Inleiding:
Ik doe mijn werkstuk over wereldgodsdiensten omdat we het daar over moesten doen. Ik hoop dat het een goed werkstuk wordt.
1. Christendom
kern van het geloof van het Christendom: Mensen die in Jezus Christus geloven worden Christenen genoemd. Ze leven in bijna elk land op de wereld. Er zijn ongeveer 22.000 verschillende Christelijke groepen. Dit zijn er heel veel. Elke groep heeft zijn eigen opvattingen. Soms zijn de verschillen zo groot dat het lijkt alsof je met 2 verschillende godsdiensten te maken hebt. De meest bekende Christelijke godsdiensten in Nederland zijn de Katholieken en de Protestanten.
Heilige boek van het Christendom: De bijbel is het Heilige boek van de Christenen. Het woord bijbel is afgeleid van het Griekse woord “biblia” dat boeken betekent. De bijbel is niet één boek maar er zijn 60 delen van de bijbel. Het Oude Testament komt er over heen met de Joodse Tenach, maar de boeken staan in een andere volgorde. Soms zijn er een aantal extra boeken. De canon is de officiële reeks boeken van de bijbel. In de Rooms-katholieke kerk worden ze dan ook wel deuteroncanoniek genoemd. Dat betekent het tweede canon. De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld.
Gebouwen van het Christendom: Het belangrijkste gebouw van het Christendom is de kerk. Dit gebouw is ontstaan nadat Jezus was opgegaan naar zijn Vader in de hemel.
Er zijn verschillende soorten Christelijke kerken:
De Protestantse kerken, de Gereformeerde kerken, de Evangelisch Lutherse kerken, de Christelijke Gereformeerde kerken, de Nederlandse Gereformeerde kerken, de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, de Remonstrantse Broederschap, de Broederschap van pinkstergemeenten, de Anglicaanse kerk, de Methodistisch kerk, de oud-katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, de Grieskatholieke kerk, de Oriëntaalsorthodoxe kerk, de Koptischorthodoxe kerk, de Ethiopisch-Orthodoxe kerk, de Armeens-Apostolisch kerk, de Syrisch-orthodoxe kerk, de Malankarse Orthodoxe kerk, de Russisch Orthodoxe kerk, de Grieks-orthodoxe kerk, de Servisch-orthodoxe kerk, de Roemeensorthodoxe kerk, de Assyrisch-Apostolische kerk, de Onafhankelijke Afrikaanse kerk & de Hussitische kerk.
De belangrijkste plaatsen van het Christendom: Het Christendom heeft niet echt speciale plaatsen van aanbidding. Wel worden plaatsen waarin Jezus in heeft geleefd en rond Jeruzalem gezien als heilige plaatsen.
Israël wordt ook wel het Heilige Land van de Christenen genoemd.
Ook zijn Rome (met name Vaticaanstad) en Bethlehem belangrijke plaatsen voor het Christendom.
De goden van het Christendom: Wie is eigenlijk God, in de ogen van een Christen? In de bijbel wordt op verschillende manieren over God gesproken: God is één, God is de schepper, God is de bevrijder, enz.
God is dus drie in een. Vandaar dat we spreken over 'drie-eenheid' (triniteit).
Christenen geloven in één God: de heilige drie-eenheid:
- God de Vader
- God de Zoon (Jezus Christus)
- God de heilige geest
Wie is de mens in het Christendom?:
Het bereiken van het rijk Gods staat bij de mensen in het Christendom centraal. De mensen moet samenwerken om ervoor te zorgen om dat te kunnen bereiken.
Hoe leven de mensen met elkaar samen in het Christendom?:
Iedere Christen heeft 6 kerngedachtes. Dat zijn:
1. Liefde
2. Opheffing van geweld
3. Onthechting
4. Gelijkheid
5. Eindigheid
6. Vergevingsgezindheid
Met deze 6 kerngedachtes moet de Christen proberen te leven. Christen moet eerder proberen elkaar beter te maken dan te proberen om elkaar kapot te maken.
Iedereen is in het Christendom gelijk. Je dient dan ook iedereen gelijk te behandelen.
Dieren uit het Christendom: In het Christendom heb je verschillende soorten dieren:
- reine dieren: deze dieren mogen gegeten worden
- onreine dieren: deze dieren mogen absoluut niet gegeten worden
bijvoorbeeld: varkensvlees: dit vlees is onrein, daarom aten veel Christenen vroeger ook geen varkensvlees.
De belangrijkste hoogtijdagen van het Christendom zijn:
- Carnaval
- Aswoensdag
- Palmzondag
- Pasen
- Hemelvaart
- Pinksteren
- Allerheiligen
- Allerzielen
- Kerst
Een van de bijzondere gebruiken is het eten bij Christenen: In het Christendom mag eigenlijk alles gegeten worden. Vroeger hielden de mensen op vrijdag visdag. Op die dag moest dan vis worden gegeten in plaats van vlees. Als er een feestdag was werden er speciale dingen gegeten.
- Met Pasen worden er paaseieren gegeten.
- Met Sinterklaas worden er pepernoten en speculaaspoppen gegeten, maar ook chocoladeletters en banketstaaf.
- Met oud en nieuw worden er oliebollen gebakken.
De katholieken kennen een vastenperiode. De vastenperiode is tussen de carnaval en Pasen in. Carnaval is het feest van de vastenavond gevolgd door Aswoensdag.
Christelijke symbolen: Symbolen zijn dingen die verwijzen naar belangrijke zaken in het leven. Een symbool verwijst naar iets anders.
- Het kruis
- De doop
- Het bloed
- Het Heilig Avondmaal
2. Jodendom
Kern van het geloof van het Jodendom: In het Jodendom bestaat maar één God. God is goed dus moeten de mensen dat ook zijn. De mens heeft van God de vrijheid gekregen om te kiezen. Het is een opdracht voor iedereen om God en mensen lief te hebben. Maar de mens kreeg van God de vrijheid om te kiezen. Volgens het joodse geloof bestaat er een speciale band tussen God en het Joodse volk.
Heilige boeken van het Jodendom: Het oudste heilige boek van de Joden is de bijbel. Wat bij Christenen het Oude Testament is noemen de Joden de Tenach. De eerste vijf boeken van de Tenach zijn voor Joden het belangrijkste. In Iedere synagoge wordt op de sabbat een gedeelte uit de thorarollen gelezen. De joden zien de thora als het door God gesproken woord. Het is de basis van hun godsdienst en de bron van het geloof.
Gebouwen van het Jodendom: Joden komen samen in de synagoge die ook wel de sjoel wordt genoemd. Dit komt van het Duitse woord schule af wat school betekent in het Duits. Een synagoge wordt echter niet school genoemd, maar een leerhuis.
De synagoge is een plaats voor de velen die kennis willen nemen, willen leren over de oorsprong van het christendom en dat noemen wij de joodse traditie. In de synagoge wordt de wekelijkse sabbat gevierd en de overige feestdagen van het jodendom. De synagoge staat centraal binnen de joodse gemeenschap.
Plaatsen van het Jodendom: De belangrijkste plaatsen van het Jodendom zijn: Jeruzalem. Daar staat de klaagmuur. Hier komen elk jaar een paar miljoen Joden samen om te bidden en hun zonden te vergeven.
De meeste Joden wonen in Amerika. Daar wonen er bijna 6 miljoen. Ook in Israël, Nederland, Marokko, Frankrijk, Rusland, Zuid-Afrika en Australië wonen veel Joden.
Goden van het Jodendom: In het Jodendom bestaat maar één God. Deze God wordt door de Joden de Messias genoemd. God is goed dus moeten de mensen dat ook zijn. De mens heeft van God de vrijheid gekregen om te kiezen. Het is een opdracht voor iedereen om God en mensen lief te hebben. Maar de mens kreeg van God de vrijheid om te kiezen. Volgens het joodse geloof bestaat er een speciale band tussen God en het Joodse volk.
Mensen van het Jodendom: In het Jodendom staan de Joden centraal. Vroeger heetten ze Hebreeën of Israëlieten en ze leefden in het Midden-Oosten. Er is een wet waarin staat wanneer iemand een Jood is. Dat is: iedereen met een Joodse moeder is Joods. Je kunt volgens die wet ook Jood worden door je te laten bekeren tot het Jodendom.
Hoe leven de Joodse mensen met elkaar?: Joodse mensen leven volgends de leefregels van de tien woorden of ook wel “de tien geboden” genoemd, Deze leefregels staan beschreven in de Exodus en geven duidelijk aanwijzigen en regels over het samenleven en voor de relatie tussen God en de mens. De tien geboden zijn:
1. Je mag alleen Mij (God) dienen
2. Je mag geen beeld van Mij (God) maken
3. Je mag Mijn naam niet misbruiken
4. Een keer in de week is het rust- en gedenkdag (sabbat)
5. Eer je vader en moeder (heb respect voor je ouders)
6. Je mag niet doden
7. Je moet trouw zijn aan je echtgenoot(o)t(e)
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet roddelen over anderen
10. Je moet je zinnen niet zetten op wat van een ander is
Dieren van het Jodendom: Vissen en vogels zijn wel belangrijke dieren in het Jodendom. In het Jodendom het je ook 2 verschillende soorten dieren net als bij het Christendom:
- reine dieren: deze dieren mogen gegeten worden
- onreine dieren: deze dieren mogen absoluut niet gegeten worden. (varken)
Hoogtijdagen van het Jodendom: Ook in het Jodendom het je hoogtijdagen. Dit zijn weer andere dan bij het Christendom:
- Pasen
- Jom ha-Sjo’s (De dag van de holocaust)
- Jom Ha’atsma’oet (Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël)
- Sjawoe’ot (Pinksteren)
- Tisja be-av (Negende av)
- Rosj Hasjana (Nieuwjaar)
- Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
- Soekkot (Loofhuttenfeest)
- Simchat Thora (Achtste dag van de Soekkot)
- Chanoeka (Inwijdingsfeest)
Bijzondere gebruiken van het Jodendom zijn:
- Eten: Joden moeten Kosjer of ook wel Koosjer eten. Koosjer betekent 'geoorloofd' of 'toegestaan'. de Thora is hier vrij nauwkeurig in.
'Elk dier dat gespleten hoeven heeft en herkauwt, moogt gij eten. (...) Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, moogt gij eten, maar gij zult niets eten dat geen vinnen of schubben heeft; onrein zal dat voor u zijn.'2
Met Pasen wordt ook de seder gevierd: Op tafel staat dan de sederschotel.
- Tradities.
Het Jodendom heeft vele tradities die plaatsvinden in het leven.
Om te beginnen bij de geboorte.
Joodse kinderen krijgen bij hun geboorte twee namen. Eén Hebreeuwse naam en een gewone naam. De Hebreeuwse naam heeft vaak een historische betekenis en wordt gebruikt in de Synagoge en in papieren, zoals Trouwaktes.
- Een jongen krijgt zijn naam tijdens de besnijdenis.
- Meisjes krijgen als zij geboren zijn geen traditionele ceremonie, maar de moeder gaat naar de synagoge voor een dankgebed.
- School
- Opgroeien
- Eten
- Huwelijk
- Ouderschap
- Respect
- Dood
3. Islam
Kern van het geloof van de Islam: In het leven van de moslims is Allah het allerbelangrijkst. Bij Allah begint alles en eindigt alles. Je moet van Allah rechtvaardig leven in het klein en in het groot. Dat houdt in dat je eerlijk bent en wat over hebt voor de medemens, met name de armere mensen. Als je rechtvaardig leeft dien je Allah.
Een moslim leeft goed als hij leeft volgens de vijf zuilen.
- De geloofsbelijdenis
- Het rituele gebed
- De armenbelasting
- De vastentijd
- De bedevaart
Heilige boeken van de Islam: De Koran is het heilige boek van de moslims. Moslims geloven dat dit het woord van God is, zoals dat aan de Heilige Profeet Mohammed werd verteld toen hij in Mekka en Medina was. Moslims geloven dat de joods Thora ook door God is geopenbaard. Sterker nog, de Koran bevat verhalen van diverse profeten die ook in de Thora (of het Oude Testament) en het Nieuwe Testament van de Bijbel voorkomen.
Gebouwen van de Islam: Het belangrijkste gebouw van de Islam is de moskee. Een moskee is een plek waar moslims samen komen om elkaar te ontmoeten, te praten over het geloof en samen te bidden.
In een moskee mag een moslim geen schoenen aan hebben. Deze laat hij bij binnenkomst achter in het schoenenrek.
Plaatsen van de Islam: Amsterdam, Medina en Mekka is de belangrijkste plaats voor de Moslims in de hele wereld. In Noorwegen, Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk & Spanje wonen veel Moslims.
Goden van de Islam: Allah is de God van de Islam. Allah betekent God dus het maakt niet uit welk woord je ervoor gebruikt.
Mensen van de Islam: Een Moslim is iemand die gelooft dat Allah de enige God is en dat de profeet Mohammed de boodschappen van Allah aan de mensen heeft doorgegeven. Dit geloof heet de Islam. Er leven op de hele wereld meer dan een miljard moslims.
Hoe leven mensen met elkaar samen?
- Mannen en vrouwen mogen wel hetzelfde doen maar ze zijn toch verschillend.
- Mannen moeten op vrijdag naar de moskee
- Ze moeten zich fatsoenlijk gedragen.
- Het huwelijk is erg belangrijk voor Moslims
- Scheiden is toegestaan

Huwelijk op de traditionele manier (die lang niet overal meer geldt) gaat op de volgende manier:
- Ouders en familieleden kiezen vaak de partner van hun dochter.
- Man mag zelf niet in contact komen met zijn verloofde.
- De moeder en zus van de man mogen alleen naar de bruid gaan kijken en haar beschrijven aan hun zoon en broer.
- Een man mag met 4 vrouwen trouwen.
Dieren van de Islam: Bij de Islam gelden dezelfde regels voor het eten van dieren als bij het Jodendom. Dus de reine en onreine dieren.
Hoogtijdagen van de Islam:
- De ramadan
- Het suikerfeest
- Het offerfeest
Bijzondere gebruiken van de Islam:
Eten: Regels voor eten en drinken.
De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie verschillende groepen:
· Halal: toegestaan voedsel
· Makruh: voedsel dat gegeten mag worden hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd
· Haram: verboden voedsel
Moslims mogen de volgende voedingsmiddelen niet eten:
· varkensvlees
· vlees van vleesetende dieren
· bloed, in welke vorm dan ook
· producten zoals gelei, waarin gelatine zit.
· bepaalde soorten kaas, omdat er dierlijke producten in zijn verwerkt
alles wat tot verslaving kan leiden, is verboden.
4. Hindoeïsme
Kern van het geloof van het Hindoeïsme:
Het dagelijks leven van een Hindoe.
De dharma speelt een grote rol in het dagelijks leven van de Hindoes. De dharma is een wet. Het is een wet van het natuurlijke evenwicht. Een voorbeeld hiervan is dat elke dag de zon opkomt, dat een rivier naar zee stroomt, dat een koe melk geeft, en dat het land voedsel voortbrengt.
Heilige boeken van het Hindoeïsme: Als je een hindoe vraagt naar zijn Bijbel, dan kan hij je verschillende boeken laten zien. De belangrijkste zijn wel de Veda’s die ongeveer 3000 jaar oud zijn. Veda betekent: heilig weten. Er zijn vier Veda’s: één over de samenleving, één over de wetenschappen, één over de geneeskunde en één over de religieuze handelingen.
Gebouwen van het Hindoeïsme: De belangrijkste plaats voor de Hindoes is een tempel. Daar wordt door de Hindoes gebeden. De tempel wordt gezien als het aardse huis van de godheid. Hindoes geloven dat je ziel na de dood in een ander lichaam terechtkomt. Dat idee dat mensen na de dood herboren worden in een ander lichaam heet reïncarnatie. Als je in je vorige leven goed hebt geleefd krijg je in je leven erna een beter leven heb je in je vorige leven slecht geleefd dan kom je in je volgende leven ook lager te staan dat kan ook in een dierenlichaam zijn. Alles wat je in een vorig leven hebt gedaan noemen de Hindoes Karma. Alleen door meditatie en een goed leven te leven kun je ontsnappen aan de kring van reïncarnatie.
Plaatsen van het Hindoeïsme: Alles wat Hindoes in het dagelijks leven doen heeft wel iets feestelijks of plechtigs. Minstens twee keer per dag wordt er gebeden. Bij die gebeden worden ook offers gebracht. Hindoes komen in de tempel om te bidden, offeren en te mediteren. Ze offeren water, eten, licht, vuur en bloemen aan de goden. Een deel van het eten wordt weer mee naar huis genomen of verdeeld onder de armen. Sommige Hindoes hebben thuis ook een soort tempeltje. Daar bidden en offeren ze ook. In de tempel zingen ze hun gebed, soms met een heel orkest. Thuis zingen ze het alleen of met de hele familie.
Goden van het Hindoeïsme:
- Vishnu
- Brahma
- Shiva
- Krishna
- Lakshmi
- Saraswati
- Parvati
Dit zijn nog lang niet alle goden van het Hindoeïsme.
Mensen van het Hindoeïsme: binnen het Hindoeïsme heten de mensen Hindoes. Een hindoe is een volgeling van het Hindoeïsme. Van het Hindoeïsme wordt gezegd dat het de oudste (nog bestaande) godsdienst van de wereld is. Het is duizenden jaren oud en ontstond in India. Het is een geloof dat nog op veel manieren mag worden beleefd. Daarom verschilt de godsdienst per land, streek of zelfs per dorp.
Dieren van het Hindoeïsme: In het Hindoeïsme wordt vooral de Koe aanbeden. Veel andere dieren worden ook aanbeden maar dit is het heilige dier van de Hindoes.
Hoogtijdagen van het Hindoeïsme:
- Divali of het lichtfeest
- Holi
- Raksha Bandhan
- Durga Pura
- Mahashivratri
- Rama Naumi
- Navaratri en Dusseha
Bijzondere gebruiken van het Hindoeïsme: Eten: Eten neemt heeft belangrijke plaats bij de hindoe. Er zijn regels maar die volgen niet iedereen. Maar ze proberen gezond te eten met voedsel dat hun geest versterkt en kracht geeft. Melk en vlees zijn populair want de koe neemt een bijzondere plaats in. Het dagelijks eten neemt voor de hindoe ook een bijzondere plaats in. Maar het vlees wordt niet gegeten. Ze willen namelijk anderen geen pijn doen om aan voedsel te komen. Er zijn dus heel veel vegetariërs onder de Hindoes. Zij leven van plantaardig voedsel, melk en melkproducten en drinken geen alcohol. Toch zijn er ook vleeseters maar die eten alleen vlees van kleine dieren (vis, gevogelte en eieren). En er zijn er ook die alle soorten vlees eten behalve rundvlees. Voor alle Hindoes geldt dat hun voedsel niet in aanraking geweest mag zijn met rundvlees en ook niet gekookt mag zijn in rundvleesbouillon. Veel Hindoes eten met hun handen. Door niet alleen te ruiken maar ook te voelen wat je eet kun je extra van de maaltijd genieten.
Het hindoeïsme kent heel wat vormen van vasten. Bijvoorbeeld een dag of meerdere dagen niets eten of niet praten. Iedereen bepaalt zelf wanneer en hoelang hij wilt vasten. Ook kinderen kunnen daaraan mee doen. Hoe lang er ook gevast wordt er mag niets gegeten worden dat zout bevat of dat gebakken of gekruid is. Er zijn ook verschillende reden om te vasten. Het kan met de godsdienst te maken hebben (voorbereiding van een feest of tijdens het mediteren) maar ook een politieke reden hebben (bijvoorbeeld een hongerstaking). Maar het kan ook zijn om geld te sparen om aan armen te geven.
5. Boeddhisme
Kern van het geloof van het Boeddhisme: De kern van het boeddhisme wordt gevormd door de vier waarheden. Het doel van deze waarheden is een antwoord te geven op een menselijk probleem: het lijden.
- Het leven is lijden
- Het lijden wordt veroorzaakt door hunkering
- Verlossing van de hunkering betekent verlossing van het lijden
- Het achtvoudige Pad leidt tot verlossing van het lijden
Heilige boeken van het Boeddhisme: Het oudste heilige boek is de pali canon. Dat boek bestaat eigenlijk uit meerdere teksten:
- De vinaya’s
- De Sutta’s
- De Abhidhamma
Gebouwen van het Boeddhisme: De heilige gebouwen van het Boeddhisme staan in Loembini in het zuiden van Nepal of de plek waar hij verlichting vond. De boeddhisten bidden in Tempels, stoepa’s of heiligdommen.
Plaatsen van het Boeddhisme:
- Loembini in Nepal
- Bodh Gaya in India
- Sarnath in India
- Koesjinagara in India
- Bodhnath stupa in Kathmandu Nepal
- Dharamsjala in India
- Lhasa, de hoofdstad van Tibet
Goden van het Boeddhisme: Het Boeddhisme heeft geen goden. Het is een religie en een religie is dingen tot elkaar brengen. De belangrijkste persoon is Siddharta Gautama. Boeddha.
Mensen van het Boeddhisme: De mensen van het Boeddhisme leven volgens het 8-voudige pad:
1. Het juiste geloof
2. Het juiste besluit
3. Het juiste woord
4. De juiste daden
5. De juiste manier van leven
6. Het juiste doel
7. Het juiste denken
8. De juiste concentratie
Dieren van het Boeddhisme: Het belangrijkste dier van het Boeddhisme is de koe.
Hoogtijdagen van het Boeddhisme:
- Nieuwjaar
- Yesakha (volle maan)
- Asalha (volle maan aan het eind van Asalha)
- Assayoeja (derde volle maan van Yassa)
- Kattika (gedenkdag)
- Kathina (einde van Yassa)
- Geboorte van Boeddha en de geboorte, verlichting en dood van Kwam Yin zijn feestdagen.
- O-bon (herdenking van de voorouders)
- Monlam Chenmo
- De verlichting en overgang naar het Nirvana van de Boeddha
- De geboortedag van Goeroe Rinpoche
- Chokhor Duchen (vieren van de eerste prediking van Boeddha naar zijn verlichting)
- Lhabab Duchen (gedenkdag van de afdaling van de Boeddha uit de hemel na het schenken van zijn leer aan zijn moeder)
- Theravada feesten (ze doen een ritueel (Paritta) ter bescherming van de negatieve invloeden en ter afwending van alle vormen van gevaar.
Bijzondere gebruiken van het Boeddhisme:
Een symbool van het Boeddhisme is het “achtvoudig pad”, dit is een wiel met acht spaken. Elke spaak betekent een deel van de levenshouding die je nodig hebt om steeds meer het juiste midden te vinden. Niet te veel of te weinig, steeds zonder overgave, met afstand en “onthecht”. Onthecht betekent dat je je niet meer hecht aan spullen en mensen en je niet meer laat meeslepen door gebeurtenissen.
De lotusbloem is een zeer belangrijk symbool. De lotus werd het symbool van de leer van het boeddhisme. Omdat de monnikengemeenschap of sangha voortkomt uit de leer, komt de voorstelling van een monnik die uit de lotus opstijgt, veel voor. De lotus heeft zijn wortels in de modder, maar bloeit open in de zuivere open lucht en symboliseert daarom de staat van verlichting en de leer van Boeddha.
Het symbool van twee vissen staat voor het geluk dat te vinden is in echtelijke staat.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

Het hele werkstuk staat vol met fouten, vooral met betrekking tot de reine en onreine dieren voor de geloofsovertuigingen. Sinds wanneer zijn varkens onrein voor christenen? En eten joden VOORAL geen koe? (hoort varken te zijn) etc... ik zou het hele werkstuk gewoon verwijderen, teveel onjuiste info.

12 jaar geleden

J.

J.

Bij de Tradities van de Boeddhisten, staat er niet duidelijk in wat Yassa is.

13 jaar geleden

C.

C.

Bij mijn weten is Carnaval geen christelijk feest.
Aan het lijstje ontbreekt wel: 15 augustus: Maria-ten-hemel-opneming.

14 jaar geleden

B.

B.

heey ik vroeg me af welk punt je voor dit werkstuk hebt gekregen, waarschijnlijk ga ik hem ook inleveren!

15 jaar geleden

T.

T.

Gewoon een 10 jongen!

2 jaar geleden

B.

B.

ik wil graag de plaatjes en de verschillen tussen het christendom en de andere wereldgodsdiensten.

15 jaar geleden

L.

L.

ik moet een werkstuk maken over de godsdiensten in vietnam. zou je als je wil die andere info en die plaatjes door kunnen mailen?
maar weet jij mischien welke godsdiensten er in vietnam zijn? zoja kan je mij dat dan vertelen?

groetjes laurencep.s oja het was goede info over die godsdiensten, ik haat school.

15 jaar geleden

Y.

Y.

wie niet?!

7 jaar geleden

L.

L.

heey bedankt voor het verslag. Heb het goed kunnen gebruiken. Maar heb je misschien de bronnen nog?? Heel veel kussies lot

15 jaar geleden

E.

E.

hey maureentje!!!
doe mij maar die verschillen met plaatjes!!;)
kusjes eefus

15 jaar geleden

N.

N.

hallo ik heb gebruik gemaakt van jou verslag maar ik zou ook wel graag de verschillen willen en die plaatjes van dat moet ik namelijk ook behandelen in mijn werkstuk. zou je mij die zo snel mogelijk op willen sturen want ik moet het verslag dinsdag inleveren.

15 jaar geleden

N.

N.

Eaj MAu_15,
Kheb dit werkstuk gelezen en ik vond hem heel goed. ik heb er veel aan gehad maar ik had nog een vraagje.. zou jij mij die verschillen dan nog kunnen sturen?,
Alvast bedankt!..
Nienke

15 jaar geleden

N.

N.

hoi,

kan jij mij die vergelijkingen effe sturen

alvast bedankt,

niek

15 jaar geleden

S.

S.

Nog bedankt dat je dit werkstuk hier op gezet hebt ik zou alleen nog wel die verschillen willen hebben als dat kan ik weet nie wanneer je dit leest maar als je dat op wil sturen zou ik het graag vanavond nog willen hebben maandag 4 april omdat ik heb morgen in moet leveren

15 jaar geleden

B.

B.

Hoi
Zou ik die verschillen tussen de geloven mogen hebben?

15 jaar geleden

Y.

Y.

Hee! Wil je naar mij de verschillen sturen tussen de levensbeschouwingen. Dat zou erg handig zijn! Groetjes..!

15 jaar geleden

D.

D.

hoi, ik wil graag weten of je ook informatie hebt over de wegen van de verlossing van het christendom
ik hoor het wel
alvast bedankt dominique

14 jaar geleden

F.

F.

ik vond het een erg leuk en interseeant werkstuk. zou je me de plaatjes e.d nog willen mailen?
alvast bedankt!
femke

14 jaar geleden

B.

B.

hey, heb je nog die verschillen tussen de wereldgodsdiensten?
zou je me die vandaag; 5 december kunnen sturen??
groeten!

14 jaar geleden

T.

T.

Eey!
ik vond(en vind) jouw werkje echt wel goed bruikbaar hoor, omdat ik zo heel vele informatie nodig zou het ook wel handig zijn om jouw verschillen met de mijne te vergelijken.
Als je die nog hebt mag ja ze altijd naar mijn mailadres sturen..
Hoeft niet maar ik zou er wel enorm mee geholpen zijn!
alvast bedankt!
dikke soewn,
tinne

14 jaar geleden

L.

L.

hay,
ik moet een werkstuk maken over de wereld godsdiensten, ik moest ook net als jij de verschillen van godsdiensten tegen het christendom weten.
zou je mij ndie alstjeblieft willen door sturen>

ik heb nog nooit gehoord dat iemand deze opdracht ook eeft gehad>
heb je ook in nijverdal op school gezeten?
of in rijssen?

alvast bedankt,
lena

14 jaar geleden

L.

L.

hey, zou je mij die vergelijkingen kunnen sturen tussen het christendom en de andere wereldgodsdiensten? b.v.d!
xszz Lyssanne

14 jaar geleden

S.

S.

hoooi ..

ik moeet voor school
een werkstuk maken over de 5 wereldgodsdiensten..

ik heb daarvoor een deel van jouwn werkstuk gebruikt hihi!

maar ik wou vragen of jy de verschillen nog had
en leuke plaatjes ?

naja .
ikhoopdat je even terugmailt


Liefs Sarah

14 jaar geleden

D.

D.

hey,
zou alsjeblieft je werkstuk tijdelijk van scholieren afhalen!! want ik lever dit werkstuk in en ik sta erg heel erg beroerd voor als ik hier een onvoldoende voor haal zak ik!! en hij komt erachter dat ik dit werkstuk van scholieren heb:(
zou je dat alsjeblieft willendoen??

alvast bedankt (K)

14 jaar geleden

M.

M.

Erg goed verslag, maar nou had ik een vraag; zou je mij de verschillen tussen de godsdiensten willen sturen? Zodat ik die kan gebruiken in m'n verslag, alvast bedankt!

14 jaar geleden

M.

M.

heeey
zou je misschien De verschillen van deze wereldgodsdiensten tegenover het Christendom naar mij willen opsturen?
ik kom er niet helemaal uit en weet niet precies wat de bedoeling is .. welke verschillen en hoe je het moet brengen
groetjes marleen

14 jaar geleden

L.

L.

eej.. je had het over vershillen tussen wereldgodsdiensten..

sou jij mij die so snel mogelijk kunnen stuiren..


plss vandaag nog ;)

14 jaar geleden

N.

N.

kun je mij even de verschillen sturen van het werkstuk??? alvastbedankt

14 jaar geleden

S.

S.

heey mau ik zou graag wat info willen want ik moet mijn werkstuk over werelgodsdiensten hebben en ik moet ook het verschil weten enzo. zou ik wat info mogen ? , groetjes Shirley

13 jaar geleden

S.

S.

heey mau ik zou graag wat info. willen , en plaatjes want ik ben nu bezig met mijn werkstuk maar ik kan er niet zow veel plaatjes over vinden . zou je mij ook kunnen mailen de verschillen enzo. tussen de godsdiensten a.u.b .. groetjes Shirley

13 jaar geleden

I.

I.

niCe hoor,, !

13 jaar geleden

S.

S.

Hei Mauru, ik wilde graag de verschill van Christendom en de andere religie, en de plaatjes, als je voor me kan sturen zou ik op prijs stellen.

groetjes
Sandy

13 jaar geleden

B.

B.

Hoi schrijver van het werkstuk levensbeschouwing wereldgodsdiensten, heb je voor mij misschien de info over de verschillen in het geloof (je schreef dat je dat had) en heb je ook de plaatjes voor mij?

Alvast bedankt.

groeten Bernice

12 jaar geleden

V.

V.

kan je me de verschillen sturen alleen tussen christendom jodendom en de islam?

Mvg

Ruben

12 jaar geleden

F.

F.

hoi, je zegt dat je de verschillen tussen de godsdiensten ook hebt...heb je die toevallig nog??

groetjes femke

12 jaar geleden

T.

T.

je schreef dat je ook de verschillen tussen het christendom en de andere godsdiensten hebt.. zou je mij die kunnen mailen zo spoedig mogelijk, het zou me erg uit de brand helpen!! bedankt!

12 jaar geleden

R.

R.

hallo mau,
voor school moet ik precies hetzelfde werkstuk maken. En ik had de vraag of je misschien dat andere gedeelte over de verschillen mij wil sturen!

groetjes rosalie

11 jaar geleden

T.

T.

mag ik misschien de antwoorden van, wat de verschillen/overeenkomsten zijn tussen de geloven enzo?
bedankt alvast!
liefs

11 jaar geleden

M.

M.

hoi,

ik doe mjn werstuk over het zelfde onderwerp, en zou het héél fijn vinden om die foto's en het verschil te krijgen.
doei Manon

11 jaar geleden

S.

S.

heeft u misschien nog ergens de verschillen tussen het christendom en de andere geloven staan zoja zou u dat even kunnen opsturen bvd

10 jaar geleden

H.

H.

hoi mau_15, ken jij misschien hindoeistische tempels in twente?

9 jaar geleden

H.

H.

hoi , ken jij misschien hindoeistische tempels in twente?

9 jaar geleden

A.

A.

je bent niet echt slim hè
De thora rollen zijn van de joden
en de BIJBEL van de christenen
de bijbel is niet van de joden

9 jaar geleden

A.

A.

het heilige boek van de jodendom is denk ik niet de bijbel maar wel de thora

8 jaar geleden

J.

J.

echt super cool hoor toppie

7 jaar geleden

A.

A.

hey,
ik zou graag meer info hebben over de profeten van de boeddhisme,
mvg, amin

7 jaar geleden

J.

J.

Ik ben zelf Boeddhist en heel veel dingen kloppen niet van wat jij hebt geplaatst

7 jaar geleden

M.

M.

Waar kan ik vinden wat voor regels er gelden met eten enzo???/

7 jaar geleden

N.

N.

inhoudsopgave graag!!!

6 jaar geleden

J.

J.

dit is wel handig allen volgens mij kloppen een paar dingen niet.

6 jaar geleden

K.

K.

Als jij onderzoek doet over bepaalde religies, doe het dan wel goed. bijvoorbeeld dat je vraagt aan de mensen van de religies waar jij jouw werkstuk over maakt, dus als je wat wilt weten over islam vraagt het aan een moslim en niet aan google. Want ik merk hier een paar onderdelen op wat niet klopt, met betrekking op het huwelijk van de moslims schrijf jij dat "Ouders en familieleden kiezen de partner van hun dochter" dit is niet waar.Laat ikzelf jou op weg helpen met de correcte regelgeving qua Huwelijk:; ten eerste een vrouw heeft geen toestemming nodig om te trouwen, ze mag trouwen wanneer zij wil en met wie zij wil de quran geeft duidelijk aan als de vrouw het niet wil is het verboden om haar te huwen, De profeet Mohammed(vzmh) heeft bij een dergelijke incident een huwelijk ongeldig verklaart. Autonomie, zelfbeschikking en zelfstandigheid zijn b
asisbeginselen in de moderne westerse wereld.
Deze beginselen zijn ook te vinden in het islamitisc
he geloof en zijn in het geval van huwelijk beslist
van toepassing. De islam laat niet alleen ruimte voor
autonomie en zelfbeschikking, maar nodigt ook
individuen
om dit recht te claimen en er naar te handelen. het onderdeel over het huwelijk waar jij over schrijft dat de ouders de huwelijks partner uitkiezen. Er is geen enkele verwijzing in de koran of in het voorbeeld van de profeet (vzmh) te vinden die moslims opdraagt een huwelijk te arrangeren. Net als in vele andere culturen, dit is niet van de islam. Binnen de islam wordt een huwelijk als wettig beschouwd wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Beide partijen accepteren elkaar voor het leven
Er dienen twee of meer getuigen te zijn bij het huwelijk
Een van de partners (meestal de man) dient een financiële toezegging (mahr of bruidsschat) te doen die de andere partner (meestal de vrouw) na een eventuele scheiding een inkomen garandeert. Dit kan in goed overleg tussen de beide partners gebeuren.

en heeft niks te maken met deze religie het is cultureel en/of traditioneel gebonden in combinatie met gewoontes van de mensen. Het komt wel in sommige moslimlanden, en ook in niet-moslimlanden voor, Het is zo dat ook met streng gereformeerd christen zulk uithuwelijking plaatsvindt ook komt het vaak voor bij Nederlands boeren. doe jouw onderzoek studeer meer want er zijn namelijk meer fouten in jouw werkstuk. Het is aan jou om erachter te komen wat de fouten zijn.

6 jaar geleden

C.

C.

Wat een irritante reacties staan hier tussen. Of er eventuele inhoudsopgave, plaatjes en of meer informatie door deze persoon die dit verslag geschreven heeft, nog nagestuurd kan worden. Net alsof iemand nog meer energie in mensen gaat stoppen met dit verslag, omdat men te lui zijn geen ene reet te willen doen. Ik hoop dat iedereen die dit verslag letterlijk heeft ingeleverd op school een onvoldoende heeft. Tenslotte komen ze er toch wel achter! Schrijf lekker je eigen verslag!! pff..!

6 jaar geleden

R.

R.Er staat bij het jodendom iets met de messias dat niet waar en ik weet dat omdat ik joods ben

6 jaar geleden

D.

D.

er staan veel fouten in

en varken is rein verklaard dus mag gewoon gegeten worden

6 jaar geleden

A.

A.

Dat stuk over hindoeïsme klopt voor een deel,
Dat weet ik want ik ben zelf ook hindoestaan

5 jaar geleden

L.

L.

ik vind het een best mooi een stuk maar de helft die klopt niet die heb ik van andere mensen gekregen !!!! die ook hindoestaan zijn en die weten er waarschijnlijk genoeg!!

5 jaar geleden

F.

F.

Ik moet een scriptie maken over drie wereld godsdiensten maar ik kan niet hoe moet ik dat doen?

5 jaar geleden

N.

N.

het boedisme is geen geloof maar een levenbeschouwing

5 jaar geleden

E.

E.

de weg van de verlossing is alleen door de genade van Jezus Christus,die heeft alleen de satan verslagen door het Heilige Kruis ter vergeving van de zonden, der mensheid

4 jaar geleden

N.

N.

dank je voor de info en welk punt heb je er voor gekregen

4 jaar geleden

L.

L.

heey ik moet na de meivakantie een werkstuk inleveren en ik heb aan dit werkstuk veel gehad heb er veel informatie uit kunnen halen bedankt xoxo

4 jaar geleden

M.

M.

Stop met islam, jodendom en christendom over dezelfde kam te scheren... .Dat de drie monotheïsmen – jodendom, christendom en islam – hetzelfde zijn, klopt niet.Er zijn fundamentele verschillen tussen enerzijds jodendom en christendom en anderzijds de islam, en die bepalen in belangrijke mate hoe de wereld eruitziet.De islam verovert, bezet, usurpeert, parasiteert en islamiseert al 1400 jaar. Dat is zijn modus operandi, zijn doel, zijn bestaansreden. Islam betekent immers onderwerping. De islam heeft vanaf haar oorsprong de wereld willen onderwerpen aan de islam, aan Allah en aan Mohammed. En dit hebben ze vanaf haar oorsprong gedaan door middel van jihad.De islamitische verovering van India is waarschijnlijk de bloederigste in de geschiedenis van de mensheid.Conservatieve schattingen gaan uit van 80 miljoen dode Indiërs.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.Mohammed was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog,om de islam uit te breiden,de mensen onderwerpen.…...

4 jaar geleden

M.

M.

geweldige site, ik geef het een dikke 10!!!

3 jaar geleden

A.

A.

Christendom:kent geen onreine dieren,eerste leefregels voor de christenen die geen jood waren:geen ontucht, geen bloed, geen dier dat door verstikking om het leven was gekomen.belangrijkste feest:Pasen, opstanding van Christus uit de dood.Goede vrijdag:sterven aan het kruis.
Carnaval, aswoensdag, allerheiligen, allerzielen, enz geen algemene feestdagen, alleen voor R.Katholieken.Joden:Een God, Jahweh.Schepper van hemel en aarde. Ook God van christenen.
Joden wachten op de beloofde verlosser:Messias, christenen geloven in de Messias die al gekomen is:Jezus Christus.Moslims en Joden geloven in EEN God,de Schepper,, maar geloven niet dat Jezus Christus Goddelijk is, de Zoon van God.

3 jaar geleden

T.

T.

sorry hoor 'ouders en familie leden kiezen een partner voor hun dochter uit' dat is de grootste onzin. islam is tegen uithuwlijken.. zo zie je maar weer jullie research klopt niet. get youre facts straight

3 jaar geleden

wowditisepiiiiic

wowditisepiiiiic

wow dit is epiiiiiiiiiiic

1 jaar geleden

max van der berg

max van der berg

ik ben echt heel tevrede med dit verslach

1 jaar geleden