Islam

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 2722 woorden
  • 1 maart 2002
  • 131 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
131 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Mohammed

Rond 570 werd in Mekka een man geboren, die veel invloed zou hebben op de geschiedenis. Het was Mohammed, die leefde tot 632. Zijn moeder heette Amina en zijn vader Abdoellah. Abdoellah had tien broers, maar hij was de edelste. Mohammed werd al vroeg wees, zijn vader Abdoellah overleed voor zijn geboorte en zijn moeder Amina overleed toen hij zes was. Hij werd door zijn grootvader opgevoed en toen zijn grootvader overleed, ging zijn oom voor hem zorgen. Hij groeide op als een goedhartig, eerlijk en een verstandig persoon. Om de kost te verdienen ging hij werken als kameeldrijver en trok hij met kooplieden door Arabië en ook daarbuiten, naar Syrië. Voor de veiligheid gingen de kooplieden samen op stap, ze reisden in een stoet met de kameel als het belangrijkste lastdier. Mohammed had het geluk dat hij met de weduwe van een rijke koopman trouwde. Na zijn huwelijk hoefde hij niet zo hard te werken en had zo te tijd om over het geloof na te denken. Tijdens de lange tochten door de woestijn had Mohammed vaak zitten piekeren over het ware geloof. Hij had ook gesproken met Joden en Christenen die in Arabië en Syrië woonden, dat had indruk op hem gemaakt. De meesten landgenoten van Mohammed waren geen Jood of Christen, maar geloofden dat verschillende natuurverschijnselen zoals sterren, goden waren. Mohammed had andere gedachten. Volgens de Koran, het heilige boek van de Moslims, kreeg Mohammed in een nacht bezoek van een engel. De engel zei: “Mohammed, jij bent de profeet van Allah. Verkondig! Wat moet ik verkondigen? Vroeg Mohammed. Predik Allah, de Almachtige, die de wereld heeft gemaakt, zei de engel. Toen wist Mohammed het zeker, hij had de opdracht het volgens hem “Het ware geloof” in één geloof onder de mensen te brengen. Op dat moment had Mohammed het gevoel dat Allah hem opriep om profeet te worden. En Mohammed ging in op dit verzoek. Hij zei tegen de mensen dat ze eerlijk moesten zijn. De mensen vonden het goed wat Mohammed deed en zijn aanhang werd steeds groter. In de geboortestad van Mohammed, Mekka, waren mensen met verschillende godsdiensten. In Mekka waren namelijk veel mensen die heen en weer reisden. Soms bleven die mensen lang en soms was het ook van korte duur. Die nomaden veranderden natuurlijk niet van godsdienst. Er waren dus veel verschillende godsdiensten. Mohammed was hier niet blij mee. Er was volgens hem maar één god. Mohammed wilde dat in Mekka alleen Allah werd vereerd. Daarvoor gebruikte hij zelfs geweld. Uiteindelijk werd Mekka veroverd. In Mekka kwamen allemaal Moslims te wonen. Mekka werd zelfs het centrum van de Islam. Later, in 632 overleed Mohammed.

Wat is de rol van de vrouw in de Islam?

De koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen, maar dat ze andere dingen moeten doen. Ze hebben dus dezelfde rechten maar andere plichten. Op godsdienstig gebied hebben vrouwen wel dezelfde verplichtingen als mannen. Het enige verschil is dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven, zodat ze bij hun gezin kunnen blijven. Vrouwen hebben net als mannen recht op bezittingen en opleiding. Alleen zijn niet alle moslimmannen het daarmee eens. Werken is in de eerste plaats voor mannen bedoeld. Ook als het om bepaalde zaken gaat, is de man het belangrijkst. Vrouwen moeten vooral het huis en de familie goed verzorgen. Dat is hun belangrijkste taak. Moslimvrouwen mogen wel buitenshuis werken als ze hun plichten thuis maar goed blijven vervullen. Het liefst werken ze dan als verpleegster of onderwijzeres. Vrouwen die in een dorp wonen gaan vaak op het land werken, zo kunnen ze dicht bij huis blijven en dan hoeven ze niet met vreemden te werken. Volgens de koran zijn mannen en vrouwen verplicht zich bescheiden en fatsoenlijk te gedragen.Wat is de van de vrouw in de Islam?

De plichten van de vrouw in de Islam. De vrouw heeft een aantal plichten binnen de islam, deze zijn: - Ze moet 5x per dag bidden en minstens 1 keer op bedevaart zijn geweest in haar leven, ze moet deze plicht zo goed als mogelijk uitvoeren. - De vrouw is onderdanig aan de man, ze moet hem dus gehoorzamen en ze moet zwijgen voor een man. - In een streng gelovig land moet ze een sluier dragen en soms moet ze zelfs van top tot teen ingepakt zijn. - Ze moet trouw zijn aan haar man. - Ze moet haar kinderen borstvoeding geven, voor zoveel dat mogelijk is. - Ze moet het huishouden organiseren. - Ze moet respect hebben voor de vader, de moeder en de naaste familieleden van de man zolang dat binnen de perken blijft.

De rechten van de vrouw in de Islam. De vrouw heeft niet alleen maar plichten, ze heeft ook rechten. Deze zijn: - ze heeft recht op voeding, kleding, medische zorg en huisvesting. Haar man moet daar voor zorgen. - ze heeft recht op rechtvaardigheid en op gelijkheid in geval van polygamie. Polygamie is een huwelijk van 1 man met meerder vrouwen. - ze heeft het recht om haar ouders te bezoeken en hen te ontvangen als ze dat maar niet gaat overdrijven. - ze heeft de volledige vrijheid om haar bezittingen te beheren zonder enige controle van haar echtgenoot, aangezien deze geen enkele zeggenschap heeft over de bezittingen van zijn vrouw.

De Koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen, maar dat ze andere dingen moeten. Ze hebben dus dezelfde rechten maar andere plichten. De rol van de vrouw kun je alleen niet zo goed bepalen omdat, dat per land verschild, en soms zelf per per regio. Op godsdienstig gebied hebben vrouwen wel dezelfde verplichtingen als mannen. Het enige verschil is dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven, zodat ze bij hun gezin kunnen blijven. Vrouwen hebben net als mannen recht op bezittingen en opleiding. Alleen zijn niet alle moslimmannen het daarmee eens. Werken is in de eerste plaats voor mannen voorbestemd. Ook als het om openbare zaken gaat, is de man het belangrijkst. Vrouwen mogen voor dat ze trouwen geen sex hebben. Zodra de vrouw getrouwd is, heeft ze een nieuwe rol, zorgen voor het huis en de kinderen (als die er zijn). Vrouwen moeten vooral het huis en de familie goed verzorgen. Dat is hun belangrijkste taak. Moslimvrouwen mogen wel buitenshuis werken als ze hun plichten thuis maar goed blijven vervullen. Het liefst werken ze dan als verpleegster of onderwijzeres. Vrouwen die in een dorp wonen gaan dan vaak op het land werken, zo kunnen ze dicht bij huis blijven en dan hoeven ze niet met vreemden te werken. Volgens de koran zijn mannen en vrouwen verplicht zich bescheiden en fatsoenlijk te gedragen in de Islam.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Het kledingsvoorschrift in de Islam
Het is belangrijk dat mannen altijd van hun navel tot de knieën bedekt zijn, ook als ze gaan zwemmen of als ze zich douchen. Ze mogen geen zuivere zijde of goud dragen. Ook kleding die aan andere godsdiensten doet denken is verboden. Vrouwen moeten het hele lichaam bedekken behalve de handen en het gezicht, die mogen gezien worden. De jurken die ze dragen moeten wijd zijn zodat ze de vormen van het lichaam niet laten zien en de stof mag niet doorzichtig zijn. Wanneer vrouwen alleen met hun naaste familieleden zijn hoeven ze zich niet zo streng aan de regels te houden. De meeste islamitische landen hebben verschillende soorten van de sluier die in mindere of in meerdere mate het lichaam bedekken. De bekendste is de chador ,de lange zwarte doek waarmee Iraanse vrouwen zich bedekken. Afrikaanse landen hebben dan weer hun eigen fel gekleurde hoofddoeken. Die jurken, ook wel burqa’s genoemd kosten zo’n 3 tot 5 maandsalarissen en dit heeft tot het gevolg dat vrouwen soms één burqa delen met de hele buurt en dat sommige vrouwen het huis nooit kunnen verlaten door gebrek aan geld. In islamitische kringen is men het niet eens over het al dan niet verplicht zijn van de sluier. Sommigen zeggen dat het alleen verplicht is voor de vrouwelijke afstammelingen van Mohammed. Ander zeggen dan weer dat het een algemene plicht is voor alle islamitische vrouwen. Over de leeftijd waarop men een sluier moet dragen is onduidelijk. In sommige families dragen meisjes al op jonge leeftijd een sluier en in andere families wordt het meisje pas verplicht gesluierd rond te lopen als ze seksueel rijp is. In weer andere families laat men de beslissing aan de vrouw zelf over. Het is niet ongewoon dat binnen een familie de grootmoeder een lange sluier draagt, de moeder een hoofddoekje en dat de dochter ongesluierd rondloopt. Het al dan niet dragen van een sluier hangt ook af van de omstandigheden in een land. In Iran bijvoorbeeld worden vrouwen opgepakt en gestraft als ze te veel van hun haar laten zien. In het Westen staat de sluier vaak als synoniem voor de onderdrukking van de vrouw. Niet alle vrouwen in de moslimwereld leven onder dezelfde omstandigheden. De ene leeft in een modern gebied, de ander niet.. Sommige landen zijn sterk door het Westen beïnvloed. In die landen kunnen vrouwen gemakkelijk een opleiding volgen. Ze zorgen er dan voor dat ze minder kinderen krijgen en dus meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. In Syrië en Irak bijvoorbeeld vindt men het juist goed dat vrouwen proberen een baan te vinden of in de politiek gaan. In Saoedi-Arabië mag een vrouw zelfs geen auto besturen. In veel moslimlanden mogen vrouwen niet in gezelschap zijn van andere mannen, tenzij familieleden. Ze moeten in afzondering leven.

De redenen van de kledingsvoorschriften

· De kledingsvoorschriften dienen voor bescherming tegen de zon. · De kledingsvoorschriften dienen voor bescherming tegen het andere geslacht, die misschien anders seksueel geprikkeld werd. · De kledingsvoorschriften dienen voor het afschermen van de schaamstreek. (schaamstreek bij vrouwen = het hele lichaam behalve de handen en het gezicht.

Het ontstaan van de kledingvoorschriften

· De moslimvrouwen mochten zich natuurlijk nooit in een bikini vertonen. De kleding die de moslimvrouwen dragen, is goed tegen de zon, het zorgt ervoor dat je het niet zo heet krijgt. Als ze gewone kleding droegen zou het veel te warm zijn, maar nu niet. · Moslimvrouwen mogen geen sex voor dat ze getrouwd zijn. Als sommige mannen naar vrouwen kijken, kan dat sexuele prikkels veroorzaken. Dan kan de man en ok de vrouw niet de verleiding weerstaan. Maar nu ze deze kleding dragen kan je eigenlijk niks meer van het lichaam zien. Daardoor zullen die verleidingen ook niet ontstaan. Daarom is de schaamstreek afgedekt.

Het Offerfeest (Ied Al-Adha)

Het offerfeest is net zoiets als pasen voor ons. De Moslims gaan dan ’s ochtends naar de moskee om te bidden. Het offerfeest valt op ongeveer zeventig dagen na de Ramadan en is te gelijktijdig met de alsluiting van de jaarlijkse pelgrim naar Mekka. Het wordt aan het einde van de bedevaart gevierd. Het feest wordt in de gehele Islamitische wereld gevierd. De moslims over de hele wereld slachten dan op de tiende dag van de twaalfde maand offerdieren. De offerdieren zijn meestal schapen of kamelen. Het dier moet op een speciale manier worden geslacht. Het dier wordt met zijn kop in de richting van Mekka gelegd. De mannen houden het aan de poten vast. Het dier wordt door de slachter gedood met een snede in de hals, zodat het bloed uit het lichaam kan lopen. Voordat het dier geslacht wordt, zegt de slachter: “ Bismallah Allahu Akhbar”, oftewel: “In de naam van Allah, Allah is groot.” Dit maakt het dier ritueel geslacht. Het vlees wordt verdeeld onder familieieleden en de armen. Moslims herdenken hiermee dat Abraham zijn zoon aan Ismaël zou offeren. De engel Gabriël stuurde hiervoor in de plaats een schaap, zodat hij zijn zoon niet hoefde te doden. Het is verplicht om twee derde deel van het vlees aan anderen te geven, meestal is dat voor de armen en familieleden. Moslims dragen op het offerfeest feestelijke kleding en men wenst elkaar “Aid-Mubarak”, dat gezegend offerfeest betekend. In Mekka zijn miljoenen gelovigen aanwezig bij de heilige steen Ka’aba. Scholen, bedrijven en overheidsdiensten zijn dan drie dagen gesloten. Samen met het Suikerfeest is het
Offerfeest het belangrijkste feest van de Islam.

Het Suikerfeest (Ied al-fitr)

Het Suikerfeest is de afsluiting van de Ramadan. In de maand van de Ramadan vasten de Moslims, dat betekent dat ze overdag niet eten, drinken en roken en geen seksuele omgang hebben. Alleen bij zonsondergang mogen ze eten. Bij het Suikerfeest krijgen armen geld en eten van de rijkere mensen. De kinderen krijgen cadeau’s en mogen het snoep wat ze tijdens de vastenmaand hebben opgespaard, opeten. Het Suikerfeest wordt gevierd met verschillende familie’s bij elkaar. Het Suikerfeest duurt drie dagen. Als beloning voor het vasten mogen er veel lekkere dingen worden gegeten. Vaak worden de huizen heel goed schoongemaakt en versierd. De mensen trekken hun beste en mooiste kleding aan. Het is erg gezellig. In Nederland wordt het Suikerfeest steeds vaker met niet- Moslims gevierd om begrip te tonen.

Het Suikerfeest is de afsluiting van de Ramadan. In de maand van de Ramadan vasten de Moslims, dat betekent dat ze overdag niet eten, drinken en roken en geen seksuele omgang hebben. Alleen bij zonsondergang mogen ze eten. Bij het Suikerfeest krijgen armen geld en eten van de rijkere mensen. De kinderen krijgen cadeau’s en mogen het snoep wat ze tijdens de vastenmaand hebben opgespaard, opeten. Het Suikerfeest wordt gevierd met verschillende familie’s bij elkaar. Het Suikerfeest duurt drie dagen. Als beloning voor het vasten mogen er veel lekkere dingen worden gegeten. Vaak worden de huizen heel goed schoongemaakt en versierd. De mensen trekken hun beste en mooiste kleding aan. Het is erg gezellig. In Nederland wordt het Suikerfeest steeds vaker met niet- Moslims gevierd om begrip te tonen.

Wat zijn de vijf zuilen van de islam?

Als een moslim goed volgens de regels leeft houdt hij zich aan de vijf zuilen van de Islam. Ze zien de vijf zuilen als de steunpunten van een gebouw. Hieronder vind je de zuilen waar het leven van een moslim op steunt. Geloofsbelijdenis ( Sjahada) Gebed ( Salah) Armenbelasting ( Zakaat) Vastenmaand ( Ramadan) Bedevaart ( Hadj)

Geloofsbelijdenis (Sjahada) Iedere moslim kent de zin: “Ashadoe ella Ilaha illa Allah, wa ashadoe enna Mohammed abdoehoe wa rasoeloeh” Dit betekend: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn dienaar en profeet. Door het uitspreken van deze zin laten ze merken dat ze moslim zijn. Mensen die op latere leeftijd Moslim wil worden moeten de Sjahada vrijwillig uitspreken tegenover een voorganger. De Sjahada

Gebed ( Salah) De tweede zuil van de Islam is het gebed. Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, na het middageten, in de namiddag, s’avonds en s’nachts. Tijdens het gebed, dat ongeveer 5 a 10 minuten duurt, richten ze zich knielend naar de heilige stad Mekka. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plaats richten ze zicht tot Allah met toewijding, dank en vragend voor vergiffenis. De mannen en vrouwen bidden gescheiden. De reden hiervan is dat ze dan al hun aandacht op God kunnen richten en niet worden afgeleid. Naast de vijf verplichte gebeden zijn er ook de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse gebeden, de vrijdag gebeden en de vrijwillige gebeden voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims.

Een moskee bij zonsopgang. Hier voeren ze sommige gebeden uit.

Armenbelasting ( Zakaat) De derde verplichte zuil is de armenbelasting, ook wel Zakaat genoemd, wat inkomsten zuivering betekent. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen tot zijn of haar familie maar ook tot de armen en de zes sociaal zwakkere groepen, zoals de Koran voorschrijft. “Liefdadigheid verdient de beloning van 700 maal of meer” staat in de Koran. De bedoeling van Allah is dat je niet verslaafd raakt aan je bezit.

Hiet staat: “In de naam, de Barmhartige, de genadevolle

Vastenmaand ( Ramadan) De bekendste zuil van de Islam is de Ramadan: de vastenmaand. In de heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zondagochtend tot zonsondergang verplicht voor alle moslims. In deze periode mag je niet eten en drinken, geen seks hebben, en moet je proberen om je onzinnig taalgebruik te vermeiden. Ook moet je lichaam en geest rein zijn. Sommige mensen zijn niet verplicht om te vasten zoals: zieken, zwangere vrouwen, reizigers, menstruerende, borstvoeding gevende vrouwen, kleine kinderen en bejaarden. De Ramadan is geen rouwmaand maar juist een feestmaand. Het is de maand van speciale zegening en vergiffenis voor Allah. Aan het einde van de vastenmaand vieren alle moslims feest: het suikerfeest.

Bedevaart ( Hasj) Iedere moslim is verplicht om een keer in zijn of haar leven op bedevaart te gaan naar de heilige stad Mekka, mits het fysiek of financieel niet te veroorloven is. In Mekka staat het huis van Allah; de Ya’ bah. Het is een samenkomst van mannen en vrouwen van alle rassen en regio’s in Mekka, Mina en Arafat. Deze samenkomst vindt plaats op een paar dagen van de maand: Zul Hidja, de laatste maand van het islamitische kalenderjaar. Miljoenen mannen en vrouwen verzamelen zich in witte kleding, zeggen gebeden op en voeren bepaalde rituelen uit. Ook brengen ze offers in Allah’s naam voor fysieke en spirituele verlossing tussen de achtste en dertiende dag
van de Zul Hidja.

REACTIES

S.

S.

Ik heb heel veel aan dit werkstuk gehad.
Hartelijk dank

20 jaar geleden

K.

K.

thnx hey!!!

19 jaar geleden

H.

H.

Hoi Pauline,
Dit werkstuk is goedbruikbaar bedankt

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.