Islam

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 5711 woorden
  • 22 juni 2009
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 6
41 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!


Godheid.
De hoeksteen van de islam is de eenheid van God: Om een moslim te zijn getuigt men van ‘de eenheid van God en het profeetschap van Mohammed’. Allah’s eenheid houdt in Zijn eenheid in goddelijkheid, Zijn eenheid in eigenschappen en Zijn eenheid in wat Hij verricht. Allah’s eenheid in goddelijkheid betekent dat Allah Eén is en er geen god is dan Hij. Allah’s eenheid in eigenschappen betekent dat geen enkel wezen een perfecte eigenschap heeft behalve Allah. Allah’s eenheid in werken betekent dat geen enkel wezen kan doen wat Hij deed of mogelijk zal doen.
Kortom, in de islam is het enige wezen dat aanbeden wordt Allah en Allah alleen. De islam verbiedt de aanbidding van idolen, beesten, bomen, de zon, de natuur, personen of zelfs profeten.
Islam betekent geloof in de Ene God. Allah, in de islam, heeft geen zoon, geen vader, geen vrouw en geen dochter. Verstandelijk en feitelijk is dit waar. Omdat de betekenis van Allah is: het Wezen dat op alle terreinen boven alle wezens staat.
Heeft Allah een zoon nodig? Zeker niet! Zou de zoon gekruisigd moeten worden voor de redding van mensen? Onmogelijk. Als Allah volmaakt is, dan heeft Hij de eigenschap om te kunnen vergeven. Omdat Hij de eigenschap van vergeven heeft, heeft Hij geen opoffering van Jezus aan het kruis nodig om te vergeven.
God’s eenheid houdt in dat alle profeten één zending hadden, namelijk monotheïsme, de basis van alle geopenbaarde godsdiensten. In de islam houdt de eenheid van Allah in dat alle profeten door één God werden gestuurd, dat alle profeten één God dienen, dat alle mensen zich moeten onderwerpen aan één God en dat alle volken één God moeten gehoorzamen. Geloven in één God is de eerste stap om alle mensen, alle volken, en alle rassen te verenigen en om een enkel doel aan de mensheid te geven; en een enkel begin en een enkel einde.
De eigenschappen van Allah kunnen als volgt onderverdeeld worden:
Eigenschappen die met Zijn Goddelijkheid te maken hebben.
Eigenschappen van Zijn Liefde en Barmhartigheid.
Eigenschappen van Zijn Grootheid en Eer.
Eigenschappen van Zijn Kennis.
Eigenschappen van Zijn Scheppen.
Eigenschappen van Zijn Macht.
´Mensen en gelovigen in Allah zouden geroerd moeten voelen door deze eigenschappen. Sommige van deze eigenschappen vullen ons met liefde voor Hem; sommige laten ons Hem vrezen; sommige vullen ons met bescherming en sommige eigenschappen zijn er die wij in ons zelf moeten nastreven.
Allah is De Barmhartige, dus wij moeten barmhartig zijn voor elkaar. Allah is De Liefhebbende, dus wij moeten elkaar liefhebben. Allah is De Vergever, dus we moeten elkaar verdragen en vergeven. Allah is De Grote, dus we moeten niemand behalve Hem vrezen. Allah is De Ziende, dus we moeten naar onze eigen daden kijken en ze overwegen. Allah is De Grote Schenker, dus we moeten aan Hem vragen en op Hem rekenen.´ zo zeggen de moslims.
Hemel en hel.
Het vijfde grondbeginsel in de islam is het geloof in het leven na de dood. Dit geloof in het leven na de dood komt voort uit het geloof in Allah, de engelen, de profeten en de geopenbaarde boeken. Als je in dit alles gelooft, moet je geloven in wat Allah via Zijn profeten en hun boeken zegt, namelijk dat er een leven na de dood is.
Het geloof in het leven na de dood houdt het volgende in:
1) In de islam is de dood niet het einde van het leven. Alles is in de handen van Allah: zowel de tijd, de plaats als de manier waarop iemand sterft. Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar ze wacht. Dan komt het grote oordeel dat de beloning of straf van het lichaam en de ziel zal bepalen. Iedereen zal krijgen wat hij of zij verdient, dat wordt bepaald door de dingen die je hier op aarde hebt verricht. Op een dag zal de aarde vergaan en die tijd noemt men in de Islam de "Dag des Oordeels". Op die dag zullen de zielen terugkeren naar het lichaam in het graf. En op die dag zal Allah elk van ons verhoren en beslissen wie Hij naar de hemel of de hel zal sturen. Dus de dood heeft voor de moslims veel te betekenen: ze is dan eigenlijk het begin van een nieuw leven.
2) In de islam eindigt het menselijk leven nooit. Het is tweedelig: het leven voor de dood en het leven na de dood.
3) Het geloof in het leven na de dood laat een persoon meer verantwoordelijkheid voor zijn daden in het eerste leven voelen, omdat hij beoordeeld zal worden over die daden, en ervoor beloond of gestraft zal worden.
4) Het leven na de dood brengt redelijkheid en rechtvaardigheid in het geheel. Want een eerlijk persoon kan door zijn gedrag arm worden; en een ander persoon die oneerlijk is, wordt daardoor rijk. Als alles hierbij gelaten zou worden, dan zou het leven derhalve onredelijk zijn en goede daden zinloos. Maar is er is in de islam het leven na de dood, waarin een mens beloond of gestraft wordt voor zijn daden in het eerste leven, in deze wereld.
5) Het leven na de dood geeft een maat aan dit leven. In de islam moet een mens werken voor dit leven alsof hij altijd zal leven, en moet werken voor het leven na de dood alsof hij morgen zal sterven. Een moslim moet voor dit leven werken en zich steeds realiseren dat hij op een dag ondervraagd zal worden over zijn daden, waarvoor hij beloond of gestraft kan worden. Zo krijgt het leven haar doel, namelijk het gehoorzamen aan Allah en Hem aanbidden.
Wat gebeurt er als je gestraft moet worden? (De hel)

Dan wordt je net zoals het christendom het leert eeuwig gestraft in een plek waar het eeuwig pijn en lijden is. Een plek van vuur en ellende. En een plek waar je geen genade meer kunt vinden. De ongelovigen zullen voor eeuwig huilen en de pijn zal ondraaglijk zijn.

Wat gebeurt er als je goed heb geleefd? (De hemel)

De Hemel wordt ook wel paradijs genoemd. Het woord paradijs heeft geen religieuze oorsprong.
Hemel is de plek waar ‘goedgelovigen’ (degenen die een plek in de hemel verdiend hebben) terechtkomen na hun dood.
Wie er naar de hemel gaat verschilt per geloof.
Volgens het christendom kunnen alleen christenen naar de hemel gaan na hun dood. Daarnaast moeten zij vergeving hebben ontvangen voor hun zonden. Wie tijdens zijn leven zondigt, kan alleen in de hemel terechtkomen door vergiffenis van God.
Bij de islam ligt dat anders. Volgens het islamitische denken kunnen niet alleen moslims, maar ook joden en christenen in de hemel terechtkomen.
Binnen de islam is de hemel bereikbaar voor allen die volgens de wet van Allah geleefd hebben. Het is mogelijk om als jood of christen volgens die wet te leven zonder dat Allah als god wordt aanbeden.
Fundamentalistische en extremistische moslimkringen geloven dat jihad-strijders die zelfmoordaanslagen plegen tegen Israël, de VS of andere ‘ongelovigen’, zich daarmee de gunst van Allah en een plaats in de hemel verwerven. Bovendien zullen ze eeuwig worden verwend door 72 hemelse maagden, die eeuwig maagd blijven. Er worden Koranteksten aangehaald die elkaar tegenspreken. Een jood of christen die volgens de wet van Allah leeft komt wel in de hemel terecht; een moslim die wel in Allah gelooft, maar niet volgens zijn wet geleefd heeft, niet.
Binnen het Jodendom speelt de hemel of het paradijs een minder grote rol. De joodse leer is meer op het heden en de toekomst op aarde gericht. De hemel wordt binnen het Jodendom ´Gan Eden´ genoemd. Alleen de rechtvaardigen zullen meteen naar ´Gan Eden´ gaan bij hun dood. Anderen, die gezondigd hebben, zullen naar gelang hun zonde gereinigd moeten worden. Joden geloven dat alle rechtvaardigen bij de komst van de Messias zullen terugkeren op aarde .

Het is moeilijk voor te stellen hoe de Hemel eruit komt te zien. De hemel wordt binnen de islam voorgesteld als een weelderige tuin. In de Koran staat beschreven dat de hemel uit 7 lagen bestaat. In een vers in de Koran spreekt het van rivieren van wijn, melk, honing en water. Met betrekking tot deze wijn die op aarde is, moet in acht worden genomen dat de aardse beperkingen, zoals dronken worden, in de hemel niet mogelijk zijn. In de Koran staat dat de mensen er bediend zullen worden door knapen en maagden die voor eeuwig maagd blijven,en dat het grootste genot het aanschouwen van het Gods aangezicht is. Bepaalde stromingen binnen de islam gaan van een bepaalde ´tafsir´ uit dat de mens niet voor het aanschijn Gods kan komen staan.
Geloofsrituelen.

GEBOORTE

Na de geboorte van een baby zijn er een aantal dingen wat gebeurt moet worden. Hieronder staat wat er gebeurt moet worden, maar daar blijft het niet alleen bij. Na de geboorte mogen Turkse en Marokkaanse vrouwen veertig dagen lang geen gemeenschap hebben met hun echtgenoot, niet bidden en (vroeger) binnen blijven. En het moest worden afgesloten met een ritueel bad, omdat ze (moeders) die veertig dagen lang na de geboorte ritueel onrein en gevoelig zijn voor kwade invloeden.

Bekendmaking
Een jongen en meisje worden op hetzelfde manier verwelkomd. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Je moet Allah dankbaar zijn voor zoiets moois. Het eerste wat gedaan moet worden is in de oor van de baby zingen. De eerste woorden die een baby hoort gaan over God: Allah is de enige God en Mohammed is zijn ware boodschapper. Het tweede wat gedaan wordt is vocht van een dadel kauwen tot pulp en in de baby's mond aanbrengen. Het is niet verplicht. De familie feliciteert de ouders van vreugde. De pasgeboren baby krijgt meestal (indien van Turkse ouders) gouden muntjes met een lintje eraan. Een rode of blauwe, rood is dan meestal voor een meisje en blauw voor een jongen, lintje.
Naamgeving
Het geven van een naam door de ouders moet zo snel mogelijk gedaan worden, liefst binnen 7 dagen. Turkse mensen zijn daar over het algemeen wel snel in. Marokkaanse mensen in Marokko doen daar wat langer over, maar de Marokkaanse mensen hier in Nederland moeten dat binnen 3 dagen doorgeven. Dat moet omdat het geregistreerd moet worden. Als de ouders niet eens kunnen worden wat voor naam het kindje krijgt dan heeft de vader de recht om te kiezen. De baby's mogen de namen van profeten krijgen, maar niet van de engelen.
De zevende dag
Om God's zegen te gedenken en Hem vragen om de baby te beschermen wordt er een dier geslacht en het babyhoofdje wordt geschoren. Het dier moet een schaap, geit, koe of een kameel zijn. Diegene die gaat slachten moet "Bismillah, lehoema hadha manka wa illaika" zeggen (= In de naam van Allah, dit wordt alleen omwille van U gedaan.). Als de familie het offeren van een dier niet kan betalen is het niet verplicht te doen. Het scheren van het babyhoofdje heeft niet echt te maken met de islam, maar met het geloof dat de baby hier dikker haar van krijgt.

BESNIJDENIS

Marokkaanse mensen vinden het een overgang naar het moslim worden. Turken vinden het een overgang van kindertijd naar volwassenheid. Het werd ook door beiden gezien als hygiëne. Bij de Marokkaanse gebeurt het tussen de drie maanden en vier jaar. Bij de Turken gebeurt het tussen de drie jaar en zeven jaar. Zoals je kunt zien bestaan er verschillen tussen de groepen. Tegenwoordig gebeuren besnijdenissen in een ziekenhuis, omdat het daar veel veiliger is dan thuis.
Na de besnijdenis wordt er feestelijke kleding gedragen voor de viering van de besnijdenis. Een Turkse jongen draagt vaak een rode of blauwe cape afgezet met witte dons, een donkere broek met een wit shirt, een feestelijke hoed, een scepter in zijn hand en een sjerp met 'Masallah' (= 'Gods wil, 'geluk') erop. Een Marokkaanse jongen draagt vaak een witte, wijde, lange overhemdjurk met daarover een jellaba, een fez op zijn hoofd en slippers aan zijn voeten. Marokkanen verven een avond van te voren soms de voeten en de handen met henna. Marokkanen vieren de besnijdenis feest meestal thuis dan zitten de mannen en vrouwen apart, maar Turken vieren het soms ook in een zaaltje. In een zaaltje wordt er dan gedanst, ze krijgen cadeautjes en geld, er wordt een gezamenlijke maaltijd gegeten en vaak ook alcohol gedronken.

HUWELIJK

Het huwelijksaanzoek wordt door de familie van de jongen gedaan. Dan komen ze bij de familie van het meisje op bezoek en praten eerst een paar keer met elkaar. Bij de Turkse mensen praten eerst de moeders er met elkaar over, later pas worden de vaders erbij gehaald om het echte werk te doen. Wanneer ze beiden (beide ouders) toestemming geven dan gebeurt het uiteindelijk. Vroeger had je geen keus, je kon geen nee zeggen, er werd afgesproken. Tegenwoordig kun je zelf bepalen met wie je wilt trouwen. Ouders bemoeien zich er meestal mee, maar dwingen niet tot een bepaalde keuze. Het wordt gezien als een verbintenis tussen de twee families, niet als een verbintenis tussen twee mensen. Na het huwelijksaanzoek wordt meestal thuis een verlovingsfeest gevierd.
Er bestaat ook een religieuze huwelijk. Het wordt vlak voor het burgerlijk huwelijk gesloten of erna. Bij zo'n religieuze huwelijk voor de imam zijn er een paar mensen aanwezig. Het duurt ook niet langer dan ongeveer vijf tot 10 minuten. De bruid en bruidegom kunnen wel drie keer gevraagd worden of ze het willen, er wordt soms een geschreven document opgesteld en de bruidsschat wordt vastgesteld en kan er een smeekgebed worden uitgesproken. Als laatste wordt de koran gereciteerd.
Een Turkse bruidsschat heeft een waarde van 50.000 gulden (die betaald moet worden aan de vrouw als ze scheiden). Het kan betaald worden door goud te geven en een deel kan worden gebruikt met het inrichten van het huis. Een Marokkaanse bruidsschat is ongeveer van 500 tot 10.000 gulden en de man richt dan meestal het huis in.

Turkse bruiden en de moeder haken dan ook om na de bruiloft het naar de mannelijke familieleden te geven. Dat is dan een haar bruidsschat voor de familie. Er worden allerlei kleedjes gehaakt, sierrandjes op lakens, kussenslopen, handdoeken en tafelkleden geborduurd.
De huwelijksfestiviteiten duren meestal twee tot drie dagen waaronder de hennafeest en het huwelijksfeest valt. De meerderheid van de Turken vieren het huwelijk in Nederland terwijl de helft van de Marokkanen het hier vieren. Er wordt soms ook een religieuze bijeenkomst gehouden voor het huwelijksfeest. Dit komt bij de Marokkanen veel vaker voor dan bij de Turken. Bij zo'n bijeenkomst wordt de koran gereciteerd. Het is alleen voor mannen bedoeld.

DE DOOD

De dood is bepaald om de waarde van het leven in te zien. Het is geen eindpunt in de islam. Na de dood gaat de ziel naar een tussenwereld waar hij beoordeeld wordt. Op een dag zal de aarde vergaan (Dag des oordeels) dan gaat de ziel terug naar het lichaam en die dag zal Allah beslissen wie naar de hemel en wie naar de hel gaat. Het is een begin van een nieuwe leven.
Iemand die bijna dood gaat moet met zijn gezicht richt Mekka liggen waar de ´qibla´ staat en de laatste worden moeten de geloofsbelijdenis zijn.Voor turken is dit meestal de moment dat ze elkaar vergeven voor hun zonden.
Marokkanen en Turken kiezen meestal een begrafenis in het land van herkomst. Dat komt omdat ze naast hun familie en bekenden begraven willen worden en dat er familieleden zijn die je komen bezoeken om voor je te bidden.

Na een sterfgeval heb je vier plichten:
1. De dodenwassing
2. De Kafan (het lijk omwikkelen in een lijkwade) Bij mannen bestaat de stof uit drie stukken, bij vrouwen uit 5 stukken.
3. Het verrichten van het begrafenisgebed
4. Op een islamitische manier begraven.

-De dodenwassing:
De wassing gebeurt in een ziekenhuis, rouwkamer of moskee. Het moet door hetzelfde geslacht gedaan worden of door de echtgenoot (of echtgenote). Het lijk wordt tijdens de wassing bedekt vanaf de knieën tot de navel. Er wordt op de buik gedrukt zodat de ingewanden geleegd worden. Hierna wordt de ´wudu´ gedaan (kleine wassing), de handen, armen tot aan de ellebogen, voeten, gezicht, nek, oren, neus en mond worden schoon gemaakt. Als laatste de grote wassing Het hele lichaam wordt dan drie, vijf of zeven keer gewassen. Het begint aan de rechterkant, van voren naar achteren en van het hoofd naar de tenen.
-De kafan:
het hele lichaam wordt gewikkeld met doeken, drie doeken voor mannen en voor vrouwen vijf. je hebt verschillende doeken. De grootste doeken moeten aan de buitenkant. Je wikkelt van de linkerkant naar de rechterkant en dan van de rechterkant naar de linkerkant.

-Salaat al-janaza:
Dit gebed wordt staand gedaan. Turken doen dit vaak op het terrein van de moskee, maar niet in de bidruimte. Marokkanen doen dat wel. Het wordt vaak in Nederland en in het land van herkomst gehouden als degene daar begraven wordt. Vrouwen zijn er meestal niet bij dit gelegenheid. Een Turkse imam vraagt drie keer hoe ze de overledene kenden aan de mensen die zich daar bevinden tijdens de gelegenheid. Zij antwoorden dat ze hem/haar kenden als iemand die goed leefde en vergeven hem/haar van alles zonden.

-Begraven:
Door het vervoeren van het lijk naar het land van herkomst duurt het langer en kan het lijk niet in 24 uur begraven worden, wat wel de voorgeschreven wet is. In Turkije wordt het lichaam zonder kist begraven. In Marokko worden lijken uit Europa wel met kist begraven. Het lijk wordt op de rechterzijde gelegd en met het gezicht naar Mekka of op de rug met het gezicht naar de Mekka. Het wordt in het graf gelegd en de knopen van het doodskleed worden losgemaakt. Soms wordt het afgedekt met latten. De mensen die daar zijn gooien drie handenvol aarde. Het graf wordt met aarde gevuld tot het een soort kamelenbult wordt.

Rouwen:
Rouwperiode voor familie is maximaal 3 dagen en voor de weduwe vier maanden en tien dagen. Je mag je in die periode niet opvallend aankleden, geen make-up bijv. Turkse mensen geven soms op de veertigste dag snoepjes weg. Soms worden thuis of in de moskee de overleden herdacht op de derde, vijfde of veertigste dag of een jaar later.

Het geloof bestaat ook uit de 5 zuilen:

1. Geloofsbelijdenis
Geloof begint met de getuigenis. Dit houdt in dat er maar 1 god is, namelijk Allah en dat Mohammed zijn profeet. Alleen het uitspreken van deze getuigenis heeft geen waarde.
Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is. Hij is de enige die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden.

2. Gebed
De tweede zuil van de Islam is het gebed dat 5 keer per dag verricht wordt:
Voor zonsopgang, ’s middags, in de namiddag, ’s avonds en ’s nachts. Volgens overleveringen krijgt iemand die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert.
Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan de bevelen van Allah voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct contact met Allah bent.

3. Armenbelasting
De derde verplichte zuil is de armenbelasting en deze heeft invloed op het economische welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over het netto spaargeld met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enz. gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
Moslimstaten zijn verplicht de skaat te verzamelen en te verdelen, maar ergens anders is het de plicht van de moslims zelf om deze skaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de skaatgerechtigden.
Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

4. Vasten
Het meest bekend is de vastenperiode in de maand Ramadan.
In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijd je onzinnig taalgebruik en slechte daden. Je wijdt jezelf aan gebed en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

5. De Bedevaart
Het is iedere moslim verplicht om een keer in zijn of haar leven op bedevaart te gaan naar de heilige stad Mekka, maar enkel als zij zich dit financieel kunnen veroorloven en hier fysiek toe in staat zijn. Het is een samenkomst van mannen en vrouwen van alle rassen en regio’s tijdens de laatste maand van het islamitische kalenderjaar.
Miljoenen moslims verzamelen zich in witte kleding, zeggen gebeden op, voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in de naam van Allah voor fysieke en spirituele verlossing.

Feesten.
De belangrijkste feesten van de islam:
Het Ramadanfeest

De ramadan is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah.
In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten: Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor zijn genoegen en bescherming.
Om de vastenmaand af te sluiten, vieren moslims over de gehele wereld het Suikerfeest met gebeden en feestelijkheden.

Het Offerfeest
Twee maanden na de ramadan is het offerfeest. Dit is het grote feest van de islam. Tijdens dit feest maken vele moslims een pelgrimstocht naar Mekka en offeren ook een dier zoals een schaap, rund of kameel. De bedoeling van offeren voor de moslims is de gedachte van de profeet Abraham daden om te zetten. Na een droom wilde Abraham voor God zijn zoon offeren. Door een wonder heeft hij een schaap gekregen en hij heeft het geofferd. Deze gebeurtenis is nu de aanleiding voor moslims tijdens dit feest een schaap of een ander dier te offeren.
Iedere moslim die financieel in de positie is offert meest een schaap. Runderen en kamelen zijn duurder, daar delen meestal zeven personen de kosten van deze dieren onder elkaar.
Het vlees van de offerdieren moet naar een bepaalde regel verdeeld worden. 1/3 ervan blijft voor eigen familie, 1/3 wordt aan verwanten en buren uitgedeeld en 1/3 aan de arme mensen verdeeld. Op die manier hebben ook de armen feest en hulp bij het eten. In ieder geval is in alle feesten aan de arme mensen gedacht om hen te helpen.
Haj
De andere belangrijke kant van het offerfeest is de haj of de pelgrimstocht naar de heilige stad van moslims in Mekka. Ieder moslim die financieel in positie is de extra reiskosten te betalen moet een keer naar Mekka voor de hajceremonie gaan. Tijdens deze tocht nemen de pelgrims deel aan de ceremonie in de voor moslims heilige steden van Mekka, Medina en de grote verzamelplaats van Arafaat.
Bij deze bijeenkomst ontmoeten de pelgrims mensen uit andere landen en culturen. Ze leren de gelijkstelling tussen alle culturen, andere kleuren, sociale positie en afkomst. Alle pelgrims dragen de zelfde kleding bestaande uit witte katoenen stof en staan naast elkaar zonder enige voorrechten. De overige feestceremonies zijn hetzelfde zoals bij ramadanfeest.
Naurooz
Naurooz betekent de nieuwe dag en de bedoeling is de eerste dag van het nieuwe jaar. In vele landen, vooral in Afghanistan, Iran en een deel in Tajikistan word de lente gevierd. Dat is op 21 maart, het Nieuwjaar in deze gebieden.
In vele delen van Noord-Afghanistan vindt ter ere van deze dag onder meer de wedstrijd van Bozkaschi (geitentrek) plaats. Bij deze spelen komen twee teams van paardenruiters samen en proberen een geslachte geit of een geslacht kalf van de arena te pakken en naar een bepaalde plek te brengen. Tijdens dit spel probeert ieder team de geit uit de handen van het andere team te pakken en voor zijn team naar het doel te brengen. Het is een spannende wedstrijd en trekt vele bezoekers aan.
Dit feest wordt in andere gebieden als Boerenfeest gevierd. Daar komen de boeren met hun gereedschap, paarden, koeien en andere huisdieren bij de bezoekers voorbij, demonstreren hun huisdieren. Een jury controleert de dieren bij deze parade en voor de beste en mooiste dieren krijgen ze een beloning.
In andere steden het Tulpenfeest plaats. In de lente bloeien in de zeer grote vlakten van de steppen rondom deze stad de rode tulpen die een mooi uitzicht geven en trekt duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland aan. Dit feest heeft ook een religieus karakter, waar de mensen naar het grafmonument van Hazrat Ali gaan, de neef en schoonzoon van Mohammad, de profeet van Islam, dat hier begraven is.
In vele regio's wordt een speciaal fruit voorbereid. Er worden zeven (zeven = haft) soorten droogfruit zoals rozijnen, pistaches, noten, abrikoos, amandel enz. een dag van te voren met water gemixt. Deze mixtuur wordt gegeten en ook aan de buren en vrienden verdeeld. Deze ceremonie wordt in Iran nog feestelijker uitgevoerd en de festiviteiten duren zo'n zeven dagen.

Het Huwelijk
Hoewel in de grote steden ook in de islamitische landen geen groot verschil is tussen de huwelijken met de westerse landen, maar de traditionele manier in deze landen is toch iets anders. Als een jongen en een meisje willen trouwen, of als de familie na bespreking met elkaar heeft gekozen voor een meisje voor hun zoon als echtgenoot, dan gaan volgens het gebruik de oudere leden van de familie naar de familie van het meisje en vragen met een bepaalde ceremonie om toestemming van deze familie. Deze bezoeken worden zo'n 2 tot 4 keer herhaald en als de bezochte familie akkoord gaat met het huwelijk krijgt de familie van de zoon een pakje suikeramandel of een pakje chocola als bevestiging. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor de verloving en bij deze ceremonie worden de verwanten en vrienden uitgenodigd. Het verlovingsfeest vindt met muziek en dans plaats waarbij ongeveer honderd mensen worden uitgenodigd.
Voor het huwelijk wordt dan een groot feest georganiseerd waarbij meer dan honderd en soms zelfs meer dan duizend gasten worden uitgenodigd. Er speelt ook een Henna-ceremonie plaats. Henna zelf is een speciaal poeder en wordt met water gemengd, zijn deeg wordt in de handpalmen van de bruid en bruidegom gelegd en met een mooie kleine doek verbonden. Na ongeveer een uur blijft een rode kleur op de hand voor enige dagen als teken van nieuw gehuwde echtpaar. Meestal vindt ook een kleiner feest plaats een avond voor het huwelijk en een paar dagen na de ceremonie nog een, waarbij de geschenken aan het versgehuwde paar worden uitgereikt.

Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de islam en christendom?

Ontstaan van het Christendom
Het Christendom is ontstaan toen de volgelingen van Jezus Christus na diens dood door gingen met het verspreiden van zijn leer en kennis. Dat was rond 33 na Chr.. Voor hij hen verliet, zei Jezus tegen zijn discipelen (volgelingen), dat ze de wereld in moesten trekken en de mensen moesten vertellen over geven en vergeven. Volgens de Christenen zei Hij ook dat God zijn Heilige Geest zou sturen om hen te helpen bij hun werk. Na Pinksteren begonnen ze daarmee. Pinksteren is de dag waarop, volgens de Christenen, God zij Heilige Geest stuurde om de discipelen te helpen. Die raakten vol van inspiratie en ze konden vele talen spreken die ze nog nooit geleerd hadden. Ze begonnen met het verspreiden van zijn kennis. Het Christendom was ontstaan.

Kern van het Christendom
De kern van het Christendom is dat je gelooft in God en Jezus Christus en dat Hij op de wereld kwam, door God gestuurd, om de mensen te redden van de zonden en de weg naar God te wijzen of te leiden. Ze geloven dat als je spijt hebt van verkeerde dingen die je hebt gedaan, God je vergeeft. En dat je nieuw leven krijgt, op aarde maar ook in de hemel. Christus komt van het Griekse woord: ‘Christos’, hetzelfde als: ‘Messias’ uit het Hebreeuws, en dat betekent: ‘gezalfde’. Christenen geloven ook in de Heilige Drie-eenheid, die bestaat uit: God de vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het Heilig Boek
Het Heilig Boek van de Christenen heet de Bijbel. Christenen geloven dat in de Bijbel Gods leer staat. Het begint met de Schepping van de aarde en eindigt met een voorspelling voor de toekomst. Het bestaat uit 2 delen. Het Oude en het Nieuwe Testament. Testament betekent: ‘afspraak’ of ‘belofte’. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en het gaat daarin vooral over de Schepping, en de belofte van God aan Abraham en zijn nakomelingen, de Joden. Het Nieuwe Testament bestaat uit 27, en gaat vooral over het uitkomen van Gods belofte over de Messias op de aarde komt, hoe Hij leeft en wat er gebeurd na Zijn dood.

Ontstaan van de Islam
De islam is ontstaan toen Mohammed een boodschap kreeg van de engel Gabriel om de eerste verzen van de Koran op te schrijven, na die tijd verkondigde hij het aan familieleden een aan iedereen die het wilde horen. Zijn volgelingen werden ernstig vervolgd en mishandeld. Hogepriesters en clanleiders wouden hem vervolgen en daardoor vluchtte hij naar Medina waar hij in z´n boodschap verder verkondigde. De islamitische gemeenschap groeit nog steeds.

Kern van de Islam
De kern van de islam is de erkenning van en overgave aan Allah. De islam werd aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard. Het woord islam is Arabisch en betekent onderwerpen of overgave - overgave aan Allah (God, de Almachtige). Overgave wil zeggen aanvaarden, zich onderwerpen en volgen. Islam betekent ook vrede. Het is een gehoorzaamheid die vrede brengt.

Het Heilig Boek
De koran is het Heiligste boek binnen de islam. In de koran staan alle "leefregels"
waar een moslim zich aan dient te houden. De koran is op papier gezet rond het jaartal van Mohammed. De koran is naar de profeet Mohammed toegezonden door de engel Gabriël in opdracht van de God Allah. Engel Gabriël heeft dit in het Arabisch verkondigt. Mohammed kon niet lezen en niet schrijven, daarom heeft hij zijn volgelingen aangewezen om de koran op papier te zetten in het Arabisch.

Verschillen en overeenkomsten
Nu willen wij graag enkele verschillen op een rijtje zetten:

: De christenen geloven in een driedeling van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Islamieten zien echter alleen Allah. Islamieten zien dat als afgoderij.
: Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is, islamieten erkennen dat Hij bestaan heeft, maar dan wel als Profeet.
: Bij Christenen heet de voorganger een dominee of een priester, bij de Islamieten heet zo’n iemand: imam.
: De rustdag bij de Christenen is zondag, bij de Islam is dat zaterdag.
: Adam en Eva zondigden in het paradijs door van de verboden vrucht te eten en dat was het begin van een wereld vol met kwaad, maar bij de islam komen de begrippen ´zondeval´ en ´erfzonde´ niet ter sprake.
:Als bij het Christendom een mens zondigt, mist hij het doel van God wat hij in z´n leven heeft. Uit zichzelf kan hij het niet goedmaken want een mens is vol zonde. Bij de islam raak je met zondigen God er niet mee, maar jezelf.
: Bij de Islam kun je door middel van goede werken God tevreden houden, bij het Christendom zou dat nooit kunnen omdat de mens is afgezonderd van God.
: Islamieten geloven dat in het oude- en nieuwe testament Mohammed´s komst wordt aangekondigd, christen geloven dat in het nieuwe testament door Jezus ´Gods geest´ wordt aangekondigd.
: Christenen geloven dat Jezus is gekruisigd om de zonden van de mens op zich te nemen, islamieten vinden dat onmogelijk omdat het zo´n ontzettende nederlaag is en het wordt dan ook niet in de koran vermeld.
: Islamieten geloven dat Mohammed de laatste en belangrijke profeet is, Christenen geloven dat het een valse profeet is geweest.
: Islamieten geloven dat de koran het enige betrouwbare boek is, het oude en het nieuwe testament hoort bij de koran maar is in de loop der jaren vervalst. Christenen geloven dat de Bijbel het enige betrouwbare woord van God is, en dat het ook altijd zo zal blijven.
: Christenen zeggen dat geloven betekend dat wij onze schuld en verlorenheid inzien, de verlossing van Jezus aannemen en leven uit de kracht van de Heilige Geest. Islamieten zeggen dat geloven God erkennen, Hem dankbaarheid bewijzen en zich aan zijn geboden houden betekend.
: Islamieten zeggen dat zondeloze mensen bestaan en dat waren de profeten die Allah naar de mensen heeft gezonden. Christenen zeggen dat zondeloze mensen niet bestaan behalve Jezus Christus.

En nu ook enkele overeenkomsten:

: De islam en het christendom zijn allebei monotheïstische godsdiensten. Dat wil zeggen dat mensen geloven dat er maar één god is. Christenen noemen hem God, moslims (islamieten) noemen hem Allah, dat is het Arabische woord voor 'God'
: Christenen en moslims geloven allebei dat God/Allah van de mensen vraagt dat ze een goed leven leiden en aan God/Allah eer bewijzen, onder andere door te bidden. Als beloning daarvoor mag je na je dood naar de hemel. En wat je moet doen om een goed leven te leiden, dat staat in een heilig boek. Het heilige boek van de christenen heet de Bijbel, het heilige boek van de moslims heet de Koran.
: Jezus en Mohammed waren beide profeten, en hebben hun geloof gesticht. Ze hebben ook allebei verhalen verteld over god, en hebben daardoor volgelingen gekregen. Ook hadden ze allebei tegenstanders.
: Beiden geloven vieren de geboortedatum van de stichter van het geloof.
: De bijbel en de koran zijn twee totaal verschillende boeken, en de Christenen en de Moslims hebben er ook een andere bedoeling mee, maar er staan wel in beide boeken leefregels.
: De geloven zijn eigenlijk hetzelfde in Nederland terecht gekomen. Beide door volgelingen van het geloof, die naar Nederland verhuist zijn
: De islam kent meer religieuze verplichtingen dan het Christendom.
Bronnen:

http://www.indiawijzer.nl/religion_and_spirituality/islam/islam_in_a_nustshell/islam_in_a_nutshell_1.ht
http://www.museumkennis.nl/lp.rmv/museumkennis/i004244.html
http://www.islaminformatie.nl/?page_id=5
http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=856
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel

REACTIES

Z.

Z.

dit is allemaal verkeed (leugens)

11 jaar geleden

R.

R.

@Zakaria: En kun je ook uitleggen waarom het verkeerd is dan?

11 jaar geleden

O.

O.

Leugens? ik ging deze info gebruiken voor mn presnetatie?:O

11 jaar geleden

Z.

Z.

@Robin: het is verkeerd omdat ik zelf islamitisch ben en ik weet heus wel wat wel waar is en wat niet waar is. mijn hele familie komt uit marokko!

9 jaar geleden

R.

R.

@Zakaria: Oke man, doe eens rustig man!

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.