Jozua gemeente

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 1539 woorden
  • 11 januari 2002
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding. Opdracht: beschrijf een bepaalde godsdienst met behulp van een verslag van een bijeenkomst of met een interview. Ik heb gekozen voor een combinatie, omdat m’n interview niet zo heel uitgebreid is, en de dienst waar ik aanwezig was geen gewone dienst was.

Iets over de gemeente. De Jozua gemeente is een gemeente die geheel zelfstandig is. Zij is ontstaan uit een pastorale groep, die het verlangen kreeg elkaar behalve doordeweeks ook op zondagmorgen te ontmoeten. Op 1 april 1989 was het dan zover, de openingsdienst. Dat vond plaats in de Remonstrantse Kerk, waar daarna wekelijks op zondag om 16:00 een dienst was, die druk werd bezocht. De gemeente groeide en de kerk werd te klein, vooral de kinderopvang was een probleem. Na een jaar werd er verhuist. Ditmaal naar een aula van een school in de scholenwijk op het Land van Valk. Binnen een jaar was ook deze ruimte te klein en werd er weer verhuist, naar de plaats waar de diensten nu nog steeds worden gehouden, de aula van het Insula College, locatie Thuredrecht, gebouw Koningstraat. Inmiddels is ook deze ruimte te klein en er wordt druk gezocht naar een andere, definitieve, liefst eigen, ruimte. De planning is om na de zomervakantie, na een zwerftocht van ruim 12 jaar, de Jozua gemeente definitief een eigen plekje te geven. Inmiddels is er ook een zustergemeente, die het ‘gevolg’ is van de gemeente te Dordrecht. Een kleine groep mensen uit Alblasserwaard wilden een eigen gemeente oprichten in hun eigen woonplaats. De twee gemeentes zijn nog altijd zelfstandig, maar er bestaat een goede band, de voorgangers overleggen regelmatig met elkaar. Er is ook een ‘Evangelisch Contact,’ een contact tussen verschillende, Dordtse gemeenten, die een soortgelijke geloofsovertuiging hebben.

De Jozua Gemeente heeft een basis van tien belangrijke waarden uit de Bijbel, namelijk:

1. Wij geloven dat gezalfd onderwijs vanuit de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God een grote kracht is voor verandering in ieders persoonlijk leven. Dit omvat het onderwijs voor levensveranderingen. (Rom. 12:7, 2 Tim. 3:16,17, Jac. 1:23, 25) 2. Wij geloven dat verloren mensen God ter harte gaan en daarom moet dit ook de gemeente ter harte gaan. Dit omvat evangelisatie op basis van relatie tot proces. (Luc. 5:30-32, Luc 15, Matt. 18:14) 3. Wij geloven dat navolgers van Christus echtheid aan de dag moeten leggen en moeten verlangen naar voortdurende groei. Dit omvat echtheid van de hele persoonlijkheid. (Ef. 4:25, 26:32, Hebr. 12:1, Fil. 1:6) 4. Wij geloven dat de gemeente in de wereld moet staan, terwijl zij vasthoudt aan Bijbelse waarden. (1 Kor. 3:19:23) 5. Wij geloven dat de gemeente moet functioneren als een eenheid van dienende leden die daarbij gebruik maken van hun geestelijke gave. Dit omvat eenheid, dienstbaarheid, geestesgaven, bediening en roeping. (1 Kor. 12 en 14, Rom. 12, Ef. 4, Ps. 133:1) 6. Wij geloven dat relaties gebouwd op respect en waardering elk aspect van het gemeente leven moeten doortrekken. Dit omvat bedieningen uitoefenen in teams en relaties bouwen. (1 Kor. 13, Neh. 3, Luc. 10:1, Joh 13:34,35) 7. Wij geloven dat het proces van een “veranderd leven leiden” het best verloopt in kleine groepen (huiskringen). Dit omvat discipelschap, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid. (Luc. 6:12,13, Hand. 2:44-47) 8. Wij geloven dat “het allerbeste” God eert en mensen inspireert. Dit omvat evaluatie, kritische beschouwing en terugblik, intensiteit en uitmuntendheid. (Kol. 3:17, Mal 1: 6-14, Spr. 27:17) 9. Wij geloven dat de gemeente geleid moet worden door mensen die de gave van leidinggeven bezitten. Dit omvat gedeeld, dienend leiderschap gericht op visie en opdracht. (Neh. 1 en 2, Rom. 12:8, Hand. 6:2-5) 10. Wij geloven dat volledige toewijding aan Jezus Christus en Zijn zaak normaal is voor ieder gelovige. Dit omvat goed rentmeesterschap over tijd, gaven, geld en dienstbaarheid. (1 Kon. 11:4, 2 Kor. 8:7, Fil. 2:1-11) Orde van dienst. Een normale dienst is opgebouwd uit een aantal elementen die steeds terugkeren. Verder schrijft het informatieboekje: ‘Geen enkel dienst is hetzelfde, steeds zijn er andere elementen die de aandacht verdienen. Ons eerste doel van een eredienst is, zoals het woord al zegt, God te eren en Hem danken voor Zijn Genade in ons leven.’ De Jozua gemeente aanbidt God onder ander door te zingen en muziek te maken, veelal met een praise-groep. Soms word er ook gebruik gemaakt van vlaggen en linten.

De dingen die steeds terugkeren zijn: Ø Aanbidding. Dit is een dankbaar erkennen van wie God is en wat Hij in je leven heeft gedaan. Het is opbouwend om dit samen en hardop te doen; te belijden dat we afhankelijk van God willen zijn en Hem danken voor Zijn eeuwige trouw. Dit kan heel vrolijk zijn, maar het is ook heel belangrijk dat er momenten zijn van rust en stilte. Er is ruimte voor voorbede en gebed voor zieken of andere persoonlijke omstandigheden. Ø Profetische woorden, woorden van kennis of openbaring. Deze worden meestal voor de microfoon uitgesproken. Hier word mee bedoeld dat je kan zeggen wat je denkt en je denk dat je de woorden regelrecht van God hebt ontvangen. Het is ook mogelijk dat gasten dit doen, maar er wordt dan verwacht dat er eerst even naar de voorganger word gegaan na afloop van de dienst. Ø Woordverkondiging. Bij dit gedeelte worden er gedeeltes uit de Bijbel uitgelegd. Dit is heel belangrijk om je geloof te kunnen laten groeien. Ø Uitnodiging. Datgene wat is uitgelegd kan hier in praktijk gebracht worden. Ook kan er voor mensen gebeden worden. Ø Nazorg. Dit is na afloop van de dienst. Hiertoe kan men naar de nazorg-gebedsruimte gaan en bidden met mensen die volwassen zijn in hun geloof.

De leiding van de gemeente. Iedere gemeente moet geleid worden. De leiding van de Jozua gemeente bestaat uit: oudsten, voorgangers, leiders en assistenten. De oudsten en voorgangers zijn vaak echtparen. De oudsten hebben als hoofdtaken, leiding geven, hoeden van de gemeente en visie overdragen. De verschillende gaven, bedieningen en talenten van de oudsten zorgen voor een onderlinge verdeling van taken, zodat alles op z’n best uitgevoerd kan worden. Een oudste kan tevens voorganger zijn. De voorganger houdt het algemeen toezicht en bepaalt de visie van de gemeente. Ondergeschikt aan de oudsten zijn de leiders. Zij assisteren de oudsten bij het vervullen van hun taken. Ze hebben vooral een adviserende functie. Om de leiders te kunnen assisteren zijn er weer de assistenten. Verder zijn er nog heel veel mensen die achter de schermen heel actief zijn, zoals de kosters, de stoelensjouwers, het aanbiddingteam, kringleiders, zondagsschoolmedewerkers, jeugd- en tienerleiding enz enz.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

De leiding van de gemeente. Iedere gemeente moet geleid worden. De leiding van de Jozua gemeente bestaat uit: oudsten, voorgangers, leiders en assistenten. De oudsten en voorgangers zijn vaak echtparen. De oudsten hebben als hoofdtaken, leiding geven, hoeden van de gemeente en visie overdragen. De verschillende gaven, bedieningen en talenten van de oudsten zorgen voor een onderlinge verdeling van taken, zodat alles op z’n best uitgevoerd kan worden. Een oudste kan tevens voorganger zijn. De voorganger houdt het algemeen toezicht en bepaalt de visie van de gemeente. Ondergeschikt aan de oudsten zijn de leiders. Zij assisteren de oudsten bij het vervullen van hun taken. Ze hebben vooral een adviserende functie. Om de leiders te kunnen assisteren zijn er weer de assistenten. Verder zijn er nog heel veel mensen die achter de schermen heel actief zijn, zoals de kosters, de stoelensjouwers, het aanbiddingteam, kringleiders, zondagsschoolmedewerkers, jeugd- en tienerleiding enz enz.

Verslag van een bezoek aan de Jozua gemeente. Inmiddels al weer een poos geleden ben ik op bezoek geweest in de Jozua gemeente. Het was toen een gezinsdag. Het was niet een normale dienst, maar speciaal gericht op het gezin. Bij binnenkomst van de aula was het de bedoeling dat je je handen waste, om helemaal rein de dienst in te gaan. Bij de aanvang van de dienst werd er gevraagd of er nog nieuwe mensen waren, zij ontvingen een informatie boekje, ik ook dus. Er werd gezongen uit de opwekking, waarvan de tekst op een muur was geprojecteerd. Veel gemeenteleden gingen staan en hieven de handen omhoog. Dit alles was heel impulsief en als nieuw binnenkomer ook wel overweldigend.

Dit wil je ook lezen:

Er werd een Bijbeltekst uitgelegd en er werd gebeden. Verder werden er blaadjes uitgedeeld waarop je een gebed kon schrijven. Bij het weggaan kon je dit in een mandje leggen, als voorbeeld dat je niet alleen met gesproken woorden tot God hoeft te communiceren, maar ook teksten kan schrijven.

Een interview met Lieuwkje van der Bij, lid van de Jozua gemeente. Lieuwkje, wat is de essentie van jouw geloof, in één zin samengevat? Dat God Jezus naar de aarde heeft gestuurd om voor onze zonde te sterven, op te staan en daardoor de duivel te verslaan. Wat is volgens de Jozua gemeente de zin van het leven? De zin van het leven is de opdracht die Jezus ons gaf: ‘Ga dan hene en maak alle volken tot mijn discipelen.’ Kortom, leef met God en werk aan een goede relatie met Hem en vertel daarbij alle mensen van God. De Jozua gemeente kan tot het Christendom en wel het Protestante, gerekend worden. Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld de gereformeerde gemeentes, in geloof en in dienst? Wij gaan uit van het opdragen en voorstellen van een kind aan de gemeente, in plaats van dopen, omdat wij geloven dat de kinderdoop een vervulling is tussen het oude verbond tussen God en Zijn volk. Dat maakte Jezus overbodig. We doen de volwassendoop door onderdompeling. Wij geloven in de Heilige Geest en de gaven van de Geest. De Gereformeerde kerk strekt zich daar niet naar uit. In de dienst hebben wij een band en een zangleider. We hebben een voorganger. In de dienst hebben we een tijd van aanbidding en van stilzijn voor God. Dat heb je in de gereformeerde kerk niet. Wat is de reden van volwassendoop precies? Het is een keuze van jezelf om te zeggen dat je voor Jezus kiest. Ook is de doop een daad van gehoorzaamheid. Jezus liet zich ook dopen. Je zegt met de doop dat je Jezus daarin volgt. Je legt je oude levn af in het watergraf en staat op in nieuwheid des levens. Wat is de reden dat de mensen in jullie dienst zo impulsief zijn tijdens de dienst, ik bedoel dat jullie gaan staan enzo? Op die manier strekken de mensen hun handen omhoog naar God, om God te eren. Hechten jullie veel waarde aan rituelen en tradities? Ja, zoals het avondmaal en het gemeenteweekend.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.