ADVERTENTIE
Meer kans op slagen?

De gouden tip van docenten: oefen met oude examens. Eindexamensite.nl helpt je daarmee. Via die tool kun je oude examenopgaven oefenen en krijg je feedback over welke onderdelen je nog niet beheerst. Zo leer je super efficiënt. Maak nu een gratis proefaccount of gebruik de kortingscode '5EURO'.

Nu oefenen!

Motivatie

Gandhi is een recent persoon in de geschiedenis. Over hem is ontzettend veel te vinden. Bovendien leek het ons interessant om over deze man, die enorm belangrijk werk verricht heeft, eens iets op te zoeken en dingen te leren.  Zo komen we naast de levensloop van deze man ook misschien nog interessante gegevens over India te weten en andere relevante zaken.Doel


Allereerst hopen we zelf zo veel mogelijk over Gandhi te weten te komen en onze algemene kennis over zijn werk te vergroten. Natuurlijk mag het werk van Gandhi niet vergeten worden en mag het werk van dergelijke personen niet vergeten worden. Ten tweede willen we een educatief verslag aan onze medeleerlingen aanbieden. We streven ernaar een werkstuk met zo veel mogelijk, maar beknopte informatie aan te bieden. Informatie over onder andere levensloop en familie ligt voor de hand, maar de nadruk van onze informatie zal liggen op Gandhi's werk.Biografie

Op 2 oktober 1869 werd Mohandas Karamchand Gandhi geboren in Porbandar, een plaatsje aan de westkust van India. India was op dat moment een kolonie van Engeland. Zijn vader heette Karamchand en was premier van een klein vorstendom. Zijn moeder heette Putlibai en zij was een erg vrome Hindoe. Zijn moeder ging erg vaak naar de tempel om te bidden, en ze vastte ook vaak. Door zijn erg vrome moeder is Gandhi waarschijnlijk later de belangrijke godsdienstige leider van India geworden. Gandhi behoorde tot de Vaisayakaste. Dit was een hogere kaste.Gandhi vond het niet goed dat er ook mensen waren die tot geen enkele kaste behoorden, de kastelozen of aanraakbaren. Hij noemde ze 'Harijans', wat 'kinderen van God' betekent.

In zijn jeugd was hij een heel normale jongen, al was hij wel wat bang en verlegen. Toen hij dertien jaar was werd hij door zijn ouders uitgehuwelijkt aan Kasturba. De vader van Kasturba was zakenman in Porbandar. Gandhi had zelf niet zijn bruid mogen kiezen, de hele bruiloft werd ook door de ouders georganiseerd. De eerste jaren van hun huwelijk bestonden voor een groot gedeelte uit ruzie, desondanks bleven ze 62 jaar bij elkaar. In 1888 werd hun eerste zoon geboren. Ze noemden hem Harilal. Hun tweede zoon, Manilal, werd in 1892 geboren. In 1897 volgde weer een zoon, Ramdas. Ten slotte werd in 1900 Devadas geboren, weer een jongen.

In 1888 trok Gandhi naar Engeland, zijn omzwervingen daarna worden in het volgende gedeelte besproken.

In 1916 kreeg hij van de dichter Tagore een eretitel. Tagore noemde Mohandas Gandhi Mahatma Gandhi. Mahatma betekent grote ziel, en zo werden al heel lang geleden de priesters genoemd.

Na zijn omzwervingen kwam Gandhi terug in India, waar hij na een tijdje een geloofsgemeenschap oprichtte, gebaseerd op zijn opvattingen. Iedere dag begon hij met gebed. Over de hele dag bad hij ook vaak.

Door een aantal opvattingen van Gandhi was hij niet zo populair bij alle Hindoestanen India had een groot geldbedrag van Pakistan geleend. Toen beide landen oorlog kregen, weigerde India om het geld terug te betalen. Hierom ging Gandhi in hongerstaking. Dit werd door sommige Hindoestanen als een verraad gezien.

Op 30 augustus 1948 aan het begin van een gebedsdienst stond Mohandas Karamchand Gandhi klaar om te gaan bidden. In de eerste rij van de gelovigen stond Nathuran Godse, een extreme Hindoe. Deze trok een revolver en schoot enkele keren op Gandhi. Gandhi zei nog "O, God" en viel neer.Gandhi vermoedde al langer dat hij op deze manier aan zijn eind zou komen. Er waren immers veel mensen tegen hem.

Later werd hij nog geëerd door anderen personen die ook erg belangrijk waren voor de geschiedenis, zoals Martin Luther King, de Amerikaanse dominee die opkwam voor de rechten van de negers in de Verenigde Staten.Zijn levensverhaal in een notendop

In 1988 vertrok Gandhi per schip naar Engeland om daar rechten te gaan studeren. Hij was toen 19 jaar en was net vader geworden van zijn eerste zoon: Harilal. Later zou hij nog drie zonen krijgen: in 1892 werd Manilal geboren. In 1897 werd Ramdas geboren, zijn derde zoon. In 1900 werd Devandas geboren, zijn jongste zoon. In Engeland aangekomen voelde hij zich erg eenzaam en vreemd zonder zijn vrouw en kind. Hij wilde bij de Engelsen horen en paste daarom zijn levensstijl aan. Hij paste bijvoorbeeld zijn kleding aan, aan de stijl die toen in de mode was. In juni 1891 slaagde Gandhi voor zijn eindexamens van het gerechtshof van Engeland en mocht toen advocaat worden. Hij keerde hierna weer terug naar India.

Terug in India hoorde Gandhi dat zijn moeder was overleden. Dit was een hele grote klap in het leven van Gandhi, vooral omdat hij ontzettend veel van zijn moeder hield. Hij vond echter dat hij er niet bij mocht blijven stilstaan. Hij moest verder met zijn leven.

Het nieuwe leven in India viel echter niet mee. Twee jaar lang probeerde Gandhi zich te installeren als advocaat, wat echter niet lukte. Dan krijgt hij van een zakenman een aanbod om een jaar lang in Zuid-Afrika te gaan werken. Hij bleef hier 21 jaar lang. De Indiërs hadden helemaal geen rechten in dit land. Dit wilde Gandhi niet  accepteren en zo begon Gandhi's strijd voor de mensenrechten. Hij kwam hiervoor zelfs enkele malen in de gevangenis, maar hij vond dat iedereen zijn straf rustig moest accepteren en uitzitten. Hij vond het dan ook niet erg om in de gevangenis te zitten. Hier kon hij rustig nadenken.

In 1915, Gandhi is nu 45, keert hij met zijn vrouw en zijn vier zonen terug naar India. Gandhi was inmiddels erg bekend geworden, en werd in India door allerlei hooggeplaatste Indiërs ontvangen. Ook Indiërs met een politieke partij, die hem vroegen lid te worden van zijn partij. Gandhi wilde echter nog geen politieke acties voeren. Hij was 21 jaar weg geweest. Hij wilde eerst het land en de bevolking opnieuw beter leren kennen.

Gandhi's mening werd vrijwel door iedereen gerespecteerd. Zelfs door de Britse onderkoning, die hem op hulp vroeg toen Engeland verwikkeld was in de 1e werleldoorlog en dreigde te verliezen. Voor de tweede maal besloot Gandhi dat hij de Engelsen moest helpen. Als de Indiërs dezelfde rechten als de Engelsen wilden, moesten ze ook de zelfde plichten vervullen. Daarom vroeg hij de Indiërs dienst te nemen in het Britse leger. Ondanks dat kreeg India niet zijn zelfstandigheid. Toen besloot Gandhi dat het tijd was om zich tegen de Engelsen te verzetten. Een strijd, die 28 jaar zou duren.

In 1920 werd Gandhi leider van een politieke partij, het Nationale Indiase Congres, een beweging die naar onafhankelijkheid streefde. Hij lanceerde een campagne om niet met de Britten samen te werken: de Indiërs moesten hun eigen handel opzetten en Britse goederen zoveel mogelijk boycotten. Hiervoor werd hij in 1922 gevangengezet tot 1924.

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog nam Gandhi geen duidelijk standpunt in. Uiteindelijk haalde Gandhi zijn partij over om de Engelsen te helpen in ruil voor onafhankelijkheid. In India ontstonden rellen tussen Hindoes en Moslims over wie de nieuwe regering van het "Vrije India" zou worden. Op 15 augustus 1947 werd India eindelijk onafhankelijk, maar Gandhi was niet blij. Het subcontinent werd gescheiden in twee delen: India en Pakistan.

Op 30 januari 1948 vond in Delhi een moordaanslag op Gandhi plaats waarbij hij werd neergeschoten met een revolver. De moordenaar was een fanatieke Hindoe die het niet eens was met de manier waarop Gandhi de moslims behandelde.Mythen rond Gandhi en het belang.

Vroeger

Toen Gandhi geboren werd waren de Engelsen in India de baas, India was een Engelse kolonie. Er bestond toen een enorm verschil tussen grote rijkdom van enkele en zware armoede van velen. De rijken, daar hoorden de Engelse blanke kolonisten bij hoefde helemaal niets te doen. Indiase dienaren deden alles voor hen. Hindoes uit de kasten geloofden dat ze onrein werden wanneer ze een kasteloze aanraakten en zelfs hun schaduwen mochten zich niet kruisen. Daarom werden ze ook de onaanraakbaren genoemd. Later zou Gandhi zich hiertegen gaan verzetten. In 1888 vertrok Gandhi per schip naar Engeland om rechten te gaan studeren.Later ging hij terug naar India. In Zuid- Afrika, dat uit verschillende staten bestond, waren blanken de baas. Negers en Indiërs werden geminacht en hadden bijna geen rechten. Gandhi accepteerde deze vernederende situatie niet en werd binnen enkele weken leider van de Indiase gemeenschap van Zuid- Afrika. Ook had hij daar een goede advocatenpraktijk. Hij vertelde de Indiërs dat ze zich beter moesten verzorgen, dat ze Engels moesten leren en het kastenstelsel af moesten schaffen. Hierdoor kwam er alleen verdeeldheid. Hij vertelde in India hoe de Indiërs in Zuid- Afrika leefden. Toen hij terug kwam in Zuid- Afrika werd hij bijna vermoord door blanke Zuid- Afrikanen. Toen in 1899 de boerenoorlog tussen de Britten en de Boeren uitbrak, steunde Gandhi de Britten, hij wilde immers dezelfde rechten als de Britten krijgen ook voor de andere Indiërs. De Britten wonnen in 1901 de oorlog. De Indiërs hoopten dat ze nu als gelijke burgers behandeld zouden worden want, ze hadden immers meegevochten. Dit gebeurde niet. In 1903 richtte hij een Aziatisch bureau op.Dit houdt in: "Herstellen van waarheid, niet door de tegenstander pijn te doen, maar door zelf pijn te verdragen. Door geduld en sympathie moet men de tegenstander van zijn vergissing afbrengen". Dit is meer dan passief verzet want men moet in contact blijven met de tegenstander. Gandhi schreef hier richtlijnen voor op en trainde zij volgelingen deze regels te gehoorzamen. Men mocht zich niet wreken voor belediging, slaag of arrestatie, Maar dit alles geduldig te verdragen. Op deze wijze zouden de tegenstanders zich gaan schamen en zelf vernederd worden en anders gaan handelen.In 1908 moest Gandhi naar de gevangenis omdat hij had geweigerd zijn vingerafdrukken te laten nemen. Later overtrad hij onrechtvaardige wetten en onderging heel rustig de straf die daar op volgde. Gandhi die vroeger niet in het openbaar durfde te spreken begon een bekend man te worden die door iedereen werd gerespecteerd vanwege zijn eerlijkheid, bekwaamheid en moed. Zijn persoonlijkheid onderging een heel grote verandering. Van een verlegen advocaat werd hij een moedig staatsman.

Voor Gandhi ging waarheid samen met rechtvaardigheid. Hij was steeds op zoek naar de waarheid. Hij vond het ook belangrijk om arm te zijn alleen dan kun je geestelijke rijkdom bereiken. In India wil men onafhankelijk worden van Engeland en de bevolking hoopt dat Gandhi wil helpen. Gandhi richt eerst een nieuwe gemeenschap op die word gevormd door ongeveer 200 mannen en vouwen. Verder wil hij eerst het land en de mensen beter leren kennen. Hij besteedde veel aandacht aan sociale conflicten. Daarbij werd zijn hulp vaak ingeroepen. Hij wilde contractarbeid afschaffen omdat zoveel arme Indiërs daardoor misleid werden en een zeer onmenselijke omstandigheden moesten leven en werken. Ook maande hij de mensen aan om zelf hun linnen te spinnen en niet het linnen van de Engelsen kopen. Ze moesten onafhankelijk worden. Als gevolg hierop werd al het buitenlandse linnen verbrand. Gandhi eiste ook dat het zout uit de Indische Oceaan aan hen toebehoorde. Ze zouden het zelf moeten kunnen halen, in plaats van dat ze het van de Engelsen moesten kopen. Gandhi's mening werd vrijwel door iedereen gerespecteerd. Gandhi besloot zich tegen de Britse regering te gaan verzetten. Deze strijd duurde 28 jaar.

Gandhi kwam weer in de gevangenis. Dit keer wegens "opstandigheid tegen de regering". Toen hij weer uit de gevangenis kwam bleef hij actie voeren. Diverse malen kwam hij weer in de gevangenis. In 1945 kreeg Engeland een Labourregering. Deze regering was eerder geneigd om India onafhankelijkheid te geven. Op 15 augustus 1947 werd India onafhankelijk. Gandhi was niet blij omdat India gesplitst werd in een Hindoe en een Moslimstaat.Op 13 januari 1948 vond een moordaanslag op Gandhi plaats hij werd neergeschoten met een revolver. De hele wereld rouwde.Nu


Gandhi is het symbool van het Indiase volk geworden. Hij is het geweten van de mensheid. Hij leerde zijn volk oprechtheid en zelfrespect. Hij gaf een revolutionair middel in handen om op te komen voor zijn rechten: "De geweldloze weerbaarheid". Dit is een erfenis aan de hele wereld.We hebben nog een aantal citaten van Gandhi verzameld, waarvan we er een paar willen noemen."Geweldloosheid is de grootste macht die de mensheid ter beschikking staat.""Zij is machtiger dan het machtigste vernietigingswapen dat door de vindingrijkheid van de mens is ontwikkeld.""Indien ik geen gevoel voor humor had, zou ik al lang geleden zelfmoord gepleegd hebben.""Wantrouwen is een teken van zwakheid.""Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.""Leugen is de moeder van het geweld.""De mens wordt vaak wat hij denkt.""We are constantly being astonished at the amazing discoveries in the field of violence. But I maintain that far more undreamt-of and seemingly impossible discoveries will be made in the field of nonviolence."

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

hey,

ik wilde gewoon weten, of je dit werkstuk echt zelf heb samengesteld en of je het voor het vak godsdienst moest maken, want ik namelijk wel, heb je het ook afgegeven ?
greetezzz sirine,

18 jaar geleden

T.

T.

hee remco!!
heel erg bedankt voor dat werkstuk van je op scholieren.com!! Ik heb er echt heeeel erg veeel aan gehad en het heeft me geholpen bij mijn werkstuk overGhandi!!

thnk you VEERRRYYYY much!!!!!
-xxxxxxx-ies tamara

17 jaar geleden