Wicca

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas aso | 5826 woorden
  • 6 maart 2004
  • 21 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
21 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inhoudsopgave

-Voorwoord
-Geschiedenis
-Belangrijke personen en boodschappen
-Feesten
-Rituelen
-Over de Dood
-Nawoord
-Bronvermelding

Voorwoord

Voor Godsdienst moesten we een werkstuk maken over een Godsdienst.We konden kiezen uit vanalles en nog wat waaronder Wicca. Omdat ik zelf helemaal in het Wiccageloof doorgedrongen ben, vond ik dat erg toepasselijk. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik me helemaal wil weiden aan de Wicca. Misschien dat ik me ooit wil laten inweiden door een hogepriester en hogepriesteres. Zelf weet ik nog lang niet alles over Wicca, en omdat ik toch zeker iedere dag met mijn neus is de boeken over Wicca zit, kan ik dat goed combineren met school.
Ik ben zelf gedoopt, heb mijn eerste communie en plechtige communie alledrie in Belgie gedaan, in een Katholieke Kerk. Zulke geloftes kun je niet zo maar afleggen, zeggen ze. Men zegt dat, als je eenmaal in een geloof geloofd dat je dan niet meer terug kunt.
Ik denk daar heel anders over. Ik denk dat alle geloven die er zijn, allemaal draaien om dezelfde God of Godin, alleen heeft iedereen een andere manier om ermee om te gaan.
Bij Wicca wordt er bijvoorbeeld onder andere Magie gebruikt.

Ik hoop dat iedereen die dit leest er wat aan heeft,
Groetjes,
Jolien

Geschiedenis

Ontstaan van de Godsdienst
Wicca was de eerste (of tenminste 1 van de eerste) van de neopaganistische religies. Daadoor is het de meest bekende en heeft het de neiging de andere heidense religies te overschaduwen. Dit betekent niet dat Wicca beter of gangbaarder is, het is alleen groter en luider. Er zijn wereldwijd meerdere stromingen die onder Wicca vallen.
Wicca is een moderne, nieuwe religie, die werkt met Ceremoniële Magie.
Er wordt wel beweerd dat Wicca afstamt van de middeleeuwse natuurreligies, maar wanneer je je verdiept in de geschiedenis der Wicca zul je moeten vaststellen dat Wicca een moderne, nieuwe religie is, ontstaan eind 1930 en tot bloei gekomen rond 1950, opgericht door Gerald Gardner. Het is een mix van West-Europese tradities en bevat veel elementen die afkomstig zijn uit de oude christelijke folklore en joodse mystiek. Gardner schreef onder andere High Magick Aid (1949), Witchcraft Today (1959), en The Meaning of Witchcraft.
De Wicca die vandaag de dag als 'officieel' geldt is tot stand gekomen door Doreen Valiente, zij werd gezien als de moeder van het moderne paganisme.
Zij gebruikte voor de teksten stukken uit 19e eeuwse Engelse romans en poëzie,en gaf daarmee het geheel een Keltische aankleding. Wicca heeft zich onderhand uitgebreid tot meerdere stromingen die onderling niet te vergelijken zijn; iedere stroming heeft z’n eigen rituelen en visies. De mensen die ervoor kiezen hun leven te wijden aan de Wicca geloven dat het hun levensweg zal veranderen. Veel stromingen formaliseren dit door middel van een ritueel (of serie van rituelen) of een inwijding. Andere heksen, en met name de solitaire heksen, vertrouwen erop dat de Goden of goddelijke krachten ze zullen bijstaan op hun levensweg.Wicca's zijn meestal lid van een coven. Deze bestaat meestal uit zes mannen en zes vrouwen, met een maximum van 13 leden, maar kan ook uit alleen maar vrouwen bestaan, zoals het geval is bij de Dianic Wicca.
Het aansluiten bij een coven is overigens niet eenvoudig. Eerst zal men op zoek moeten gaan naar een coven die bij ze past, en de leden van de coven zullen uittesten of jij ook bij hun past. Wanneer dat lukt krijgt men een opleiding van minimaal een jaar en een dag, en pas daarna zul je via een inwijdingsritueel kunnen toetreden. Wicca's hebben een wet die 'The Wiccan Rede' wordt genoemd;
'Als het niet schaadt, doe dan wat je wilt', wat erop neerkomt dat wicca's niemand mogen schaden, ook zichzelf en de natuur niet. Zwarte magie is dus verboden, en niet zonder gevaren voor de degene die dat beoefent, want volgens de 'Wet Van Drie' krijg je alles wat je uitzendt drievoudig terug.

De Wet van 3

Houd de wet van drie in ere, driemaal zullen uw daden wederkeren.
Leer de Wet, en leer ook goed
dat wat je zaait, je oogsten moet!
Belangrijke personen/Boodschappen

Belangrijke Personen

Godin
Onze Godin heeft ontelbare namen en is continu overal. Ze wordt over het algemeen vaak gezien in drie fasen: De maagd, de moeder en de de Oude Wijze. Als maagd is ze de onschuld zelve en de mooie puurheid, niks is vervuld. De Romeinen zagen haar als Diana, de Grieken als Artemis.
Als moeder zie je haar met volle maan, met het kind in de buik. Ze beschermt de plek van haar mensen. Bij de Egyptenaren was zij Isis, bij de Romeinen Demeter.
De Oude Wijze is te zien met nieuwe(donkere)maan. Ze is alles wat wijsheid vertegenwoordigd, en niet altijd te beminnen. Zij staat ook het dichtst bij dood en geboorte. De Grieken zien haar als Hecate.
De Godin is in alle vrouwen en alle vrouwen zijn in haar, ze begrijpt alle vreugde en pijn van het vrouw zijn. Ze steunt allen die nog moeten ontdekken dat ze niet onderdoen aan anderen hier op aarde.

God
De God wordt vaak gezien als minnaar of zoon van de Godin. Hij staat voor kracht, gerechtigheid, en houd alles wat wild is. Hij bewaakt de poort tussen leven en dood. Veel Wicca zien deze god als de Griekse Pan of Engelse Herne, de Gehoornde van de jacht. De eerste christenen maakten Pan tot duivel door zijn gespleten hoeven en horens te gebruiken voor hun Satan. In de bijbel staat echter nergens Satan zo’n uiterlijk heeft.
In onze traditie sterft de God tijdens de oogsttijd om zo de Godin te bevruchten, dat is het feest Lughnasadh.
Andere tradities zien de winter als tijd van de God en de zomer als de tijd van de Godin.
Weer andere stromingen zien het hele jaar als een lang feest voor en tussen de twee Godheden.

Belangrijke Boodschappen

1. Deze bestaan ook in het Nederlands, maar ik vind dat hij dan een stukje van mijn betekenis en pracht weglaat.

De Wiccan Rede

Bide within the Law you must, in perfect Love and perfect Trust.
Live you must and let to live, fairly take and fairly give.

For tread the Circle thrice about to keep unwelcome spirits out.
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme.

Light of eye and soft of touch, speak you little, listen much.
Honor the Old Ones in deed and name,
let love and light be our guides again.

Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune.
Widdershins go when the moon doth wane,
and the werewolf howls by the dread wolfsbane.

When the Lady's moon is new, kiss the hand to Her times two.
When the moon rides at Her peak then your heart's desire seek.

Heed the North winds mighty gale, lock the door and trim the sail.
When the Wind blows from the East, expect the new and set the feast.

When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth.
When the wind whispers from the West, all hearts will find peace and rest.

Nine woods in the Cauldron go, burn them fast and burn them slow.
Birch in the fire goes to represent what the Lady knows.

Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's
insight. Rowan is a tree of power causing life and magick to flower.

Willows at the waterside stand ready to help us to the Summerland.
Hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye.

Hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning. White are the flowers of Apple tree that brings us fruits of fertility.

Grapes grow upon the vine giving us both joy and wine.
Fir does mark the evergreen to represent immortality seen.

Elder is the Lady's tree burn it not or cursed you'll be.
Four times the Major Sabbats mark in the light and in the dark.

As the old year starts to wane the new begins, it's now Samhain.
When the time for Imbolc shows watch for flowers through the snows.

When the wheel begins to turn soon the Beltane fires will burn.
As the wheel turns to Lamas night power is brought to magick rite.

Four times the Minor Sabbats fall use the Sun to mark them all.
When the wheel has turned to Yule light the log the Horned One rules.

In the spring, when night equals day time for Ostara to come our way.
When the Sun has reached it's height time for Oak and Holly to fight.

Harvesting comes to one and all when the Autumn Equinox does fall.
Heed the flower, bush, and tree by the Lady blessed you'll be.

Where the rippling waters go cast a stone, the truth you'll know.
When you have and hold a need, harken not to others greed.

With a fool no season spend or be counted as his friend.
Merry Meet and Merry Part bright the cheeks and warm the heart.

Mind the Three-fold Laws you should three times bad and three times good.
When misfortune is enow wear the star upon your brow.

Be true in love this you must do unless your love is false to you.
These Eight words the Rede fulfill:

"An Ye Harm None, Do What Ye Will"

2. De 13 Principe’s van een Wicca

1. Wij beoefenen riten om onszelf in overeenstemming te brengen met het natuurlijke ritme van levenskrachten zoals die bepaald worden door de fasen van de maan, de vier seizoenen, de eveningen en equinoxen.

2. Wij erkennen dat onze intelligentie ons een unieke verantwoordelijkheid geeft over het milieu. Wij streven ernaar in harmonie met de natuur te leven, in een ecologische balans die voldoening schenkt aan alle leven en bewustwording binnenin een evolutionair concept.

3. Wij erkennen een niveau van kracht, oneindig veel groter dan wat de gewone mens mogelijk lijkt. Omdat het zoveel groter is wordt het soms 'bovennatuurlijk' genoemd, maar wij beschouwen het als iets wat binnen het natuurlijke bereik van een ieder ligt.

4. Wij menen dat de creatieve krachten in het universum zich manifesteren via polariteit -als mannelijk en vrouwelijk- en dat diezelfde polariteit aanwezig is in alle mensen, en werkzaam is via de interactie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Wij achten het ene niet hoger dan het andere, wetend dat elk van beide het andere ondersteunt. Wij beschouwen seks als genot, als het symbool en de belichaming van het leven, en als een van de bronnen van de energieën die gebruikt worden in de magische praktijken en religieuze beleving.

5. Wij erkennen zowel werelden buiten als binnenin onszelf, psychologische werelden, die soms bekend staan als de spirituele wereld, het collectieve onderbewuste etc. en wij zien in de interactie van die twee dimensies de basis voor paranormale fenomenen en magische oefeningen. Wij vinden de ene dimensie niet minderwaardig aan de andere, omdat we ze beide als noodzakelijke voorwaarden zien voor onze vervulling.

6. Wij aanvaarden geen enkele autoritaire hiërarchie, maar bewijzen eer aan wie onderwijst, respecteren diegenen die hun kennis en wijsheid delen en zijn erkentelijk tegenover hen die de moed hadden om leiding te geven.

7. Wij zien religie, magie en wijsheid in het leven verenigt in de manier waarop een ieder van ons de wereld beschouwt en beleeft; een wereldbeeld en levensbeschouwing die we als Hekserij of De Kunst der Wijzen omschrijven.

8. Wie zichzelf een heks noemt, is nog geen heks; noch de afstamming, noch het verzamelen van titels, graden en initiaties maakt iemand een heks. Een heks streeft ernaar om de krachten in hem of haar die het leven mogelijk maken te controleren teneinde verstandig en goed te leven zonder anderen te schaden, in harmonie met de natuur.

9. Wij geloven in de bevestiging en vervulling van het leven in een voortdurende evolutie en ontwikkeling van het bewustzijn dat betekenis geeft aan het universum dat we kennen en onze persoonlijke rol die we erin spelen.

10. Onze enige verbittering tegenover het christendom of tegenover andere religies of levensbeschouwingen beperkt zich tot de mate waarop zij beweerden 'de enige weg' de zijn en ernaar gestreefd hebben vrijheid van anderen te ontzeggen en geprobeerd hebben andere vormen van religieuze beleving of geloof te onderdrukken.

11. Als heksen voelen we ons niet bedreigd door de discussies over de geschiedenis van de Hekserij, de oorsprong van verschillende begrippen of legitimiteit van verschillende aspecten uit afzonderlijke tradities. Wij zijn bekommerd om het heden en de toekomst.

12. Wij aanvaarden het concept van het absolute kwaad niet, noch vereren wij enig wezen dat bekend staat als 'Satan' of de 'Duivel' zoals het gedefinieerd is door de christelijke traditie. Wij streven niet naar macht via het lijden van anderen, noch accepteren wij dat een persoonlijk voordeel verkregen kan worden louter door de ontkenning van een ander.

13. We geloven dat we in de natuur moeten zoeken naar datgene wat bijdraagt tot onze gezondheid en ons welzijn.

Feesten

In de Wicca zijn er 8 jaarfeesten of sabbats en 12 of 13 esbats, volle manen. De jaarfeesten zijn ingedeeld naar de kringloop van de seizoenen. Ze zijn afkomstig uit de oude Keltische en Germaanse tradities. Niet alle esbats worden gevierd, dat hangt af van hetgeen je zelf wilt of van je coven.
Ieder feest heeft zijn eigen kleuren, vruchten, dieren, stenen, planten, symbolen, specifieke goden en godinnen. Het is veel te veel werk om dat allemaal op te gaan schrijven. Ik verwijs iedereen die daar een uitgebreide beschrijving van wilt hebben naar het boek Bezems en pentagrammen van Minerva.

Dit zijn de 8 jaarfeesten. Ze worden meestal gevierd in de vooravond en nacht van de precieze data:

• Samhain, ook wel Halloween. Het heksennieuwjaar op 31 oktober.
Het Wiel van het Jaar begint met Samhain, ook wel Hallowe'en of Allerheiligen genoemd.
Dit is het Keltische Nieuwjaar, wanneer de sluier tussen de werelden van leven en dood erg dun is. Samhain is het feest van de doden.
Paganisten schenken aandacht aan degenen die hen zijn voorgegaan en richten zich op het mysterie van de dood. Voor Paganisten is de dood onderdeel van het leven, en dus waard gevierd te worden.

• Yule. Midwinter op 21 december.
Yule is de tijd van de Winterzonnewende, wanneer de zon herboren wordt.
Binnen de Noorse Tradities is Yule het Nieuwjaar. Het is een tijd van conceptie - zowel in de natuur als in de menselijke psyche.

• Imbolc, ook wel Brigid. Februari~avond op 1 februari.
Imbolc, ook wel Oimelc of Candlemas, is de tijd van het ontwaken van het land en de groeiende kracht van de Zon.
De Godin wordt gezien in haar aanzicht als Maagd, het Altaar wordt versierd met sneeuwklokjes, de verkondigers van de lente.
Het aspect van geboorte speelt in dit feest een grote rol.

• Ostara. Lentefeest op 21 maart
Nacht en dag zijn even lang. De zon groeit in kracht, het land begint tot leven te komen.
Voor veel Paganisten is het de jachtroep van de God die hen leidt naar dans en ritueel.
Dit feest is ook gewijd aan Eostre, de Anglo-Saksische godin van vruchtbaarheid. Paganistische symbolen als de Haas en het Ei, die nu bij Pasen horen, zijn aan Haar gewijd.

• Beltane, ook wel walpurgisnacht. Mei~avond op 1 mei
Dit feest wordt gevierd met meiboomdansen, waarmee Paganisten het mysterie van de vereniging van de Godin en de God vieren - een vereniging die wordt weerspiegeld in menselijke liefdesrelaties.

• Litha. Midzomer op 21 juni
Met dit feest is de God op het hoogtepunt van zijn kracht. Het is een tijd van overvloed

• Lughnasadh, ook wel Lammas. Augustus~avond op 1 augustus.
Lughnasadh is de tijd van de graanoogst.
Paganisten oogsten wat ze hebben gezaaid, vieren de vruchtbaarheid van de natuur en danken de Goden voor hun overvloed.
Een thema is 'offer' - zonder graan te oogsten zal er nooit brood zijn.

• Mabon. Herfstfeest op 21 september
Opnieuw zijn dag en nacht in evenwicht, maar de schaduwen zullen winnen. Het donkere gezicht van de Godin en de God toont zich, en het is tijd ons op te maken voor de komende winter.

Architectuur

Omdat heksen sociaal eigenlijk net zo leven als ‘gewone’ mensen, heb ik over de bouw van hun huizen en omgevingen niets bijzonders te vertellen. Daarom ga ik onder deze titel, het hebben over het altaar en de benodigdheden voor een ritueel.

Zwaard
Het zwart geeft beheersing, kracht en edelmoedigheid
Weer. Het magische zwaard wordt nooit gebruikt om iemand te verwonden. Het wordt helemaal niet gebruikt voor niet-magische handelingen! Het zwaard, wat ook mannelijkheid symboliseert, staat voor het element vuur.
Met het zwaard wordt de magische cirkel voor ceremoniële gelegenheden getrokken en er worden kwade geesten mee uitgedaagd. De mensen in de cirkel worden beschermd door de kracht van het zwaard.
Athame
De Athame is een mes dat tweesnijdend is, je gebruikt het echter niet om mee te snijden en is doorgaans bot.
Soms, in enkele covens wordt de Athame wél
Gebruikt als mes, maar alleen om een lok af te snijden van de persoon die ingewijd wordt.
De Athame heeft meestal een zwart heft en wordt alleen in de magische cirkel gebruikt.
Met dit mes trek je de magische cirkel en kun je de koekjes en wijn zegenen. In Covens krijg je pas een athame als je er een bepaalde periode studeert.
De Athame wordt ook wel gebruikt als Vervanging voor het Zwaard.
Je kunt er dezelfde dingen mee uitvoeren.

Mes met wit heft
Dit is het praktische mes van de heks, het wordt gebruikt voor taken die niet voor het zwaard of de athame geschikt zijn. Je kunt er voedsel mee snijden, of tekens mee graveren in kaarsen die je nodig hebt voor een ritueel. Vaak staan er op het lemmer tekens gegraveerd zodat er bescherming is om niks verkeerd mee te doen.

Kelk
De beker of bokaal waaruit de heilige wijn of druivensap wordt gedronken tijdens een ritueel, noemen we een kelk.
De kelk is meestal aardewerk of van metaal. Sommige wicca’s gebruiken ook wel een houten kelk.
Deze symboliseert vrouwelijkheid, de vorm van een kelk stelt de schoot voor van een vrouw waar het heilige bloed van het leven zich bevindt.


Kaarsen
In een rituele cirkel worden minstens zes kaarsen gebruikt: twee voor het altaar die Godin en God symboliseren en vier voor elke windstreek. Meestal zijn dit witte kaarsen, tenzij je andere kleuren nodig hebt voor het ritueel, of als je een andere kleur gewoon mooier vind. Je kunt bijvoorbeeld bij sabbat-feesten kaarsen gebruiken die overeen Komen met de kleuren van het feest.
Kaarsen zijn meestal lang genoeg zodat ze Niet kunnen opbranden tijdens je ritueel.

Staf
Het oproepen en beheersen van bepaalde krachten kan met het zwaard en de Athame. Met je staf kun je zelfs wezens oproepen, maar dan op een vriendelijke manier. Met de staf kun je bijvoorbeeld de kracht van de Godin laten afdalen in de Hogepriesteres, het zou nogal onbeleefd zijn haar zomaar te sommeren en te ontbieden.

Wierook
Wierook staat voor het element Lucht. Er zijn honderden verschillende wieroken en ze kunnen bijna allemaal gebruikt worden, dat hangt af van je ritueel. Wierook wordt vaak de cirkel rondgedragen tijdens inwijdingsrituelen.

Pentakel
Het pentakel is een platliggend voorwerp, meestal van hout, metaal of aardewerk, waarin een pentagram gegraveerd is. Het pentagram is een van de belangrijkste symbolen in de Wicca. Elke punt van de ster heeft een aparte betekenis, Aarde, water, lucht, vuur en de Geest. Over het algemeen staat er altijd een punt naar boven, dat betekend dat ze de geest boven materie stellen. Als het pentagram andersom staat, symboliseert het de heerschappij van materie over de geest.

Ketel
De traditionele kook- en mengpot van de heks, dient nu vaak meers als decoratie dan als echt instrument. De ketel van metaal of aardewerk, heeft 3 poten die de Godin symboliseren, de ketel staat voor het element water en staat ook voor wedergeboorte en inspiratie.
Soms wordt hij ook wel gebruikt voor water, bloemen en kaarsen.

Bezem
Vóór een ritueel veegt een heks het terrein schoon, waar het ritueel zal plaatsvinden, waar de magische cirkel zal worden getrokken. Het schoonmaken gebeurd om alles wat negatief is weg te trekken. Na het reinigen wordt de bezem buiten de cirkel weggezet. Een natuurlijke, zelfgemaakte bezem volstaat het beste, maar een gewone huis-, tuin, en keuken bezem doet het ook.

Koorden
De meeste heksen hebben negen koorden, maar deze worden bijna nooit allemaal tegelijkertijd gebruikt. De kleuren verschillen vaak van traditie tot traditie. In een gangbaar kleurensysteem dragen mannen blauw (oost), en vrouwen een rood (zuid) om hun middel. De andere kleuren zijn groen (west), geel (noord), paars (de cirkel), goud (zon), zilver (maan), wit (de ladder van de Godin) en zwart (de Godin in haar aspect van de Oude Wijze). De koorden zijn meestal 3 meter lang.
Koorden die niet gedragen worden, worden buiten de cirkel gehouden. Tenzij ze misschien nodig zijn voor koorden magie. Hierbij legt een heks knopen in een koord terwijl hij of zij een spreuk uitspreekt. Het koord wordt begraven of een tijd weggelegd zodat de spreuk kan gaan werken.

Bel
De bel wordt gebruikt om het begin en einde van een ritueel te laten horen. De bel is een teken van de Godin en de tonen lijken je van het ene naar het andere niveau te heffen, waardoor positieve energie in de cirkel komt.

Altaar

Het altaar is misschien wel het meest centrale in je kamer, zo wordt het vaak verteld. Veel mensen hebben daar jammer genoeg geen plaats voor. Over je altaar, een kist of tafeltje, ligt een effen of een kleed met een patroon. De kleur doet er niet toe. Op een altaar staan meestal in ieder geval de basis, die op de afbeelding staan verder kun je het zelf invullen. Precies hoe je het zelf wilt!
Een altaar kun je bijvoorbeeld versieren naar de kleuren en vruchten van het meest dichtbij gelegen sabbatsfeest.

Book of Schadows.
Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste, vrij vertaalt: Het boek der schaduwen. In dit boek staan al je spreuken, belangrijke wetenswaardigheden. Alles wat de heks belangrijk vind om op schrift te zetten en te bewaren. Dat kunnen ook ervaringen zijn.
Een book of schadows is erg persoonlijk en je stelt het zelf samen. Je kunt het ook van je ouders gekregen hebben, dan kun je hun kennis aanvullen met het jouwe.

Rituelen

De nodige dingen om zeker te weten voor je aan rituelen begint, staan eigenlijk wel in dit hele werkstuk. Hier staan nog wat extra dingen om te weten!

De elementen

Haast iedereen kent de vier elementen wel: Aarde, Lucht, Vuur en Water. Elk van dit element heeft zijn eigen krachten en emoties, daarom zijn ze onmisbaar bij rituelen en alles wat met wicca te maken heeft. In de magie is er echter nog een element, namelijk Akasha of Spirit. Hieruit zijn de andere vier elementen ontstaan, dus Akasha is een combinatie van de anderen. Bij magie gebruiken we niet de fysieke elementen maar de energie die achter de elementen staat.Die roep je dan meestal aan als je aan de cirkel staat, in plaats van dat je een echt vuurtje maakt:).
Elk element heeft zijn eigen eigenschappen, de meest kun je zelf wel bedenken door logisch na te denken. Zo staat aarde natuurlijk voor vruchtbaarheid. Maar om de eigenschappen van Akasha te bedenken wordt het al wat moeilijker. Maak je geen zorgen, hieronder zet ik alles op een rijtje.

Aarde
Aarde is het meest stabiele van alle elementen. Het is ons huis dus het staat het dichtst bij ons. Aarde vormt de basis van alles dus ook alle elementen. Aarde staat voor stabiliteit, voorspoed, overvloed, rijkdom en werk. Aarde is het meest vaste element en daardoor het meest betrouwbaar. Zonder Aarde zouden we niet bestaan.

Tijdens magie vallen alle rituelen en spreuken betreffende geld, werk, voorspoed in alle vormen, vruchtbaarheid, stabiliteit, enz onder dit element. Je kunt het simpel houden door een voorwerp in de grond te begraven dat voor je doel staat. Of een symbool in de grond te tekenen.

Aarde is een vrouwelijk element net als Water. Ze daarom ook vaak vereerd als godin zoals Gaia of Mother Earth.
Het Noorden is de windrichting van dit element. De kleur is groen. Winter is het seizoen. Stier, maagd en steenbok zijn aarde-sterrenbeelden. Het pentakel representeert Aarde bij de magische instrumeneten.

Lucht
Lucht staat voor intellect en de geest. Magisch gezien is lucht een heldere, duidelijke visualisatie een belangrijke vaardigheid voor magie. Ook beweegt het, veranderd het altijd...en magie bestaat uit verandering!

Spreuken betreffende reizen, vrijheid, vergaren van kennis, leerprocessen, terug vinden van verloren voorwerpen, examens, school, enz..horen bij dit element. Je kunt het ook gebruiken bij het ontwikkelen van je psychische mogelijkheden.
Lucht is een mannelijk element. Het is vooral aanwezig op scholen of bibliotheken, dus plekken waar we nadenken en peinzen.

Bij dit element horen het oosten, de kleur geel, lente en de athame. De sterrenbeelden tweeling, waterman en weegschaal vallen onder dit element.

Vuur
Dit is het meest actieve en explosieve element van alles. Magie met dit element kan zich snel en explosief openbaren. Ook is het het meest “lichtste” van alle elementen; het bestaat immers geheel uit energie. Vuur is het element van passie, de wil en verandering. Daarom beslaat het in zekere zin alle vormen van magie want magie is verandering.

Vuur staat voor seksualiteit en passie, het goddelijk vuur in alles en iedereen. Vuur kun je gebruiken bij rituelen en spreuken over: energie, autoriteit, sex, helen, vernietiging van bijv. slechte gewoontes, reiniging, evolutie, enz.

Bij magie met vuur verbrand je symbolen, papiertjes, enz die jou doel symboliseren. Kruiden en kaarsen ontbreken natuurlijk ook niet in dit rijtje.
Vuur is net als Lucht een mannelijk element de windrichting van vuur is het Zuiden, de kleur rood en het seizoen is zomer. De staf hoort bij dit element. Ram, leeuw en boogschutter zijn de sterrenbeelden.

Water
logisch gezien is water het element van reiniging. Maar ook van het onderbewuste, liefde, dromen en emoties. Want onze emoties stromen en veranderen als het ware .net als dit element.
Water magie bestaat uit: plezier, vriendschap, huwelijk, vruchtbaarheid, blijdschap, helen, slaap, dromen, psychische kunsten en reiniging. Dingen in water gooien om zo de opgebouwde energie sluiten vaak een water-spreuk of ritueel af.
De correspondenties van water zijn: vrouwelijk, blauw, het Westen, de herfst en als magisch voorwerp de ketel/kelk. En om de sterrenbeelden niet te vergeten: kreeft, schorpioen en vissen.

Akasha
Eigenlijk wordt dit element niet gebruikt in natuurlijke en elementaire magie. Maar omdat alle elementen eruit voortkomen en het alle elementen bevat is het toch nodig er iets over te weten.
Akasha is de goddelijke energie, dat stukje energie wat we allemaal in ons hebben. De zogenaamde levensvonk of de ziel.
Alle elementen komen dus voort uit Akasha en het bevat alle elementen in zichzelf.
Het wordt vaak gezien en omschreven als de Mother/Creatrix van alle elementen. Voornamelijk is dit element “unbeingness” met andere woorden het niet-zijn maar toch ook alom aanwezig. Het bestaat uit perfecte evenwicht: aarde, lucht, vuur en waterenergie zijn allemaal in perfecte gebalanceerde concentratie en samenstelling aanwezig.
Eigenlijk heeft Akasha niet echt als de andere elementen correspondenties. Het is niets maar toch alles. Maar toch zijn er enkele dingetjes aan verbonden.
Het wordt vooral gebruikt in rituelen die tot doel hebben contact te maken met Divinity, Godin, God, enz. Verder bevat het alle eigenschappen van de andere elementen maar toch ook weer niet. Het klinkt raar maar zoals al eerder gezegd is dit element vormloos maar komt toch alles eruit voort.

De Magische Cirkel

De magische cirkel
Het is een van de belangrijkste aspecten in het beoefenen van Magie. De cirkel is een beschermende sfeer die bestaat uit persoonlijke en natuurlijke energie. De cirkel zorgt ervoor dat negatieve krachten, die eventueel het ritueel kunnen beïnvloeden, uit het ritueel worden gehouden. Het is niet alleen een bescherming voor je magische werk maar ook voor jezelf. De cirkel is niet alleen voor bescherming, het scheidt je af van de fysieke wereld en geeft je toegang tot hogere sferen.
De magische cirkel is een oeroud verschijnsel, veel verschillende volkoren in verschillende tijden gebruikte de magische cirkel om hun werk te beschermen.
Moet je altijd een cirkel trekken voordat je een ritueel doet? Het is wel zo verstandig om te doen. Het gaat, zoals bij alles in de hekserij, om je eigen verantwoordelijkheid dus je besluit zelf om het wel of niet te doen.
De cirkel bestaat uit persoonlijke energie, deze energie komt dus uit jezelf en moet je sturen naar het gebied dat je wilt afscheiden. Als je alleen werkt is het een goed idee om minimaal een doorsnede van 2 a 3 meter te nemen zodat je overal de ruimte voor hebt en niet alles in een hoekje hoeft te proppen. Neem veel beweegruimte in. Buiten is dit natuurlijk het handigste maar vaak worden wij in Nederland daar binnen gedwongen door het weer dat niet altijd wil meewerken.

Cirkel sluiten
Hierbij is het belangrijk dat je de cirkel “wegstuurt”. Je stuurt de energie de kosmos is. Dit kan op verschillende manieren. Voorbeeld: Je concentreert je op een blauw licht dat je omsingeld. Je houd je handen omhoog. Langzaam trek je de kracht terug in 1 volle, gehele bol energie in je handen. Als je alle energie hebt laat je deze los met eventueel een harde kreet. In ieder geval "moet" het een beweging of een geluid zijn dat je verlost van de energie die er over is. Bedank vervolgens de elementen voor hun aanwezigheid in je ritueel.
Nu heb je de cirkel ontdaan van energie, nu ben je zelf aan de beurt, dat moet je niet onderschatten. Een ritueel kan ontzettend veel van je energie kosten (je zal vast wel gemerkt hebben dat je af en toe moest gapen en dergelijke). Je moet je kracht weer opbouwen.
Leg je handen plat op de vloer en doe je ogen dicht. Dit hoort eigenlijk buiten te gebeuren want op zo'n moment krijg je dan energie van de aarde. Neem weer energie op, adem diep en op een ritmisch tempo, trek de energie weer in jezelf.
Open dan langzaam je ogen en blijf even voor een paar tellen zitten. Het verstandig om vervolgens iets te eten of te drinken om je weer helemaal te “ontzweven”.
De rituelen

Er is een klein verschil tussen magie en rituelen. Je kunt rituelen doen om de Godin of God te bedanken, magie gebruik je tijdens een ritueel, maar om hulp te vragen. Je gebruikt nooit magie om de Godheden te bedanken!
Een ritueel lijkt eigenlijk wat op bidden. En ook binnen de Wicca is bidden een grote nood, bidden kan nooit kwaad doen, en je wordt er alleen maar beter van.
Rituelen zijn er in alle aarden, het kan heel lang zijn. Maar het kan ook erg kort zijn.

Gewoonlijk gebruik je versjes in een ritueel. Als je bijvoorbeeld een kaarsje wilt laten branden om iemand geluk of succes toe te wensen als hij/zij ziek is, kun je dit zeggen:

U die licht brengt in de nacht
Geef mijn vriend weer nieuwe kracht
Verlos mijn vriend van alle pijn
Laat hem weer snel genezen zijn

Dit soort versjes lijken erg op de versjes die bij magie gebruikt worden. Er is echter een groot verschil. Bij dit soort versjes hoop je dat de zieke weer beter wordt, bij magie wil je dat hij weer beter wordt. Maar bij zoiets moet je denken aan de wet van drie.

Ik zal een ritueel beschrijven, maar ik vind dit eigenlijk danig persoonlijk dat ik bijna geen eigen inbreng hierin zal verwerken.
Het is een ritueel voor een van de sabbats, Betane.
Voor een ritueel vind altijd reiniging plaats, zo kun je in bad gaan, dochen of je besprenkelen met druppels water.
Let op: Een ritueel hoeft lang niet altijd naakt uitgevoerd te worden! Dat wordt haast nergens meer gedaan.

Vier dit feest zo mogelijk in een bos of bij een levende boom. Zet als dit niet kan een levend boompje in de cirkel, het liefst in een pot. Het maakt niet uit wat voor soort boom het is.
Maak een klein symbool of een totem om in de boom te hangen ter ere van het huwelijk tussen de God en de Godin. Je kan er ook meer dan één maken als je wilt. Het kunnen zakejes zijn gevuld met geurige bloemen, linten, kralenkettingen, alles wat je talent en creativiteid kunnen maken.
Richt het altaar op, steek de kaarsenen wierook aan en trek de magische cirkel voor bescherming.
Chant een lied als je wilt ter zegening en roep de Godin en God en de vier wachters(windstreken) aan , ga voor het altaar staan en hef je staf op. Zeg woorden als:

O Godin die de Moeder is,
De koningin van de nacht en de aarde,
O God die de Vader is,
De koning van de dag en het woud,
Ik vier uw vereniging terwijl de natuur zich verheugd
In een bont spel van kleuren en leven.
Aanvaard mijn geschenk,
O Godin die de Moeder is,
O God die de Vader is,
Ter ere van uw vereniging.

Hang nu de totem(s) in de boom

Uit uw paring zal nieuw leven voortkomen’
Een overdaad aan leven zal het land bedekken
En de winden zullen waaien, puur en zoet.
O eeuwige Goden, ik vier met u!

Hierna kun je, als je wilt, magisch werk verrichten.
Vier een eenvoudige maaltijd.
Verbreek de cirkel.

Dit was een kort en eenvoudig ritueel.

Over de dood

Ik heb maar een heel klein stukje kunnen vinden over de dood. Over begrafenissen.
Gewone begrafenissen kunnen meestal wel worden georganiseerd zonder orthodoxe religieuze boventoon. De meeste wicca hebben daar dus geen problemen mee. Er begint echter vanalles te veranderen op dat gebied. Begrafenisceremonies worden nu ook wel geleid door wicca priesters- en priesteressen. De manier van begraven wordt ook steeds milieu bewuster. Een aantal mensen heeft het onderwerp ‘wicca oversteek’ uitgebreid bestudeerd. Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, raden ze Starhawks The Pagan book of living en dying aan. Daarin worden de meeste aspecten van de dood besproken.
Ik kan er ook nog aan toevoegen dat de meeste Wicca geloven in Reïncarnatie.

Ik kan niet goed engels, dus ben ik daaraan niet begonnen. Ik hoop dat de rest van het werkstuk compenseert tegen de weinige

Nawoord

Ik vond het leuk om zo’n werkstuk te maken, zeker omdat het ging over iets dat me mateloos boeide. Ik heb zelf ook dingen bijgeleerd. Hierover kun je niet stoppen met leren.
Ik heb erg lang gewerkt aan het werkstuk, mede door de juiste plaatjes te vinden, wat ik niet makkelijk vond.
Vele dingen had ik nog meer kunnen schrijven. Ik had veel gestelde vragen kunnen bantwoorden en kunnen schrijven over heksennamen. Ik vind het echt heel jammer maar daar had ik echt geen tijd meer voor.
Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad en dat je er van hebt kunnen genieten.

Groetjes,
Jolien.

Bronvermelding

Ik wil eerst iedereen bedanken die mij geholpen heeft dat dit werkstuk nu bestaat, bewust en onbewust:

Anneke Puissant
Erik van Hoorick
Willem de Croon
Anne Kuiper
Leonie Peerboom
Rabten Nigel van Oorschot

Site’s

http://hotmail.com
http://elanor.webhippies.com
http://google.nl
http://gothic.8m.net/custom4.html
http://www.aurorasbezemsteel.netfirms.com/index.htm
http://www.silvercircle.org/merlinsarchive/index.htm

Boeken:

Bezems en Pentagrammen - Minerva
Wicca Handboek - Scott Cunningham
Heksen en Witte Magie - Lucy Summers

REACTIES

S.

S.

haj ben zelf wiccan en houd me werkstuk erover voor nederlands[zit in de eerste]
ik wou alleen zegguh je werkstuk is helamaal top!

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.