Jodendom

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 1200 woorden
  • 9 juli 2006
  • 261 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.3
  • 261 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Inhoud;
1. Hoe is het Jodendom ontstaan?
2. Heilige Geschriften van het Jodendom.
3. Belangrijke personen van het Jodendom.
4. Het Geloof van het Jodendom.
5. Bronnen.

1. Hoe is het Jodendom ontstaan?
Ontstaan in het nabije-oosten, op een woelig trefpunt van culturen. De eerste aartsvader, Abraham, kwam uit Ur (het huidige Iran). Een deel van de stammen verbleef lange tijd in Egypte. Rond 1300 v.Chr. volgde onder het leiderschap van Mozes de terugtocht naar Palestina. De Israëlieten werden ter plaatse steeds machtiger, getuige de instelling van het koningschap onder Saul. David en Salomon waren zijn opvolgers. Het rijk splitse zich later in een noordelijk deel (Israel) en een zuidelijk deel (Juda).
In 722 v.Chr. wordt Israel bezet door de Assyriers en in 586 v.Chr. valt Juda voor de Babyloniërs. De tempel bestaat niet meer. Een dramatische maar betekenisvolle tijd breekt aan, de Babylonische gevangenschap, waarin het volk geestelijk op de been wordt gehouden door de profeten (Jesaja).

Na de Babyloniërs komen de Perzen. De joden keren (gedeeltelijk) terug naar Palestina en de tempel wordt herbouwd. Na de Grieken komen de Romeinen als nieuwe overheersers. Jeruzalem wordt in 70 na Chr. Belegert en de tempel verwoest. De joden raken verspreid over het Romeinse rijk (de diaspora) waar ,in later tijden, nieuwe verbanningen (Spanje, Potugal) en progroms (Midden- en Oost Europa) voor diepe treurnis zorgen. De synagoge wordt voortaan de plaats van samenkomst en beleving van de godsdienst.
De holocaust betekent een nieuwe slag voor het jodendom. Een geheel nieuwe situatie ontstond met de stichting van de staat Israël in 1948. Voor het eerst sinds 19 eeuwen hebben de joden hiermee weer een eigen huis.

2. Heilige Geschriften van het Jodendom.
De Heilge Geschriften van het Jodendom zijn de Tenach(ofwel Tora)en de Talmoed.
En vooral de Orthodoxe Joden houden zich sterk aan de wetten die in de geschriften staan.
De Conservatie Joden gaan er ietsjes vrijer mee om.
En de Liberale Joden gaan er nog vrijer mee om, zij willen hun geloof een meer eigentijds gezicht geven.
De heilige geschriften hebben een grote waardefactor in het jodendom, daarom dat de joden ook wel het volk van het boek worden genoemd.
Ze baseren heel hun leven op de bijbel, daarom bieden ze eerbied voor de tora, waarin God zich openbaart.
En blijkbaar is tora en homoniem, het betekent zowel leer als instructie of wet.

De tora omvat de eerste vijf bijbelboeken, met zowel de geschiedenis als de 613 geboden, jawel 613, snappen jullie waarom de joden het volk van het boek worden genoemd.
Maar goed, ik denk niet dat ze die allemaal uit hun hoofd kennen, maar zeker de tien geboden wel. Die kennen wij ook van onze godsdienst, het Christendom, in de twee stenen tafelen gegrift, op de Sinaiberg.
De Talmoed is naast de Tenach het tweede belangrijkste boek van de joden.
Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt.
Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de Wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreid samenstelsel van alle mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld. De Talmoed wordt vanwege zijn omvang meestal als een serie boeken uitgegeven zoals gebeurt met bijvoorbeeld een encyclopedie.
De Talmoed wordt gevormd door:

1 de Mishna; dit zijn de commentaren op de Tenach, de wet van Mozes, schriftelijk vastgelegd rond 200 van de gangbare jaartelling.
2 de Gemara; dit zijn de commentaren op de Mishna.

3. Belangrijke personen van het Jodendom.
Vrijwel alle personen die een centrale rol spelen in het jodendom zijn of waren Joods.
De joodse religie ontwikkelde zich voordat het christendom en Jezus bestonden, in een omgeving, waarin de mensen in de ogen van het jodendom afgoden dienden.
De Jood Jezus komt helemaal niet voor in de zeer gedetailleerde joodse boeken die zijn tijdperk behandelen. Deze situatie verschilt aanzienlijk van het christendom, dat in een Joodse Messias en de Joodse profeten gelooft. Dit heeft tot gevolg dat de joodse visies op het christendom heel anders zijn dan de christelijke visies op het jodendom.
Later in de Bijbel komen de Aartsvaders in beeld.
De eerste was Abraham die door God werd geroepen om naar een ver land te verhuizen.
Dit land werd Kanaan genoemd en is het huidige Palestina.
Voor de Joden is dit een belangrijke geschiedenis want uit Abraham zou het volk van de Joden voortkomen.
Abraham kreeg een land beloofd door God waar het volk van de Joden zou gaan wonen.
Dit land zou in de geschiedenis steeds weer voorkomen als \'het beloofde land\'.

4. Het Geloof van het Jodendom
Het joodse volk heeft slechts een God.
Omdat God goed is, moeten mensen dat ook zijn, vinden de joden. Het is een opdracht van iedereen om God en mensen lief te hebben.
Maar de mens kreeg van God de vrijheid om te kiezen. Volgens het joodse geloof bestaat er een speciale band tussen God en het Joodse volk.
God koos de Joden uit om Zijn wetten aan de wereld bekend te maken. Daarom zien de joden zich als het uitverkoren volk.
Dit betekent niet dat de andere volken minder zijn. Maar dat ze een bijzondere taak hebben om de wereld over God en Zijn wetten te vertellen.
Wie is er een Jood? Het antwoord is eenvoudig.
Een Jood is iemand die een Joodse moeder heeft of ervoor gekozen heeft Joods te worden.
Het Joodse volk is al 4000 jaar oud.
Toen leefde Abraham in het Midden-Oosten.
De mensen geloofden toen nog in verschillende goden.
Maar Abraham zag het leven als een geheel, waarin alles en iedereen verbonden was en hij geloofde dat er maar een God was.
God sprak tegen Abraham en vertelde hem met zijn gezin naar een andere plaats te verhuizen en een nieuw leven te beginnen, met nieuwe denkbeelden.
De Hebreeërs werden zijn volk, en het Hebreeuws dat zij spraken is nog steeds de belangrijkste taal in de Joodse godsdienst.
Ongeveer 3200 jaar geleden waren heel veel mensen uit Israël als slaaf in Egypte maar ze wisten niet hoe ze daar weg moesten komen. Er gebeurde een aantal rare dingen en ze werden bevrijdt. Mozes leidden hen toen naar het beloofde land, Israël. Onderweg gaf God aan Mozes de Thora.
Dit is het boek waarnaar het Joodse volk leeft.
Rond het jaar 1000 voor Christus besloot het volk dat Jeruzalem op de berg Sion hun hoofdstad was.
Ze bouwde daar een prachtige tempel waar priesters offers brachten aan God.
Deze tempel werd verwoest en de Joden moesten ook weg uit Israël. Tegenwoordig wonen over heel de wereld Joden.
In 1948 werd de staat Israël gesticht.
Sindsdien zijn er honderdduizenden joden naar Israël geëmigreerd.

5. Bronnen.
Het meest heb ik Internet gebruikt hier de Sites;
- www.thinkquest.nl/
- www.israelinfo.nl/feesten
- www.home.hccnet.nl
- www.firststep.be/joodse.htm
- www.student.kuleuve
- www.home.hccnet.nl/am.siebers/reli-joden.htm
- www.joodsbegrafeniswezen.nl
- www.student.kuveulen.ac.be/~m9919504/leerjodendom.htm
- www.solmortel.nl/joden.html
- www.kinderpleinen.nl/godsdiensten.html
- www.sleuteltotinzicht.nl/index.htm

En deze boeken;
- Wereldreligies
- jodendom voor beginners

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

N.

N.

in welke land is odendom ontstaan

8 jaar geleden