 riep hij een internationaal congres samen waarop sprake zou zijn van professionalisme en amateurisme in de sport, maar op het laatste ogenblik wijzigde hij het thema van de bijeenkomst in congres ter wederinvoering van de Olympische Spelen.De 21ste juni kwamen vertegenwoordigers van negenenveertig verenigingen uit twaalf landen opnieuw samen in het halfrond van de Parijse Sorbonne. Drie dagen na het begin van de vergadering werden alle voorstellen unaniem aangenomen. Iedereen was het eens met de grondbeginselen: namelijk de Spelen om de vier jaar, en om de beurt een andere organiserende stad, moderne uitdrukking van de wedstrijden, volkomen gelijke behandeling van de verscheidene sporttakken en de aanwijzing van een betrouwbaar internationaal Comité.

Het was de bedoeling van de Baron om de eerste moderne Olympische Spelen te laten samenvallen met de eeuwwisseling en deze te houden in Parijs. Maar dit voorstel stuitte op verzet van de congresleden want deze wilden zo snel mogelijk de spelen organiseren en daarom werd er beslist van de eerste Spelen van de moderne tijd te houden in 1896 in het Griekse Athene.

Dat de Spelen om de vier jaar zouden plaats hebben was niet zo toevallig, maar heeft een historische achtergrond. Het heeft ongetwijfeld te maken met de natuurelementen . In de oudheid had het olympisch rendez-vous plaats elke negenennegentigste maand van de toenmalige tijdindeling en wel bij volle maan. In onze tijdrekening omgezet is dat tussen 6 augustus en 19 september en was tevens de rustperiode voor de landbouwers uit die tijd.Waar en wanneer zijn de Olympische Zomerspelen allemaal gehouden?
Na een korte rekensom komen we er dus achter dat er al 26x zomerspelen zijn georganiseerd, de zomerspelen van 2004 én die van 2008 zijn ook al gepland en de landen waar ze gehouden worden zijn ook al reeds bekend, verder zijn er tot nu toe zomerspelen gehouden in de volgende landen/ steden en de volgende jaartallen:Olympische Zomerspelen 1896 - Athene, Griekenland

Olympische Zomerspelen 1900 - Parijs, Frankrijk

Olympische Zomerspelen 1904 - St.-Louis, Missouri, VS

Olympische Zomerspelen 1908 - Londen, UK

Olympische Zomerspelen 1912 - Stockholm, Zweden

1916- De geplande spelen in Berlijn (Duitsland) werden geschrapt door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog

Olympische Zomerspelen 1920 - Antwerpen, België

Olympische Zomerspelen 1924 - Parijs, Frankrijk

Olympische Zomerspelen 1928 - Amsterdam, Nederland

Olympische Zomerspelen 1932 - Los Angeles, Californië, VS

Olympische Zomerspelen 1936 - Berlijn, Duitsland

De geplande spelen in Londen 1940 en Tokio 1944 werden geschrapt ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog

Olympische Zomerspelen 1948 - Londen, UK

Olympische Zomerspelen 1952 - Helsinki, Finland

Olympische Zomerspelen 1956 - Melbourne, Victoria, Australië;

Olympische Zomerspelen 1960 - Rome, Italië;

Olympische Zomerspelen 1964 - Tokyo, Japan

Olympische Zomerspelen 1968 - Mexico City, Mexico

Olympische Zomerspelen 1972 - München, Duitsland

Olympische Zomerspelen 1976 - Montreal, Quebec, Canada

Olympische Zomerspelen 1980 - Moskou, Rusland, Sovjet-Unie

Olympische Zomerspelen 1984 - Los Angeles, Californië, VS

Olympische Zomerspelen 1988 - Seoel, Zuid-Korea

Olympische Zomerspelen 1992 - Barcelona, Spanje

Olympische Zomerspelen 1996- Atlanta, Georgia, VS

Olympische Zomerspelen 2000- Sydney ,Nieuw-Zuid-Wales, AustraliëIn 2004 zullen de Zomerspelen nogmaals in Athene worden gehouden,

In 2008 in Peking, en 2012 in Pittsburgh.De sporten van de zomerspelenVoetbal: dit speel je met elf mensen, tien op een veld, en één in het goal (keeper). Je moet bij de tegenpartij scoren.

Zwemmen: je moet een afstand zo snel mogelijk zwemmen.

Wielrennen: je moet op een fiets een bepaalde afstand afleggen. op te tillen.

Kogelslingeren: hier moet je een zware ijzeren bal zover mogelijk weggooien.

Discus werpen: hierbij moet je een platte schijf zo ver mogelijk weggooien.

Speerwerpen: hierbij moet je een speer zover mogelijk weggooien.

Gewichtheffen: je hebt een stok en daar aan moet je proberen zoveel mogelijk kilo aan optillen.

Boksen: je moet speciale handschoenen elkaar knock-out proberen te slaan.

Worstelen: je moet je tegenstander uit de ring krijgen door aan hem te rekken of te duwen.

Judo: Je moet je tegen stander zo snel mogelijk op zijn rug op de grond krijgen een houdgreep maken en hem zo 20 seconde vasthouden.

Volleybal: je moet een bal over het net slaan en zorgen dat hij bij de tegenpartij op de grond komt, maar niet buiten de lijnen.

Handbal: dit is net voetbal maar dan niet met de voeten maar met de handen.

Basketbal: dit speel je met 5 man in één team en je moet met een bal dribbelen en overspelen en hem dan door de basket proberen te gooien.

Zeilen: hierbij moet je een baan over het water afleggen die eindigt bij de finish.

Boogschieten: je moet proberen met een pijl het midden van een rond bord te raken.

Schermen: een soort van zwaard vechten met een speciaal pak aan en het "zwaard" heet nu degen en er zit een dopje op de punt.

Turnen: Je moet dingen op toestellen doen en dan word eer gekeken hoe mooi je het doet.

Ruitersport: hierbij moet je een paard berijden en je hebt daar verschillende onderdelen mee.

Schieten: hierbij moet je ook in een ronde schijf schieten.

Kano-kayak: je moet slalommen op het wilde water en de finish bereiken.

Hockey: je moet met een stick een klein balletje in een doeltje slaan.

Pentatlon: dit bestaat uit 5 sporten: paardrijden schermen pistoolschieten, zwemmen en veldloop. Als je hier aan mee wilt doen moet je alle 5 de sporten doen.

Waterpolo: Dit is zoiets als volleybal in het water.

Badminton: Het slaan van een shuttle over een net en dan punten halen.

Honkbal: Dit is een ingewikkeld spel, je moet een bal slaan die niet mag worden gevangen door de veldpartij, te vergelijken met slagbal bij gym.

Beachvolleybal: Volleybal op het strand.

Boogschieten: Het schieten van een pijl met een boog

Tennis: Het overspelen van een bal en punten maken

Roeien: dit kan je alleen doen maar ook in een groep. Het gaat hierbij om zo snel mogelijk over de finish te komen.

Schoonspringen:Het zo mooi mogelijk duiken.

Teakkwondo: Een zelfverdedigingssport net zoals judo, maar dan ook met stijlfiguren enzo.

Softbal: Variant van honkbal.

Tafeltennis: Het is zoals tennis maar dan op een tafel met een netje en een klein balletje.Dit zijn 32 sporten op de Olympische zomerspelen. Er zijn er nog meer, maar dat zijn een soort deel-sporten. Zelfde sport maar bijvoorbeeld een andere afstand.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

heel goed gedaan:)

10 jaar geleden

K.

K.

heel goed gedaan

7 jaar geleden

P.

P.

heel erg cool ik hou ook mijn spreekbeurt er over!!!!!!!

3 jaar geleden