Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Wat is het Satanisme?

3. De Geschiedenis van het Satanisme

4. Het Modern Satanisme

5. Anton S. LaVey

6. De Satanische Mis

7. Satanische Punten, verklaringen en zonden

8. De Satanic Brethren

9. Interview

10.Bronnen

11.Nawoord1. InleidingEen aantal maanden, nee, weken geleden hadden we het erover waar we ons werkstuk over zouden kunnen doen. Het mocht niet te cliché zijn, want dat is zo saai. We zochten iets aparts, iets waar het nog niet (vaak) over gedaan is. Mormonen misschien? Wel een beetje moeilijk en lastig om iemand te vinden om te interviewen... enzovoorts.Uiteindelijk zijn we bij Satanisme uitgekomen. De eigenlijke religie, zonder vooroordelen, is niet al te bekend. Bij bijvoorbeeld de moord in Duitsland, een tijd geleden, werden de twee daders, man en vrouw met een vrij aparte verschijning, omschreven als Satanisten. Door zulk soort incidenten, door mensen die de naam misbruiken, krijgt de religie een slechte naam. Het leek ons vrij interessant om te bekijken of dat terecht is, hoe het echt is, wat de religie eigenlijk inhoudt en of die mensen ‘echt zo eng’ waren als sommige mensen zeiden.

2. Wat is het Satanisme?De meeste mensen zien Satanisme als het aanbidden van een godheid die de belichaming van het kwaad is, het tegengestelde van iedere vorm van geaccepteerde normen en waarden. Satan wordt voorgesteld als een monster met een rode huid, horens, hoeven en een drietand die de mensen die zondigen kwelt. Het tegenovergestelde van ‘god’Dit echter, is maar één van de vele vormen van het satanisme, en het zou beter omschreven kunnen worden als duivelsaanbidding. Mensen die het Satanisme in deze vorm beoefenen worden Satanen genoemd. Het lijkt meer op een antichristelijke beweging met rituelen die omgekeerde Christelijke missen zijn om zo de donkere kant van hun religie te aanbidden. Dit is ook een rede waarom het omgekeerde kruis gebruikt wordt, omdat zij de eersten waren die het als symbool van het kwaad gebruikten.Een andere vorm van het Satanisme is het Modern Satanisme. Satan wordt niet verbeeld als een soort monster met drietand, want Satan heeft voor hen niets te maken met hemel of hel. Satan is geen godheid voor hen. Het heeft geen vorm, of een eigen koninkrijk. In het Satanisme is de Satanist zijn of haar eigen god. De Satanist is de belangrijkste persoon in zijn of haar leven, de enige autoriteit, en de enige met macht over zijn of haar eigen leven. Satan is een prototype, een kracht van de natuur dat bepaalde aspecten van het leven voorstelt. Deze aspecten van het leven zijn bij de meeste mensen bekend als zonden. Maar zonden zijn vaak aangenaam; hebzucht, hoogmoed, afgunst, woede, vraatzucht, lust en luiheid. Al deze zonden kunnen ons blij maken. Elk mens wil altijd meer bezitten, is trots op wat hij doet, is jaloers, opdat hij het beter zal krijgen. Het bevrijd niet van de verantwoordelijkheden, maar zorgt ervoor dat men kan doen wat hij wil.In het Satanisme zijn ook rituelen, die Satanische Rituelen worden genoemd. Ze worden uitgevoerd tijdens bepaalde ‘meetings’ of gewoon thuis bij een zelfgemaakt altaar. Deze rituelen zijn te verdelen in drie groepen; seks rituelen, barmhartigheids rituelen en vernietigingsrituelen. De rituelen zijn voor de Satanist zelf en niet voor een godheid en in tegenstelling tot sommige andere geloven zal de Satanist zelf, of zijn dierbaren, profiteren van het ritueel. Tijdens deze rituelen zullen namen als Satan, Belial en Leviathan vaak geroepen worden, maar deze namen worden alleen gebruikt als symbool van de aspecten van het leven en worden bedoeld om bepaalde emoties op te roepen. Tijdens rituelen worden er geen wezens, dier noch mens, geslacht. Het leven wordt hoog aangeslagen bij de Satanist, en het verspillen van bloed van een onschuldige wordt nutteloos geacht.Omdat het Satanisme ook een soort van een religie is, heeft de Satanist ook bepaalde feestdagen. De verjaardag van de Satanist is het belangrijkste van allemaal. Andere Satanische feestdagen zijn Wilpurgisnacht, Halloween, de Ewuinoxen en de twee Solstices (winter en zomer)

3. De geschiedenis van het SatanismeTijdens de renaissance werden zogenaamde heksen beschuldigt van het aanbidden van Satan, de gevallen engel in het christendom. Velen van de beschuldigden gaven het ook toe, waarschijnlijk door de verschrikkelijke martelingen die zij ondergingen. In de populaire volksverhalen, wordt er nog steeds verteld dat heksen in de duivel geloven, maar in het moderne neonpaganisme en witchcraft (ofwel wicca) is er geen sprake van het geloof of van het aanbidden van de duivel.Het Satanisme kwam minder voor in de geschiedenis dan men dacht. De heksenjagers van de eerdere eeuwen probeerden mensen ervan te overtuigen door erover te preken, dat de duivel overal aanbeden werd. Deze pogingen werden een serieuze bedreiging voor de samenleving. Ongeveer 250 jaar, vanaf midden 15e eeuw tot begin 18e eeuw, werkten deze preken. Het is mogelijk dat duivelsaanbidding inderdaad echt heeft bestaan in deze tijd, als verzet tegen de autoriteiten van de Christelijke kerk.Satanisme, als een georganiseerde activiteit, was er weinig tot niet voor de 17e eeuw. In het begin van de 17e eeuw echter, werden er in de katholieke kerk priesters veroordeeld, die de magische krachten van de heilige mis omgooiden en gebruikten voor kwade doeleinden. De Grimoire of Honorious, een magisch boek dat gedrukt is in de 17e eeuw (misschien zelfs eerder), gaf instructies over de missen om demonen op te roepen. In de 17e eeuw werden de Satanische activiteiten geleid door christenen die toegaven aan de seksueel/magische rituelen van de zwarte mis, onder toeziend oog van een ontklede of onscrupuleuze priester. De meest beruchte van deze escapades vond plaats in Frankrijk tijdens het regeren van Lodewijk de 14e, opgezet door de maîtresse van de koning, Madamme de Montespan, en werd geleid door de occultist genaamd La Voisin en een 67-jarige Liberiaanse priester, Abbé Guiborg.De bekendste Satanist in de 19e eeuw was misschien wel Abbé Boullan uit Frankrijk. Hij kwam aan het hoofd te staan van een afsplitsing van de kerk van Carmel en zou aan kinderoffers gedaan hebben. De kerk van Carmel werd gesticht door Eugene Vintras, een voorman van een kartonnen dozen fabriek Tillysur-seulles. In 1839 zei hij dat hij visoenen zag van de aartsengel Micheal, St. Jozef en de heilige maagd Maria. Er werd gezegd dat hij de reïncarnatie was van een profeet en dat hij op aarde was om de wederkering van de heilige geest te verkondigen. Vintras kruiste door het platteland van Frankrijk om zijn verhalen te vertellen en zo volgelingen te krijgen, inclusief priesters. Missen werden gevierd met beelden als lege kelken en een onder de bloedvlekken zittende Eucharist. Zo rond 1848 werd de kerk van Carmel veroordeeld door de paus. In 1851 werd Vintras beschuldigd van het organiseren van naakte, zwarte missen, homoseksualiteit en masturberen onder het bidden bij het altaar. Kort voor zijn dood in 1875 raakte Vintras bevriend met Boullan, die een afsplitsing vormde van de kerk van Carmel na Vintras zijn dood. Hij stond 18 jaar aan het hoofd, tot aan zijn dood, voor het publiek organiseerde hij onschuldige en reine activiteiten maar in het geheim waren het Satanische rituelen. Boullan was geobsedeerd door het Satanisme en het kwaad vanaf zijn 29e, toen hij een non, Adele Chevalier, als maîtresse kreeg. Chevalier verliet haar klooster, kreeg twee buitenechtelijke kinderen en zette The Society for Reparation of Souls op samen met Boullan. Boullan specialiseerde zich in het uitdrijven van demonen op door onconventionele wijze, door bijvoorbeeld slachtoffers te voeden met een mix van uitwerpselen van mensen en de Eucharist. Hij voerde ook zwarte missen op. Het gerucht gaat dat hij op 8 januari 1860, Chevalier een zwarte mis liet uitvoeren waarin een van zijn kinderen werd geofferd.4. Het Modern SatanismeDe grootste beweging wat betreft het moderne Satanisme begon in de 60er jaren in de VS, geleid door A.S. LaVey. LaVey vormde in 1966 de Kerk van Satan in San Fransisco, de activiteiten trokken veel aandacht van de media.LaVey predikte tegen de gevestigde orde, over zelf ontplooiing en alle vormen van zelfvoldoening en wraak. Vijanden werden gehaat en seks werd verheerlijkt. Hij was tegen het gebruik van drugs omdat het een vlucht en onnodig was om zo het natuurlijke high effect te krijgen. Hij betreurde het gebruik van zwarte magie in het criminele circuit. Hij nam de zwarte mis niet op in zijn rituelen, omdat hij vond dat ze uit de tijd waren. Een omgekeerd pentagram met het hoofd van een geit, genaamd het baphomet, werd gekozen als symbool. De kerk trok vele internationale volgelingen, waarvan de meeste middle-class waren, inclusief occultisten, nieuwsgierigen, racisten en politiek rechtsen. In de bloei periode zouden er ongeveer 25000 leden zijn.In 1975 was er een grote leegloop van leden, die vervolgens een nieuwe organisatie vormden, De Temple of Set, omdat LaVey misbruik zou hebben gemaakt van zijn macht. In midden jaren 70 reorganiseerde de Kerk van Satan als een geheime organisatie, en het lidmaatschap werd in de jaren 80 weer populair. LaVey is niet langer actief, aangezien hij overleden is.De Temple of Set is ook gevestigd in San Fransisco en had een paar 100 leden in midden jaren 80. Oprichters waren Michael A. Aquino, Lilith Sinclair en Betty Ford. Het is een organisatie waarin je ingewijd moet worden, gewijd aan de Egyptische god Seth. Volgens de tempel heeft Set, over een tijdsbestek van millennia, de menselijke genen zo verandert om zo het superieure ras te creëren voor het volgende niveau van de evolutie.Het moderne Satanisme is een voorstander van het invoeren van de wet "van het sterkste" voor het rechtssysteem. Men gaat niet uit van "oog om oog, tand om tand" maar van "wraak met een flinke toegevoegde rente". Het Satanisme leert Satanisten om alert en zelfbewust door het leven te gaan, te letten op details en signalen die de meeste verleerd of nooit geleerd hebben waar te nemen. Zelfbehoud is de hoogste wet. Leven in het hier en nu. Hemel en hel op deze aarde en nergens anders.De Satanische gemeenschap kent een strenghiërarchische structuur, onderverdeeld in vijf officiële inwijdingsgraden. De plaats van samenkomst heet grotto of tempel. De onderverdeling ziet er verder als volgt uit:

1. Satanist

2. tovenaar of heks (Blijkbaar wordt de term 'heks' binnen satanistische kringen wel gebruikt, hoewel de Church of Satan zich afzet tegen de Wicca-hekserij)

3. priester(es) van Mendes

4. magister, opgesplitst in drie categorieën:

a. magister caverni (meester van het gewelf)

b. magister templi (meester van de tempel)

c. magister magnus (grootmeester)

5. magnus, de hoogste graad binnen de organisatie. Deze graad werd destijds alleen door LaVey verleend

Er zijn dezer dagen nog steeds bijeenkomsten van de Kerk van Satan, ook in Nederland. Het adres wordt alleen gegeven nadat iemand zich uitgebreid heeft voorgesteld, via hun emailadres.5. Anton Szandor LaVeyAnton Szandor LaVey kwam op 11 april 1930 ter wereld als Howard Stanton Levey. Geboren in Cook County, Illinois maar groeide op in San Fransisco. Zijn vader was een handelaar in auto-onderdelen en makelaar. Zijn gezin was niet bepaald mystiek en zijn interesse daarin zou dan ook van zijn grootmoeder afkomstig zijn, die naar zijn zeggen uit Transsylvania kwam en hem de wildste verhalen vertelde. Echter later zal bewezen worden dat zijn grootmoeder uit de Ukraine kwam. Ze vertelde ook over haar broer die berentemmer zou zijn geweest. Het gezin Levey woonde in een groot Victoriaans huis in het rijke gedeelte van San Fransisco. Howard zou daar nog zijn hele leven wonen.

Vanaf zijn vijfde speelde Howard de hobo en op zijn 15e zou hij naar eigen zeggen bij het San Fransisco Ballet Orchestra hebben gespeeld. Ook zei hij dat hij in dienst was organist en tot aan de begin periode van de Church of Satan daar gespeeld zou hebben. Wel is het algemeen bekend dat hij veel interesse had in muziek en dat hij een van de eerste was die de synthesizer uitprobeerde toen die op de markt kwam. Dit was in de periode voor het begin van de CoS.

In de jaren 50 richtte hij een klein studie groepje op The Magic Circle. De Magic Circle had als lid ook de underground filmmaker Kenneth Anger, die bekend staat om zijn ontdekken van de muurschilderingen die gemaakt zijn door Aleister Crowley in Crowley's Abdij van Thelema op het eiland van Cefalu, en daar een film over heeft gemaakt. Het groepje bestond verder uit vrienden met gelijke interesses. Ze hadden het over onderwerpen als: Golden Dawn, Crowley, Eliphas Levi, en de nieuwe witchcraft beweging die net begonnen was onder leiding van gerald Gardner. The Magic Circle was meer een sociaal clubje dan een serieuze groep magiërs. Maar ze hadden het er wel over, over een periode van tijd ging hun interesse voornamelijk uit naar de zwarte kant van de magie. LaVey zag dit als de manier om te krijgen wat hij wilde en nam dit aan als zijn standaard manier van leven.

De vrijheidsbeweging die in midden jaren 60 in opkomst was, was het perfecte moment voor LaVey om zijn ideeën over zwarte magie te uitten, en hier ook financieel een slaatje uit te slaan. In 1966 begon hij met lezingen over de theoretische kennis van het occult dat besproken was op de bijeenkomsten van de Magic Circle en vroeg daarvoor ongeveer 4 gulden per persoon, mede doordat hij niet rond kon komen van zijn magere salaris als muzikant. Hij was toen al voor de tweede keer getrouwd, en had ook het huis van zijn ouders geërfd, waarvoor een hoop geld nodig was.

Op 30 april 1966 zou dan de beroemde datum zijn geweest dat de Church of Satan opgericht zou zijn door A.S LaVey. In een krantenartikel in dat in de zomer van 1966 verscheen stonden de activiteiten van LaVey beschreven en hij werd daar omschreven als de "Priester van de Duivelskerk". Dit is ook de datum van de Walpurgisnacht die gebruikelijk was in de europese heksen traditie.

Alle muren in zijn huis werden zwart gevergd en de plafons van alle 13 kamers in het huis rood. Ook werden er rode omgekeerde pentagrammen op de muren geverfd, en werd het huis gevuld met doodshoofden, een doodskist, dolken, demonische beelden en een plastic uil. Het huis kreeg de naam Black House. Als huisdieren hield hij vogelspinnen en een leeuw genaamd Togare dit met het gevoel oom een exotische sfeer in het huis te krijgen. De leeuw kreeg hij in 1964 als welp en voedde hem eigenhandig op. Mede dankzij de leeuw werd er om het huis een groot hek geplaatst met prikkeldraad aan de bovenkant. Zijn buren echter vonden het nachtelijke gebrul van de volwassen leeuw niet echt prettig en LaVey besloot hem daarom naar de dierentuin in San Fransisco te brengen. Hij gaf zelf ook wel toe dat ondanks dat hij leeuwentemmer was geweest, het beest toch wel erg veel werk was.

LaVey werd gekarakteriseerd door zijn kaal geschoren hoofd, zijn sikje (ook wel goatey genoemd), zijn zwarte kleding en zijn zware sieraden. Hij stond erom bekent dat hij erg egoïstisch was en zeer charismatisch overkwam. Mede dankzij deze combinatie van uiterlijk en innerlijk was het dat de CoS in zeer snelle tijd uitgroeide tot een immense groep.

LaVey bereikte zijn top in begin jaren 70 na de publicatie van de Satanic Bible in september 1969. Waar hij zijn theorieën duidelijk en vrij simpel uitlegt. Hij vermengt hierbij zijn eigen theorie met die van anderen (bijvoorbeeld Jung, Nietzsche). Voor velen spreekt juist het realisme aan, geen hemel, geen hel, je eigen verantwoording. LaVey hield ervan om mensen op stang te jagen en deed vaak controversiële uitspraken, ook over zijn leden, die naar zijn mening wat simpeltjes waren en in een interview in 1986 antwoordde hij op de vraag of hij zelf in zijn eigen theorie geloofde: "ach ik verdien er mijn geld mee". Ondanks dit alles realiseerde hij zich wel dat hij op een goudmijn was gestuit en dat hij tot het grote publiek doordrong. Zijn volgelingen begonnen hem "The Black Pope" te noemen. Ze zagen Satan niet als een verleider van de mens, maar als een verbetering voor de mensheid en zijn ontplooiing. Ondanks de vele internationale leden bleef LaVey de CoS vanuit zijn huis runnen. Hij is er in totaal 30 jaar aan bezig geweest om de CoS groot te maken en probeerde ook zoveel mogelijk interviews te doen.

Als hobby bleef hij doorgaan in de muziek. De mensen die in zijn omgeving woonde getuigde dat er vaak orgel muziek te horen was vanuit zijn huis. Hij maakte verschillende albums, onder andere Satan takes a Holiday. Ook schreef hij nog een aantal boeken, die stuk voor stuk verkochten als een trein. Naast de Satanic Bible schreef hij The Satanic Rituals, The Devil's notebook, The Satanic Witch en als laatste Satan Speaks uit 1998 na zijn dood.

Anton LaVey stierf op 29 oktober 1997, in St.Maria's ziekenhuis, aan een hartaanval. Dit was een katholieke kerk, maar het was de dichtstbijzijnde. De crematie werd in het geheim gedaan, dit om een grote toeloop te voorkomen. Zijn as werd verdeeld onder zijn familie, als symbool van de occulte erfenis. Hij werd 67 jaar oud. Hij schonk in die jaren het leven aan twee dochters Karla en Zeena en maakte de geboorte van zijn kleinzoon Stanton LaVey mee. Karla zei het volgende tijdens zijn crematie: "Hij was een uitdagende en dappere man, die op beschuldigingen inging met persoonlijke moed. Sommige noemen hem de meest gevaarlijke man ter aarde; maar dat kwam omdat hij niet bang was van de consequenties om met het kwade vergeleken te worden." Ondanks zijn cynische houding en zijn mening over sommige van zijn leden was hij een serieus rituele magiër.

Zijn kleinzoon was 19 toen zijn opa overleed, schetste een meer intiem plaatje van de familie: "Hij was niet als mensen dachten dat hij was. Hij was lief en gaf veel om ons, hij was een intelligente man."6. De Satanische MisMissen als deze worden meestal niet door moderne Satanisten uitgevoerd, maar door Satanen. De Satanische mis bestaat uit zes delen, de voorbereiding (1), de intentie-verklaring (2), het eren van de Chaos (3), het oproepen van Baphomet (4), de doelrealisatie (4), de eed (5) en de afsluiting (6).1. De voorbereiding bestaat uit het klaarmaken van de plaats, waar het ritueel gehouden wordt, het trekken van cirkels en driehoeken, het klaarleggen van de instrumenten en wapens, en het innemen van elixers.

2. De intentieverklaring wordt zo eenvoudig en krachtig mogelijk verklaard te worden. Wanneer de mis om iets materieels gaat, zegt de leidende priester "Het is onze Wil ....",

waarbij hij het doel van het ritueel noemt en het er daardoor formeel aan toe voegt. Het materiele goed kan b.v. een bepaald levensmiddel zijn, dat gewijd en betoverd moet worden. Wanneer de basis van het ritueel een seksuele elixer is, dan staan de priesters met lege handen, omdat het offer dan bestaat uit hun lichamen.

3. Het eren van de Chaos gebeurt door een Barbaarse magische formule die door de leidende magiër/priester voltrokken wordt. Het mengseltje wat zo gemaakt word, wordt in de lucht gehouden, samen met een achtpuntige stralende ster, terwijl de priester leuzen uitroept . Er kunnen nu offers in de vorm van wierook, bloed of seksuele elixers gebracht worden.4. De priester of priesteres, die de manifestatie van Baphomet leidt, kleed zich in een traditionele cape. Baphomet is afgebeeld als gehoornde Godheid in dierengestalte, met een reptielachtig en menselijk aspect. De priester/es wekt bij zichzelf “de” kracht, ook wel bekend als Chi, Kundalini of als heilige vuurslang. Andere deelnemers kunnen hem/haar daarbij ondersteunen, door gezangen voor te dragen zoals b.v. de onvergelijkelijke Hymne aan Pan, door een omgekeerd pentagram omhoog te houden, en, wanneer dit nodig wordt geacht, door de 'Osculum Infanum'. Deze zogenaamde 'obscene kus' op het achterwerk van 'Baphomet' wordt heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het is het beademen van het 'Perineum', de plaats tussen de geslachtsdelen en het achterwerk, waar de kracht wacht om gewekt te worden. De leidende priester/es sluit vervolgens dit gedeelte van de mis af met een klaagzang.Die priester/es die nu de Baphomet is, neemt de materiele basis, dat het centrale thema van het ritueel is, ter hand, en wijdt deze, in overeenstemming met het doel van het ritueel, met alle middelen, die de God van hem/haar verlangt; dit kan b.v. woede zijn, bepaalde gebaren, maar ook andere, onverwachte middelen kunnen ingezet worden.

5. De eed is het hoogtepunt van het ritueel. De leidende priester/es houdt de materiele basis omhoog, en bekrachtigt het voorgaande, samen met alle andere aanwezigen door luid uit te roepen: "Dit is mijn Wil!"

6. Wanneer de trance en bezetenheid van de Baphomet-priester/es heel diep zijn, kan het hier nodig zijn een exorcisme door te voeren. Alle baphometische symbolen en voorwerpen worden verwijderd, en een rechtopstaand pentagram wordt boven die priester/es getrokken. Dan wordt zijn/haar gezicht volledig met koud water gewassen, en de priester wordt net zo lang bij zijn/haar gewone naam geroepen, totdat hij/zij daarop reageert.7. Satanische Punten, Verklaringen en ZondenDe negen Satanische Verklaringen

1) Satan staat voor bevrediging in plaats van onthouding.

2) Satan staat voor een vitaal, krachtig leven, in plaats van spirituele dromen.

3) Satan staat voor onbesmette wijsheid, in plaats van schijnheilig zelfbedrog.

4) Satan staat voor goedheid jegens hen die dit verdienen, in plaats van liefde te verspillen aan ondankbaren.

5) Satan staat voor wraak, in plaats van de andere wang toekeren.

6) Satan staat voor verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken, in plaats van aandacht voor psychische vampiers.

7) Satan staat voor de mens als gewoon een dier, soms beter, vaker slechter dan diegenen op vier poten, want door onze “spirituele en intellectuele vooruitgang” zijn wij het meest gebrekkige en wreedste beest van allen geworden.

8) Satan staat voor alle zogenaamde zonden, aangezien deze leiden tot lichamelijke, mentale of emotionele bevrediging.

9) Satan staat voor de beste vriend die de kerk ooit had, want hij heeft het al deze jaren in stand gehouden.De negen Satanische Zonden

1) Onwetendheid

“Het is jammer dat onwetendheid geen pijn doet. Domheid is één ding, maar onze maatschappij teert op de onwetendheid van anderen. Het gebaseerd zich op de natuur van de mens die domweg gelooft wat men ze voorhoudt. Satanisten moeten leren door allerhande trucs te zien en kunnen zich geen onwetendheid veroorloven.”2) Aanstellerij

“Aanstellerij kan zeer irritant zijn en getuigd niet van goede smaak. Aanstellerij staat op gelijke hoogte met onwetendheid . Iedereen word het gevoel gegeven dat ze belangrijk en onmisbaar zijn in de maatschappij of op het werk, ongeacht ze werkelijk aan de verwachtingen kunnen voldoen of niet. Iemand die zich belangrijker voordoet dan hij in werkelijkheid is, maakt zich dan ook onver-mijdelijk vroeg of laat belachelijk voor zijn omgeving. Als dat gebeurt, komt de klap hard aan.“3) Zelfbedrog

“We moeten ons zeker niet laten leiden door allerlei voorwendselen die men dagelijks ons voor de ogen laat, inclusief de rollen die we worden geacht te spelen in deze maatschappij. Wees jezelf en hou vast aan je principes.”4) Kuddegeest

“Het is in orde om je aan te passen aan iemand zijn wensen als je er uiteindelijk beter van wordt. Maar enkel dwazen lopen stilzwijgend met de kudde mee en volgen een onpersoonlijke heer. Kies je meester met volle overtuiging in plaats van de slaafse massa te volgen.”5) Gebrek aan inzicht

“Je mag nooit het inzicht verliezen over wat en wie je bent en welke dreiging je kan zijn voor anderen, enkel door je bestaan. We schrijven geschiedenis nu, elke dag. Ontdek het patroon, zie hoe de dingen werkelijk zijn en plaats ze op een rijtje zodat ze net als puzzelstukken zelf op hun plaats vallen en je het geheel je duidelijk overziet. Laat je niet afleiden door kudde geesten en weet dat je op een hoger niveau werk dan de rest van de wereld.”6) Valse Religies

“Dit is een van de sleutels om mensen te hersenspoelen om iets nieuw en anders te laten accepteren, terwijl het in feite over iets oud gaat dat in een nieuw kleedje is gestoken omdat het originele concept niet aanslaat. We worden verondersteld opgetogen te zijn over het talent van de heer, terwijl we afgeleid worden van de kern van de zaak.“7) Averechtse Trots

“Trots is goed, tot je aan het punt bent gekomen dat je "het kind met het badwater wegspoelt". Zolang satanisme werkt voor jou en je er voldoening in hebt is het prima. Als je op een moment gekomen bent waarop je voelt dat je in het nauw bent gedreven, is het tijd om je trots opzij te zetten en te zeggen: "sorry, ik heb een fout begaan".”8) Gebrek aan uitstraling

“Esthetica is belangrijk en zou moeten constant bijgeschaafd worden. Het is duidelijk dat niemand er enig geldelijk gewin van kan krijgen, dus daarom word er in onze huidige

Consumentenmaatschappij niet naar omgekeken en verwaarloosd. Uitstraling is een persoonlijke zaak dat onze eigen natuur weerspiegeld naar de mensen toe.De 21 (traditioneel) Satanische punten

1) Respecteer geen medelijden of zwakheid, want deze zijn een ziekte die de sterken zwak maakt.

2) Test altijd je kracht, want hierin ligt het succes.

3) Zoek vreugde in overwinning, maar niet in vrede.

4) Geniet van een korte rust, beter dan van een lange.

5) Kom als oogster, want zo zal je zaaien.

6) Houdt nooit zoveel van iets dat je het nooit kan zien sterven

7) Bouw niet op zand, maar op steen, en bouw niet voor vandaag of gisteren, maar voor eeuwig.

8) Strijd altijd voor meer, want verovering is nooit af.

9) Sterf liever dan je over te geven

10) Maak geen werken van kunst, maar zwaarden van de dood, want hierin ligt de grote kunst.

11) Leer om jezelf boven jezelf te verheffen, zodat je kunt overwinnen

12) Het bloed van de levenden is goede mest voor de zaden van de nieuwen.

13) Hij die op de hoogste piramide van schedels staat, kan het verst uitkijken.

14) Verwerp liefde niet, maar behandel haar als een indringer, maar wees altijd eerlijk.

15) Al wat groot is, is gebouwd door verdriet.

16) Ga niet alleen voorwaarts, maar ook naar boven, want grootsheid ligt het hoogst.

17) Kom als een verse, sterke wind, die breekt maar ook creëert.

18) Laat liefde voor het leven een doel zijn, maar laat je hoogste doel grootsheid zijn.

19) Niets behalve de man is mooi, maar het meest mooi is de vrouw.

20) Verwerp alle illusies en leugens, want die verhinderen de sterken.

21) Dat wat je niet doodt, maakt je sterker.De elf regels der Aarde

1) Geef geen mening of advies, tenzij u dit gevraagd wordt.

2) Vertel uw problemen niet aan anderen, tenzij u zeker weet dat zij hiernaar willen luisteren.

3) Wanneer u zich in iemands territorium bevindt, toon dan respect of blijf anders weg.

4) Indien een gast in uw territorium u vernedert, behandel diegene wreed en zonder mededogen.

5) Maak geen seksuele toenadering, tenzij een teken van andere zijde is gegeven.

6) Neem niet datgene wat een ander toebehoort, tenzij het een last voor de ander is en de ander smeekt ervan verlost te worden.

7) Erken de krachten der Magie indien u deze krachten succesvol heeft gebruikt om datgene te verkrijgen wat u wenste. Indien u echter deze Krachten ontkent nadat u ze met succes heeft gebruikt, zult u alles weer verliezen.

8) Klaag niet over zaken die niet direct met u te maken hebben.

9) Mishandel nooit kinderen.

10) Dood nooit dieren, tenzij men aangevallen wordt of voor voedsel.

11) Al lopend in open of neutraal terrein, val niemand lastig. Indien iemand u lastig valt, vraag diegene daarmee op te houden. Doet die persoon dat dan niet, vernietig diegene.8. De Satanic BrethrenDe originele Satanic Brethren zijn opgericht als een aftakking van de Satanic Kindred Organisation op 26 oktober 2000. Oorspronkelijk hadden ze nooit gedacht dat het Satanisme in Nederland zo groot zou zijn. Uiteindelijk, omdat de Satanic Brethren een stuk groter en actiever waren dan de Satanic Kindred Organisation, hadden de zij besloten zich te ontkoppelen van de SKO, en een zelfstandige organisatie te worden.Juli 2002 veranderde de Satanic Brethren in de Satanic Brethren Vereniging. Het verschil met daarvoor, is dat de vereniging nu ook online is, contact houdt via het net, en ook leden werft via de digitale snelwegen. Doordat ze nu ook online zijn, kan er eerder en gemakkelijker worden aangegeven wanneer een bijeenkomst is en wat er te doen is.De Satanic Brethren Vereniging probeert de media en alle mensen duidelijk te maken dat Satanisten niet elke vier maanden bijvoorbeeld een kind offeren in de naam van Satan. Diegenen die dat doen zijn duivelsaanbidders, zij geloven in Satan als een soort van God voor een Christen. Satanisten geloven niet in en in het aanbidden van hogere machten.De SB staat voor eenheid onder Satanisten. Ze probeert een goed contact te leggen en te houden met andere Satanische Organisaties. Vele groepen verschillen maar op een paar kleine punten, en, als hier overheen gekeken kan worden, zal de Satanische gemeenschap steeds sterker komen te staan. Ook proberen ze een beter contact te leggen tussen Satanisten onderling. Er zijn meer Satanisten dan de meeste mensen denken, en zij proberen, door middel van bijvoorbeeld een e-mail groep, of een Chat, deze gelijkgezinden bij elkaar te brengen.Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor de leden, om elkaar ook eens persoonlijk te ontmoeten. De bijeenkomsten zijn grotendeels voor de gezelligheid. Er zijn ook lessen in magie en rituelen te volgen. Een zodanige bijeenkomst duurt meestal twee dagen, en is grotendeels in de weekenden die het dichtst bij de Solstices en Equinoxes (twee belangrijke Satanische feestdagen) liggen.9. InterviewDe vrouw die wij hebben geïnterviewd, staat bekent als June, en is penningmeester bij de Satanic Brethren. Haar echte naam was volgens haar niet van belang, aangezien het om haar gedachten, en die van haar geloof gaat, en haar naam zou daar geen extra waarde aan toevoegen.1. Wat is uw naam, titel en functie in uw beroep?

Ik heet June en ben de penningmeester bij de Satanic Brethren sinds anderhalf jaar. Het is mijn taak om de financiën bij te houden en te controleren, om het zo samen te vatten.2. Wat betekent het Satanisme voor u?

Het is een manier van leven, een gedragscode en een opening naar jezelf toe.3. Wanneer realiseerde u dat u een Satanist bent?

Ik noemde mijzelf een Satanist sinds mijn tiener jaren. Ik ben katholiek opgevoed en ging dus elke zondag naar de kerk. Ik realiseerde dat ik een Satanist was toen ik een dienst bijwoonde van een pinkstergemeente en de jeugdpastoor mij vertelde dat ik teveel ‘waarom’ vragen stelde.4. Hoe ziet u het Satanisme over 50 jaar?

Ik zie het Satanisme als een grote organisatie, die eenheid kent, een compleet broeder/zusterschap dat de hedendaagse kerk te ver vooruit is. Wij zijn echte mensen en niet van plastic.5. Ziet u het Satanisme als een levensstijl of een religie?

Het is voor mij zowel een religie als een levensstijl. Het religieuze zit het hem in het gegeven dat ik weet dat IK alleen verantwoordelijk ben voor mijn daden, en dat IK alleen mijzelf daarop beoordeel, noch een persoon, noch een hogere macht.6. Hoe denkt u over andere religies in het algemeen?

Mijn mening over andere religies? Ze moeten hun eigen zielige naïeve leven leiden als ze daarvoor kiezen. Als zij in een sprookje willen geloven, dan is dat hu eigen fout. De basis van hun dogma’s reflecteren geen enkele eer of vertrouwen. Zij geloven dat hun manier de enige echte ware is en dit moet veranderen.7. Wat vindt u ervan dat de media u en uw religie afschildert als duivelsaanbidders?

Ik vind het belangrijk dat er verteld wordt wat het Satanisme wél inhoudt. Sommige mensen zeggen dat wij kinderen en dieren pijn doen. Dat is absoluut NIET waar! Wij hebben juist bijzonder veel bewondering voor kinderen en dieren, omdat die (nog) niet hebben afgeleerd om gewoon zichzelf te zijn. Zij zijn een voorbeeld!

Ook wordt er verteld dat wij in de duivel geloven en dat we hem aanbidden. Nou, jullie moeten nu wel beter weten. Wij geloven niet eens in de duivel! Niets van geloven dus.8. Als Satanist, hoe kijkt u op tegen ‘de zeven dodelijke zonden’?

Als Satanist geloof ik in het beste uit mezelf halen, het volledig genieten van mijn leven op de manier die goed acht. Natuurlijk wil ik niet een onbalans creëren in mijn leven, dus zal ik doen wat mij plezier brengt en sommige van deze dingen blijken nu net de zeven hoofdzonden te zijn. “Natuurlijk” zullen sommigen nu zeggen “Satanisten doen altijd waar het christendom tegen is”. Fout! We ontzeggen ons alleen niet de meeste natuurlijke geneugten.9. Hoe betrokken bent u bij uw religie?

Ten eerste, wil ik zeggen dat je vraagstelling niet helemaal klopt. Ik ben dagelijks bezig met het beleven van mijn, religie, zoals je het noemt. Ik leef dag in dag uit volgens het Satanisme, maar zie het niet als een verplichting, helemaal niet.

Ik ga zo vaak mogelijk naar bijeenkomsten voor Satanisten. De sfeer is er altijd goed, en het is mooi om meer mensen tegen te komen die bijna dezelfde opvattingen hebben als jijzelf.10. Wat vindt u de ‘strijd tegen het terrorisme’?

Ik ben op zich voor wraak tegen diegene die jou iets aandoet. Ik snap dat president Bush wraak wil nemen, en kan me dat voorstellen. Ik weet niet hoe dit allemaal zal aflopen, maar we moeten hoe dan ook niet over ons heen laten lopen!10. BronnenIn de bibliotheek waren er weinig, eigenlijk geen, boeken te vinden over het Satanisme. Dat is op zich raar, aangezien er wel boeken waren over het christendom, de Islam, het Boeddhisme, en zelfs over de Hare Krishna … Op het Internet was wel wat informatie te vinden, maar veel van hetzelfde en alles nogal subjectief.Toch hebben we een aantal leuke sites weten te vinden:

a. Satanisme.nl (http://www.satanisme.nl)

b. Satanisme.pagina (http://www.satanisten.pagina.nl)

c. FAQ online (http://www.faq-online.nl/Verslagen/geloofsovertuigingen/satanisme.htm)

d. Kerk van Satan (http://www.kerkvansatan.nl)

e. Nightchild (http:// http://users.pandora.be/nightchild/sin/files/ona.htm)

f. Over de mis (http:// http://www.boudicca.de/chaosmis-nl.htm)

g. The Satanic Kindred (www.satanic-kindred.org)Het interview hebben we weten te krijgen door het emaillen van een aanvraag (met daarin onze intenties en waarom we heb nodig hebben) op de site van satanisme.nl.We zijn vervolgens ook nog uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen, wat overigens erg leuk zou zijn geweest, maar omdat de bijeenkomst, toen wij erom vroegen, al na twee dagen zou zijn, mochten we niet. Het zou in Amsterdam hebben plaatsgevonden, om acht uur, op een dinsdag,

Een andere dag kon niet, punt uit. We zijn dus niet geweest, en hebben June, de penningmeester, uitgelegd waarom we een interview nodig hadden en of zij misschien iemand kende. Zo zijn we bij haar terecht gekomen.11. NawoordKenneth: Ik ben het absoluut niet eens met het Satanisme, ik bedoel, vrede is veel beter dan oorlog. Ik ben het bijvoorbeeld absoluut oneens met die Satanische verklaringen. Er moeten geen sterksten en besten zijn. Het is beter als iedereen gelijk is. De Satanische religie gaat er van uit dat er geen god is en dat je dat zelf bent, daar ben ik het wel mee eens. Maar de manieren waarop zij het uitvoeren, dus het recht in eigen hand nemen, dat vind ik wat minder. Jaloezie leidt tot oorlog en geweld en dat verwerp ik, terwijl zij vinden dat jaloezie niet erg is, en dat het gewoon in de menselijke aard zit.

Ik vind het raar, dat Satanisten wel rituelen uitvoeren terwijl ze zeggen niet echt een religie te zijn. Daarbij komt nog dat de vrouw die we hebben geïnterviewd, June, niet echt aardig en liefdevol was, nogal vol van zichzelf en gewelddadig (ze vond oorlog met Irak rechtvaardig).Sanne: Ik vind het jammer dat er zoveel negatieve aandacht uitgaat naar het Satanisme vanuit de media, want dat heeft de religie niet verdiend. Volgens mij is het Satanisme een soort vorm van Atheïsme, omdat beide niet in een god of hogere macht geloven. Ik geloof zelf ook niet in een god, en kan me er dus in ieder geval meer mee identificeren dan bij bijvoorbeeld een geloof als het christendom.

Een minpunt, wel, is dat ik niet vind dat, als jij iets wilt, dat datgene zomaar kan. We leven niet alleen op de wereld, en daarom moet je rekening met anderen houden, anders gaat het gewoon niet. Oorlog is niet goed, ook niet voor de overwinnaar. Tegen de tijd dat iemand zijn gelijk haalt en wordt geprezen als overwinnaar alleen omdat hij mensen heeft overwonnen op hun kracht en macht, dan komt diegene bij mij over als een loser niet als winnaar of wat dan ook.

Sommige dingen zijn gewoon níet goed in mijn ogen, niet omdat het christendom dat zo vind, maar gewoon omdat ik vind dat je tenminste moet streven naar iets beters, en niet gewoon zeggen dat het niet erg is omdat het in de mens zijn aard zit.

Verder, is het gewoon een normale religie, normale mensen die er normaal uitzien.

Niet zoals het stereotype die de meeste mensen zich voor hebben... Al bij al vond ik het wel een interessant onderwerp.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Ten eerste: mijn complimenten!
Het werkstuk zit goed in elkaar en ik vind dat je uitstekende bronnen hebt gebruikt.

Bij Satanisme denken mensen al gauw aan duivelaanbidders, opofferingen, slecht en kwaad enz. Ik moet eerlijk toegeven dat, voordat ik open-minded op onderzoek uit ging naar het satanisme, ik er zelf ook zo over dacht. Inmiddels heb ik vele betrouwbare informatiebronnen gevonden, documantaires gezien over o.a. The Curch of Satan en jouw werkstuk gelezen.
Mijn mening en beeld over het satanisme zijn dan ook compleet bijgeschaafd.


7 jaar geleden

A.

A.

Bedankt voor dit werkstuk. Het laat Satanisme duidelijk zien zoals het is. Geen duivelsaanbidders maar mensen die een eigen 'geloof' hebben waarin ze geloven in de kracht van de mensheid i.p.v. in die van een God.

6 jaar geleden

T.

T.

je heb over veel gelijk maar wat je vergeet is dat er ook een kerk voor satanisten bestaan en je heb redelijk vaak satanische verkeerd gespeld

voor de rest is het top daarom geef ik je een 9

6 jaar geleden

C.

C.

Mooi ? Goed stuk ? wat is religie anders dan geloven in een hogere macht ? als Satanisme geen religie is en Satan dus een bedenksel, waarom noemen ze zich dan een religie?
Satan bestaat echt! en is de mensenmoordenaar van den Beginne. Dit verhaal getuigt weer eens van de totale onwetendheid en blindheid van de nederlander. Alles is onzin , alles is verklaarbaar, alles is beheersbaar.
Dames en Heren, er is geen goede satanist , satanisten vermoorden kinderen bij grote getale , zijn betrokken bij pedofilie en rituele moord. Satan is zo echt als jij en ik.
Wie daar aan twijfelt kan genoeg mensen vinden , die je kunnen vertellen over wie hij is.
Trap er niet in! Satan is dood en verderf, drugs geweld prostitutie zelfmoord en ondergang.
Wie met hem een akkoord wil sluiten en denkt zichzelf satanist te kunnen noemen , zonder consequenties, zal zich deerlijk verwonden.
Ik weet dat ik deze boodschap waarschijnlijk voor niets hier plaats, maar wees voorzichtig, wie met de satan in aanraking komt gaat echt een diepe duisternis tegenmoet.

5 jaar geleden

Y.

Y.

Dit is nog eens een echte godsdienst, lang leve mensenoffers!

5 jaar geleden

N.

N.

meer dan je best kun je niet doen :(

2 jaar geleden

R.

R.

lang leve de satanisme!!! woooohoooo!!!

2 jaar geleden