ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

JODENDOM
Rituelen bij het leven
Geboorte
Een geboorte bij het Jodendom is ook een feest, de vrienden van de joodse ouders wensen hun dan Mazzal Tov! Toe, dit wordt als soort van felicitatie gebruikt. Als het een jongetje is, wordt het besneden. Dit gebeurt na 8 dagen. Dit wordt gedaan door de moheel in het ziekenhuis of thuis. De voorhuid van het geslachtsdeel van het jongetje wordt dan weggesneden. Dit gebeuren is al heel oud, en het is heel hygiënisch.
De besnijdenis een teken van het erbij horen bij de familie, hier wordt dan ook voor gefeest. De familie en vrienden vieren dit, ze drinken dan een glas wijn. Op deze dag krijgt het jongetje pas zijn naam. Joodse kinderen hebben vaak 2 namen, hun Joodse naam en een gewone naam. Bij meisjes gebeurt dit soms in de synagoge (Het gebedshuis). Hier laten de ouders van het meisje een dankgebed uitspreken voor de geboorte van het dochtertje.

Volwassen worden
Een meisje is vanaf haar 12e verjaardag bat mitswa, dit betekend ‘dochter van de wet’. Bij een jongen is dit vanaf zijn 13e verjaardag, dit heet de bar mitswa hij is dan de ‘zoon van de wet’. Op dat moment zijn ze helemaal lid van de Joodse gemeenschap. Ook zij moeten zich dan net als de volwassenen aan de joodse regels houden en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van deze regels.
De bekendste regels van het Jodendom zijn de tien geboden. Maar er zijn nog veel meer regels. Bijvoorbeeld: je helpt je medemens, of je eet geen varkensvlees. Deze regels leren ze thuis en op de joodse les. Deze regels zijn heel erg belangrijk dus moeten ze zich aan houden.
Het is voor jongens en meiden een grote feestdag als ze 12 (meisjes) of 13 (jongens) worden. De jongens lezen op deze dag de thora dit gebeurt in de synagoge. Dit lezen ze dan in het Hebreeuws. Dit leren ze op de joodse les. In sommige synagogen mogen ook de meisjes een stukje uit de thora lezen. Of ze houden een toespraak. Hierna gaan ze feesten, ze krijgen cadeaus en gaan heerlijk eten.
Huwelijk
Bij het jodendom bestaat het huwelijk uit 2 delen, verloven en trouwen. Oiddoesjin is het verloving feest. Hier hebben ze ook getuigen bij, en de bruidegom geeft dan vaak een ring als het symbool van verloving. Na het geven van de ringen, worden er 2 zegens uitgesproken en deelt het paar een beker wijn. Nissoein is het echte huwelijk. Dit gebeurt onder de bruiloftsbaldakijn (choeppa). Deze choeppa symboliseert hun nieuwe huis en daar worden 7 zegens uitgesproken.
Hier delen ze ook weer een beker wijn. Dan worden ze weer gezegend maar hierna gooit de bruidegom het glas stuk. Dit glas is het symbool van de verwoesting van Jeruzalem. Hier willen zij ook aan denken op een huwelijks dag.

Bij het joodse geloof kunnen bruiloften verschillen, de 1ne bruiloft is heel uitgebreid en duurt 7 dagen en 7 nachten. Maar er zijn ook bruiloften die gewoon net als bij ons 1 dag duren.
Sterven
In het Jodendom is het een voorrecht als je bij het sterven van een persoon bent geweest. De stervende hoort als laatste het sjeimes gebed, dat is de geloofsbelijdenis. Na het sterven, dat is wanneer de ogen geen glans meer hebben en de ziel dus is uitgegaan, gaat de rouw in: de ‘aninoet’. 1 van de kinderen van de overledene sluit de ogen en mond van de overleden persoon. De overledene wordt ritueel gewassen en gekleed in een speciaal daarvoor bestemd doodskleed. Joden waken bij de overledene.
Visie over leven en dood
In het Jodendom zijn de dood en het leven geen 2 aparte werelden,tenminste vanuit Gods visie. Het Jodendom benadrukt dat de wereld van het leven die van de mens is. Wat er na de dood komt laat men over aan de Allerhoogste. Aangezien de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis is de menselijke opdracht dan ook in zijn sporen te gaan. Dit wordt concreet uitgedrukt in de zorg voor de naaste.
Leefregels
Het jodendom heeft 10 leefregels, die worden ook wel de tien geboden genoemd. Alle joden willen deze zo strikt mogelijk naleven. De Tien Geboden zijn ook wel de bekendste leefregels van het jodendom. Maar er zijn nog veel meer geloofsregels, één van zo’n regel is: je helpt je medemens of je eet geen varkensvlees. Het is een belangrijke plicht je aan de geloofsregels te houden. Daar worden de joodse kinderen natuurlijk goed op voorbereid, thuis en op de joodse les. Zij leren over het joodse geloof en de joodse gebruiken om zich voor te bereiden op dit belangrijke moment in hun leven. Volgens de joden koos God hen uit om de om de Thora te ontvangen. Mozes beklom de berg Sinaï om de Thora te horen en de geboden, uitgehouwen in stenen tafelen, naar het volk te brengen. De stenen tafelen werden bewaard in een gouden kist, de Ark, die in een prachtige tent in de woestijn stond.

Joden moeten Kasjer of ook wel Koosjer eten. Koosjer betekent 'geoorloofd' of 'toegestaan'. de Thora is hier vrij nauwkeurig in.
'Elk dier dat gespleten hoeven heeft en herkauwt, moogt gij eten. (...) Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, moogt gij eten, maar gij zult niets eten dat geen vinnen of schubben heeft; onrein zal dat voor u zijn.'2
Vlees van koeien en schapen mag dus wel gegeten worden want deze dieren hebben gespleten hoeven en herkauwen. Varkens hebben weliswaar ook gespleten hoeven, maar ze herkauwen niet. Zij behoren daarom tot de onreine dieren. Ook schaaldieren mogen niet gegeten worden omdat ze geen vinnen en schubben hebben. Het eten van dieren die uit zichzelf zijn doodgegaan, is verboden. Bloed van een geslacht dier mag niet gegeten worden. Vlees en melk mogen niet samen in een maaltijd zitten: dus geen brood met boter en gehakt, maar ook geen yoghurt na de maaltijd met vlees, want:
'Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.'3
Minnich en parve zijn voedingsmiddelen die zowel met melk als met vlees gecombineerd mogen worden. Mensen die koosjer eten, hebben in de keuken een gedeelte voor het maken van eten met vlees. Spullen die gebruikt worden om maaltijden met vlees te maken mogen niet gebruikt worden voor andere maaltijden . Een theedoek die gebruikt om een braadpan af te drogen maag niet gebruikt worden om een toetjeslepel mee af te drogen.
Feestdagen
Bij het joodse geloof hebben ze veel meer feestdagen, dan bij het christendom.
Bij het joodse geloof hebben ze 8 feestdagen.
Sjabbat
Sjabbat is een rustdag, die er elke week is. De sjabbat word gevierd op zaterdag. De sjabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdag bij zonsondergang. De sjabbat begint met het ontsteken van 2 kaarsen. Vooraf zijn ze ook al druk met voorbereiden van het eten, werk afronden van de week en natuurlijk boodschappen doen voor de maaltijden. Na het aansteken van de 2 kaarsen worden er verschillende liedjes gezongen. Daarna word de dag ingewijd met een zegespreuk. De joden noemen de zegespreuk Kidoesj. De zegespreuk wordt uitgesproken over een glas wijn, en er wordt een deel van het scheppingsverhaal gezongen. Hierna worden de kinderen gezegend en worden de handen gewassen.
Pesach
Tijdens Pesach, het Joodse paasfeest, wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Jozef werd naar Egypte gevoerd en hij en zijn familie leefden daar in grote voorspoed. Maar enkele eeuwen na Jozefs dood waren er andere heersers, die zich Jozef niet meer herinnerden en de Hebreeërs werden mishandeld, onderdrukt en tot slaven gemaakt. Het verhaal van Mozes, de tien plagen en uiteindelijk de uittocht van het volk uit Egypte, is een van de belangrijkste thema's in het jodendom.
Chanoeka
Chanoeka is het Joodse feest van de lichtjes. Het is het verhaal van religieuze en nationale vrijheid, van het behoud van de eigen identiteit, van de weinigen, die in opstand kwamen tegen velen en het is een feest dat gaat over lichtjes en wonderen.
Simchat Torah
Simchat Torah of 'vreugde der wet' vindt plaats op de negende dag van Soekot. Elk kalenderjaar wordt de Torah gelezen, verdeelt in wekelijkse stukken, de parasjot.
Soekot
Tijdens het Soekot, ook wel Loofhuttenfeest genoemd, leven wij zoveel mogelijk in een eenvoudige, zelf gemaakte hut. De loofhut drukt de afhankelijkheid uit van de mens ten opzichte van de natuur en de geschiedenis en doet denken aan de tenten waarin het volk woonde tijdens hun tocht door de Sinai woestijn. Maar ook is het een feest, gehouden in de tijd van het jaar dat de oogst binnen is, dat de vreugde en dank hierover tot uiting brengt
Rosj Hasjanah
Rosj Hasjanah, dat letterlijk betekent 'hoofd van het jaar' is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het is het eerste van de 'Hoge Feestdagen' of 'Ontzagwekkende dagen'. Gedurende deze dagen staat de menselijke inkeer en de bezinning op zijn daden en handelen centraal. In de Joodse traditie begint het nieuwjaar in de herfst, wanneer de natuur op het punt staat af te sterven. Juist dan wordt de hoop opeen nieuw leven en een nieuw begin tot uiting gebracht. Omdat de maanden in het Joodse jaar geteld worden vanaf de lente, de Uittocht uit Egypte, valt nieuwjaar in de zevende maand.
Jom Kippoer
Jom Kippoer is een van de meest bekende Joodse gedenkdagen. Het is een dag, waarop men zich bezint over zichzelf, over zijn leven en over zijn relatie met God. Om opperste concentratie te bereiken onthoudt men zich die dag eten en drinken.
Poeriem
Het feest van Poeriem is een voorjaarsfeest. Het feest herdenkt de redding van het volk. Het verhaal van Esther, op een aparte perkamenten rol geschreven, wordt in de synagoge voorgelezen. Het gaat over de Perzische koning Ahasveros, koningin Esther, de slechte Haman en de goede Mordechai.
Gebedshuizen
In het jodendom is een gebedshuis een plek waar mensen tot god kunnen bidden, je kunt het vergelijken met een kerk bij ons alleen een gebedshuis is altijd toegankelijk. Een gebedshuis, synagoge of een tempel, orthodoxe joden noemen het meestal synagoge en de liberale joden noemen het meestal tempel. Het woord synagoge betekend huis van samenkomst. In orthodoxe synagogen worden 22 diensten gehouden per week. Ze gaan hierheen om te bidden of tot god te komen. De drukste dagen in het gebedshuis is met de feestdagen. De drukste feestdagen zijn: Jom Kippoer, Rosj Hasjana en de sjabbat. In Jeruzalem staan veel gebedshuizen, om er een paar te noemen:
Heichal Shlomo Synagoge (West Jeruzalem): zetel van het opperrabbinaat en dus het hoogste religieuze orgaan van de Joodse staat.
Hurvasynagoge (joodse wijk): werd in 1856 door Poolse joden gebouwd, in 1948 verwoest, slechts een gedeelte werd weer herbouwd. Herkenbaar door boven de huizen uitrijzende ronde boog.
Ramban synagoge (joodse wijk): staat naast de Hurva synagoge, is een van de oudste joodse gebedshuizen van de wijk, in 1267 gesticht door rabbi Moshe Ben Nachmanides.
Sefardische synagogen (joodse wijk): bestaat uit vier 16e eeuwse synagogen, bekostigd door uit Spanje afkomstige Joden.
Synagoge van de Karaïeten (joodse wijk): deels ondergrondse synagoge.
Yeshurun Synagoge (West Jeruzalem): Grootste synagoge van de stad.
Gebedshuizen zijn voor de joden heel belangrijk. Als ze gebouwd werden waren de mensen er heel druk mee, want het moest heel mooi worden. Het moest heel mooi worden, omdat ze het maakten voor God, en die is heel belangrijk voor hen. In het Romeinse rijk stonden in elk gebied waar joden woonden een gebedshuis. Vroeger werd het tot stand gehouden door openbare dropsbijeenkomsten en vrije giften van de stand.
Leren
Op Joodse scholen in Nederland wordt veel rekening gehouden met het onderwijs. Bepaalde dingen zijn niet toegestaan of wordt weinig aandacht aan geschonken. Bijvoorbeeld bij godsdienstlessen wordt er over de evolutietheorie gesproken, maar wel met Joodse uitleg. Bij biologielessen wordt er met mate seksuele voorlichting gegeven en in literatuurlijsten komen er geen boeken voor met thema’s zoals: liefde en seksualiteit.
Als een school een methode krijgt, waarmee ze moeten lesgeven wordt er ook goed gekeken naar geschiedenis – en aardrijkskundeboeken. Er mogen geen plaatjes van Hitler instaan en Israël mag ook niet negatief worden uitgebeeld. Dan kiezen de scholen er liever voor om een andere leermethode te gebruiken.
Dit is niet zo op alle scholen. Als er zulk soort maatregelen worden gedaan, gebeurt dat vaak op het voortgezet onderwijs. Op het basisonderwijs worden bijna geen aanpassingen gedaan.
Geestelijken
Rabbijn: Een rabbijn is een joodse geleerde die een expert is op het gebied van de joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn Leraar.
Opperrabijn: Hoogste geestelijke bij de Israëlieten/Joden.
CHRISTENDOM
Geboorte
De geboorte van een kind van Christelijke ouders, zien de geboorte als een geschenk van God. De ouders laten hun kind dan ook dopen dit heet de kinderdoop, dit gebeurt niet zo heel lang na de geboorte. Het dopen gebeurt in de kerk, en dit wordt gedaan door de voorganger. De voorganger giet een beetje water over het hoofdje van de baby. Tegelijkertijd spreekt de voorganger uit: ‘Ik doop je in de naam van de vader, van de zoon en van de heilige geest’. Hierna wordt in sommige kerken dan ook nog een bijbeltekst uitgesproken door de voorganger. In andere kerken wordt een doopkaars aangestoken door de voorganger. Deze wordt door de ouders mee naar huis genomen als herinnering.
Het doopwater komt uit een grote schaal. Dit heet het doopvont. Dit doopvont is in kerken ook weer heel verschillend. Het ene doopvont is heel mooi versiert en de andere is vrij eenvoudig. De voorganger noemt op dat moment de doopnaam van het kind, vaak heeft het kind nog een andere naam, dat heet de roepnaam.
Door het kind te laten dopen, spreken de ouders voor de gemeente uit dat ze hun kind christelijk zullen opvoeden.
Dopen bij het Christendom kan ook op een andere manier. Dit heet de volwassen doop. De ouders laten hun kind dan niet dopen, ze laten de kinderen zelf kiezen of ze zich willen laten dopen. Hiermee wachten ze wel tot ze oud genoeg zijn om deze keuze te maken. Voor de doop van een volwassene zijn ook nog godsdienst lessen, deze worden gegeven door de voorganger. Als de dag is dat ze gedoopt worden, worden ze helemaal onder gedompeld in water. Dit is hetzelfde als Jezus die zich liet dopen in de Jordaan (rivier in Israël).
Volwassen worden
Christelijke kinderen horen vanaf hun doop bij de kerk. Ze horen pas echt bij de kerk als hun vormsel doen, of belijdenis. In de katholieke kerk doe je vormsel dit gebeurt op 12 jarige leeftijd. Belijdenis doe je in protestants kerken, dit doe je als je ongeveer 20 jaar oud bent.
Kinderen worden gevormd als zij de doopbeloften begrijpen. Na het vormsel horen ze echt bij de kerk.
Protestantse jongeren doen belijdenis, hiervoor gaan ze naar de catechisatie. Hier leren ze wat het is om belijdenis te doen. Hier wordt veel over het geloof uitgelegd. Het moment van belijdenis doen gebeurt ook voor in de kerk. Hier spreken ze uit:
Ik geloof in één God, de almachtige vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in zijn eniggeboren zoon Jezus Christus.
Hierna horen ook deze mensen er helemaal bij.
Huwelijk
Bij het Christendom gaat het allemaal heel anders dan bij het Jodendom.
Christenen trouwens niet alleen in het stadhuis, maar ze gaan ook naar de kerk. Daar beloven ze dat ze voor elkaar zullen zorgen, elkaar lief te hebben en dat ze elkaar trouw blijven. Maar voor het huwelijk gaat hier nog wat aan vooraf, ze gaan met de voorganger praten. Deze voorganger verteld erover hoe ze bij hun in de kerk over het huwelijk denken. Dit zelfde doet het bruidspaar. Het bruidspaar en de voorganger bereiden de plechtigheid voor met elkaar.
Als de dag van het huwelijk is gaan ze eerst naar het stadhuis en trouwen daar. Als inzegening van hun huwelijk gaan ze daarna naar de kerk. Hier vraagt de voorganger aan de bruid en bruidegom of ze elkaar lief zullen hebben en verzorgen. Dit beloven ze elkaar met het geven van een ja woord. Na het ja woord schuift de bruidegom een ring om de vinger van de bruid, ook de bruid doet dit bij de bruidegom. Op dat moment zijn ze verbonden als man en vrouw. Hierna zegent de voorganger deze 2 mensen in, en krijgen een zegen over hun huwelijk mee.
Sterven
Christenen geloven in de opstanding bij de terugkeer van Christus. De dood is bij het Christendom dus ook niet het einde. Je dood is alleen het einde van het leven op aarde. Daarna leeft de ziel verder bij God. Waar ze geen verdriet en pijn meer kennen. De dood is wel een droevige gebeurtenis.
Binnen het Christendom gaat het nog op vele manieren. Bij de katholieken geeft de priester het sacrament der zieken, dat is het zalven van handen en voeten als teken van vergeving. Hier hebben ze ook een speciale uitvaartdienst voor de overledene. In deze dienst zegt de priester een aantal gebeden. Hij praat over de overledene. De gelovige bidden voor alles wat hij verkeerd heeft gedaan, of God dat wil vergeven. De priester dankt God voor het leven wat de overledene gehad heeft. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat de familieleden en vrienden zelf teksten en gedichten uitzoeken om voor te lezen.
Visie over leven en dood
In het Christendom is het zo dat de dood niet het einde betekent, wij hebben dankzij de Here Jezus, mits we Hem aannemen als onze redder, het eeuwige leven. De dood houd alleen kortweg in dat wij niet meer op deze aarde zullen zijn, en nooit meer op deze aarde zullen komen. We zullen bij God zijn. Verder weten we uit de Bijbel dat de dood zoals wij die nu kennen op een dag opgeheven zal zijn, de dood zal helemaal verdwijnen (openbaringen). Op de dag van het laatste oordeel zal het dodenrijk openbarsten, de doden zullen levend worden en allemaal naar de troon van God gebracht worden. Op die dag worden al deze mensen (dit zijn de mensen die de Here Jezus niet hebben aangenomen) en zij zullen beoordeeld worden op hun daden op de manier waarop die mensen in hun leven andere mensen beoordeelt hebben, ze zullen verantwoording moeten afleggen voor hun daden. Na dit alles zal de aarde, de hemel en alles wat we nu hebben verdwijnen en er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel voor in de plaats komen, het dodenrijk zal niet meer terugkeren. Op dat moment heeft de mens werkelijk het eeuwige leven en is de hele mensheid weer teruggebracht naar haar oorsprong zoals het vroeger was in het paradijs van Eden. Geen pijn, geen dood, geen zonde, geen haat, geen verdriet. God is de wereld langzaam aan het terugdraaien naar het beginpunt.
Leefregels
De Christenen leven volgens de ’10 geboden’. Dit zijn regels, waar Christenen zich aan moeten houden. De zijn door god op stenen geschreven, en in een heilige kist bewaard, die kist heet de Ark. De tien geboden zijn ook overgenomen in de bijbel. Dit zijn ze:
Eetregels
In het christendom mag eigenlijk alles gegeten worden. Vroeger hield men wel op vrijdag visdag. Op die dag werd er geen vlees gegeten. Op feestdagen worden er wel speciale dingen gegeten. Zoals met Pasen worden er paaseieren gegeten. Deze worden eerst gekookt en dan beschilderd. Daarna worden ze verstopt en mogen de kinderen ze gaan zoeken. Met Sinterklaas worden er pepernoten en speculaaspoppen gegeten, maar ook chocolade letters en banketstaaf. Met oud op nieuw worden er oliebollen gebakken.
De katholieken kennen ook een vastenperiode. Dit is tussen carnaval en Pasen in. Carnaval is het feest van de vastenavond gevolgd door Aswoensdag. Dit is dan het begin van de vasten die 40 dagen duurt. Kinderen hebben dan een vastentrommeltje waarin ze al het snoep wat ze krijgen in bewaren. Na de vasten mogen ze dit opeten.
Feestdagen
Pinksteren: •Tijdens Pinksteren herdenken de christenen hoe de apostelen de geest van Jezus ontvingen.
Witte donderdag: •Witte donderdag is de donderdag voor Pasen.
Goede vrijdag: •Goede vrijdag komt de dag na witte donderdag en is de vrijdag voor Pasen. Op goede vrijdag herdenkt men de dood van Jezus toen hij aan het kruis stierf.
Stille zaterdag: •Stille zaterdag is de zaterdag voor Pasen. Dan herdenken de christenen aan Christus toen hij dood lag in zijn graf.
Pasen: •Bij Pasen herdenken de christenen de verrijzenis van Jezus uit zijn graf, op de derde dag na zijn kruisiging.
Palmzondag: •Op Palmzondag herdenken de christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Hemelvaart: •Hemelvaart vieren de christenen 40 dagen nadat Jezus was opgestaan uit zijn graf.
Allerheiligen: •dan bezoeken de meeste mensen op die dag de graven en denken zo aan diegene die gestorven zijn.
Kerstmis: •Kerstmis is het tweede grote feest van de christenen. Dan vieren we de geboorte van Jezus.
Gebedshuizen
De christenen gaan ook naar een soort van gebedshuis alleen noemen zij dat de kerk of tempel. Hier in Nederland noemen de mensen het een kerk. Je kan niet ieder uur van de dag naar de kerk gaan want er zijn verschillende diensten. En er is ook niet 24 uur per dag een priester of dominee aanwezig. Je kan 3 keer per zondag naar de kerk gaan. De dominee houd dan een dienst waarin gezongen, gepreekt, en gebeden wordt. Je hebt verschillende soorten kerken. Je hebt strenge kerken en minder strenge kerken. In de strenge kerken moeten de mensen een hoedje op en een rok aan. Het beleid van de strenge kerken zegt dat er iets tussen het hoofd en de hemel moet zitten, je mag geen direct contact met God. En het beleid zegt ook dat je onderscheid moet maken tussen mannen kleding en vrouwen kleding, daarom moeten vrouwen een rok aan en mannen een broek. In de minder strenge kerken mogen de vrouwen ook een broek aan en hoeven ze geen rokje aan. De minder strenge kerken hebben een soepeler beleid en zijn vlotter in de preken. De strenge kerken worden ook wel de gereformeerde gemeente genoemd en de minder strenge kerken worden hervormde gemeente genoemd. Ook hebben de christelijke kerken een orgel, hiermee worden de liederen begeleid die worden gezongen in de dienst.
Christelijke leren
In het begin van de 20e eeuw werd elke dag op school begonnen met Bijbelkennis of Bijbelse geschiedenis. De kinderen moesten Bijbelverhalen, psalmen, geloofsliederen, de tien geboden, de apostolische geloofsbelijdenis enz. kennen.
Rond 1950 werden op school op de roosters, Bijbelse geschiedenis/Bijbelkennis ingewisseld voor godsdienstige vorming. Ze geven godsdienstige vorming, omdat ze ervan uit gaan dat kinderen niet zoveel basiskennis hadden over het geloof.
Binnen het protestants-chriselijke onderwijs zijn 3 typen scholen. De 1e groep gelooft dat Jezus Christus is gestorven en weer is opgestaan voor de zonde van de mensen. Hierdoor kunnen mensen weer contact met God krijgen. De 2e groep gelooft dat Jezus Christus is gestorven en is opgestaan voor de zonde van de mensen. Hierdoor krijgen de mensen vergeving voor hun zonden. De 3e groep gelooft dat God bestaat. Die God bestaat in heel veel religies. In alle religies zit een deel van de waarheid. In leerboeken(leermethodes) kun je niet meteen merken welke van de 3 scholen het is. Maar sinds het jaar 1998 wordt het wel steeds duidelijker.
Het is nu veel anders op de scholen dan vroeger. Nu kunnen de scholen zelf bepalen hoe ze Bijbelkennis overdragen op de leerlingen. Vroeger was er maar 1 manier die elke school gebruikte.
Geestelijken
Dominee: een dominee is iemand die preekt in de kerk. Het woord dominee is het Latijns: Dominus. Dat betekend heer. Dominee is een aanspreektitel. (Zoals een professor dat is bij een hoogleraar).
ISLAM
Geboorte
Ook bij de Islam wordt het kind beschouwt als een geschenk van God. Een groot gezin betekend voor hun ook een zegen van God. De eerste woorden die de baby te horen krijgt gaan over God: Allah is de enige God, en Mohammed is zijn ware boodschapper. De baby krijg pas na 7 dagen een naam. Ook wordt op de 7de dag het hoofdje van de baby kaalgeschoren. De naam die ze het kind geven is vaak een naam uit de beroemde geschiedenis van de Islam. Ook moslims jongetjes worden besneden, net zo als bij het Jodendom. Dit wordt gedaan door een moslimdokter door middel van een kleine operatie om de voorhuid te verwijderen. Bij moslims is de tijd wanneer dit gebeurt heel verschillend het kan vlak na de geboorte maar ook jaren later.
Volwassen worden
Kinderen in de puberteit zijn helemaal lid van de oemma. Dit is de moslimgemeenschap. Kinderen die lichamelijk volwassen zijn, houden zich aan de regels van de islam. Ze zijn nu ook verplicht om de regels op te volgen van de Islam. Ze leren deze regels thuis, op school en in de moskee. Moslimmeisjes dragen vaak een hoofddoek. Dat vraagt het geloof van hen, als ze in de puberteit zijn.
De 5 belangrijkste zijn:
1. De shahada (geloofsbelijdenis). Uitspreken dat er één God is en dat Mohammed zijn boodschapper is.
2. Salaat (bidden). Moslims behoren vijfmaal per dag te bidden.
3. Zakaat (liefdadigheid). Moslims zijn verplicht een deel van hun geld af te staan aan mensen die dat nodig hebben.
4. Saum (vasten). In de maand die ramadan heet vasten moslims zolang het licht is. Zij eten en drinken overdag niet.
5. Hadj (bedevaart). Eens in je leven bezoek je Mekka. Daar staat de Ka'ba, het eerste gebedshuis op aarde.
Huwelijk
Het huwelijk bij de Islam heet: nikah. Bij de Islam heeft het huwelijk ook een wat andere betekenis dan bij het Jodendom en het Christendom. Hier betekend het huwelijk een verbintenis tussen 2 families. De ouders helpen dan ook vaak mee met wie ze moeten trouwen. Maar ze dwingen hun kinderen hierbij niet. Moslims trouwens vaak voordat ze verliefd worden op iemand. Dit wordt sterker wanneer ze getrouwd zijn denken zij.
Het huwelijk bij de Islam is niet zo uitgebreid als bij het Jodendom en het Christen dom. Ze geven hier een lezing uit de Koran en bidden. Dit kan gebeuren door hun voorganger, die heet de imam. Maar dit mag ook gedaan worden door twee volwassen mannelijke getuigen. Ze houden wel een groot feest met mooie kleren, sieraden en geven prachtige cadeaus. Ze gaan ook lekker eten met z’n allen. In sommige landen wordt de bruid in een optocht van haar ouderlijk huis naar het huis van de bruidegom gevoerd.
Sterven
Als een moslim op het punt staat om te sterven, wordt de geloofsbelijdenis ingefluisterd. Het begraven doen ze binnen 24 uur, dit gebeurt omdat ze willen dat de ziel van de overledene persoon zo snel mogelijk weer terug keert naar waar hij vandaan komt.
De dode wordt hiervoor nog eerst 3x gewassen door de familie. Dit doen ze omdat ze willen dat de overledene zuiver en rein bij God (Allah) komt. Na het wassen wordt het lichaam in een doek gewikkeld, deze wordt boven en onder vast gebonden. Bij de dood is iedereen gelijk, dus geen onderscheid tussen rijke en arme mensen. Op de begraafplaats wordt de doek losgemaakt. Ze worden op de rechterzijde gelegd met het gezicht richting Mekka.
Visie over leven en dood
De dood is in de Islam geen eindpunt. Alles is in de handen van God: zowel de tijd, de plaats als de manier waarop iemand sterft. Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht. Dan komt het grote oordeel dat de beloning of straf van het lichaam en de ziel zal bepalen. Iedereen zal krijgen wat hij of zij verdient, naargelang van de handelingen die hier op aarde verricht werden.
Het kan pijn of angst zijn of een voorsmaak van het eeuwige leven. Op een dag zal de aarde vergaan en die eindtijd noemt men in de Islam de "Dag des Oordeels".
Op die dag zullen de zielen terugkeren naar het lichaam in het graf. En op die dag zal Allah elk van ons verhoren en beslissen wie Hij naar de hemel of de hel zal zenden.
Dus de dood heeft voor de moslims veel te betekenen: ze is dan eigenlijk het begin van een nieuw leven.
Islam Leefregels
Deze komen in het algemeen sterk overeen met die van het Jodendom en het Christendom.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorschriften waar de Islamiet zich aan te houden heeft:
- het reciteren van de geloofsbelijdenis ('Er is een God en Mohammed is zijn profeet')
- het dagelijkse rituele gebed (de salât, op vrijdag in de moskee)
- het geven van een verplichte bijdrage voor de armen (de Zakat)
- de deelnemen aan de ramadan (gedurende één maand, van zonsopgang tot zonsondergang)
- het op bedevaart gaan naar Mekka
De islamitische wet zoals deze in een aantal landen geldt, is gebaseerd op de Koran en wijkt aanzienlijk af van het westerse rechtenstelsel.
Eetregels
De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie verschillende groepen:
• • Halal – toegestaan voedsel
• • Makruh – voedsel dat gegeten mag worden hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd
• • Haram – verboden voedsel
Moslims mogen de volgende voedingsmiddelen niet eten:
• • varkensvlees
• • vlees van vleesetende dieren
• • bloed, in welke vorm dan ook
• • producten zoals gelei, waarin gelatine zit, omdat dat gemaakt is van de hoorns en hoeven van dieren die mogelijk niet halal zijn.
• • bepaalde soorten kaas, omdat er dierlijke producten in zijn verwerkt
• • alles wat tot verslaving kan leiden, is ook verboden. Dit omvat onder meer schadelijke stoffen, zoals drugs en alcohol.
Feestdagen
Nieuwjaar: •Hiermee begon de Islamitische jaartelling. Het was de vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina.
Geboortedag van Mohammed: •Hij werd in 570 geboren en dat wordt elk jaar gevierd.
De nacht van vergeving
Iedereen probeert elkaar te vergeven. Het begint vlak voor de ramadan.
Ramadan: •In deze maand wordt er gevast. Gedurende een maand mag ertussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten en gedronken worden.
De nacht van de macht: •Dit is de nacht dat Allah voor het eerst een boodschap aan Mohammed gaf.
Suikerfeest: •Armen krijgen wat geld en eten en de kinderen krijgen cadeaus. Ze mogen het snoep opeten dat ze tijdens de vastenmaand hebben opgespaard.
Hadj, de pelgrimreis: •De moslims gaan op bedevaarttocht naar Mekka en vieren daar feest. Alle Moslims moeten volgens de Koran minimaal één keer in Mekka gaan, voor de bedevaarttocht, tenzij ze dit zich niet kunnen veroorloven.
Eid al-Adha: •Dit feest wordt gevierd als een Moslim zijn reis naar Mekka voltooid heeft. Het de dag nadat hij de reis voltooid heeft gevierd.
Het offerfeest: •Bij dit feest worden schapen, maar ook kamelen geslacht. Iedereen zou zijn eigen dier moeten slachten en offeren. Bij dit feest wordt aan de pelgrims in Mekka gedacht (die de bedevaart doen).
Gebedshuizen
De islam hebben ook een soort van gebedshuis, zij noemen dat een moskee. Het huis van Mohammed in Medina werd als de eerste moskee beschouwt. In de moskeeën staat het gebed centraal. De meeste mensen vinden een moskee daarom een sober gebouw, maar als je op de architectuur gaat letten is het een heel indrukwekkend gebouw. Bij de moskee staan een of meer lange, smalle torens: de minaretten. Vanaf een minaret roept de muezzin (ook wel muaddhin) vijf keer per dag op tot het gebed: de salat of salah, en herhaalt hierbij de shahadah. Deze oproep wordt azan (ook wel adzan, athan) genoemd. Als de mensen in de moskee gaan bidden, bidden ze met het hoofd richting Mekka. Mekka is voor de islamitische mensen een hele belangrijke stad.
Op vrijdag is het voor de mannen verplicht om naar de moskee te gaan voor het middaggebed. In de moskee hebben mannen en vrouwen verschillende gebieden. Dit moet, zo hebben de mannen en vrouwen geen afleiding en kunnen ze zich volledig op de dienst en het geloof richten. In de moskeeën speelt het getal 5 een grote rol. Vanwege de 5 zuilen van de islam. De Turkse moskeeën staan vaak
Leren
Mensen in Nederland die islamitisch zijn sturen hun kinderen liever naar een islamitische school dan naar een andere school. Zo kunnen kinderen ook leren over hun eigen geloof op school. Op school gaan de godsdienstlessen vooral over het islam zelf. Verder hebben ze geen extra schoolvakken. Alleen met muzieklessen leren de kinderen liederen waarmee ze Allah kunnen prijzen.
Er mogen op islamitische scholen ook mensen met een ander geloof worden toegelaten, maar wel op voorwaarde dat ze ook Allah prijzen op school en niet tegenstrijdig gaan doen tegenover andere leerlingen over hun eigen geloof.
De meisjes op de scholen moeten ook hoofddoeken dragen. Als je een ander geloof hebt dan de islam en dan toch op die school zitten moeten ook gewoon een hoofddoek dragen, anders worden ze niet toegelaten op de school. De kinderen moeten ook gescheiden van elkaar spelen. En op strenge scholen krijgen jongens en meisjes zelf gescheiden les van elkaar.
Geestelijken
Ayatollah: Meestal moeten Ayatollah’s les geven op religieuze scholen.
Imam: Voorganger van het gebed. (vertelt het gebed)
Molla: Een Molla is iemand die de Koran heel goed heeft bestudeerd. Mensen vinden das Molla’s expert zijn op het islamitische geloof.
CONCLUSIE
Geboorte
Jodendom en de Islam laten allebei de jongetjes besnijden.
Dit gebeurt bij het Christendom niet.
Volwassen worden
Bij het Jodendom doe je op je 12/13e bar/bat Mitswa.
Bij het Christendom doe je op ongeveer 20 jarige leeftijd Belijdenis bij de Protestanten, bij de Katholieken doe je op 12 jarige leeftijd vormsel.
Bij de Islam doe je niets van bar/bat Mitswa, geloofsbelijdenis of vormsel maar daar heb je als je in de puberteit komt oemma, dit betekend dat je helemaal bij de moslimgemeenschap hoort en dan moet je je aan de regels houden waar de volwassenen zich ook aan moeten houden.
Huwelijk
Bij het Jodendom bestaat het huwelijk uit 2 delen, de verloving en het trouwens zelf.
Bij het Christendom kan dit ook, maar daar is de verloving geen gewoonte, het kan.
Bij de Islam is de betekenis van het huwelijk anders, daar worden 2 families verbonden, bij het Christendom en het Jodendom is het dat 2 mensen met elkaar worden verbonden.
Sterven
Bij het Jodendom wordt de overledene net voor dat hij overlijdt de sjeimes gebeden voorgelezen. Dit is de geloofsbelijdenis.
Bij de Katholieken uit het Christendom geeft de Priester het sacrament der zieken mee. Ook hebben zij een speciale uitvaartdienst.
Bij de Islam wordt de geloofsbelijdenis ingefluisterd net voor dat hij overlijdt. Het begraven van de persoon gebeurt binnen 24 uur. Dit is omdat ze willen dat de ziel zo snel mogelijk weer naar de plaat van herkomst terug gaat.
Visie over leven en dood
Overeenkomst
Alle geloven denken dat er iets na deze wereld is. Ze denken dat God of Allah over hen gaat beslissen of ze in de hemel mogen komen of dat ze naar de hel gaan.
Verschil
Bij de islam gaan de zielen, als mensen dood gaan, naar een tussenwereld. Daar krijgen ze te horen of ze beloond of gestraft worden.
Leefregels
Overeenkomsten
Deze zijn eigenlijk heel verschillend. Maar toch willen ze beide één doel bereiken: zorgen dat de volgelingen als goede mensen leven, en wat voor een ander over hebben. Ook de god van beide religies dat ze in hem geloven, en hem aanbidden.
Verschillen
De leefregels zijn heel verschillend. Bij de Islam staat in de leefregels wat je allemaal moet dóen, zoals gebeden en de bedevaart naar Mekka. Maar bij de Christenen en Joden wordt vooral beschreven wat je niet moet doen en regels waar je je aan moet houden. Er staat niet echt iets in wat je moet dóen.
Leren
Bij het jodendom wordt voorzichtig omgegaan met bepaalde vakken dat heb je bij de islam en het christendom niet. Verder heb je bij de islam en het christendom niet zoveel verschil in het leren alleen bij de islam worden lofzangen gezongen voor Allah en bij het christendom voor God. Bij het christendom wordt ook heel veel aandacht geschonken aan Bijbelse geschiedenis dat heb je bij de andere geloven wat minder.
Feest
Elk geloof heeft verschillende feesten en de 1 meer als de ander. Zo hebben de joden de meeste feesten. Daarna het christendom en als laatste de islam. De feestdagen zijn over het algemeen wel hetzelfde, wat gevierd wordt. Alleen ieder geloof viert het op een Andere manier. En de betekenis van de feestdagen is bij ieder geloof weer iets anders.
Gebedshuizen
De joden, islamieten en de christenen hebben allemaal een soort van gebedshuis om naar toe te gaan. Het verschil is alleen de diensten die ze in de gebedshuizen houden, en het beleid van de gebedshuizen is anders. Zo hebben ze bij de een strengere regels dan bij de ander.
Geestelijken
Elke godsdienst heeft één persoon die het belangrijkst is, maar bij de islam heb je heel veel mensen die belangrijk zijn bij het leiden van de kerk.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

".

".

Het allerlaatste stukje is apert onjuist: in de 3 vergeleken godsdiensten heeft alleen de katholieke afdeling van de christenen een soort opperhoofd!

13 jaar geleden

E.

E.

Erg goed gedaan! Erg knap en ik heb hier iets aan=)

12 jaar geleden

C.

C.

Ik zou wel nog even kijken naar de -dt fouten. Het is niet 'dit gebeurd' maar ; dit gebeurt', niet 'de voorganger verteld' maar 'de voorganger vertelt'. Schaam je.

8 jaar geleden

A.

A.

Hoezo schaam je misschien heeft diegene wel dyslexie of iets anders en als het niet zo is maak iedereen wel eens van dit soort fouten

4 jaar geleden

S.

S.

eecchhhhtt zzooooooo goeddd ik moest m'n werkstu doen over het jodendom (gadver!! maar oke het moest wel) en je hebt me echt gered degene die dit heeft geschreven ik kon nergens iets vinden over de rituelen maar hebbe jullie iedeeen over waar ik andwoorden kan vinden over een hoofdstuk waar wordt naar gestreet (wat is het doen van het jodendom??)

6 jaar geleden

T.

T.

Interessant werkstuk hoor. Wat ik wel wil toevoegen is dat het Christelijk geloof iets anders in het werk gaat.
Wij erkennen dat het geloof een geschenk van God is. Geen enkel mens heeft de kracht om zelf God te zoeken vanwege de zondige aard van de mens. God zoekt ons en niet andersom. In ons geloof gaat het om de erkenning van Jezus Christus als onze Verlosser Die voor onze zonden is gestorven. Door het volgen van de Tien Geboden worden onze zonden geopenbaard waarbij we door berouw steeds terug mogen keren naar Jezus Christus. Wij geloven dat de mens niet zelf in staat is tot goede werken. Indien wij iets goeds doen dan komt dit door de Heilige Geest die in ons werkt en dus niet door onszelf. Wij zien ons lichaam als zondig echter met onze geest mogen wij Christus aannemen. Wij zijn dus vleselijk (geen typefout) verkocht onder de zonden.
Overigens heeft Jezus ons twee geboden gegeven: Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Deze twee geboden vervullen echter wel de volledige Tien Geboden omdat alles is gebaseerd op liefde. Liefde kunnen we dan weer enkel tonen door de Heilige Geest en niet door ons zelf.
Tot slot geloven wij in de Heilige Drie-Eenheid waarbij we geloven in één God als Heilige Vader, als Heilige Zoon en als Heilige Geest.

5 jaar geleden

L.

L.

heel goed

5 jaar geleden

S.

S.

leukkkk

5 jaar geleden

H.

H.

Het christendom heb je wel goed gedaan alleen sommige dingen kloppen niet of heb je omgedraaid want hervormd is juist heel streng en de gereformeerde gemeente is juist helemaal niet streng, en dan zaten er nog een paar foutjes in mr voor de rest was die wel gwn goed

5 jaar geleden