Volleybal

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1665 woorden
  • 16 september 2002
  • 562 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
562 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LO
Onderwerpen

2) Geschiedenis van het volleybal

Ontstaan van het volleybal Officieel geldt de Amerikaanse William G. Morgan als de bedenker van het volleybal, maar in de 16e eeuw werd er al een spel gespeeld aan het Engelse hof van koningin Elizabeth dat erg op het volleybal leek. Dit blijkt uit tekeningen die zijn gevonden. William G. Morgan gaf les bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts als sportleider, onder andere aan een groep van al wat oudere zakenlieden. Hij vond het toen al bekende basketbal wat te hard en bedacht in 1895 een ander spel. Hij zocht allemaal spelregels bij elkaar uit sporten die toen al bekend waren zoals tennis, baseball en basketbal. Al die regels samen vormden het volleybal. De bal mocht de grond niet raken en moest over het net worden gespeeld (volley). Een netservice mocht je een keer opnieuw doen en je mocht de bal voor jezelf omhoog spelen (dribbelen) tot een meter voor het net. Een wedstrijd bestond uit ‘innings’, zo’n inning was voorbij wanneer alle spelers van beide teams een serveerbeurt hadden gehad. Het was bovendien ook mogelijk om één tegen één te spelen, maar ook tien tegen tien. Vrouwen mochten de bal eerst opvangen en later weer opgooien. De YMCA voelde wel wat voor dit spel en ontwikkelde het verder met de volgende wijzigingen: - 1900 - afschaffing van het dribbelen - 1912 – invoering van het doordraaien - 1917 – regeling dat één set tot 15 punten gaat - 1918 – regeling dat zes spelers per team in het veld staan

Volleybal in Nederland Pater Simon Buis (1892-1960) bracht het spel naar Nederland na een bezoek aan de Amerikaanse staat Illinois in 1925. Volleybal werd als eerst gespeeld in het Missiehuis Sint Willebrord in Uden. Maar verder dan andere missiehuizen en seminaries kwam het spel niet. In 1928 nodigde de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen (AMVJ) de Engelse YMCA-sportleider Lew Lake uit om een demonstratie te geven in basketbal en volleybal. Volleybal sloeg zo aan bij de AMVJ, dat niet lang daarna een aparte volleybalclub werd opgericht, genaamd AMVJ. Dit gebeurde in 1930. Het werd bekender toen in 1945 de militairen uit Canada, Polen en Amerika overal in het land volleybal speelden. Volleybal werd een echte schoolsport in de naoorlogse jaren. Mensen hanteerden op verschillende plaatsen, verschillende spelregels. Dat kwam omdat uitwisseling van ervaringen en inzichten nauwelijks gebeurden, omdat men sowieso al weinig contact met elkaar had. Deze chaos kwam aan het licht toen in 1946 een team uit Den Haag op bezoek ging bij AMVJ. Het ene team hanteerde heel andere spelregels, dan de ander. Zo ontstond er een behoefte aan een instantie die coördinerend zou optreden en die uniformiteit zou nastreven. Dat werd de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Over de oprichting van NeVoBo vertel ik meer in het hoofdstuk: NeVoBo. De historie van het Nederlandse volleybal kent enkele hoogtepunten, die van belang waren voor de verspreiding van het spel: - In 1962 kreeg volleybal veel aandacht van het publiek, omdat het Nederlands team (toen onder leiding van trainer Cees van Zweeden) voor het eerst West-Europees kampioen werd. - In 1963 ontstond er een grote rel tussen de bond en het Nederlands Olympisch Comité (NOC). Het NOC weigerde de ploeg aan te wijzen voor de Olympische Spelen van Tokio, terwijl zij zich daarvoor wel hadden geplaatst. Het Nederlandse team moest eerst het toernooi om het West-Europees Kampioenschap in Hengelo winnen en dan mochten ze pas naar Tokio. Miljoenen mensen zaten voor de tv en dit betekende de grote doorbraak voor het volleybal naar het grote publiek. In de jaren ’80 gaat een groep fanatieke spelers bij Brother/Martinus uit Amstelveen trainen, o.l.v. toptrainer Arie Selinger. Hun eerste doel is het halen van de top van het Europese clubvolleybal. Piet de Bruin, de toenmalige voorzitter van de NeVoBo, was ook bereid deze stap te maken voor het nationale team. Ze behaalden een zilveren medaille bij de Olympische Spelen in Barcelona, 1992. Onder leiding van een nieuwe coach, Joop Alberda, behaalde het Nederlandse team goud bij de Olympische Spelen in Atlanta. Sinds 1995 is het topvolleybal ondergebracht in een aparte organisatie: De Stichting Top Volleybal Nederland (TVN). Zij houden zich bezig met de organisatie en marketing van de nationale teams.

3) Volleybal in het algemeen (regels) Volleybal wordt gespeeld door twee teams. Het speelveld is door een net in tweeën gedeeld. Aan allebei de kanten van het net staat een team van zes spelers. Doel van het spel is dat de bal in het veld van de andere partij op de grond valt en dit in eigen veld te voorkomen. De bal wordt door de serveerder in het spel gebracht, hij moet proberen om de bal over het net naar de andere partij te spelen. Elk team mag de bal drie keer raken en je mag de bal niet vasthouden of vangen. Het is niet toegestaan de bal twee keer achter elkaar te raken, behalve bij het blokkeren. Vanaf het seizoen 2000-2001 wordt in Nederland het Rally Point Systeem toegepast: - Het team dat de rally wint krijgt een punt. Als het ontvangende team de rally wint, krijgt deze ook een punt en het recht om op te slaan. - Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong ten minste 2 punten. - De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat als eerste drie sets wint. - Vanaf de eerste divisie tot en met de drie hoogste regioklassen worden altijd vier sets gespeeld. In november 1999 heeft het NeVoBo hoofdbestuur op initiatief van het FIVB voor het seizoen 200-2001 de volgende spelregelwijzigingen vastgelegd: - Wanneer de bal bij de service het net raakt, maar de bal wel over het net gaat, gaat het spel gewoon door. - Aanraken van het net of de antenne is niet langer fout wanneer dit het spel niet hindert. - Alle pauzes tussen de sets duren drie minuten. Als bijlage heb ik een paar bladzijden uit mijn “Teamboek C-jeugd NeVoBo-Volleybalschool” gehaald. Hier staan onder andere de technieken van bepaalde handelingen uit het spel afgebeeld en de netcodering.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3) Volleybal in het algemeen (regels) Volleybal wordt gespeeld door twee teams. Het speelveld is door een net in tweeën gedeeld. Aan allebei de kanten van het net staat een team van zes spelers. Doel van het spel is dat de bal in het veld van de andere partij op de grond valt en dit in eigen veld te voorkomen. De bal wordt door de serveerder in het spel gebracht, hij moet proberen om de bal over het net naar de andere partij te spelen. Elk team mag de bal drie keer raken en je mag de bal niet vasthouden of vangen. Het is niet toegestaan de bal twee keer achter elkaar te raken, behalve bij het blokkeren. Vanaf het seizoen 2000-2001 wordt in Nederland het Rally Point Systeem toegepast: - Het team dat de rally wint krijgt een punt. Als het ontvangende team de rally wint, krijgt deze ook een punt en het recht om op te slaan. - Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong ten minste 2 punten. - De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat als eerste drie sets wint. - Vanaf de eerste divisie tot en met de drie hoogste regioklassen worden altijd vier sets gespeeld. In november 1999 heeft het NeVoBo hoofdbestuur op initiatief van het FIVB voor het seizoen 200-2001 de volgende spelregelwijzigingen vastgelegd: - Wanneer de bal bij de service het net raakt, maar de bal wel over het net gaat, gaat het spel gewoon door. - Aanraken van het net of de antenne is niet langer fout wanneer dit het spel niet hindert. - Alle pauzes tussen de sets duren drie minuten. Als bijlage heb ik een paar bladzijden uit mijn “Teamboek C-jeugd NeVoBo-Volleybalschool” gehaald. Hier staan onder andere de technieken van bepaalde handelingen uit het spel afgebeeld en de netcodering.

4) NeVoBo Op 18 januari 1947 richtte Amsterdamse sportleraar Dick Schmüll de Landelijke Volleybal Commissie op die de voorbereiding van een bond op zich nam. Op 6 september 1947, ruim een half jaar later, werd in het Centraal Gebouw der AMVJ in Amsterdam de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) opgericht. Het resultaat van deze oprichting is dat duizenden Nederlanders volleybal spelen volgens dezelfde spelregels en normen. Volleybal ontwikkelde zich en de NeVoBo groeide mee. Na één jaar telde de NeVoBo 1.281 leden en in 2000 zijn er ongeveer 135.000 volleyballers lid. Maar dat is zeker niet het hoogste aantal dat bereikt is, want in 1990 telde de NeVoBo 175.746 leden. Het doel van de NeVoBo is: Het toegankelijk maken van volleybal voor zoveel mogelijk mensen, door een op maat gesneden dienstverlening. Om dit te bereiken organiseert de NeVoBo voor verschillende groepen van verschillende niveaus. Daarnaast ontwikkelt en organiseert de NeVoBo allerlei opleidingen voor trainers, scheidsrechters en verenigingskader schoolt het jonge volleybaltalenten. Op 1 december jl. aanvaarde de Bondsraad drie speerpunten van het beleidsplan Volleybalvisie 2006, nl: * sterke(re) verenigingen * breder en beter volleybalaanbod * betere band met de leden
Volleybalvisie 2006 is opgebouwd uit zeven thema’s: 1) Volleybal een leven lang
2) Volleybal service
3) Volleybal teamsport
4) Volleybal on line
5) Volleybal vakwerk
6) Volleybal slagkracht
7) Volleybal topsport

1) Volleybal is een sport die van 6 tot 80 jaar te beoefenen is. Onder het beleidsthema Volleybal een leven lang gaan ze aan de gang met het ontwikkelen van het juiste aanbod, de juiste volleybal –en wedstrijdvormen voor de juiste mensen. 2) Het thema Volleybal service richt zich op de dienstverlening. 3) Een goede samenwerking tussen de spelers is in een teamsport van groot belang. Voor de NeVoBo en haar verenigingen is samenspel steeds belangrijker. 4) Dit thema drukt op een goede manier uit dat de NeVoBo haar toegankelijkheid wil vergroten en een rechtstreekse manier wil opbouwen met individuele leden. 5) Als de Nederlandse Volleybal Bond zijn doelstellingen wil waarmaken, dan is het van groot belang dat zowel zij als verenigingen goed werk leveren, op een professionele manier te werk gaan. 6) Een belangrijk element voor het succes van de NeVoBo en de aangesloten verenigingen is het vermogen om slagvaardigheid in te spelen op veranderingen om ons heen. 7) Het doel is om met de best denkbare jeugdopleiding de wereldtop blijvend te bezetten.

5) Sportblessures Er komen veel blessures voor bij de volleybalsport. Uit de laatste onderzoeken is gebleken dat in Nederland 190.000 blessures per jaar in het volleybal optreden. 78.500 hiervan moeten medisch behandeld worden. Onderzoekers concludeerden ook dat per 1.000 uur volleybal gemiddeld 2,4 blessures ontstaan. De NeVoBo voerde ook eens een blessureregistratieproject uit in 1998-1999. Daaruit kwam naar voren dat: - 22% van de blessures ontstaat voor de aanvang van de competitie - 58% van de blessures in de eerste competitiehelft ontstaat - slechts 20% van de blessures in de tweede helft van de competitie ontstaat

6) Beachvolleybal Een beachvolleybalteam bestaat slechts uit twee personen en de nadruk ligt hierbij meer op de verdediging dan op de aanval. Beachvolleyballers zijn all-round spelers. Je moet alle aspecten van het beachvolleybal beheersen om een topspeler te kunnen worden. Tactisch gezien is het een ingewikkeld spelletje. Met twee personen moet een veld van 8 bij 8 meter verdedigd worden. Wat toegestaan is op het strand, maar niet bij zaalvolleybal: - Iedere speler mag blokkeren en aanvallen aan het net, er zijn geen vaste speelposities. - De middenlijn mag gepasseerd worden, als je de tegenpartij maar niet hindert. - De holdball is toegestaan; twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken. Wat toegestaan is in de zaal, maar niet bij beachvolleybal: - De bal in het veld van de tegenstander spelen via een geplaatste bal met de vingertoppen. - Gedeelte van het spelverdelen; bovenhands mag de bal alleen met de armen loodrecht op de schouderlijn zowel voorwaarts als achterover gespeeld worden. Dit moet plaatsvinden vanuit een stilstaande positie. - De bal na een blokactie nog drie keer spelen. Bij beachvolleybal mag dit maximaal twee keer. - Het wisselen van de spelers. Als er zich bij beachvolleybal een ernstige blessure voordoet waardoor een speler niet verder kan spelen, dan verliest het betreffende team, de wedstrijd.

REACTIES

E.

E.

Whoa!!
Dit verslag over volleybal was precies wat ik zocht.
En net op tijd ook aangezien ik het morgen(31jan.)
in moet leveren.
Ik heb vandaag pas de afspraak gemaakt dat ik het zou maken omdat ik te weinig lessen van de vorige module had bijgewoond.

20 jaar geleden

P.

P.

hoi lianne
ik had een vraagje en een opmerking
ten eerst zit jij zelf ook op volleybal?
en ten tweede klopt er iets niet in je werkstuk want er staat dat als je het net aanraakt in het rally point systeem en als dat het net niet hindert dat het dan niet afgekeurd wordt dat klopt echt zeker te weten niet ikzelf zit al vanaf mij 6e op volleybal en nu bij jongens A van avc 87 uit tholen
en ik heb het rallypoint systeem met plezier zien komen in ieder geval voor de res t is je werkstuk wel goed met vriedelijke groet patrick simons

20 jaar geleden

G.

G.

Hey Lianne kom jij toevallig uit ruurlo??
Zoja laat dan ff wat van juh horen laat anders maar zitten
xxxjus Gerrit

19 jaar geleden

S.

S.

heel erg bedankt dat je je spreekbeurt
op internet hevbt gezet!

19 jaar geleden

M.

M.

eey lianne...
ik gebruik je werkstuk ff voor gymnastiek...
was jou email adres dan kunne we maybe samen meer werkstukken delen:P
mail je ff trug?
baaih xxxies mark

19 jaar geleden

A.

A.

niet doen zal verkeerd zijn

2 jaar geleden

W.

W.

beste lianne bedank dat je me zo erg hebt geholpen met mijn werkstuk maandag is het nu e woensdag moet ik mijn werkstuk hebben ingeleverd een kleine 15 minuten geleden had ik nog niks en nu..... is het werkstuk klaar heel erg bedankt

doei william

18 jaar geleden

C.

C.

vet kan ik gebruiken voor mijn PWS

11 jaar geleden

K.

K.

deze website heeft niet alles volleybal zoals op welke manieren kun je volleyballen

6 jaar geleden

A.

A.

doe het zelf dan lekker

2 jaar geleden

I.

I.

Geweldig

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.