Kinderrechten

Beoordeling 8.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas aso | 2003 woorden
  • 28 november 2012
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 8.2
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Ontstaan
Na de 1e wereldoorlog boden Save the Children en het Rode Kruis hulp aan kinderen die door de oorlog getroffen waren. Beide organisaties vonden dat er ook het een en ander over hulp voor kinderen op papier gezet moest worden. Door hun samenwerking en inspanning kwam in 1924 de Verklaring van Genève tot stand. Dat was het 1e document waarmee de kinderrechten internationaal vorm kreeg. In 1959 werd de Verklaring voor de Rechten van het Kind goedgekeurd. Het was een uitgebreidere vorm van de Verklaring van Genève. In 1979 zou de 20e verjaardag van de Verklaring van de Rechten van het Kind gevierd worden. Dat was ook ineens het Internationaal jaar van het kind.

De regering van Polen wou er in 1979 een echt Verdrag van maken, een bindende afspraak tussen landen. Daardoor werd er in 1979 gestart met de voorbereidingen van een tekst voor het VN Verdrag voor de rechten van het kind. In 1989 was het eindelijk zover, de VN had besloten dat kinderen en jongeren speciale aandacht verdienen omdat ze kwetsbaarder zijn dan volwassenen. Op 20 november 1989 werd het verdrag voor de rechten van het kind aangenomen door de VN. Dit wordt nu het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind genoemd (IVRK).

Waarom?                
Meer dan 100 miljoen kinderen gaan nog steeds niet naar school. Elke dag sterven er zo’n 30.000 kinderen aan een ziekte die te voorkomen is of kan genezen worden (bijv. diarree). Meer dan 1 miljoen kinderen zijn het slachtoffer van kinderhandel. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Daarom beloofden alle landen die het IVRK  goedkeurden de Rechten van het Kind te zullen naleven.

Uitvoering
In 1991 heeft de VN het Comité voor de Rechten van het Kind ingevoerd, die om de 5 jaar de landen die het IVRK goedkeurden controleren. Ze maken ook een analyse van de kinderrechtensituatie in elk land. Het Comité legt ook uit hoe je het kinderrechtenverdrag moet begrijpen. Het Comité bestaat uit 18 ‘kinderexperts’, afkomstig van alle delen van de wereld. Die mensen worden door hun eigen regering gekozen voor 2 jaar.

Rechten
Hoewel alle rechten van het kind gelijk zijn, wordt er meestal wel een verdeling gemaakt in soorten rechten.
- Voorzieningsrechten: Die verwijzen naar dingen, diensten en voorzieningen die kinderen nodig hebben om in de best mogelijke omstandigheden op te groeien. Zoals onderwijs, gezondheidszorg, eten en drinken en een veilige plek om te leven en te spelen.
- Beschermingsrechten: Deze rechten moeten kinderen en jongeren beschermen tegen gedrag of leefomstandigheden die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling of welzijn. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van een oorlog en seksueel misbruik.
- Participatierechten: Dit zijn rechten waarmee kinderen en jongeren voor zichzelf kunnen opkomen en mee kunnen praten of beslissen over kwesties die met hen te maken hebben. Zoals het recht van kinderen om gehoord te worden in zaken die belangrijk voor hen zijn, het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot informatie uit verschillende bronnen. 

Heden
Nu hebben bijna alle landen ter wereld dit Verdrag goedgekeurd. Alleen de Verenigde Staten en Somalië nog niet. In Somalië heeft jarenlang burgeroorlog en chaos geheerst. Nu is er een overgangsregering. Dus het is voor Somalië niet mogelijk om het Verdrag goed te keuren in deze situatie. In de Verenigde Staten hebben ze heel andere redenen. Zij vinden dat de rechten van kinderen die in hun land wonen al goed beschermd worden en dat het goedkeuren van het Verdrag hen niets extra oplevert.

Het Verdrag
In het Verdrag staan afspraken over de manier waarop landen met hun kinderen moeten omgaan en waar alle kinderen recht op hebben. Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar een kind mee te maken heeft of kan krijgen. Vanaf de geboorte tot aan de zijn of haar 18e verjaardag. Het gaat over school, spelen, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden bijvoorbeeld. In het Verdrag staan 54 artikelen waarvan artikel 1 tot en met 40 over de rechten van het kind gaan en de andere artikelen gaan over het verdrag zelf. Alle kinderen hebben dezelfde rechten!

Kinderrechten wereldwijd
De kinderrechten worden nog wereldwijd geschonden, hier enkele voorbeelden.
- Meer dan 120 miljoen kinderen waarvan het merendeel meisjes, volgen geen basisonderwijs.
- 600 miljoen kinderen leven in gezinnen die rond moeten komen met minder dan 1 dollar per dag.
- Jaarlijks sterven er 11 miljoen kinderen onder de 5 jaar, waarvan 2 miljoen sterfgevallen voorkomen hadden kunnen worden door een vaccinatie.

Er moet dus nog wel wat verbeterd worden voordat alle kinderen en jongeren krijgen waar ze recht op hebben. Er zijn gelukkig wel organisaties die zich inzetten om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld: Unicef, Plan, CRIN (Child Rights International Network), Defence for Children, …

De millenniumdoelstellingen
De millenniumdoelstellingen, ofwel 'United Nations Millennium Development Goals,' richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. 189 landen hebben ze in 2000 ondertekend. Daarmee moeten ze zicht houden aan de doelstellingen. De doelen moeten in 2015 gehaald worden. 

Doelen
Het uitbannen van extreme armoede en honger;
- Minder armoede
- Werk voor iedereen
- Minder honger

Het bereiken van een universele basiseducatie.

Dit wil je ook lezen:

Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen;
- Meisjes in het onderwijs
- Vrouwen buiten de landbouw
- Vrouwelijke parlementariërs

Het verminderen van kindersterfte.

Het verbeteren van de gezondheid van moeders.

Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes.

De bescherming van een duurzaam leefmilieu.
- Geen broeikasgassen
- Biodiversiteit
- Drinkwater en sanitaire voorzieningen
- Geen sloppenwijken

Werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.
- Ontwikkelingshulp
- Handel

Kinderarbeid
Je kan pas echt over kinderarbeid spreken als de kinderen worden uitgebuit en het werk te gevaarlijk is of het hun beperkt in hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Veel kinderen over de hele wereld moeten al werken, sommigen moeten ook inkomsten verdienen voor hun familie en sommigen worden ontvoerd en moeten werken voor een vreemde man. De meeste kinderen zijn 10 jaar of ouder, maar er zijn ook kinderen die maar 5 of 6 jaar zijn.

Voorbeelden
Landbouw: Kinderen in gezinnen waar landbouw wordt beoefend moeten al op zeer jonge leeftijd meehelpen met het bewerken van het land. Ze ploegen, zaaien, oogsten en doen ander zwaar werk.
- Huishouden: In veel ontwikkelingslanden moeten meisjes in hun familie of bij andere families helpen in het huishouden. Meestal worden ze ook slecht behandeld, ze krijgen te weinig te eten, worden geslagen, worden seksueel misbruikt, ….
- Industrie: Sommige families zijn zo arm en wanhopig dat ze hun kinderen ‘verhuren’ of zelfs verkopen. Fabriekseigenaars nemen de kinderen dan mee en zetten ze aan het werk in metaalbewerking, mijnbouw, kleding- of tapijtindustrie of in steenhouwerijen. Vaak worden hun longen aangetast door de stofwolken waar ze in moeten werken. Soms zijn ze ook vastgeketend om ontsnappen te voorkomen.

De belangrijkste oorzaak is armoede, gebrek aan onderwijs speelt ook een rol en omdat het goedkope arbeidskrachten zijn.

Gevolgen
- Armoede, werkloosheid en onderontwikkeling.Kinderarbeid is niet alleen het gevolg van armoede, het veroorzaakt weer nieuwe armoede. Als ze moeten werken kunnen ze niet naar school dus moeten ze hun hele leven lang laagbetaald werk doen .
- Gezondheidsproblemen. De arbeidsomstandigheden van werkende kinderen zijn vaak slecht. Soms zitten kinderen urenlang achter een weefgetouw en groeien hun botten scheef.

Mijn verhaal gebaseerd op feiten
Lutfi is een Pakistaanse jongen van 12 jaar die verkocht werd door zijn ouders aan een tapijthandelaar. De ouders van Lutfi hadden hem verkocht omdat ze in zware armoede leefden en ze niet genoeg geld hadden om het hele gezin te onderhouden. Lutfi werd ’s nachts vastgeketend om te voorkomen dat hij zou ontsnappen. Ondanks de zware omstandigheden vond hij de moed om te ontsnappen. Hij vluchtte naar een Pakistaanse organisatie tegen de uitbuiting van kinderen. Samen met die Pakistaanse organisatie zorgde hij ervoor dat er tientallen fabrieken gesloten werden en dat duizenden kinderen bevrijd werden. De tapijtfabrikanten bedreigden Lutfi met de dood. Toch ging hij voort met zijn acties. Tot hij op 13 jarige leeftijd op straat werd neergeschoten. Wie dat heeft gedaan is nu nog niet duidelijk.

Seksueel misbruik
We spreken over seksueel misbruik van kinderen als volwassenen of andere jonge mensen seksuele contacten hebben met een kind terwijl die dat niet wilt. Incest is een vorm van seksueel misbruik waarbij er seksueel contact wordt gelegd door mensen van hun familie.

Soorten van seksueel misbruik:
- Licht. De misbruiker raakt de geslachtsdelen van het kind aan. Dit gebeurt 1 keer.
- Matig. De geslachtsdelen worden meerdere keren aangeraakt.
- Ernstig. De misbruiker dringt binnen in het geslachtsdeel van het kind of probeert dat toch.
- Zeer ernstig. Als het seksueel misbruik een lange tijd duurt (meer dan een jaar) en als de misbruiker binnendringt in het geslachtsdeel van het kind.

Loverboys
Een loverboy is een jongen die meisjes naar zich toe lokt met veel liefde, aandacht en cadeaus. Na een tijd wilt hij dat het meisje zijn cadeaus terugbetaalt. De loverboy dwing het meisje dan om in de prostitutie te gaan werken en zo het geld terugbetaalt.

Mijn verhaal op ware feiten:
Kathy en Nele zijn al jaren beste vriendinnen ze zijn allebei 15 jaar. Op een dag als ze een keer aan het winkelen zijn wordt Nele verliefd op een twintigjarige  jongen die ze leert kennen. Ze probeert er contact mee te maken wat ook lukt. De jongen doet heel aardig en geeft haar zelfs al een cadeautje.

Na een paar weken hebben de jongen Marco en Nele verkering. Hij heeft haar zelf al een slaapkleedje en een bh cadeau gedaan. Kathy is jaloers, want zij zelf vindt Marco ook knap dus probeert ze hem te verleiden. Haar opzet slaagt en ze gaan nu allebei met Marco zonder dat Nele daarvan weet. Opeens vraagt Marco geld, hij heeft schulden zegt hij. De meisjes geven hem elk 200 euro, want ze willen niet ondankbaar overkomen. Enkele weken later vraagt hij terug geld, maar zoveel geld hebben ze niet. Dus stelt Marco aan Kathy voor om te gaan werken in Amsterdam. Ze gaat op zijn voorstel in. Daar aangekomen vraagt Marco aan Kathy of ze in een club wilt gaan werken als dienster. Maar uiteindelijk komt ze zo in de prostitutie terecht. 

Nele en Kathy spreken al een tijdje niet meer tegen elkaar, maar Nele voelt zich daar slecht over dus gaat ze naar Kathy haar huis. Daar aangekomen komt ze via Kathy haar mama te weten dat Kathy weggelopen is. Na een tijd vraag Marco ook aan haar of ze samen met hem weg wilt gaan uit Antwerpen richting Rotterdam. Ze gaat mee, want ze heeft thuis toch alleen maar ruzie. 

Kathy zit nu al 2 weken in de prostitutie, ze geeft haar geld aan Marco omdat hij dreigt haar te verlaten. Ze komt ook goed overeen met de barvrouw van de club waar ze in werkt. De barvrouw maakt zich zorgen om Kathy omdat zij de bedoelingen kant van mannen zoals Marco. Nele, die ondertussen aan het werk is in een andere club is geslagen geweest door Marco. Ze is bang, ze weet nu ook dat als ze niet meer ongesteld is, moet gaan tippelen. Ze heeft gelukkig wel een vriendelijk buurvrouw, die af en toe polshoogte komt nemen. De barvrouw weet de 2 meisjes bij elkaar te brengen bij  haar vriendin in Rotterdam.. Ze spreken af ze die 2 meisjes gaan proberen te redden voor ze nooit meer uit de prostitutie geraken. De barvrouw en Kathy gingen zogezegd boodschappen doen in plaats daarvan reden ze richting Rotterdam om Nele te ontmoeten. Vanuit Rotterdam rijden ze dan voort richting Antwerpen. Als ze terug thuis zijn durven ze daar niet meer te slapen omdat Marco weet waar ze wonen. Daarom gaan ze tijdelijk bij een neef van Nele logeren.

Onder begeleiding van hun ouders dienen de meisjes klacht in bij de politie. Zo komt alles toch nog goed! Vele meisjes hebben het geluk niet dat ze hulp krijgen, die blijven dan heel hun leven lang in de prostitutie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.