Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Jodendom

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas havo | 482 woorden
  • 15 juni 2005
  • 24 keer beoordeeld
  • Cijfer 6
  • 24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Wat is het jodendom?
Het jodendom is de oudste godsdienst. Binnen het jodendom bestaan drie richtingen: het orthodoxe, liberale en de niet-gelovige joden. De orthodoxe joden houden zich strikt aan de joodse wetten en voorschriften, die staan geschreven in de Thora (zie volgende kopje). De liberale joden gaan wat soepeler om met deze regels en willen wat vrijer zijn. De niet-gelovige joden houden zich helemaal niet aan deze regels en willen met deze godsdienst niks te maken hebben.
De joden geloven ook in een God (in het Hebreeuws: Jahweh, JHWH, "Ik ben die er zijn zal") zij beschouwen Hem als de schepper van alles.

De Thora

De Thora is de bijbel voor de joden. Hier staan regels in, waar de joden zich aan moeten houden, bijvoorbeeld het eten moet "kosher" bereid zijn: dat wil zeggen het voedsel moet dan geschikt zijn en rein bereid worden volgens de bijbelse en rabbinale spijswetten.
De Thora omvat de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De kern van deze vijf boeken vormen de tien geboden gegeven door Mozes.
De Thora bepaalt de kenmerkende levenswijze van de joden. Alle joodse tradities en godsdienstige gebruiken zijn aan de Thora ontleend zoals de besnijdenis, BarMitswa en de joodse feestdagen.
Besnijdenis
Als een pasgeboren jongen de leeftijd van 8 dagen gereikt wordt hij besneden. Daarbij wordt de voorhuid van de penis verwijderd. Deze ongevaarlijke ingreep wordt door een arts of een besnijder uitgevoerd.
De Bat en Bar Mitswa

De Bar Mitswa is voor jongens. Op zijn dertiende verjaardag gaat hij naar de synagoge om een zegenspreuk uit de Thora uit te spreken. Vervolgens ontvangt hij de gebedsriemen met daarin heilige teksten uit de Thora en maakt deze om zijn linkerarm en om op het voorhoofd vast. Daarna wordt hij opgenomen in de joodse geloofsgemeenschap en is hij een man. Dit geldt ook voor de meisjes alleen heet dit dan een Bat Mitswa.
De joodse feesten
De drie populairste feesten (pessach, Sjavoeot en Soekkot) staan bekend als "pelgrims-" of "voet-" feesten. De reden hiervan is dat ze vernoemd zijn naar de pelgrims die vroeger te voet naar de tempel reisden, om daar de viering van deze feesten bij te wonen. De Pelgrims feesten staan alle drie in het teken van de aanwezigheid van God. De feesten zijn heel uniek: bij allemaal is er vlees en drank en de vrouwen krijgen nieuwe kleren.

De belangrijkste feesten zijn:
Ø Pessach (paasfeest)
- Historische betekenis: het vrijlaten van de Israëlische slaven uit Egypte.
- Agrarische betekenis: feest van hernieuwing van de eerste graanoogst.
Ø Sjavoet (Pinksteren)
- Historische betekenis: de dag waarop God op de berg Sinaï de tien geboden gaf als verbond met Israël.
- Agrarische betekenis: de late graanoogst (tarwe) en de eerste fruitoogst.
Ø Soekkot (loofhutten)
- Historische betekenis: God beschermde de Israëlieten in de woestijn omdat ze in eenvoudige hutten woonden.
- Agrarische betekenis: laatste oogstfeest van het jaar.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

pesach is met een s

15 jaar geleden