Hindoeïsme & Boeddhisme

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas havo | 3824 woorden
  • 11 oktober 2009
  • 51 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
51 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Levensbeschouwing
Dossier over Hindoeïsme & Boeddhisme


Opdracht 1:

1. Noem twee redenen waarom een samenleving moeilijk te veranderen is.

Het bestaat al heel lang waardoor iedereen er aan gewend is.
De hoge Priesters willen hun macht behouden.

2.A Geef een definitie van het kastenstelsel.

Een systeem waarbij verschillende bevolkingsgroepen bij geboorte worden ingedeeld in een bepaalde rang of stand, ook wel kaste. Elke kaste heeft zijn eigen rechten, plichten, taken en mogelijkheden.

2.B Geeft jullie mening over dit systeem en vertel erbij waarom jullie dit vinden.

Ik vind het een slecht systeem want als je in een lage kaste heb je bijna geen rechten en ik vind dat iedereen gelijke rechten moet hebben!

2.C Zijn er in Nederland ook voorbeelden van ongelijkheid in de samenleving die lijken op het kastenstelsel? Welke en waarom?

Als het goed is zijn er geen voorbeelden van ongelijkheden in de samenleving. Dit komt omdat er in de grondwet staat dat iedereen gelijk is!

2.D Beschrijf een voorbeeld van iets dat je zelf hebt mee gemaakt, dat volgens jou te maken heeft met ongelijke mogelijk heden, rechten of plichten van mensen.

Het Koningshuis heeft andere plichten dan de burgers.

3 Stel Jullie zijn de baas hier in Nederland

3.A Welke vormen van ongelijkheid in de samenleving zouden jullie aan willen pakken en hoe zouden jullie dit doen? Noem twee voorbeelden.

Ik zou het Feminisme aanpakken. Dit zou ik doen door met spotjes en posters de vrouwen duidelijk te maken dat ze moeten door studeren. Ik zou ook het vrouwenvoetbal willen promoten en daar ook een betaalde sport van te maken.

3.B Welke oplossing zouden jullie kunnen bedenken voor de volgende maatschappelijke problemen:
Drugsgebruik: Een pasje (net als id.) om drug te kopen, in elke coffeeshop minstens 1 camera en vaker contoleren van de coffeeshops.
Probleemwijken: Meer politie, Renovatie en goede hangplekken voor de jongeren.
Armoede: Een speciaal bedrijf oprichten die dan bepaalde klusjes doen en dat daar de arme mensen kunnen werken. Bij het bedrijf ook een adviseur die met de mensen praat en ze de goede kant op stuurt.
Discriminatie: Een anonieme telefoonlijn waar de mensen dan naar toe kunnen bellen als ze gediscrimineerd worden. Aan de hand van de ernst van de zaak kan de politie ingrijpen.
4. Bedenk tenslotte 3 wetten waarvan jullie vinden dat ze de gelijkwaardigheid van ieder mens dichterbij brengen.

1. Geen Discriminatie
2. Iedereen heeft recht op onderwijs
3. Iedereen heeft recht op werk

Opdracht 2:

1. Noem 3 voorbeelden over hoe je over wel of geen reïncarnatie.

1. Je gaat dood. Dat lijkt net of je in slaap valt. Je ziel gaat uit je lichaam en dan word jij in een soort van wacht rij word geplaatst. Dit zie je niet. Na een tijdje word je weer geboren maar dan met een ander omhulsel. Je bent alles vergeten.

2. Je gaat dood en dan wordt er bepaald of je goed of slecht geleefd hebt. Als je goed geleefd hebt dan ga je naar de hemel. In de hemel is alles wit en mooi. Daar breng je dan de rest van de tijd door en als je in de hemel ook nog eens goed leeft dan mag je naar god en kan je 1 van zijn dienaren worden. Als hij dan ook heel tevreden over je bent kan je 1 van zijn raad worden die alles op aarde regelt. Als je slecht geleefd hebt ga je naar de hel. In de hel is alles rood en zwart. Als je in de hel geen spijt krijgt van je leven mag je naar de duivel en zijn bediende worden. Als je hem dan bevalt, kan je samen met hem de aarde teisteren met allemaal nare dingen zo als orkanen.

3. Als je dood gaat ga je dood en dan is alles over en uit er gebeurd dan helemaal niets met je. Je went gewoon weg,

2. Leg uit wat het Holi en het Divali feest inhoud en de achterliggende gedachte is.

Het Holifeest, ook wel Holi-Phagwa, Phagwa of Phagawa.

Holi is een hindoe-gedenkdag in het hindoeïstische jaargetijde Basant. Het Holifeest kenmerkt zich door dans, zang, versnaperingen en het strooien met gekleurd poeder, parfum en gekleurd water.

Voorafgaand aan het Holi houden hindoes tijdens de volle maan op de laatste dag van Phaalguna een ceremonie waarbij ze symbolisch holika, het kwade (een verdrijving, uitbanning van het kwaad in de vorm van dwalingen, kwade gedachten en gewoonten) verbranden. Na de offerande, die wordt verricht door een Pandit, wordt het plantje (symbool van het goede) verwijderd van de brandstapel. Het kwade, (gesymboliseerd door de holika) wordt vernietigd door het in brand te steken. De ceremonie houden de mensen een gebed (puja) en bezingen ze stichtelijke en Holi-liederen. Zingend maakt men rondgangen om de brandstapel als teken van de overwinning van het goede en de vernietiging van de kwade macht. Het zingen gaat door totdat het helemaal uitgebrand is.

Tijdens de holi gaat iedereen dansen en gooit met gekleurd poeder, geleurd water en parfum op elkaar. Aan het einde van de dag eten ze heel veel en heel lang.

Tijdens de Holi vieren ze de overwinning van het goede op het kwade en van het recht op het onrecht.

Divali feest

Traditioneel is het bekend als "Het feest van het licht". Tijdens Divali worden kleine lampen (diya's) aangestoken. Deze aangestoken Diya's worden in elke ruimte van de woning neergezet.
Het vieren van dit feest gaat gepaard met het eten van zoet eten. Echter in het buitenland steekt men ook vaak vuurwerk af. Divali is een vrolijk feest en wordt vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd wordt geassocieerd met succes en hoop.

Tijdens Divali wordt ook de terugkeer van Rama in zijn stad Ayodhya gevierd en wordt hij gekroond als koning, nadat de demon Ravana door hem is gedood. Zoals andere hindoe feestdagen heeft Divali vele verschillende betekenissen. Zo viert de ene de terugkomst van Rama, terwijl de ander de godin Lakshmi (godin van rijkdom/overvloed/succes/vrede) eert.
Maar door iedereen wordt het gevierd met evenveel spiritualiteit en staat Divali voor vernieuwing in het leven.

Divali is een van de best gevierde feesten binnen de hindoecultuur. Het verenigt alle leden van de gemeenschap. De Diya’s verwelkomen godin Lakshmi in elk huis, vandaar dat men op zo'n avond thuisblijft.
Divali wordt eigenlijk in 5 dagen gevierd. Het unieke van Divali is het harmonieuze van de 5 filosofieën. Als we elke van deze 5 dagen vieren met ware begrip, dan zal dit ons leven verrijken. Elke dag heeft zo zijn eigen rituelen en mythes.

Opdracht 3:

Godsdienst: Hindoeïsme

1. Wie, wat, waar?

Wie waren de belangrijkste personen voor deze godsdienst en waarom?

Bramha  Is de schepper van alles. (oppergod)
Sadhoe  Heeft zijn spullen opgegeven om god te eren.
Goeroe  Leert kinderen heilige geschriften te lezen.
Priester  Voert ceremonies uit voor god.Wat waren belangrijke gebeurtenissen en plaatsen voor deze godsdienst en waarom?

Bedevaarten  Om dichterbij de verlossing van cyclus van leven en dood
De steden: Ayodhya, Hardwar, Hathura, Varanasie, Ujjain, Dwarka en Kanchipuran  omdat je daar kan oversteken naar de moska. (de verlossing)
De berg Kailash  Peiler waar het heelal omheen draait. Heiligdom van de god Shiva en de godin Parvati.

2. Ontstaan

Leg uit hoe de godsdienst is ontstaan.

Plaatselijke geloven langs de rivier de Indus in Pakistan vormt de basis samen met het geloof van de Ariërs die in toen India binnen vielen.

3. Leer/ goden/ Heilige boek

Vertel zo duidelijk mogelijk wat je van dit onderdeel hebt geleerd over de inhoud van de godsdienst.

De Hindoes hebben heel veel goden. Alle goden hebben hun eigen taak en hun eigen verhaal. De god Bramha is de oppergod.

4. Godshuis (tempel, kerk, moskee of synagoge)

Vertel zo duidelijk mogelijk wat je van dit onderdeel hebt geleerd over het godshuis van de godsdienst.

Godshuis: Mandir of tempel.
Hindoes offeren allerlei spulletjes en etenswaren. Als ze de tempel binnen gaan doen ze hun schoenen uit om de goden te eren. Iedere Hindoe kan ook een klein altaartje thuis hebben waar ze bidden.

5. Feesten

Vertel over welk feesten je iets hebt geleerd en leg ook uit wat je geleerd hebt.

In de lente viert men Holi dan gooien ze gekleurd poeder en gekleurd water naar elkaar.
Divali is een feest dat ter ere van onder andere lakshmi (geluk) word gevierd. Dit doen ze met allemaal lichtjes.

6. Verhaal

Welk verhaal heb je gehoord en hoe ging dit verhaal?

Verhaal: Het hoofd van Ganesh
Shiva ging reizen en in de tijd dat hij reisde kreeg hij een zoon Ganesh. Toen hij terug kwam onthoofde hij zijn zoon omdat hij dacht dat hij zijn vrouw hat in gepikt. Toen Shiva hoorde dat het zijn zoon was ging hij naar het bos en dode het eerste dier dat hij tegen kwam. Het eerste die dat hij tegen kwam was een olifant. Hij dode de olifant en zette zijn kop op zijn zoons lichaam. En zo kreeg Ganesh zijn olifanten hoofd.

7. Extra’s

Vertel wat je verder gezien hebt en te weten bent gekomen.

- een moeilijke woorden lijst
- een programma om een voorkant van je werkstuk te maken
- foto’s

Ik heb verder niets bij geleerd

Godsdienst: Boeddhisme

1. Wie, wat, waar?

Wie waren de belangrijkste personen voor deze godsdienst en waarom?

Siddharta Gautuma (Boeddha)  Hij was prins en hij gaf alles op om uit te vinden waarom er ellende en verdriet bestond, toen hij dat ontdekte noemde hij zich Boeddha.
Avalokitesjvara  Een Boeddhistische geschiedenis figuur die altijd klaar stond voor de mensen.

Wat waren belangrijke gebeurtenissen en plaatsen voor deze godsdienst en waarom?

1409  Gelugpa-orde werd gesticht.  Werd heel machtig en de leider wan niet alleen religieuze leider maar ook politieke leider.
1578  Dalai lama werd verzonnen
1989  Dalai lama krijgt nobel prijs

2. Ontstaan

Leg uit hoe de godsdienst is ontstaan:

Siddharta liet alles achter en ging reizen als een monnik. Hij wou antwoord op de vraag; Waarom er mensen leiden in deze wereld? Hij mediteerde een keer 49 dagen en nachten en toen wist hij het antwoord. Vanaf dat moment noemde hij zich zelf Boeddha. Hij reide heel India door en leerde alle iedereen die hij wou zijn manier van leven.

3. Leer/ goden/ Heilige boek

Vertel zo duidelijk mogelijk wat je van dit onderdeel hebt geleerd over de inhoud van de godsdienst.

Dat Boeddha het achtvoudige pad bedenkt en ook de 4 waarheden.

4. Godshuis (tempel, kerk, moskee of synagoge)

Vertel zo duidelijk mogelijk wat je van dit onderdeel hebt geleerd over het godshuis van de godsdienst.

Godshuis: Tempel, stoepa en klooster
Boeddha is gecremeerd en in 8ten verdeeld, waar de as heen ging werd een stoepa gebouwd. Je moet altijd rechts om een stoepa lopen en veel mensen zingen dan de heilige mantra. De meeste Boeddhisten gaan naar een tempel om te mediteren, offeren of naar de zang van de monniken te luisteren. In een klooster leven allemaal monniken die precies zo leven als je Boeddha heeft aangegeven (atans dat proberen ze).

5. Feesten

Vertel over welk feesten je iets hebt geleerd en leg ook uit wat je geleerd hebt.

Het hele jaar door zijn er feesten de meesten zijn tijdens volle maan. Deze feesten zijn gekomen uit een gebeurtenis in het leven van Boeddha.
- Loi kratong is het feest van het licht. Tijdens de volle maan in november leggen Thaise boeddhisten lampionen van bladeren in de rivier. Ze denken dat elk wegdrijvend lichtje een stukje ongeluk wegneemt.
- Tijdens de volle maan in augustus vieren ze op het eiland Sri Lanka het feest van de heilige tand. Er is dan een optocht van olifanten. De grootse heeft een stoepa op zijn rug met de heilige tand van Boedha.
- Aan het eind van de regentijd geven Thaise boeddhisten geschenken aan de monniken van de kloosters als dank dat ze de regentijd hebben over laten gaan.
- Wesak wordt overal ter wereld door boeddhisten gevierd. Het feest wordt gegeven tijdens de volle maan in mei. Ze vieren dan de geboorte, de verlichting en de dood van Boedha. Het is een heel vrolijk feest de huizen worden versierd met bloemen en iedereen gaat naar de tempels voor offers.

6. Verhaal

Welk verhaal heb je gehoord en hoe ging dit verhaal?

Verhaal: De haas en de maan
In het vorige leven van Boeddha was hij een haas. Hij leefde vredig en had veel vrienden. Zijn beste vrienden waren de Otter, de Jackhals en de Aap. De dieren in het bos besloten om te gaan mediteren en vasten maar als er iemand onverwacht langs kwam moesten ze natuurlijk wel wat te eten hebben. Dus hij en zijn vrienden gingen opzoek naar eten. De otter had een grote vis gevangen, de aap hat lekker vruchten gevonden, de jackhals had een lekker mals stukje vlees en de haas, die hat wat oud en dor gras. Iedereen ging mediteren maar de haas zat nog te piekeren over wat hij nou moest geven want hij was niet zo blij dat hij alleen maar oud en dos gras had. Toen wist hij het: als er iemand kwam gaf hij zichzelf. De haas ging ook mediteren en de god Indra keek van een Afstandje naar de haas. Indra wou de haas wel eens op de proef stellen. Hij veranderde in een oude man en ging naar de haas. Hij zei: Ik heb honger. Heb je wat te eten voor mij? De haas zei; Natuurlijk, maak snel een vuur. Toen je oude man klaar was met het vuur hing de haas zichzelf erboven. De oude man keek toe en was verbaasd over de moed van de haas. Maar de haas verbrande helemaal niet. De oude man duwde de haas uit het vuur. De oude man was zo onder de indruk van de haas dat hij zijn geheim niet meer kon bedwingen. Hij vertelde de haas wie hij echt was. De haas was stom verbaasd. Intra verteld dat hij de haas op de proef wou stellen en de haas antwoordde: Dat had niet gehoeven, ik houd me altijd aan me woord. Intra was zo onder de indruk van de wijsheid van de haas dat hij haar een cadeau gaf. Hij tekende een haas op de maan. De haas was heel trots en riep zijn vrienden erbij om te laten zien wat hij gekregen had.

7. Extra’s

Vertel wat je verder gezien hebt en te weten bent gekomen.

- een moeilijke woorden lijst
- een programma om een voorkant van je werkstuk te maken
- foto’s

Ik heb niet echt iets extra’s bijgeleerd.

Opdracht: 4

1. Lees het levensverhaal van de Boedha en schrijf in ongeveer 10 regels een samenvatting met daar in de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Boedha.

Er leefde eens een koning, een koningin en een prins (Siddharta) in India. De prins had een geweldig leven alleen moest hij altijd binnen de paleismuren blijven. Zijn vader had hem afgesloten van de wereld om zijn zoon van alle ellende te behoeden. Op een dag ging Siddharta buiten de paleismuren en wat hij toen zag vond hij heel raar, allemaal viezigheid en armoede. Hij bleef er een tijdje kijken en stelde allemaal vragen aan de mensen. Toen hij terug was besloot hij weg te gaan uit het paleis en te gaan reizen. Hij ging over allerlei dingen nadenken en hij vond vele antwoorden. Alle antwoorden hadden 1 ding gemeen, je moest altijd de middenweg nemen. Op een dag toen hij weer aan het mediteren was (nadenken) werd hij plotseling om geven door een stralend licht en hij was zo licht als een veertje. Vanaf dat moment is hij zichzelf Boeddha gaan noemen. Boeddha betekent: ‘De verlichte’.

2. Noem de kenmerken van een Boeddhabeeld en de reden hier voor.

- meestal in meditatie zit, rust gevend
- vingers van zijn rechter hand raken de aarde aan, toen hij bijna bij de verlichting was probeerde kwade machten hem daarvan te weerhouden, door de aarde aan te raken riep hij de aarde op als getuige voor de waarheid van zijn worden.
- een bolvormig uitwas op het hoofd, symbool voor zijn grote inzicht
- lange oorlellen, als teken van zijn Koninklijke afkomst.
- de beelden hebben de ogen altijd geloken, een houding van ingekeerdheid ofwel een meditatie houding
- een stip op het voorhoofd: hier zetelt: ‘Prajna’, wijsheid

Opdracht 5: Meditatie

Zoek Informatie over Mediteren op en zet het in je eigen woorden.

Er zijn verschillende soorten van meditatie binnen diverse tradities. Meditatie is vooral bekend uit de Oosterse religieuze tradities, en vooral uit het boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de eigen geest te ontwikkelen.
Een voorbeeld van meditatie:
Objectgerichte meditatie is gericht op (de beschouwing van) een object of een figuur, bijvoorbeeld (een) god, een kaarsvlam, de ademhaling, of elementen uit de natuur.
Objectgerichte meditatie bestaat uit het richten van de aandacht op één punt. Na enige oefening wordt ontdekt dat de aandacht niet meer zo snel wordt afgeleid door impulsen van buitenaf. Dit wordt het ‘éénpuntig maken van de aandacht’ genoemd. Na het éénpuntig worden van de aandacht is de bedoeling dat de aandacht geheel ontspant en dat objectvrije meditatie ontstaat. Dit wordt ook het terugkeren van de aandacht naar ‘de bron’ genoemd. Op dat moment vervalt het onderscheid tussen ‘een object’ en ‘het geheel’: alles smelt samen tot Eén.

Boeddha vermeldt 84.000 verschillende paden die naar verlichting kunnen leiden en alle zijn meditatief.

Meditatie in hindoeïsme en boeddhisme
Het hindoeïsme en boeddhisme geven aan dat de mens een wereldbeeld heeft dat gewoonlijk ver van de werkelijkheid afstaat. De menselijke geest is volgens deze leringen door een sluier van (zelf gecreëerde) illusies omgeven die de ware toestand van de wereld aan het zicht onttrekt. Deze sluier noemen ze Maya een Sanskriet woord voor illusie.
Meditatie is in deze religies een techniek om de ware aard van de eigen geest en de wereld om ons heen te ontdekken en de sluier van Maya af te doen.
In het Tibetaanse boeddhisme is het woord voor meditatie 'gom', wat zoveel betekent als 'gewenning'. Dit staat voor het zich gewennen aan positieve staten van de geest en het vermijden van negatieve staten van de geest.
In het boeddhisme worden twee hoofdvormen van meditatie onderscheiden: concentratiemeditatie en inzichtmeditatie In de Maha Satipatthana Sutta legt Gautama de Boeddha uit hoe beide meditatietechnieken werken, en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden.
Boeddha vermeldt 84.000 verschillende paden die naar verlichting kunnen leiden en alle zijn meditatief.

Opdracht 6:

Maak een film verslag van een a4tje van de film ‘Little Buddha’
- Waar de film in grote lijnen over gaat.
- Welke elementen uit het Boeddhisme erin naar voren kwamen.
- Wat je van de film vond en waarom.

Waar gaat de film Little Buddha over?

Na dat lama-Dorje is overleden gaat zijn leerling lama-Norbu zoeken naar de reïncarnatie van lama-Dorje. Kenpo Tenzin heeft gedroomd dat de reïncarnatie van lama-dorje in Amerika is en gaat samen met lama-Norbu op zoek. Het jongetje waar ze naar opzoek zijn heet Jesse. Lama-Norbu en Kenpo Tenzin gaan op bezoek bij Jesse. Ze leggen daar alles uit en vragen of Jesse mee gaat naar Bhutaan om daar uit te zoeken of hij reïncarnatie is van Lama-Dorje maar zijn ouders geloven niet in reïncarnatie willen dus niet dat Jesse naar Bhutaan gaat. Voordat Lama-Norbu en Kenpo Tenzin het huis verlaten geeft Lama-Norbu een boek over Boeddha aan Jesse. Jesse mag later naar een musea over Boeddhisme en daar leest Lama-Norbu voor uit Jesse’s boek. Als zijn vader hem komt op halen vraagt Lama-Norbu nog een keer of Jesse niet naar Bhutaan wil komen maar zijn vader zegt nee.
De ouders van Jesse besluiten toch om Lama-Norbu te gaan helpen en vertrekken samen met hen naar Nepal want daar is een andere kandidaat verschenen. Hij heet Raju. Als ze naar Nepal gaan is Lama-Norbu ziek geworden en slikt daarom pillen. Daarna gaan ze naar India waar ze nog een andere kandidaat gaan ophalen. Dit keer is het een meisje genaamd Gita. Als de drie elkaar leren kennen gaan ze allemaal verhalen aan elkaar vertellen. Lama-Norbu vertelt ook een verhaal. Hij vertelt het zo goed dat Jesse, Raju en Gita er in meespelen. (dit is in het echte verhaal natuurlijk niet zo. Als de 3 elkaar beter heeft leren kennen en vriendschap hebben gesloten gaan ze naar Bhutaan.
Als ze in Bhutaan zijn worden ze getest wie de reïncarnatie van Lama-Dorje is. Alle kinderen hebben de test goed doorlopen en hebben allemaal dezelfde score. Lama-Norbu weet nu geen raad meer en gaat naar het orakel om hulp te vragen. Daarbij moet hij in trance raken met verschillende kruiden en drankjes. Als hij eenmaal in trance is kan hij vragen stellen. Zo komt hij erachter dat ze alle drie de reïncarnatie is van Lama-Dorje. Als hij de kinderen naar het plein roept gaat hij ze 1 voor 1 af en zegt dat hij/zij de reïncarnatie is van Lama-Dorje. Jesse is als laatst en Lama-Norbu vertelt aan hem dat ook hij de reïncarnatie is van Lama-Dorje maar hij zegt ook tegen Jesse dat hij als hij dood is ook op zoek moet gaan naar zijn reïncarnatie. Als alle drie de kinderen vragen hoe het kan dat ze alle drie de reïncarnatie zijn van Lama-Dorje. Lama-Norbu zegt dat dat wel vaker voor komt maar dat het toch ook wel heel speciaal heeft. Aan het einde zegt hij ook nog dat Raju het lichaam heeft van Lama-Dorje. Gita heeft de geest en Jesse heeft de spraak.
Na de vondst van de reïncarnatie wordt er door iedereen gefeest behalve door Lama-Norbu want hij heel ziek. De vader van Jesse gelooft nog steeds niet in reïncarnatie. Als Lama-Norbu dood gaat rouwt iedereen en bidden ze voor Lama-Norbu. Lama-Norbu wordt gecremeerd en de kinderen krijgen elk een deel van Lama-Norbu’s as. Alle 3 gaan ze weer terug naar hun eigen land en strooien de as van Lama-Norbu uit over hun eigen element. Jesse kiest voor water, Raju kiest voor Lucht en Gita kiest voor Aarde. Dit zijn 3 van de 4 elementen. Het 4e element is vuur.
De moeder van Jesse wordt na een tijdje zwanger. Er bestaat een mogelijkheid dat het baby’tje in de buik van de moeder van Jesse de reïncarnatie is van Lama-Norbu.

Welke elementen van het Boeddhistische geloof komen in de film naar voren?
o Reïncarnatie
o Lijden van de mens
o De vier natuurlijke elementen (water, vuur, aarde, lucht)
o Meditatie

Wat vond je van de film?

Ik vond het een leuke film alleen soms wel moeilijk te volgen door dat er 2 verhalen in voor komen maar na een tijde raakte je daar aangewent en was de film erg leuk. Ik vond hem ook tegenstrijdig aan het verhaal in de reader over het leven van de Boeddha. In de reader staat namelijk dat hij door een deurtje in de muur naar buiten gaat en dat hij vrijwillig van zijn vader mag gaan. In de film komt er een hele optocht en laat zijn vader de wacht verdubbelen om te voorkomen dat hij weg zou gaan.

REACTIES

-.

-.

Heee!
Super chill..
Ben je van het hooghe landt?
xxx

12 jaar geleden

T.

T.

Op welk niveau zit je ? je bent erg slim (:

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.