Voetbalvandalisme

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1427 woorden
  • 8 februari 2002
  • 131 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
131 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LO
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding

Wij (Stefan en Erwin) moeten een werkstuk maken voor bewegingsonderwijs. Hierbij moeten we elke dag de krant gaan lezen en kijken naar artikelen over onderwerpen die in relatie staan met de sport. Hierbij kan je denken aan financiën en de sport, kleding en sport enzovoort. Wij hebben gekozen voor het onderwerp agressie en vandalisme rondom het voetbal, want het blijft een probleem in de voetbalwereld. Het beïnvloedt de wedstrijd. De wedstrijd wordt daardoor bijvoorbeeld afgelast of stilgelegd en soms mogen door vandalisme de supporters van een ploeg niet meer aanwezig zijn bij de wedstrijd. Dit is echt een trieste zaak.

Eigen ervaring: Toen ik op 30 januari met een groep vrienden (Freddy, Matthijs en Ariën) naar de wedstrijd PSV – Feyenoord ging, heb ik een slecht ervaring met voetbalsupporters gekregen. Wij stonden met z’n vieren te wachten op Utrecht Centraal op de trein naar Eindhoven. Matthijs en ik hadden nog onze PSV shirts aan. Freddy en Ariën stonden ook bij ons. Utrecht moest die avond ook spelen met als gevolg dat heel Utrecht Centraal zwart zag van de Utrecht-supporters. Op een bepaald moment kwamen vier Utrecht-supporters naar ons toegelopen. Ze gingen voor Ariën staan en begonnen een gevecht uit te lokken. Freddy zag de moeilijkheden en haalde de politie. Ik werd weggehaald door Matthijs en Ariën wilde niet luisteren en reageerde terug op Utrecht-supporters, maar dat had hij beter niet kunnen doen, want op dat moment kwam er nog een vijfde Utrecht-supporter van achter aangelopen en verkochte Ariën een dreun op z’n hoofd. Hij had een flinke wond achter op zijn hoofd. Aangezien er maar twee politiemensen op heel Utrecht Centraal patrouilleerden kwamen deze uiteraard te laat. Het leed was al geschied. Ik schrok heel erg van deze gebeurtenis. Erwin en ik zijn het er over eens dat gedrag van een dit soort heel triest is. Voetbalwedstrijden zijn leuk om naar toe te gaan, maar niet bedoeld om te gaan vechten.

In de kranten zie je regelmatig weer artikelen verschijnen over agressief en vandalistisch gedrag bij voetbalsupporters, niet alleen bij FC Utrecht-supporters. Daarom hebben wij besloten om de kranten goed in de gaten te houden en andere kranten knipsels te verzamelen uit de bibliotheek en de mediatheek op school. Onze onderzoeksvraag is dan ook: Wat zijn de gevolgen van het agressieve en vandalistische gedrag van de ‘supporters’ en welke maatregelen kunnen tegen deze supporters worden genomen.

Een stukje geschiedenis: Sinds de jaren zestig lijkt het vandalisme sterk te zijn toegenomen. Hiervoor was er ook wel vandalisme, maar het werd nog niet als een belangrijk probleem gezien want de omvang ervan was nog niet zo groot. Voetbalvandalisme was er nog niet zoals het er nu is en men ging nog redelijk voorzichtig om met andermans spullen. Maar in de jaren zestig nam de welvaart toe. Vooral de twintigers leverden onverwachts veel kritiek op bestaande machtsstructuren in alle delen van de samenleving zoals onderwijs, politiek en kerk. Het werd eigenlijk een gewoonte om alles ter discussie te stellen. Daardoor nam ook het vandalisme toe: kladden van leuzen, pesten van de politie, bezetten van gebouwen enzovoort. En bovendien vormden zich agressieve jeugdgroepen zoals Pleiners, Dijkers en Nozems. Na deze periode zien we stijgende cijfers voor drugsgebruik en daardoor ook een stijgende lijn van verkeerd gedrag. Ook voetbalvandalisme, het volkladden van gebouwen en viaducten en vernielingen van scholen namen toe. Als we de jaarlijkse kosten van vandalisme bekijken, begrijp je wel waarom we vandalisme als een maatschappelijk probleem zijn gaan zien.

Een paar krantenartikelen:

Uit: Utrechts Nieuwsblad
Datum: 22 december 1995
Titel: Ajax niet in beroep tegen boete.

Ajax zal zonder tegenstribbelen de boete van fl. 30.000,- betalen, die de KNVB hen heeft opgelegd. Ajax kreeg de boete voor de wedstrijd Ajax – Feyenoord op 22 oktober. De supporters vernielden voor fl. 20.000,- aan Rotterdams spul. Die fl. 20.000,- heeft Ajax ook aan Feyenoord gegeven. De KNVB legde ook nog een boete op aan Haarlem en Eindhoven van fl. 10.000,- . De supporters misdroegen zich op de onderlinge wedstrijd op 4 november.

Dit is nou typisch zo’n geval waarvan wij denken van jongens hebben jullie niks beters te doen dan spullen vernielen. Jullie komen toch om naar de wedstrijd te kijken. Jullie eigen club is daar alleen maar de dupe van.

Uit: Utrechts Nieuwsblad
Datum: 20 maart 1996
Titel: Vandalen op een aparte lijst

Vandalen bij voetballers zullen voortaan op een aparte lijst komen: zij mogen dan niet meer voetbal-stadions in. Dit gebeurt in 15 Europees landen. Ministers Dijkstal van Binnenlandse Zaken hoopt zo minder geweld te krijgen.

Dit artikel laat weer zien dat vandalisme een groot probleem blijft en dat er nog steeds naar de juiste maatregelen wordt gezocht.

Uit: Telegraaf
Datum: 23 september 1997
Titel: risico wedstrijden alleen ’s middags

Risicowedstrijden alleen 's middags
APELDOORN, dinsdag
Risicowedstrijden in het betaalde voetbal dienen voortaan om 14.30 uur te worden gespeeld, de opsporing en vervolging van voetbalvandalen moet intensiever en tevens is een goede controle op stadionverboden nodig. Ook moeten personen onder invloed van alcohol en drugs worden geweerd en moet een goed supportersbeleid worden ontwikkeld. Deze landelijke aanpak van voetbalvandalisme is het resultaat van maandenlang overleg tussen diverse instanties. Aanleiding voor het overleg vormde de moord op de Ajax-supporter Picornie. Justitie, politie en clubs moesten beter samenwerken, zo werd vastgesteld. De gesprekken resulteerden in een verdrag, dat gisteren in het Nederlands Politie Museum werd getekend. Naast minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) ondertekenden onder anderen de Groningse hoofdofficier van justitie mr. R. Daverschot namens het Openbaar Ministerie, KNVB-bestuurslid Michael van Praag, voorzitter E. d'Hondt van het Korpsbeheerdersberaad en K. Bakker van de Raad van Hoofdcommissarissen. Bakker: "Dit plan van aanpak is een kentering. Voorheen wees iedereen bij de schuldvraag naar een ander. Nu pakt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid." De politie wacht volgens de afspraken een belangrijke taak, hoewel al jaren naar verminderde inzet van agenten wordt gestreefd. Hoofdcommissaris Bakker: "Eerst zullen er meer agenten en guldens nodig zijn, vooral voor de opsporing. Maar door de combinatie van maatregelen bij de clubs, politie en justitie gaat het uiteindelijk heel veel schelen." In dit artikel is ook weer te zien dat het gedrag van de supporters toch een groot probleem blijft. Ze zoeken naar de juiste oplossingen, maar dan blijft het probleem nog dat er geld voor nodig is.

Dit wil je ook lezen:

Uit: Utrechts Nieuwsblad
Datum: 24 september 2001
Titel: NAC – stadion vaker decor incidenten

Het is ongelooflijk triest dat sommige supporters elke gelegenheid aangrijpen om zich gewelddadig te gedragen. Zulke onbehouwen personen schijnen niet te snappen dat ze niet alleen zelf een straf riskeren, maar dat ze ook hun eigen club zwaar benadelen. Gewelddadig gedrag van supporters levert de club alleen maar veel boetes en problemen op. Ze helpen er niemand mee. Eigenlijk kunnen de clubs ook niet helemaal worden aangesproken op het gedrag van hun ‘supporters’. De laatste jaren komen zulke belachelijke situaties, zoals het gooien van voorwerpen in het veld, steeds vaker voor. Er moeten absoluut snel efficiënte oplossingen worden gevonden.

Een aantal mogelijke oplossingen:

1. Boetes opleggen aan de voetbalclubs
2. Stadionverbod voor de betreffende supporters
3. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt: kinderen moeten standaard op jonge leeftijd een verantwoordelijkheidsgevoel worden aangeleerd. 4. Als vandalisten worden betrapt op vernielingen of ongewenst gedrag moeten ze in plaats van een celstraf een gemeentestraf krijgen: dat houdt in dat ze moeten vervangen en schoonmaken wat ze hebben aangericht. 5. Er moet een goede samenwerking zijn tussen de clubs, zodat vandalisme en agressief gedrag kan worden voorkomen bij een wedstrijd. 6. Alle clubs moeten zich houden aan de instructies van de KNVB, want velen gooien er met de pet naar. Ze laten duizenden toeschouwers tegelijk zonder clubkaart het stadion binnen, vragen te weinig geld voor een kaartje of laten een groter aantal supporters binnen dan de capaciteit toelaat. En dan nog durven enkele voetbalclubs de verantwoordelijkheid voor de vernielzucht op de politie te schuiven. 7. Clubkaart met pasfoto. 8. Geen toeschouwers meer toelaten op de bordessen bij de trappen
9. Extra beveiliging in het vak en tussen het veld
10. Vetten voor de vakken waar de harde kern zit, zodat ze geen spullen op het veld kunnen gooien.

Dit zijn dan wel allemaal mogelijke oplossingen om het agressief en vandalistisch gedrag te verminderen, maar volgens ons is de oplossing nog lang niet in zicht.

Bronvermelding

1. Utrechts Nieuwsblad
2. Telegraaf
3. Knipselkrant mediatheek
4. Knipselkrant bibliotheek Ijsselstein

Nawoord:

Wij hebben gezien dat er nog veel onregelmatigheden zijn rondom voetbalwedstrijden. Er zijn een heleboel oplossingen voor te verzinnen maar we denken niet dat die veel zullen helpen. Het is dus aan de supporters zelf of de wedstrijden normaal kunnen verlopen. We hebben dus gezien dat de maatschappij veel invloed heeft op de sportwereld.

REACTIES

R.

R.

Je weet niet wie ik ben

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.